Jump to content
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

¸ñÊôÀ¡¸ ¦Àñ¸ÙìÌ ÁðÎõ!!!


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

Íñ¼øñ½¡ ¬ñ¸ÙìÌ ÁðÎõ ±ýÚ "²§¾¡" ±Ø¾¢Â¢Õ츢ȡ÷...«¾ôÀ¡òÐðΠ¡Õõ ºÁ «ó¾ŠÐ §¸ðÎ §À¡÷¦¸¡Ê àì¸ Ó¾ø...... 8)

þí§¸ ¦Àñ¸ÙìÌ ÁðÎÁ¡É Å¢ºÂí¸¨Ç à×í¸û...

ºÃ¢ ¿¡ý ¬½¡Â¢ÕóÐõ ¾¨Äô¨À ÐÈóÐÅ¢ð¼ÀÊ¡ ¿¡Ûõ ´ñ¨¼ ¦º¡øÄ¢ðÎ §À¡Èý.

"ÒÕºýÁ¡÷ Å£ðÎìÌ Åó¾¡ ¸¡ÖìÌ §ÁÄ ¸¡ø §À¡ðÎ ¦¸¡ñÎ tv serial À¡òÐ «ØÐ ¦¸¡ñÎ þÕ측Á, ¸¡Ä ¾¨ÄÄ ¨ÅîÍì ¦¸¡ñÎ Íξñ½¢¨Â ¦¸¡¾¢ì¸ ¨ÅîÍ «Å¢ýà ¾¨ÄÄ °ò¾×õ. ´Õ ¸¡À¢ ¸¢¨¼ìÌÁ¡ ±ñÎ §¸ð¼¡, Ó¨ÈîÍôÀ¡÷ì¸×õ...Á£ñÎõ §¸ð¼¡ "§¼ º¢Å¡, ±ýÉ Å¢Ç¡ÎȢ¡, §À¡ö °ò¾¢ìÌÊ §À¡"....Á£ñÎõ Á£ñÎõ ¼¡îº÷ Àñ½¢É¡ "¦À¡Ä¢Íì¸ÊôÀý, ¨Áñð þðððð"....¯Ð §À¡Ðõ, ¬û ¦ÅÚõ ¨Åò§¾¡¼ §À¡ö ÍÕñÎ ÀÎòÐÎõ.... 8)

±ýÉ same side goal §À¡ÎÈý ±ñÎ À¡ì¸¢È£í¸Ç¡...hahaha....¿ÁìÌ «îºõ, Á¼õ, ¿¡½õ, À¢÷ôÒ ±øÄ¡õ ¸ñÈ¡Å¢Ôõ ¦¸¡ñ¼ ´Ã¡Ä °Ã¢Ä þÕóÐ ¾¡ý #$@#$@#$ ±øÄ¡ÃÔõ §À¡Ä «¿¢Â¡ÂòÐìÌ ¿øÄÅÉ¡ þÕì¸ ¿¢¨ÉÕ츢Èý. :idea:

«È¢×¨Ã¸û ¦¾¡¼ÃðÎõ....Îõ...Îõ...Îõ

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

Íñ¼øñ½¡ ¬ñ¸ÙìÌ ÁðÎõ ±ýÚ "²§¾¡" ±Ø¾¢Â¢Õ츢ȡ÷...«¾ôÀ¡òÐðΠ¡Õõ ºÁ «ó¾ŠÐ §¸ðÎ §À¡÷¦¸¡Ê àì¸ Ó¾ø...... 8)

þí§¸ ¦Àñ¸ÙìÌ ÁðÎÁ¡É Å¢ºÂí¸¨Ç à×í¸û...

ºÃ¢ ¿¡ý ¬½¡Â¢ÕóÐõ ¾¨Äô¨À ÐÈóÐÅ¢ð¼ÀÊ¡ ¿¡Ûõ ´ñ¨¼ ¦º¡øÄ¢ðÎ §À¡Èý.

"ÒÕºýÁ¡÷ Å£ðÎìÌ Åó¾¡ ¸¡ÖìÌ §ÁÄ ¸¡ø §À¡ðÎ ¦¸¡ñÎ tv serial À¡òÐ «ØÐ ¦¸¡ñÎ þÕ측Á, ¸¡Ä ¾¨ÄÄ ¨ÅîÍì ¦¸¡ñÎ Íξñ½¢¨Â ¦¸¡¾¢ì¸ ¨ÅîÍ «Å¢ýà ¾¨ÄÄ °ò¾×õ. ´Õ ¸¡À¢ ¸¢¨¼ìÌÁ¡ ±ñÎ §¸ð¼¡, Ó¨ÈîÍôÀ¡÷ì¸×õ...Á£ñÎõ §¸ð¼¡ "§¼ º¢Å¡, ±ýÉ Å¢Ç¡ÎȢ¡, §À¡ö °ò¾¢ìÌÊ §À¡"....Á£ñÎõ Á£ñÎõ ¼¡îº÷ Àñ½¢É¡ "¦À¡Ä¢Íì¸ÊôÀý, ¨Áñð þðððð"....¯Ð §À¡Ðõ, ¬û ¦ÅÚõ ¨Åò§¾¡¼ §À¡ö ÍÕñÎ ÀÎòÐÎõ.... 8)

±ýÉ same side goal §À¡ÎÈý ±ñÎ À¡ì¸¢È£í¸Ç¡...hahaha....¿ÁìÌ «îºõ, Á¼õ, ¿¡½õ, À¢÷ôÒ ±øÄ¡õ ¸ñÈ¡Å¢Ôõ ¦¸¡ñ¼ ´Ã¡Ä °Ã¢Ä þÕóÐ ¾¡ý #$@#$@#$ ±øÄ¡ÃÔõ §À¡Ä «¿¢Â¡ÂòÐìÌ ¿øÄÅÉ¡ þÕì¸ ¿¢¨ÉÕ츢Èý. :idea:

«È¢×¨Ã¸û ¦¾¡¼ÃðÎõ....Îõ...Îõ...Îõ

என்ன நக்கலா? இந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் எந்த நாட்டில் சீரியல்கள் தயாரிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும் தான் சாரும். புலம் பெயர்ந்த நாட்டில் இருக்கும் பெண்களுக்கு அல்லா என்று தலையங்கத்தை மாத்தி போட்டால் நல்லாய் இருக்கும்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

அருமையான அறிவுரைகள். இன்னும் தொடருங்கள்.

ம்.... பெண்களுக்கு இதை விட நல்ல ஆலோசனைகள் தெரியும். யாரும் பெண்களும் இதற்கு எழுதலாம். நீங்கள்தான் எழுதியதாக உரிமை கொண்டாடவேண்டிய அவசியம்இல்லை. எங்கிருந்தாவது வெட்டி ஒட்டியதாக போடலாம்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

அடுத்தது என்ன கிழடுவளுக்கு மட்டும் என்ற தொடரா

அதுக்குப் பிறகு குருவிகளுக்கு....

ஓய் என்ன எல்லாருக்கும் ம...பா

:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ என்ன நடக்குது இங்க :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

Link to post
Share on other sites

என்ன சின்னப்பு இந்தப்பக்கம்? என்ன சின்னாச்சிக்கு போண் போடவா? :evil: :evil: :twisted:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

அருமையான அறிவுரைகள். இன்னும் தொடருங்கள்.  

ம்.... பெண்களுக்கு இதை விட நல்ல ஆலோசனைகள் தெரியும். யாரும் பெண்களும் இதற்கு எழுதலாம். நீங்கள்தான் எழுதியதாக உரிமை கொண்டாடவேண்டிய அவசியம்இல்லை. எங்கிருந்தாவது வெட்டி ஒட்டியதாக போடலாம்.

ஆஹா எப்படிண்ணா இப்படி?> :oops: :P :evil:

Link to post
Share on other sites

கல்யாண வாழ்க்கை கசக்குதா

கல்யாணத்துக்கு முன்போஇ கல்யாணமான புதிதிலோ உங்களை அழகாகக் காட்டிக் கொள்வதில் எந்தளவுக்கு ஆர்வமாக இருந்தீர்களோஇ அதே அளவு ஆர்வத்துடன் எப்போதும் இருங்கள். அழகாகக் காட்சியளிப்பது என்பது அடுத்தவர்களை முகம் மலரச் செய்வதுடன்இ உங்களையும் தன்னம்பிக்கையுடன் இருக்க வைக்கும். பளிச் தோற்றம் என்பது கணவன்-மனைவி உறவில் விரிசலைத் தடுக்கும் மேஜpக் என்பதை இருவருமே உணர வேண்டும்.

உங்கள் கணவர் உங்களது பிறந்த நாள்இ திருமண நாள் மாதிரி ஏதேனும் விசேஷத்துக்குப் பாpசளித்த பொருட்களை அவர் பார்வை படும்படி உபயோகியுங்கள். அவரது அன்பை நீங்கள் அங்கீகாpக்கிறீர்கள் என்பதை இது மறைமுகமாக உணர்த்தும்.

இருவரும் எவ்வளவுதான் பிசியாக இருந்தாலும் சாpஇ வாரத்தில் ஒரு நாளை உங்கள் இருவருக்கு மட்டுமேயான தினமாக ஒதுக்குங்கள். மற்ற நாட்களில் பேச மறந்தஇ பேச முடியாத விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும்இ ஊடலுக்கும்இ கூடலுக்குமான ஸ்பெஷல் தினமாக அந்த நாள் இருக்கட்டும்.

கணவாpன் குறைகளை சுட்டிக் காட்டப் பொதுவாக மனைவிகள் தயங்குவதில்லை. அதே மாதிரி உங்கள் கணவர் செய்கிற நல்ல விஷயத்தையும் தாராளமாகப் பாராட்டலாம். அது பொpய விஷயமாகத் தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. கத்தாpக்காய் Nப்பராக வாங்கி வந்திருந்தால் கூடப் பாராட்டலாம். புகழ்ச்சிக்கு மயங்காத மனிதர்கள் உண்டா?

திருமண நாளுக்கும்இ பிறந்த நாளுக்கும் தான் அன்பளிப்பு தர வேண்டும் என்றில்லை. நீங்கள் அவரை சந்தித்த நாள்இ காதலைப் பகிர்ந்து கொண்ட தினம்இ உங்கள் கர்ப்பம் உறுதியான நாள்.... இப்படி நீங்கள் விசேஷமாக நினைக்கிற எந்த நாளையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டுஇ அவருக்குச் சின்னதாய் ஒரு அன்பளிப்பு கொடுத்து அசத்தலாம்.

திருமணமான உடனே போனால்தான் ஹனிமூனா என்ன? உங்கள் தாம்பத்தியம் போரடிப்பதாக நீங்கள் உணர்கிற போது உடனடியாக இன்னொரு தேனிலவுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள். புதிய இடமும்இ புதிய Nழலும் உங்கள் காதலைக் கட்டாயம் புதுப்பிக்கும்.

கணவருக்கு ஒரு செல்லப் பெயர் வைத்துக் கூப்பிடுங்கள். உங்கள் இருவருக்கு மட்டுமே புரியும் வகையில் சங்கேத வார்த்தைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வேடிக்கையாக இருக்கும்.

கணவர் கோபமாக இருக்கிறhரா? அவரது கோபத்தில் நியாயமிருப்பதாக உணர்கிறீர்களா? அந்தக் கோபத்துக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமா? மன்னிப்பு கேட்கத் தயங்கவே வேண்டாம். அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது என நினைத்தால் உங்கள் மன்னிப்பை வேறு விதங்களில் வெளிப்படுத்தலாம். †ஸhரி† என எழுதிய கிhPட்டிங் கார்ட் கொடுக்கலாம். அவருக்குப் பிடித்த உணவை ஸ்பெஷலாக சமைத்துத் தந்து அசத்தலாம். அவருக்கு மிகவும் பிடித்த உடையில் அவர் முன் வளைய வரலாம்.

Thanks:-ஆர்.வி

:oops: :oops: :oops:

Link to post
Share on other sites

மாங்கல்யம் தந்துனானே...

வாழ்க்கையில் புனிதமாகக் கருதப்படுகிற மாங்கல்யம் ஒன்பது இழைகளை உடையது. இந்த ஒன்பது இழைகளுக்கும் ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது. இது காயத்hP மந்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த தத்துவங்கள்„ வாழ்க்கையின் உண்மைத் தத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ளுதல். ஆற்றல்இ மேன்மைஇ தூய்மைஇ தெய்வீக நோக்கம்இ உத்தம குணங்கள்இ விவேகம்இ தன்னடக்கம்இ தொண்டு.

இந்த ஒன்பது நற்பண்புகளை ஒரு பெண் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தில்தான் திருமாங்கல்யம் ஒன்பது இழைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாம்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

ஆகா சுண்டல் அறியாத பல தகவல்களை சுட்டு சுட்டு தருகின்றீர்களே..

நன்றி தகவல்களுக்கு.

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt


 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • இது வேறை லெவல்...... ⁑ ⁑ ⁑ தேத்தண்ணி கடையிலை வேலை செய்திருப்பாரோ? 😂    
  • தைமாதத்துக்கு பிறகு  மற்றவர் வெள்ளைமாளிகைக்கு வந்தாப்பிறகு என்னென்ன திருவிளையாடல் நடக்குதோ ஆருக்குத்தெரியும்? 🙃
  • பகிர்வுக்கு நன்றி சுமே.  இப்படி மூலிகை மருந்து, குடி நீர், இலேகியம் ஆகியவற்றை மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாது உட்கொண்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டும், அல்லது கடும் வருத்தங்களுக்குள்ளாகியவர்களின் அனுபவங்களை நாலாவது ஆளாக உங்களிடம் இருந்து அறிகின்றேன். சம்பவம் 1:  அந்த பெண் அழகிய சீனப் பெண். அவரது தாராள மனசு அவரது ஆடைகளின் தெரிவில் தெரியும். என் அலுவலகத்தில் இன்னொரு பிரிவில் சூப்பர்வைசராக பணி புரிகின்றார். நான் எழுதும் மென்பொருள் பகுதிகளை அவர் பிரிவு சார்பாக Testing மற்றும் தரப்பரிசோதனை செய்பவர். நட்பானவர். திடீரென 3 வாரங்களாக அவரைக் காணவில்லை. 3 வாரங்களின் பின்னர் அவர் பகுதி நேரம் மட்டும் வேலை செய்து வந்தமையால் அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. 5 வாரங்களின் பின் அவரை தொடர்பு கொள்ள முடிந்தது. என்ன பிரச்சனை என்று கேட்க, ஆரம்பத்தில் தயங்கியவர் பின் என்ன நடந்தது என விவரித்தார். சுமே மேலே சொன்ன தன் கதையில் சுமேக்கு பதிலாக அவரது பெயரை போட்டு வாசித்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் அவருக்கும் நிகழ்ந்து இருக்கு. ஒரு சீன கடையில் வாங்கிக் குடித்த மூலிகை பானம், அவர் கல்லீரலினை மோசமாக தாக்கி ICU வில் 4 நாட்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு, பின் மெல்ல மெல்ல தேறி வந்துள்ளார். அவரது மருத்துவர் தன் அறிக்கையில் அவர் குடித்த பானம் தான் பிரச்சனை என்று அறிக்கையிட்டு இருக்கின்றார். சம்பவம் 2: இங்கு இருக்கும் சென்னையை சேர்ந்த என் நண்பனின் மனைவியின் தம்பி இப்படி பல குடினீரை குடித்துக் கொண்டு வந்து இருக்கின்றார். கொரானா தன்னை அண்டாது என்று இருந்து இப்ப pancreatitis பாதிக்கும் மேல் பழுதாகி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார். சம்பவம் 3: விற்றமின்கள் பல அடங்கிய immune booster இனை என் நண்பனில் ஒருவர் (மூன்றாம் வகுப்பில் இருந்து நண்பன்) இங்கு கனடாவில் (மார்க்கம்) வாங்கி கொரனாவுக்கு எதிரான நோயெதிர்ப்பை அதிகரிக்கின்றேன் என்று தினமும் குடித்து வந்தவர். 2 மாதங்களுக்கு முன்னர் வழக்கமான இரத்த பரிசோதனை செய்யும் போது போன வருடத்தை விட பன்மடங்கு அளவு அவரது வெள்ளை நிற குருதி சிறு துணிக்கைகள் அதிகமாகி  (கிட்டத்தட்ட 500 மடங்கு) இப்ப அதைக் குறைக்க சிகிச்சை எடுக்கின்றார். பெரியளாவில் குறையுதும் இல்லை. இது இப்படியே போனால் புற்றுனோயை உருவாக்கலாம் என்ற பயம் உள்ளது. சம்பவம் 4: சுமேயின் அனுபவம் ------------ கொரனா வந்த பின் இங்கு கடைகளில் நிறைய வகைகளில் மூலிகைகள், மூலிகை பானங்கள் விற்கின்றனர். அவற்றில் என்ன இருக்குது என்று அவர்கள் வரிசையிட்டு இருப்பினும் எம் உடல் அவற்றை எப்படி உள்வாங்குகின்றது என்பது பற்றி விளக்கம் இல்லை. அத்துடன் அப்படி வரிசையிட்டு இருப்பவை உண்மையாகவே அப் பானத்தில் இருக்கின்றதா எனவும் தெரியாது. அத்துடன் இவை எந்த தரக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளையும் தாண்டி வந்திருக்காத பானங்களாக இருக்கும் வாய்ப்புகளே அதிகம். முக்கியமாக இலங்கை, இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகளில் எந்தளவுக்கு சுகாதார முறைகளை பின்பற்றி செய்திருப்பார்கள் என ஊகிக்க முடியும். எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமானது. ஒருவருக்கு வேலை செய்யும் ஒரு மருந்து / மருத்துவம் இன்னொருவருக்கு வேலை செய்யும் என்று இல்லை. அது அவரவர் உடல் நிலை, உணவு முறை, பரம்பரை ,  வாழும் இடம் ஆகியனவற்றில் தங்கியிருக்கும். அப்பத்தாவுக்கு வேலை செய்த மூலிகை பேராண்டிக்கும் வேலை செய்யும் என்று இல்லை. கணவனுக்கு பொருந்திய மருந்து மனைவிக்கு பொருந்தாது. முக்கியமாக, தகுந்த மருத்துவரின் ஆலோசனை இன்றி எதனையும் மருந்தாக உட் கொள்வது ஆபத்தை விளைவிக்கலாம்.
  • சிங்களம் தனது பூர்வீகத்தை முன்னிறுத்தி மனதில் வைத்து வரலாறுகளை அசைபோட்டு அசைபோட்டு  தனது இருப்பை மேம்படுத்துகின்றது. எம்மவர்களோ நாளைக்கு கிடைக்கும் பிலாப்பழத்தை விடை இன்று கிடைக்கும் கிலாக்காய் உத்தமம் என சொல்கின்றார்கள்.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.