Jump to content

ÅÃÓõ §¾Å¨¾Ôõ


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

ÅÃÓõ §¾Å¨¾Ôõ

§ÅñÎõ ÅÃõ §¸û ±ýÈ¡û §¾Å¨¾ ´Õ ¿¡û

À¨Æ ¿¡ðÌÈ¢ôÒ ÀÊòÐ

§¸ð¸òÐÅí¸¢§Éý

ºõÀó¾ÛìÌ ¸¢¨¼ò¾ Ó¨ÄôÀ¡Öõ

«Ê Å¡í¸¢ ÀƸ¡¾ «¸ÃÓõ

Å¢Øó¦¾ØóÐ «Æ¡¾ Å¢¨Ç¡ðÎôÀÕÅÓõ

¦¾Ã¢ó¾ Ţɡì¸û ¿¢ÃõÀ¢ÅÕõ Ţɡò¾¡Ùõ

«¼õ À¢ÊòÐ Å¡í¸¡¾ Á¢¾¢ÅñÊÔõ

À¾¢ýÁÅÂÐìÌ §Áø Ò¾¢Â ¿ñÀ÷¸Ùõ

Àò¾¡ÅÐ Àãð¨ºÂ¢ø Á¾¢ô¦Àñ ¿¡ÛÚõ

À¾¢§ÉÆ¢ø «¼÷ Á£¨ºÔõ

¿ý¦¸¡¨¼ §¸ð¸¡¾ ¸øÖâÔõ

¯Îò¾¢ì¦¸¡ûÇ ÀòÐ ÒÐ측øºð¨¼Ôõ

¾¢ÕðÎ º¢É¢Á¡ À¡÷ì¸ º¡Ã¡Â¢ø À½Óõ

«ó¾ ž¢ø ´Õ ¸ýÚ측¾Öõ

À¡¼¦ÁøÄ¡õ §¾÷Å¡¸¢ Àð¼Óõ

¸Ä¢Ä¢§Â¡ Üü¨È ¯ý¨Á¡츢 °÷ÍüÈÖõ

¾ñ¼î§º¡Ú Àð¼õ ¦ÀüÈ 22 ÅÂÐõ

Àì¸òÐ À¡ø¸É¢Â¢ø ±ó¿¡Ùõ À¢Ã¢Â¡ ÀÊòÐ즸¡ñÊÕì¸×õ

¯¨Æì¸ ºÄ¢ì¸¡¾ ÁÉÓõ

¯¨Æô¨À ¦¸¡ñ¼¡Îõ «ÖÅĸÓõ

þô§À¡Ðõ À¡÷ì¸ Å¢ÕõÒõ À¡ø §¾¡Æ¢ Ãõ¡×õ

¯ý§À¡¦Ä¡Õ «Æ¸¢ø Á¨ÉÅ¢Ôõ §ÅñÎõ-±ý§Èý

ÁÂí¸¢ Å¢Øó¾¡û-ÁÂì¸õ ¦¾Ç¢Å¢ì¸ ¿£÷ ¦¾Ç¢ò§¾ý

ŢƢò¦¾Øó§¾ý - «¾¢¸¡¨Ä Á¨Æ

ÀÎò¾¢Õó¾Ð ¦Á¡ð¨¼Á¡Ê

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

அருமையான ஒரு கவிதை செந்தில்!

தொடருங்கள்! 8)

Link to post
Share on other sites

கவிதை வித்தியாசமாயிருக்கு. ஒரு சில எழுத்துப்பிழையும் இருக்கு செந்தில்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

புதுமையாகச் சிந்தித்து ஓர் புதுக்கவிதையை வடித்த செந்திலுக்கு எனது பாராட்டுக்கள்!

கொடுக்க முடியாத வரங்களைக் கேட்டதினால் கொட்டும் மழையாக தேவதையே வந்தாளோ?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

அருமையான கவிதை செந்தில்.

வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து எழுதுங்கள்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

கவதை நல்லாயிருக்கு."சத்தமில்லாம தனிமை கேட்டேன்......." மாதிரி எல்லாருக்கும் நிறைய விருப்பங்களிருக்கு."¾¢ÕðÎ º¢É¢Á¡ À¡÷ì¸ º¡Ã¡Â¢ø À½Óõ " சராயா என்றால் என்ன?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

«¨ÉÅÕìÌõ ¿ýÈ¢ ! º¡Ã¡ö ±ýÈ¡ø ¸¡øîºð¨¼ ¸¡øº¡Ã¡ö ±ýÚõ ÜÚÅ÷.

Link to post
Share on other sites

நல்லதொரு கவிதை செந்தில். அந்தந்தப் பருவங்களில் இப்படி இருந்திருக்கக் கூடாதா என்று நாம் செய்கிற கற்பனைகளை மறுபடி நினைத்துப் பார்ப்பது சுவையானது. நானும் இப்படி அடிக்கடி நினைத்துக்கொள்வேன். இலங்கையில் இருக்குமட்டும் சகமாணவிகளுடன் சண்டைபிடித்ததும் - இப்போது அவர்களோடு சண்டைபிடிக்காமல் இருந்திருக்கலாமே என்று எண்ணுவதும் :lol: - அவற்றில் ஒன்று.

மற்றது கவிதையில்:

À¾¢ýÅÂÐìÌ §Áø Ò¾¢Â ¿ñÀ÷¸Ùõ --> பதின்மவயது

À¾¢¦ÉÆ¢ø «¼÷ Á£¨ºÔõ --> பதினேழில்

என்று வரவேண்ம் என எண்ணுகிறேன். சரிதானே?

நன்றி.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

ÍðÊ측ðÊ ±ØòÐôÀ¢¨Æ¸û ¾¢Õò¾ÀðÎûÇÐ ¿ýÀ÷¸ÙìÌ ¿ýÈ¢

Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இப்படி கேட்டால் தேவதை மயக்கம் போடாமல் என்ன செய்வார்?

நல்ல கற்பனை..வாழ்த்துக்கள் :lol:

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

வணக்கம் செந்தில்,

கவிதை நான்றாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து எழுதுங்கள்.

அன்புடன்

மணிவாசகன்

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

¯í¸û ¸Å¢¨¾ ÍôÀ÷ ¦ºó¾¢ø..

þÐ ¾Á¢ú¿¡ðÎìÌò ¾¡ý «¾¢¸õ¦À¡ÕóÐõ..

²¦ÉýÈ¡ø þÄí¨¸Â¢ø þó¾ ¦Á¡ð¨¼Á¡Ê¸û ̨È×..þÕó¾¡Öõ ´Õ¦À¡È¡¨Á..¯í¸¨Ç Á¡¾¢Ã¢ ¦Á¡ð¨¼Á¡Ê ¨ºð «Êì¸ Óʨħ ±ñÎ..

`†¢ ``†¢.. ;-) ;-) ;-)

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.