யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

Leaderboard

 1. நவீனன்

  நவீனன்

  வரையறுக்கப்பட்ட அனுமதி


  • Points

   1,000

  • posts

   66,084


 2. தமிழ் சிறி

  தமிழ் சிறி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   10,773

  • posts

   30,901


 3. nunavilan

  nunavilan

  கருத்துக்கள நிர்வாகம்


  • Points

   2,707

  • posts

   23,333


 4. Jamuna

  Jamuna

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1

  • posts

   18,430


 5. குமாரசாமி

  குமாரசாமி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   6,459

  • posts

   18,020


 6. கறுப்பி

  கறுப்பி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   325

  • posts

   15,851


 7. nedukkalapoovan

  nedukkalapoovan

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   5,040

  • posts

   15,574


 8. suvy

  suvy

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   5,764

  • posts

   14,585


 9. விசுகு

  விசுகு

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   3,651

  • posts

   13,094


 10. கிருபன்

  கிருபன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   3,059

  • posts

   12,679


 11. இசைக்கலைஞன்

  இசைக்கலைஞன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   3,002

  • posts

   11,631


 12. தமிழரசு

  தமிழரசு

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   2,942

  • posts

   11,179


 13. புங்கையூரன்

  புங்கையூரன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   3,754

  • posts

   8,946


 14. ரதி

  ரதி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   2,550

  • posts

   8,885


 15. நிழலி

  நிழலி

  கருத்துக்கள பொறுப்பாளர்கள்


  • Points

   4,518

  • posts

   8,511


 16. நிலாமதி

  நிலாமதி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   854

  • posts

   8,108


 17. வெண்ணிலா

  வெண்ணிலா

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1

  • posts

   7,831


 18. SUNDHAL

  SUNDHAL

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,081

  • posts

   7,546


 19. putthan

  putthan

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,975

  • posts

   6,903


 20. யாயினி

  யாயினி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,629

  • posts

   6,824


 21. வானவில்

  வானவில்

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   0

  • posts

   6,714


 22. கோமகன்

  கோமகன்

  புதிய உறுப்பினர்கள்


  • Points

   959

  • posts

   6,497


 23. வாத்தியார்

  வாத்தியார்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,449

  • posts

   6,385


 24. மெசொபொத்தேமியா சுமேரியர்

  மெசொபொத்தேமியா சுமேரியர்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,888

  • posts

   6,170


 25. புரட்சிகர தமிழ்தேசியன்

  புரட்சிகர தமிழ்தேசியன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   866

  • posts

   6,017


 26. கலைஞன்

  கலைஞன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   561

  • posts

   5,783


 27. ஈழப்பிரியன்

  ஈழப்பிரியன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,713

  • posts

   5,565


 28. துளசி

  துளசி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   855

  • posts

   5,477


 29. akootha

  akootha

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,057

  • posts

   5,312


 30. தனிக்காட்டு ராஜா

  தனிக்காட்டு ராஜா

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,623

  • posts

   4,992


 31. நந்தன்

  நந்தன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,383

  • posts

   4,930


 32. இணையவன்

  இணையவன்

  கருத்துக்கள பொறுப்பாளர்கள்


  • Points

   838

  • posts

   4,921


 33. சுவைப்பிரியன்

  சுவைப்பிரியன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   540

  • posts

   4,899


 34. மோகன்

  மோகன்

  கருத்துக்கள பொறுப்பாளர்கள்


  • Points

   694

  • posts

   4,796


 35. தூயவன்

  தூயவன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   335

  • posts

   4,778


 36. வல்வை சகாறா

  வல்வை சகாறா

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,314

  • posts

   4,653


 37. உடையார்

  உடையார்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   303

  • posts

   4,509


 38. கந்தப்பு

  கந்தப்பு

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   311

  • posts

   4,464


 39. பையன்26

  பையன்26

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   536

  • posts

   4,263


 40. Puyal

  Puyal

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   61

  • posts

   4,178


 41. தூயா

  தூயா

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   6

  • posts

   4,121


 42. Nathamuni

  Nathamuni

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   2,077

  • posts

   4,098


 43. sathiri

  sathiri

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,037

  • posts

   4,016


 44. ராசவன்னியன்

  ராசவன்னியன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   2,173

  • posts

   3,939


 45. arjun

  arjun

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,738

  • posts

   3,924


 46. Athavan CH

  Athavan CH

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,490

  • posts

   3,745


 47. கரும்பு

  கரும்பு

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   383

  • posts

   3,671


 48. Rasikai

  Rasikai

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   2

  • posts

   3,597


யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு