யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

Leaderboard

 1. தமிழ் சிறி

  தமிழ் சிறி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   10,794

  • Content Count

   46,952


 2. குமாரசாமி

  குமாரசாமி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   6,461

  • Content Count

   27,445


 3. suvy

  suvy

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   5,768

  • Content Count

   16,328


 4. nedukkalapoovan

  nedukkalapoovan

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   5,041

  • Content Count

   29,181


 5. நிழலி

  நிழலி

  கருத்துக்கள பொறுப்பாளர்கள்


  • Points

   4,518

  • Content Count

   12,095


 6. புங்கையூரன்

  புங்கையூரன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   3,755

  • Content Count

   12,730


 7. விசுகு

  விசுகு

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   3,651

  • Content Count

   27,323


 8. கிருபன்

  கிருபன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   3,059

  • Content Count

   17,487


 9. இசைக்கலைஞன்

  இசைக்கலைஞன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   3,002

  • Content Count

   21,852


 10. தமிழரசு

  தமிழரசு

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   2,942

  • Content Count

   32,814


 11. nunavilan

  nunavilan

  கருத்துக்கள நிர்வாகம்


  • Points

   2,709

  • Content Count

   39,711


 12. ரதி

  ரதி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   2,555

  • Content Count

   11,894


 13. ராசவன்னியன்

  ராசவன்னியன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   2,178

  • Content Count

   5,741


 14. Nathamuni

  Nathamuni

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   2,077

  • Content Count

   7,278


 15. putthan

  putthan

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,975

  • Content Count

   11,640


 16. மெசொபொத்தேமியா சுமேரியர்

  மெசொபொத்தேமியா சுமேரியர்

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,888

  • Content Count

   6,749


 17. ஜீவன் சிவா

  ஜீவன் சிவா

  வரையறுக்கப்பட்ட அனுமதி


  • Points

   1,817

  • Content Count

   4,464


 18. arjun

  arjun

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,738

  • Content Count

   9,273


 19. ஈழப்பிரியன்

  ஈழப்பிரியன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,720

  • Content Count

   7,203


 20. பெருமாள்

  பெருமாள்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,656

  • Content Count

   7,164


 21. யாயினி

  யாயினி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,629

  • Content Count

   7,432


 22. தனிக்காட்டு ராஜா

  தனிக்காட்டு ராஜா

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,624

  • Content Count

   6,997


 23. Paanch

  Paanch

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,542

  • Content Count

   5,037


 24. தமிழ்சூரியன்

  தமிழ்சூரியன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,533

  • Content Count

   5,566


 25. Maruthankerny

  Maruthankerny

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,510

  • Content Count

   8,178


 26. Athavan CH

  Athavan CH

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,490

  • Content Count

   11,326


 27. ரஞ்சித்

  ரஞ்சித்

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,469

  • Content Count

   5,579


 28. வாத்தியார்

  வாத்தியார்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,449

  • Content Count

   10,781


 29. நந்தன்

  நந்தன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,384

  • Content Count

   6,761


 30. MEERA

  MEERA

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,315

  • Content Count

   3,475


 31. வல்வை சகாறா

  வல்வை சகாறா

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,314

  • Content Count

   5,538


 32. சண்டமாருதன்

  சண்டமாருதன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,287

  • Content Count

   2,397


 33. shanthy

  shanthy

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,197

  • Content Count

   4,251


 34. சுபேஸ்

  சுபேஸ்

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,144

  • Content Count

   3,830


 35. SUNDHAL

  SUNDHAL

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,081

  • Content Count

   11,590


 36. akootha

  akootha

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,057

  • Content Count

   27,353


 37. போல்

  போல்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   1,051

  • Content Count

   4,998


 38. sathiri

  sathiri

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   1,037

  • Content Count

   5,070


 39. நவீனன்

  நவீனன்

  வரையறுக்கப்பட்ட அனுமதி


  • Points

   1,000

  • Content Count

   85,545


 40. அஞ்சரன்

  அஞ்சரன்

  கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்


  • Points

   986

  • Content Count

   2,597


 41. goshan_che

  goshan_che

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   960

  • Content Count

   3,989


 42. புரட்சிகர தமிழ்தேசியன்

  புரட்சிகர தமிழ்தேசியன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   870

  • Content Count

   8,960


 43. துளசி

  துளசி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   855

  • Content Count

   8,892


 44. நிலாமதி

  நிலாமதி

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   854

  • Content Count

   9,065


 45. மல்லையூரன்

  மல்லையூரன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   854

  • Content Count

   10,836


 46. இணையவன்

  இணையவன்

  கருத்துக்கள பொறுப்பாளர்கள்


  • Points

   838

  • Content Count

   5,727


 47. Justin

  Justin

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   822

  • Content Count

   2,613


 48. பகலவன்

  பகலவன்

  கருத்துக்கள உறவுகள்


  • Points

   818

  • Content Count

   1,609


யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு