அறிவித்தல் / விளம்பரம்

உங்கள் உறவினர் அல்லது நண்பரின் இழப்பினை அல்லது அந்தியேட்டி, நினைவு தின, திவசம் கண்ணீர் அஞ்சலி போன்றவற்றை யாழ் இணையத்தின் மூலம் பிரசுரிப்பதன் மூலம் அத் தகவலினை உலகமெங்கும் வசிக்கும் உறவுகள் தெரிந்து கொள்ள வழியேற்படும்.

எவ்வாறு தகவலினை அனுப்புவது என்ற வழிமுறைகள் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இணைத்துக் கொள்ள »

தாயக உதவி

இதன் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் அனைத்து பணமும் தாயக மக்களின் நலத்திட்டங்களுக்காக நேரடியாக TNRA அமைப்பின் கணக்கிலேயே வரவு வைக்கப்பட்டு தாயகத் திட்டங்களுக்கு அவர்களால் பயன்படுத்தப்படும். அவர்களால் செய்யப்படும் தாயகத் திட்டங்களை இங்கு பார்வையிட முடியும்.

பரிந்துரை
இவ் அறிவித்தல்கள் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் பணம் அனைத்தும் தாயக மக்களின் நலன்களுக்கே பயன்படுத்தப்படவிருப்பதால் இங்கு அறிவித்தல்களை இணைக்க உங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களுக்கு எம்மைப் பரிந்துரை செய்யுங்கள்.
தொடர்புகளுக்கு

விளம்பரங்கள் தொடர்பான சந்தேகங்கள் கேள்விகள் விளக்கங்கள் தேவைப்படின் Whats App மூலம் பின்வரும் இலக்கங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள முடியும்: