விதிமுறைகள்

பொது:
அறிவித்தல்/விளம்பர சேவைக்கான  இந்தத் தளத்தையும் சேவைகளையும் நீங்கள் உபயோகிப்பது கீழே விளக்கப்படுகின்ற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கும் தளம் அல்லது இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் தோன்றும், அதைக் குறிப்பிடும் அல்லது அதனுடன் இணைக்கப்படுகின்ற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் எதற்கும் உட்படும்.

தேவையான விபரங்கள்:

 • மரணமடைந்தவரின் முழுப்பெயர்
 • பிறப்பிடம் – வசிப்பிடம்
 • ஒளிப்படம்
 • பிறந்த திகதி, இறந்த திகதி,  கிரியை நடைபெறும் திகதி
 • ஏனைய விபரங்கள்
 • தகவல் தருபவரின் பெயர், தொலைபேசி இலக்கம்

பணம் செலுத்தும் முறை:
• தற்போது Paypal மூலம் மட்டுமே பணத்தினை நேரடியாக TNRA அமைப்புக்குச் செலுத்திக் கொள்ள முடியும்.

 அறிவித்தல்/விளம்பர சேவைக்கான பாவனை விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:
 

 • அறிவித்தலை/விளம்பரத்தை எமக்கு அனுப்பி பணம் செலுத்திய பின்னரே பிரசுர வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும்.
 • அனைத்து விபரங்களும் எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பிற்பாடு அறிவித்தல்/விளம்பரமானது ஒரு மணிநேரத்தில் இருந்து எட்டு மணிநேரத்தில் பிரசுரிக்கப்படும்.
 • ஒரு நிறுவனத்திற்குரிய அல்லது அது சார்ந்த விளம்பரத்திற்குரிய banner விளம்பரதார் வடிவமைத்து தரவேண்டும். அவ்வாறு இல்லாத பட்டசத்தில் அடிப்படையான ஒரு banner எம்மால் இணைக்கப்படும்.
 • எமக்கு தகவல் தருபவரின் விபரம் தெளிவற்று இருந்தாலோ, உறுதிசெய்வதில் சிக்கல் இருந்தாலோ அறிவித்தல்/ விளம்பரம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது
 • குறைந்தது ஒருவருடைய தொலைபேசி இலக்கமாவது தகவலுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
 • தகவல் தருபவரின் விபரங்கள் பாதுகாப்பு கருதி நாம் உறுதிப்படுத்திய பின்னரே பிரசுரிக்கப்படும்.
 • வழங்கப்பட்ட விபரங்களை உறுதிப்படுத்த தாமதம் ஏற்படின் பிரசுரிக்கும் நேரம் அதிகரிக்கலாம்.
 • பிரசுரிக்கப்படும் அறிவித்தலின்/ விளம்பரத்தின் கால எல்லையினை நீங்கள் குறிப்பிடலாம். கால எல்லை குறிக்கப்படாவிடின் இவ் அறிவித்தல் பகுதி உள்ளவரை அறிவித்தல்/ விளம்பரம் இருக்கும். (அதாவது நீக்கப்பட மாட்டாது).
 • ஒரு வாரத்தின் பின்னர் தொடர்புகளுக்கான தொலைபேசி இலக்கம் காண்பிக்கப்பட மாட்டாது.
 • பிரசுரிப்பில் தவறுகள் இருப்பின் எமக்கு தகவல் தந்தவர் எம்முடன் தொடர்பு கொண்டு திருத்தங்களைத் தர முடியும். திருத்தங்கள் செய்வதற்கும் எமக்கு கால அவசாகம் தேவை.
 • கிடைக்கப்பெறும் பணம் அனைத்தும் தாயகத் திட்டங்களுக்காக TNRA அமைப்பினால் பயன்படுத்தப்படும்.
 • விளம்பரதாரரோ அல்லது யாழ் இணையமோ TNRA அமைப்பு முன்னெடுக்கும் திட்டங்களுக்கு தடையாக இருக்கவோ அல்லது எவ்விதத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்தவோ முடியாது.
 • அறிவித்தல்/ விளம்பரத்தில் இணைக்கப்படும் பெயர்கள் தொலைபேசி இலக்கங்கள் மற்றும் ஏனைய தனிப்பட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் உரியவர்களின் அனுமதியுடனேயே தரப்பட வேண்டும். பதியப்படும் விபரங்கள் அனைத்திற்கும் தகவல் தருபவரே முழுப்பொறுப்பாளியாவார்.
 • அறிவித்தல்/ விளம்பரம் யாழ் இணையத்தில் பிரசுரிக்கப்படும்.
 • தொழிநுட்பச் சிக்கல் ஏதேனும் ஏற்படின் அறிவித்தல்/ விளம்பரம் பிரசுரிப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம்
 • யாழில் பிரசுரிக்கப்படும் அறிவித்தல் வாசகர்கள் மூலம் சமூக வலைத் தளங்களில் பகிரப்பட்டால் அதற்கு யாழ் பொறுப்பேற்க முடியாது.
 • அறிவித்தல்/ விளம்பர வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படாதவிடத்து அறிவித்தலினை/விளம்பரத்தினை இடைநிறுத்தி முழுப்பணத்தினையும் மீளப்பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.