இந்த விளம்பரத்தில் மேலதிகமாக சேர்க்கவேண்டியவை
வட்ஸ் அப், ஐஎம்ஓ தொடர்புகளும் மேற்கொள்ளலாம். மற்றும்
அனைத்துலக ரீதியில் செயற்படுகிறது.
ஆங்கிலத்தில் உள்ள புரோக்கர் என்ற சொல்லைத் தவிர்த்து இணைப்பாளர் என்று போடவும்.

விளம்பரத்திற்கு ஏற்றாற்போல் வரிகளைச் சுருக்கிக் கொள்ளுங்கள்.

எவ்விடத்தில் விளம்பரம் இடம்பெறும் என்பது தெரியவில்லை. யாழில் எவ்விடத்தில் போட்டாலும் ஓகே. விளம்பம் இதுதான் ஐடியாவை உங்களிடமே விட்டுவிடுகிறேன்.

இவள்
வல்வை சகாறா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *