அன்பான யாழ் நிர்வாகத்திற்கு, மாமியின் 31ம் நினைவுநாள், விளம்பரம் போட தேவையில்லை, உங்கள் தாயக மக்களுக்களின் உதவிகளுக்கு என் சிறு தொகை. அன்புடன் உடையார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *