அன்பான யாழ் நிர்வாகத்திற்கு, மாமியின் 31ம் நினைவுநாள், விளம்பரம் போட தேவையில்லை, உங்கள் தாயக மக்களுக்களின் உதவிகளுக்கு என் சிறு தொகை. அன்புடன் உடையார்

யாழிணையம் மூலமான உதவி. விளம்பரம் ஏதும் என்னிடம் இல்லை, மக்களின் தற்போதைய நிலைமைக்கான எனது சிறு பங்களிப்பு மாத்திரமே