ஈழத்தின் மாபெரும் ஊடகப் படுகொலை தினம் இன்று   ஈழத்­தின் மா பெரும் ஊட­கப் படு ­கொலை நிகழ்ந்த 11ஆம் நினைவு நாள் இன்­றா­கும்.  2006 மே 2ஆம் நாள் ‘உத­யன்’ பத்­தி­ரிகை நிறு­வ­னத்­துக்­குள் புகுந்த ஆயு­த­தா­ரி­கள்  ஊழி­யர்­கள் இரு­வ­ரைக் கொடூ­ர­மான முறை­யில் சுட்­டுக்­கொன்­ற­னர். மேலும் மூவ­ரைக் காயப்­ப­டுத்­தி­னர். பெரும் தொகைச் சொத்­துக்­க­ளுக்­குச் சேதம் விளை­வித்­த­னர். எனி­னும் இது­வ­ரை­யில் இந்­தக் குற்­றங்­க­ளைச் செய்த எவ­ரும் தண்­டிக்­கப்­ப­ட­வே­யில்லை.