எங்கள் மண்

விடுதலைப் புலிகளின் சேணேவிகள் - தெறோச்சிகள் படிமங்கள் | LTTE Artillery - Howitzer images

1 day 10 hours ago

நம் வரலாற்றை

நாமே எழுதுவோம்'

------------------------

 • எழுதருகை: ஈழத்தமிழ் வலைத்தளங்களுக்கே உரித்தான படிமங்கள் மேல் தம் பெயரை எழுதும் மலத்திலும் கீழான செயலை செய்துவிடாதீர்கள். இவை உங்கள் வீட்டுச் சொத்தல்ல, தமிழீழத்தின் சொத்துக்களே!

 

என்னிடம் இருக்கின்ற விடுதலைப் புலிகளின் இழுவை தெறோச்சிகளின்(Towed Howitzer) நிழற்படங்கள்(Photos) & படிமங்கள்(Images) & திரைப்பிடிப்புகள்(screenshots) அத்துணையையும் இங்கே இணைத்துவிடுகிறேன்.. விரும்பியவர்கள் பயன்படுத்துங்கள்;சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.

 

 

விடுதலைப் புலிகளிடம் இருந்த தெறோச்சிகள் இழுவை தெறோச்சிகள்(Towed Howitzer) ஆகும்; அவர்களிடம் தானே-பிலிறுந்திய தெறோச்சிகள்(Self-Propelled Howitzer) இருந்திருக்கவில்லை. ஏன் எம் பகையான சிங்களபப்டைகளிடத்தில் கூட அவை இருந்திருக்கவில்லை.  புலிகளின் இத்தெறோச்சிகளை இயக்கிய படையணி 'கிட்டு பீரங்கிப் படையணி' ஆகும். இது முற்றுமுழுதாக தெறோச்சிகளுக்கென்றே உருவாக்கப்பட்ட படையணியாகும். இப்படையணியில் ஆண்பெண் என இருபால் போராளிகளும் பணிபுரிந்தனர்.

 

 

 • கிட்டு பீரங்கிப் படையணியின் இலச்சினை | Logo of Kittu Artillery Brigade 

 

வரலாற்றில் மறைக்கப்பட்டது!

 

 

எனக்கு கிடைக்கப்பெற்ற இயக்கத்தின் எந்தவொரு ஆவணத்திலோ இல்லை அவர்களின் புத்தகங்களிலோ இந்த படையணியின் இலச்சினை இடம்பெறவில்லை. விடுதலைப் புலிகள் இந்தப் படையணியின் இலச்சினையினை படையணி பற்றிய கமுக்கத்தினை பேணுவதற்காக மறைத்தார்களா இல்லை வேறு ஏதேனும் காரணங்களால் மறைத்தார்களா என்பது பற்றி நானறியேன். ஆனால் இப்படையணியின் இலச்சினை சிதைவுற்ற  இரண்டு திரைபபிடிப்புகளை நான் தேடியெடுத்துள்ளேன். அவற்றை வாசகரின் கனிவான வாசிப்பிற்காக இங்கே பதிவிடுகிறேன். 

 

main-qimg-84ec183fb5d5122bddf960b6f16455f0

'இதுதான் கிட்டு பீரங்கி படையணியின் சின்னம்'

சின்னத்தின் மேற்பக்கத்தில் வளைவாகத் தெரிவதில்தான் கிட்டு பீரங்கிப் படையணிக்கான முழக்கம் எழுதப்பட்டிருந்தது.

 

main-qimg-76d1852ebe2a2a185ca88d172a8eb52f

'கிட்டு பீரங்கிப் படையணியின் சின்னம்..'

இந்த வெள்ளையாகத் தெரிவதில் 'கேணல் கிட்டு பீரங்கிப் படையணி' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. அது அரை வட்ட வடிவத்தில் இருந்தது. இது Maroon பின்புல நிறங்கொண்ட சின்னம் ஆகும். மேற்கண்ட படங்களை வைத்துப் பார்க்கும்போது கிட்டுவும் குட்டிசிறியும் ஒரே மாதிரியான தோற்றங் கொண்ட சின்னங்கள் என்பது புலப் படுகிறது. எதற்கும் தேடி எடுங்கள்.

 

இவை மட்டுமே இப்படையணியின் இலச்சினை பற்றிய தகவல்கள் கொண்ட படங்கள் ஆகும். இப்படையணி போராளிகளை அறிந்தோர் அவர்களிடம் இதனது இலச்சினையினை வேண்டி வரைந்து எடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

புலிகளின் உள்நாட்டு உற்பத்தி சேணேவிகள்(Artillery) மற்றும் உந்துகணைகள் - ஆவணம்

2 days 2 hours ago
 • எழுதருகை(warning): இங்குள்ள செய்திகள் எவர் மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக எழுதப்படவில்லை.. இவை தமிழினத்தின் வரலற்றை ஆவணப்படுத்தும் முகமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளன என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்….!

 

எல்லா(Hello)…

வணக்கம் தோழர்களே...

இன்று நாம் பார்க்கப்போவது ஈழத்தமிழர்களால் போரின் போது உருவாக்கப்பட்டு சமர்க்களங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு வகையான உந்துகணைகள் மற்றும் சேணேவிகள் பற்றியே.

முதலில் சேணேவி(Artillery) பற்றி பார்ப்போம். இவர்கள், சேணேவிகளில் நெடுந்தூர வீச்சுக் கொண்ட தெறோச்சிகள்(Howitzer) முதல் குறுந்தூர வீச்சுக் கொண்ட கணையெக்கிகள்(Mortar) வரை விளைவித்திருந்தனர்(produce). இவற்றிற்கான எறிகணைகளையும்(Shell) அவர்களாகவே மானுறுத்தியிருந்தனர்(Manufacture) என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

 • செம்மைப்படுத்தப்பட்ட சேணேவி (improvised artillery)

1) இது 106 மி.மீ பின்னுதைப்பற்ற சுடுகலனின் குழலைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதாகும்.. இதன் காவுவண்டியானது புலிகளால் இதற்கென்று சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டதாகும்.

main-qimg-ce868a581883467fc60f95526bfdaa0f.png

 

 • உள்நாட்டில் விளைவிக்கப்பட்ட சேணேவி ( Indigenously produced Artillery)

கீழ்கண்ட சேணேவிகள் எதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது பற்றி எனக்குத் தெரியாது! தயவுகூர்ந்து இது பற்றி அறிந்தவர்கள் தெரியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்..

1. இந்த உந்துகணை கணையெக்கியை 360 பாகையில் கிடைமட்டமாக சுழற்ற இயலும். மேலும் இதற்கு காவுவண்டி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

main-qimg-c312103dc0f51b09ea3ba0cdcf01260f.png

கழுத்துப்பகுதி:

main-qimg-451c812aa4d4e3326fcf5ebab609d651.png

சக்கரத்துடன் கூடிய அடிப்பகுதி:

இந்த அடிப்பகுதி ஆனது புலிகளின் உந்துகணை ஏவுபலைகையின் அடிப்பகுதியினை ஒத்தது ஆகும். இதன் அடிப்பகுதியில் உள்ள அந்த இரு தண்டுகளையும் விரித்து ஒடுக்கலாம்.

main-qimg-2fba74cea05dd2dbd6554ab545b2cec2.png

நுனிக்குழாய்:

main-qimg-792f02f67ad82fc1ad9a46e425da9915.png

2)இதே போன்று மற்றொன்று பின்னால் தெரிகிறது பாருங்கள்.. அதுவும் இதே வகையைச் சேர்ந்ததே….

main-qimg-29d162387b2823d0fcefd14210cb3c34.png

3). இந்த உந்துகணை கணையெக்கியை 360 பாகையில் கிடைமட்டமாக சுழற்ற இயலாது.

main-qimg-ce9fd0c947d438206849b5ced7aa864b.png

4) புலிகளிடம் இருந்த மற்றொரு வகையான உந்துகணை கணையெக்கி.. இது எதற்குப் பயன்பட்டது என்பது பற்றிய செய்திகள் ஏதும் எனக்குத் தெரியவில்லை. இந்த உந்துகணை கணையெக்கியை 360 பாகையில் கிடைமட்டமாக சுழற்ற இயலாது.

main-qimg-2fd57ba0f894e059b22247b1bc002b86.png

'3 படங்களை ஒருங்கிணைத்தே இப்படத்தினை உருவாக்கினேன்'

மேற்கண்ட படைக்கலத்தின் அடிப்பகுதி:

main-qimg-c249b5044844000827e47af77c55e7f7.png

→ மேலுள்ள அனைத்துப் படங்களும் திரைப்பிடிப்பே!

 

 • பாபா கணையெக்கி - Baba Mortar

இது 1980களின் பிற்பகுதியில் விளைவிக்கப்படட்டது ஆகும். இதை விளைவித்தவர் புலிகளின் அப்போதைய தொழில்நுட்ப பிரிவு பொறுப்பாளர் கொச்சரையன்(Captain) வாசு ஆவார்.

இதில் செம்மைப்படுத்தப்பட்ட 120 மிமீ எறிகணைகளானவை எறிகணைகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் சுற்றுகளில் தார் இருந்ததால், அவை தரையில் மோதியபோது தீயினை ஏற்படுத்தின.

main-qimg-9c2b17929c94159ef06fd90946bb49b0.png

'பாபா கணையெக்கியினுள்(Mortar) எறிகணையினை(shell) போராளிகள் தாணிக்கின்றனர்(Load)'

main-qimg-1c7e6e47aecac9f78e8e9ec06bd692db.png

'அந்த கணையெக்கியின் முழுப் படம்'

→ மேலுள்ள அனைத்துப் படங்களும் திரைப்பிடிப்பே!

பாபா கணையெக்கியின் 120 மிமீ எறிகணைகள்.

main-qimg-b18db6bfe26b0b8f98a20f63c3bdce28.png

 

 

 • பசீலன் 2000 உந்துகணை கணையெக்கி (Pasiilan 2000 Rocket Mortar)

புதுப்புனைந்தவர்: பேரரையன்(கேணல்) ராயு / குயிலன் (மாவீரர்)

எண்ணிக்கை: 7

இது முற்றிலும் விடுதலைப் புலிகளால் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது. இதைக் குத்துவதற்கென்றே புலிகளிடம் தனிப் பிரிவே இருந்தது. அதன் பெயர் 'பசீலன் மோட்டார் பிரிவு' என்பதாம். இதுதான் ஈழத்தமிழரின் முதலாவது சேணேவிப் பிரிவு(Artillery unit) ஆகும்.

இது புலிகளால் 80களில் பயன்படுத்தப்பட்ட பாபா கணையெக்கி எனப்படும் கணையெக்கியின்(mortar) கால்வழியே(successor) ஆகும்.. இதற்கான எறிகணையினைக் கூட புலிகள் உள்நாட்டில்தான் விளைவித்திருந்தனர். இந்த எறிகணையின் வெடிப்பொலியானது எதிரிகளை கொல்கிறதோ இல்லையோ அவர்களின் காதுகளை செவிடாக்கி செந்நீரை வரவழைக்கும் என்பதே முதன்மையான புலனம்.. இந்த பேரொலியைக் கேட்கும் பாதிபேர் அந்த இடத்திலே நெஞ்சிடி வந்து புத்தனின் பாதத்தைக் காணச் சென்றுவிடுவார்கள்.. அப்படி ஒரு பேரிடி கேட்கும், இது வீழ்ந்துவெடிக்கும் இடத்தில்! அது மட்டுமல்ல இதை ஏவுபவருக்கும் இதே சிக்கல் உண்டு, ஆனால் அது எதிரிக்கு ஏற்படுவதைவிட குறைவானதே!... பிற்காலங்களில் ஏவுபவருக்கான இந்த சிக்கல் சரிசெய்யப்பட்டு விட்டது.

இது புலிகளின் உருமறைப்பு (camouflage) மற்றும் மறைக்கும் தாக்குதல்(conceal attacking) பாணிக்கு ஏற்ப தெறோச்சி(artillery) அல்லது பல்குழல் போன்றவற்றால் ஏற்படுத்தப்படும் நிலையான முகவாய் எரிப்புகளைப் (muzzle flares) போன்று இதன் எறிகணை வெளியிடுவதில்லை. ஆனால் தொடக்க காலங்களில் குத்தும்(fired) போது ஏற்படுத்தும் பேரொலியானது இதன் இருப்பிடத்தை காட்டிகொடுக்கும் வாய்ப்பிருந்து பின்னர் சரிசெய்யப்பட்டது. இது வெடிக்க வேண்டுமெனில் செங்குத்தாக அதன் நுனி தரையை நேராக மோதுவதாக வீழவேண்டும். இதனால் இதன் தொடக்க காலங்களில் செங்குத்தாக வீழாத எறிகணைகள் வெடிப்பதில்லை.. ஆனால் ஒருசில ஆண்டுகளில் இந்த சிக்கல் முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டு சரிசெய்யப்பட்டது.

1) இதுதான் தமிழீழத்தின் முதலாவது பசீலன் 2000 உந்துகணை கணையெக்கி. இது பேரரையன் ராயு அவர்களின் மேற்பார்வையில் சோதிக்கப்பட்டது.

main-qimg-5c2b6583b9666daf54656c1c2ce4bbca.png

main-qimg-d2f4b484f28df89ed36fcac4e3c21ca9.png

main-qimg-3d0892f10937b531e86b2e6f1f3a3bef.png

'வானை நோக்கி சீறிச்செல்லும் முதலாவது எறிகணை'

2) இந்த பசீலன் 2000 உந்துகணை கணையெக்கியை 360 பாகையில் கிடைமட்டமாக சுழற்ற இயலாது. இந்நிழற்படமானது 90களில் எடுக்கப்பட்து ஆகும்

main-qimg-f55b91c50c35d60ea6a7c35a007b468e.jpg

'இரண்டு புலி வீரர்கள் மேசை போன்ற ஒன்றின் மீது ஏறி நிற்கின்றனர்.. கீழே ஒரு வீரன் பசீலனுக்கான எறிகணையினை சுமந்தபடி நிற்கின்றார்'

main-qimg-7bbab02c60314baf13c4ef39e03b759a.jpg

'பசீலனுக்கான எறிகணை தாணிக்கப்படுகிறது (loaded)'

3) இதே போன்ற விதத்தைச் சேர்ந்த பசீலன் 2000 கணையெக்கிகள் புலிகளிடம் 2 இருந்துள்ளது. மேலதிகமாக இருந்ததா என்று அறியமுடியவில்லை. இந்த உந்துகணை கணையெக்கியை 360 பாகையில் கிடைமட்டமாக சுழற்ற இயலாது.

main-qimg-36a7fe5a0658ea21685d19dc154c6ae3.png

'சில்லுக்கு அருகில் இருப்பதுதான் இதற்கான எறிகணை'

மேற்கண்டதின் பின்பகுதி:

main-qimg-772a824d557a7b393afdecb8bfc9c0cf.png

4) இதே போன்ற விதத்தைச் சேர்ந்த பசீலன் 2000 கணையெக்கிகள் புலிகளிடம் 2 இருந்துள்ளது.

1)இந்த பசீலன் 2000 உந்துகணை கணையெக்கியை 360 பாகையில் கிடைமட்டமாக சுழற்ற இயலாது.

main-qimg-88b8939863a143042b222e605379553f.jpg

2) இந்த பசீலன் 2000 உந்துகணை கணையெக்கியை 360 பாகையில் கிடைமட்டமாக சுழற்ற இயலாது.

main-qimg-afab12cbabc48886a674162f29315233.jpg

main-qimg-3f36427173c1520b7857b306185ce89f.png

main-qimg-83dc6f53f39f2db4d3ddc5d47c32cdc0.png

main-qimg-1477cf35b54961c96eb01cb51108fc97.png

'சிங்களத் தரைப்படை வீரன் பசீலன் 2000 கணையெக்கியில் உள்ள ஒரு சக்கரத்தினை தன் கையால் சுற்றுகிறார். இந்த சக்கரத்தினை சுற்றுவதால் இதன் குழல் தாழ்ந்துயரும்.'

main-qimg-450e78c75eece262134e7fdeeb313f5a.png

main-qimg-f7f2b9037bd4e2462701c1d8226867ed.png

 

5) பசீலன் 2000 உந்துகணையின் மற்றொரு விதம்.

இந்த பசீலன் 2000 உந்துகணை கணையெக்கியை 360 பாகையில் கிடைமட்டமாக சுழற்ற இயலாது. மேலும் இதன் சுடுகுழல் கட்டையாகவும் உள்ளது.

main-qimg-90cd0678b6afbda800794fdf577fcf52.png

main-qimg-8b1913e98d8b19ec2583a3d3e6a54576.png

மேற்கண்ட பசீலனுக்கான எறிகணைகள்:

main-qimg-d21e326b81424fd7fde27ebc71cb3c43.png

எறிகணை நீளம்: 5'

நெடுக்கம்(range): 15 - 25 km

வெடியுளை(war head): 65–70 kg

வெடியுளை வகை : TNT

main-qimg-93560d230c0525b4b8a1716217790198.jpg

'பசீலன் எறிகணையை தூக்கி நிறுத்தும் பசீலன் மோட்டார்(கணையெக்கி) பிரிவுப் போராளி '

எறிகணை நீளம்: ஆனால் இது மேலே உள்ள எறிகணையை விட உயரம் குறைந்தது.

நெடுக்கம்(range): தெரியவில்லை

வெடியுளை(war head): தெரியவில்லை

மேற்கண்ட எறிகணையை விட இது உயரம் குறைந்தது.

main-qimg-3e738dca40c112b3ffdce01c8886a864.png

எறிகணை நீளம்: ஆனால் இது மேலே உள்ள எறிகணையை விட உயரம் குறைந்தது.

நெடுக்கம்(range): தெரியவில்லை

வெடியுளை(war head): தெரியவில்லை

மேற்கண்டதை விடச் சிறியவை இவை:

main-qimg-311995a87e21daa5ac60e9d7f6f2c388.png

வகை 4 எறிகணை:-

main-qimg-02e674e55138b1006dc7701779c67b13.png

மாமா & வகை 4 எறிகணை:

main-qimg-c50af68bc8add1367af57200b6645e7b.jpg

main-qimg-d233be305e1b32f7e6abb89161282fe7.jpg

2) பசீலனுக்கான பிறிதொரு வகையைச் சேர்ந்த எறிகணை:

எறிகணை நீளம்: ஆனால் இது மேலே உள்ள எறிகணையை விட உயரம் குறைந்தது.

நெடுக்கம்(range): தெரியவில்லை

வெடியுளை(war head): தெரியவில்லை

main-qimg-8852879648a59c2c41e6831230ed6ac1.png

 

 • எறிகணை (shell)

1) மொக்கன் (Mokkan)

புதுப்புனைந்தவர்: பேரரையன்(கேணல்) சாள்ஸ் அன்ரனி (மாவீரர்)

எறிகணை நீளம்: 10'

நெடுக்கம்: <1 km

வெடியுளை(war head): 300 kg

வெடியுளை வகை : C4

இது ஒரு வகையான எறிகணை.. இதுவும் விடுதலைப் புலிகளால் முற்றிலும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டதுதான். இதை ஏவுவதற்கான சேணேவி(artillery) பற்றிய செய்திகள் ஏதும் எனக்குக் கிடைக்கப்பெறவில்லை.

main-qimg-cc22686694057ab2ca39c45ecd30d018.png

'வகை -56 - 2 துமுக்கியுடன்(rifle) நிற்பவர்கள் சிங்கள இராணுவத்தினர்'

main-qimg-cc75b7af125a524e4fb0a63ba94277a7.jpg

எறிகணையின் கழுத்துப்பகுதி:

main-qimg-46bdab9aca0e50edadf93aac292d83fa.png

 

 

அடுத்து, உந்துகணைகள் பற்றிப் பார்போம். இவை புலிகளால் நான்காம் ஈழப்போரில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டன. இவையெல்லாம் அவர்களின் உள்நாட்டுப் பொருட்களைக் கொண்டே உருவாக்கப்பட்டன ஆகும்.

 • உந்துகணைகள் மற்றும் அதற்குரிய செலுத்திகள் (Rockets & their respective launchers)

1) பண்டிதர் 1550(Pandithar 1550)

இதன் வெடியுளையில் மூன்று முனைகள் உண்டு.

 • புதுப்புனைந்தவர்: பேரரையன்(கேணல்) சார்ள்ஸ் அன்ரனி (மாவீரர்)
 • 'பண்டிதர்' என்னும் பெயர்காரணம்: விடுதலைப் புலிகளின் உறுப்பினர் இள பேரரையன்(லெப்.கேணல்.) பண்டிதர் அவர்களின் நினைவாகச் சூட்டப்பெற்றது
 • பட்டப் பெயர்: சமாதானம்(Samaathaanam)
  • பெயர்க்காரணம்: அதன் ஒலி மற்றும் அது தரும் தாக்கம் ஆகிய இரண்டும் இரு தரப்புகளுக்கும் இடையில் சமாதானத்தை உண்டாக்குமளவு சக்தியானது என்றுதான் அப்படி அழைக்கப்பட்டது.
 • வெடியுளை(war head): 214 kg
 • வெடியுளை வகை : C4
 • உந்துகணை நீளம்: 14'
 • நெடுக்கம்: <1 km
 • இருப்பில் இருந்த இழுவையுடன் கூடிய ஏவுபலகைகள் (launchpad with trailer): 15
 • நேரடி தாக்கம்: 50m சுற்றுவட்டத்தை அழிக்கும்

இந்த உந்துகணைகள் விடுதலைப் புலிகளால் முற்றிலும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். அதனை துக்கி தாணிப்பதற்கு(load) குறைந்தது இருவர் என்றாலும் வேண்டும்.. இந்த உந்துகணையை இயக்க சுமார் ஆறு பேர் தேவை. இதனை இயக்கும் இடத்தில் இயக்குபவர்கள் நிக்கமட்டார்கள், சுமார் 50 மீற்றர் துரத்தில் நின்றுதான் இயக்கவைப்பர்கள். இது இலக்கில் வீழ்ந்து வெடிக்கும் போது பாரிய ஒலி கேட்கும் ,அதன் துண்டுகள் கூட படையினரில் படத்தேவையில்லை இது வெடிக்கும் போது எழும் சத்தமே படையினரை கொன்றுவிடும் .

இந்த உந்துகணைகள் முதன் முதலில் முகமாலை முன்னரணில் உள்ள படையினர் மீதுதான் சோதித்துப் பார்க்கபட்டது . அதன் பின்னர் தான் இந்த உந்துகணையின் மானுறுத்தல்(manufacturing) அதிகரிக்கபட்டு மன்னார் ,வவுனியா, மணலாறு போன்ற களமுனைகளுக்கு அனுப்பிவைக்கபட்டது.

ஆனால் சமாதானம் பின்னர் பயன்படுத்தப்படவில்லை. அவற்றை காவிச்செல்வது, செயல்படுத்துவது போன்ற செயற்பாடுகளுக்கு மேலதிக போராளிகள் தேவைப்பட்டதால் முகமாலை முன்னரங்கு பகுதி சண்டைகளோடு உள்ளூர் விளைவிப்புக்கள் நிறுத்தப்பட்டன.

main-qimg-adad10bf85738816a9b3c01af1e67352.png

'பின்பகுதி.. கீழிருந்து மேனோகிய பார்வை'

main-qimg-affb299bb5d9de2359c23c917dde9eda.png

'பக்கவாட்டுத் தோற்றம்.. உந்துகணை அதன் ஏவுபலகை மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏவுபலகை காவுவண்டியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது'

main-qimg-f1d1c52ac1ed532083c4c71d2c7bb43c.png

'பின்னிருந்து முன்னோக்கிய பார்வை.. உந்துகணை அதன் ஏவுபலகை மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏவுபலகை காவுவண்டியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது'

main-qimg-723a3ffcce5909bfaf2ff273e74720e0.png

'காவுவண்டியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஏவுபலகைகள்'

main-qimg-e8dcab6bdfc82b53570ae8edf64b546e.png

'காவுவண்டியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஏவுபலகைகள்'

main-qimg-891319f91ee6dcdde651270c9c5a7778.png

'முன்பக்கம்.. மூன்று முனைகளும் தெரிகிறது ஆனால் அதில் ஒரு முனை மட்டும் கழற்றப்பட்டுள்ளது'

main-qimg-123a462f67fc48474c181a1ff18878fe.png

'உந்துகணை நிலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.. பின்னிருந்து முன்னோக்கிய பார்வை(back to front view)'

வெடிக்கும் காட்சி:

main-qimg-0bfaa24f3a2c5615ed167198907effb3.png

'உற்றுப் பார்க்கவும்; மூன்று முனையும் வெடித்து மூன்று தீப்பிழம்பாய்த் தெரிகிறது'

2) சண்டியன் (Sandiyan)

சமாதனம் போன்று இது படையினருக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது . ஆனால் படையினர் இதன் பெயரை சொல்லி அச்சப்படும் அளவிற்கு இதன் தாக்கம் இருந்தது. இந்த உந்துகணை முதன்முதலாக 2000 ஆண்டு 3ம் மாதமளவில் சாளஸ் அன்ரனி அவர்களால் முல்லை.சாலைத் தளத்தில் பரிசோதிக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக உறுதிசெய்யப்பட்டது.

 • புதுப்புனைந்தவர்: பேரரையன்(கேணல்) சார்ள்ஸ் அன்ரனி (மாவீரர்)

உந்துகணை நீளம்: 4'

நெடுக்கம்: <15 km

வெடியுளை(war head): 65 kg

வெடியுளை வகை : C4

தாக்க சுற்றுவட்டம் : 800m

main-qimg-fc155a20f035259681edf0d2c8e5cb19.jpg

'சண்டியனை ஏவ ஆயத்தமாகும் புலிவீரன்'

main-qimg-65dd7a8161092806c3caa56980a54a2a.jpg

'சண்டியனை ஏவிட்டு காவுவண்டியின் ஏற்றக்கோணத்தை மாற்றும் புலிவீரர்கள்'

main-qimg-c270f3073401b0c202fbaec0a172039a.jpg

'நிலையான ஏவுபலகையில் உந்துகணை வைக்கப்பட்டுள்ளது. |பின்னிருந்து முன்னோக்கிய பார்வை'

main-qimg-96b523ab625f92fb27a29b3dd124a644.jpg

'நிலையான ஏவுபலகையில் உந்துகணை வைக்கப்பட்டுள்ளது. |பின்னிருந்து முன்னோக்கிய பார்வை'

main-qimg-7b5479af05e76fa0048ff31154600d0b.jpg

'நிலையான ஏவுபலகையில் உந்துகணை வைக்கப்பட்டுள்ளது. |பக்கவாட்டுத் தோற்றம்'

main-qimg-38cd289d74eac35944bc6dc09ae9148c.jpg

'முழுமையடையாத உந்துகணை ஏவுபலகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏவுபலகை காவுவண்டியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது'

main-qimg-b060de16be8b9453993704384d65d87a.png

main-qimg-8907879d5612676456a6dc74ae0acc85.png

'சண்டியன் உந்துகணையின் அடிப்பகுதி. அடிப்பகுதியில் தெரியும் இந்த தந்திரிகை(wire) மூலம் தான் இது இயக்கப்படுகிறது (கொளுத்தப்படுகிறது)'

main-qimg-5db2fea3167a69312ff6a8432cc4d1a9.png

'

'இங்குதெரியும் மொத்த ஏவுபலகை கொண்ட காவுவண்டிகளின் எண்ணிக்கை = 8'

3) இந்திய அமைதிப்படை என்னும் பசுத்தோல் போர்த்திய ஓநாய்களிடம் புலிகளால் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஆய்தங்களின் ஒரு தொகுதி.. இதில் நன்கு உத்துப்பாருங்கள், வெள்ளை நிற வெடியுளை(war head) கொண்ட இரண்டு உந்துகணைகள் தெரிகின்றன. ஆனால் அவற்றின் வகை என்னவென்று என்னால் அடையாளம் காண முடியவில்லை.

main-qimg-62268f3b08a725a57b32c57cd788a12d.jpg

4) சிங்களப் படைகளால் கைப்பற்றப்பட்ட 'சண்டியன் உந்துகணை'யின் இருபக்கமும் வேறுபாடான இரு உந்துகணைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.. அவை பற்றிய எந்தவொரு புலனமும் தெரியவில்லை.

main-qimg-e2512655130fa03ea7d8e4504d150e23.png

5)போருக்குப் பின்னான காலத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு வேறுபாடான உந்துகணை.

main-qimg-525bd516dd8a1b51c98a8b2451cdfe20.jpg

 

 

 • பல்குழல் உந்துகணை செலுத்திகள் (multi barrel rocket launchers)

கடைசியாக புலிகளால் உள்நாட்டில் விளைவிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட பல்குழல் உந்துகணை செலுத்திகள் பற்றியும் அவற்றில் எறிகணையாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட உந்துகணைகள் பற்றியும் காண்போம்.

ஈழத்தீவிலே முதன்முதலில் பல்குழல் உந்துகணையினை பயன்படுத்தியவர்கள் புலிகளே. இவர்கள் இதை 1987 ஆம் ஆண்டில் இருந்து பயன்படுத்துகின்றனர்

இந்திய அமைதிப்படை என்னும் பெயரில் வந்த இந்திய படைகளால் 1987 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட பவான் நடவடிக்கையின் போது புலிகளிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட உள்நாட்டு பல்குழல் உந்துகணை செலுத்திகள்:-

main-qimg-5eee8d2ddca3876fdbbcf50d083834a8.png

இதன் பிறகு அதாவது 1990 இல் இருந்து புலிகளிடம் மொத்தம் 5 பல்குழல் உந்துகணை செலுத்திகள் இருந்ததாக அறியப்படுகிறது.. அவற்றுள் ஒன்று மட்டுமே வெளிநாட்டில் இருந்து வாங்கப்பட்டது. வெளிநாட்டில் இருந்து வாங்கப்பட்டதை நான் இங்கு இணைக்கவில்லை. ஏனைய நான்கும் உள்நாட்டிலே புலிகளால் உருவாக்கப்பட்டவை.. நான் இங்கு புலிகளால் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ப.கு.உ.செ பற்றி மட்டுமே குறிப்புகளைக் கொடுக்கிறேன்.

இவற்றினை புலிகள் தங்களின் படகுகளிலும் காவிச்சென்று எதிரியின் தளங்கள் மீது கடலில் இருந்தபடியே உந்துகணைத் தாக்குதல் நடத்துவார்கள். அதிலும் குறிப்பாக திருகோணமலைத் துறைமுகம் மீது கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டு நடத்தபட்ட பல்குழல் தாக்குதல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்

1) அறுகுழல் கொண்ட ப.கு.உ.செ

எறிகணை: 107mm

பெரும வீச்சு நெடுக்கம் (max. firing range): 8km

சிறும வீச்சு நெடுக்கம்(min. firing range): 1km

குத்தும் வீதம்(rate of fire): 10 சுற்றுகள்/ நிமிடம்

இந்த பல்குழல் உந்துகணை செலுத்தியை பார்பதற்கு ஏதோ நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது போன்று தோற்றமளிக்கிறது. உள்ளூரிலே அவர்களால் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டமை பெரும் மலைப்பாக உள்ளது. இது காவுவண்டியில்தான் பொருத்தப்பட்டிருந்தது.

main-qimg-35b174030a8c6b2a75ade50f0ec5f8f6.png

main-qimg-fe6f5d481730574418b2fc878485d8a6.png

main-qimg-d4a3b12eda24e3e933ba3a3c529c20a1.png

main-qimg-fcea94efef6ccd97fda37df46cb002ae.jpg

'உந்துகணைகள் தாணிக்கப்பட்டுகின்றன (load). தாணிப்பவர் சிங்கள தரைப்படை வீரர்'

main-qimg-387107375ba3c86b7c8a80b30ea84bcd.jpg

'உந்துகணைகள் தாணிக்கப்பட்டுள்ளன'

2) அறுகுழல் கொண்ட ப.கு.உ.செ

எறிகணை: 107mm

பெரும வீச்சு நெடுக்கம் (max. firing range): 8km

சிறும வீச்சு நெடுக்கம்(min. firing range): 1km

குத்தும் வீதம்(rate of fire): 10 சுற்றுகள்/ நிமிடம்

main-qimg-98c6465740fb675431703ca3d5176cd4.png

main-qimg-e3d93be2c7ffb71bc3395e91b03cfadc.png

3) நாற்குழல் கொண்ட ப.கு.உ.செ

எறிகணை: 107mm

பெரும வீச்சு நெடுக்கம் (max. firing range): 8km

சிறும வீச்சு நெடுக்கம்(min. firing range): 1km

குத்தும் வீதம்(rate of fire): 10 சுற்றுகள்/ நிமிடம்

ப.கு.உ.செ சில்லுக்கு அருகில் உள்ளவைதான் இதற்கான உந்துகணைகள். இதுவும் காவுவண்டியில்தான் பொருத்தப்பட்டிருந்தது.

main-qimg-2dd07524001ae19de304c493993431ab.jpg

4)ஒற்றைக்குழல் கொண்ட ப.கு.உ.செ

எறிகணை: 107mm

பெரும வீச்சு நெடுக்கம் (max. firing range): 8km

சிறும வீச்சு நெடுக்கம்(min. firing range): 1km

குத்தும் வீதம்(rate of fire): 10 சுற்றுகள்/ நிமிடம்

இதுவும் காவுவண்டியில்தான் பொருத்தப்பட்டிருந்தது.

main-qimg-219bb9762be130d1a71853020157edd1.png

 

உசாத்துணை:

படிமப்புரவு

தொகுப்பு & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

பத்மநாபா – வலி நிறைந்த மரணமும் மாற்றங்களும் : சபா நாவலன்

2 days 6 hours ago
பத்மநாபா – வலி நிறைந்த மரணமும் மாற்றங்களும் : சபா நாவலன்

spacer.png

பத்மநாபா 31 வது நினைவு தினம் – மீள் பதிவு

http://inioru.com/wp-content/uploads/2012/07/naba-300x225.jpgஅங்கும் மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று குண்டுவீச்சு விமானங்களுக்கு மட்டும் அவ்வப்போது தெரிந்திருக்கும். புன்னனாலைக் கட்டுவன் கடந்து பலாலி இராணுவமுகாமின் வேலியை எட்ட நின்று பார்த்துத் வர்கள் முதல் துப்பாக்கியால் சுட்டு சில இராணுவச் சிப்பாய்களைக் கொன்றவர்கள் வரை மத்தாளோடையைத் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

புலிகளின் அழிவிற்குப் பின்னர் இன்று வடக்கில், கடைவிரித்திருக்கும் எந்தச் சாதிவாதிக்கும் மத்தாளோடையின் பாரம்பரியம் தெரிந்திருக்காது என நெஞ்சை நிமிர்த்திச் சொல்லலாம்.

சாதிக் கொடுமையும் யாழ்ப்பாண புன்னாலைக்கட்டுவன் வெள்ளாளர்களும் சிதைத்துத் தனிமைப்படுத்திய கூலி விவசாயிகள் உழைத்து மடியும் கிராமம் தான் மத்தாளோடை.

84 ஆம் ஆண்டு மத்தாளோடையில் சில மாதங்கள் தங்கியிருக்க சந்தர்பம் கிடைத்தது. தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளால் சுட்ட்டுக்கொல்லப்பட்ட விமலேஸ்வரன் வாழ்ந்த கிராமங்களில் மத்தாளோடையும் ஒன்று.

அபோதெல்லாம் ‘நாங்களும் போராட உரிமை தரவேண்டும்’ என்று இயக்கங்களை நோக்கி உள்ளக ஜனநாயகப் போராட்டங்கள் ஆரம்பித்திருந்த காலம்.

தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எவ்வாறு அணிதிரள வேண்டும் என்று சில ஆர்வம் மிக்க மத்தாளோடை இளைஞர்களோடு விவாதித்துக்கொண்டிருந்தேன். ஏனைய சமூகப்பகுதிகளிலிருந்து தனிமைப்பட்ட அந்தக் கிராமம் எழுச்சி பெற்ற காலத்தில் தான் ‘யாழ்ப்பாணம் வியட்னாமாகிறது’ என்று “மூத்த தேசியத்தலைவர்” அமர்தலிங்கம் குழு இலங்கை அரசிற்கு பாரளுமன்றத்தில் போட்டுக்கொடுத்தது.

கிராமத்தவர்கள் “பொடியள் விடமாட்டங்கள்” என்பதைத் தவிர தேசிய விடுதலைப் போராட்டம் குறித்துப் பெரிதாக எதுவும் அறிந்திருக்கவில்லை. அங்கிருந்து 5 கிலோமிட்டர் தொலைவில் தான் முன்பொரு காலத்தில் பிரபாகரன் உமாமாகேஸ்வரன் போன்றவர்கள் தலைமறைவாக இருந்தார்கள் என்பது கூட அவர்களுக்குத் தெரியாது.
இயக்கங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் குறித்துப் கிராமத்து இளைஞர்களோடு ஒன்று கூடல் நடத்திய போது அவர்களின் வெளியீடுகளையும் எடுத்துச் சென்றிருந்தேன்.

ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இன் நூல் ஒன்றின் அட்டைப்படத்தைப் பார்த்ததும் அங்கிருந்த ஒருவர் “இது ரஞ்சன் தோழர்” என்று உரக்கச் சத்தமிட்டார். இல்லை இது பத்மநாபா, ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் << ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி>> என்ற இயக்கத்தின் செயலாளர் என்றதும், அவர் நம்ப மறுத்துவிட்டார். இல்லை இது ரஞ்சன் தோழர் தான், எனது மகனுக்குப் பெயர் வைத்தது கூட இவர் தான் என்று அழுத்தம் திருத்தமாகச் சொன்னவர். இவர் ஈ.பி.எல்.ஆர் இல் சேர்ந்துவிட்டது தனக்குத் தெரியும் என்றும் சொன்னார். அவரது மகன் கூட சமரன் என்றே பெயர் சூட்டப்பட்டிருந்தார்.

spacer.png நாபா – அப்போதைய EPRLF இராணுவத் தளபதி டக்ளஸ் தேவாவுடன்

இப்போது நான் அவரிடம் கற்றுக்கொள்ள நிறைய இருப்பதாக உணர்ந்தேன். அவர்கள் ரஞ்சன் தோழரைப் பற்றிக் கூறத் தொடங்கினர். கிராமியத் தொழிலாளர் சங்கத்திற்கு வேலை செய்தவர். அப்போதே தாடி வைத்திருந்தார். எங்களைக் கூலிப் போராட்டங்களுக்குத் தயார் படுத்தினார். தன்னைப்பற்றி அதிகம் அலட்டிக்கொள்ள மாட்டார். அவர் எங்களவர். எங்களோடு வாழ்ந்தவர். ஈ.பி.எல்.ஆர் இற்காக எங்களைவிட்டுப் போய்விட்டார் என்றார்கள். இப்படி பலவற்றைக் கூறிய போது ரஞ்சன் தோழர்தான் “பிரபல” பத்மனாபா என உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள எனக்கு நேரமெடுக்கவில்லை.

எல்லாவற்றையும் மர்மக்கதை போல கேட்டு முடித்துத்ததும், நான் கண்ட பத்மநாபா குறித்த பிரதி பிமபம் வேறானது என உணரத் தொடங்கினேன்.

மத்தாளோடையில் பத்தமானாபாவை மக்கள் அறிமுகப்படுத்தும் முன்பதாக 1983 இல் தமிழ் நாட்டில் அவரைச் சந்தித்திருந்தேன். எபிக் (EPIC) அலுவலகத்தில் எஸ்.ஜி(S.G) தோழர் என்று அடைமொழியில் அழைக்கப்பட்டார். அதிகம் பேசாமல் கல்லாப்பெட்டி முதலாளி போல அவர் உட்காந்திருக்க சுரேஷ் பிரமச்சந்திரன் அவரது குரலாக ஒலிப்பார்.
ஈழத்து ‘சே’ என்று அழைக்கும் அளவிற்கு கவர்ச்சிகரமானவர். சில வேளைகளில் தாடியும் , நட்சத்திரத் தொப்பியுமாக பத்மனாபாவைப் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே ஒரு புரட்சிக்காரன் என்று சொல்லிவிடலாம்.

மக்களைப் பொறுத்தவரையில் பிரபாகரனுக்கு S.M.G போல பத்மனாபாவிற்கு தாடி! நெடிய உருவத்தைக் கொண்ட அமைதியான மனிதர். என்னைப் போன்ற சிறுவர்களைக் கூட தனது தலைமையகத்திற்கு அழைத்து வரவேற்றவர்.

இந்தியாவில் அவரைச் சந்தித்த போது ரெலோ இயக்கத்தில் உள்முரண்பாட்டில் சிக்குண்டு விலகியிருந்தேன். நாளாந்தம் அவர்களது அலுவலகத்திற்கு அரசியல் பேசுவதற்காக மட்டுமல்ல பசித்த போது சாப்பிடுவதற்காகவும் செல்வது வழமை.

ஒரு நாள் என்னை அங்கு வந்தால் மாலை வரை காத்திருக்குமாறு இன்னோரு ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் உறுப்பினரிடம் கூறிவிட்டுச் சென்றிருந்தார். அவர் அங்கு வந்ததும் மோட்டார் சைக்கிளில் தன்னோடு வருமாறு அழைத்தார். அவரே அதனைச் செலுத்தினார். போகும் வழியிலேயே என்னிடம் பேசினார். அவர் தமது இரகசிய இடம் ஒன்றை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தப் போவதாகவும் அங்கே இந்திய மார்க்சிய லெனினிய குழு தோழர் ஒருவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தப் போவதாகவும் கூறினார்.

அரை மணி நேரப் பயணத்தின் பின்னர் நெருக்கமான வீடுகள் கொண்ட பகுதி ஒன்றைச் சென்ற்டைந்தோம். வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு மூன்றாவது அல்லது நான்காவது மாடிவரை சென்று தன்னிடமிருந்த சாவியால் கதவைத் திறந்தார். அங்கே ஏற்கனவே அறிமுகமான சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனோடு ஒல்லியான நெடிய உருவம் கொண்ட தமிழ் நாட்டுத் தமிழரும் அமர்ந்திருந்தார். தாம் இந்தியாவில் வேலை செய்கின்ற மார்க்சியக் குழு என்றும் ஈழத்தில் மார்க்சிய அமைப்புக்களோடு இணைந்து வேலை செய்ய விருப்புக் கொண்டுள்ளதாகவும் சொன்னார்.

எனக்கு அந்த வயதில் எந்த அனுபவமும் இருந்ததில்லை. ஆனால் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் உடன் ஏன் உடன்பட முடியாது என்பதை நான் தெளிவாகக் கூறினேன். சுரேஷ் எதிர்வாதம் புரிய ஆரம்பித்தார். நாபா எதுவும் பேசவில்லை. ஒரு மணி நேர உரையாடலின் பின்னர். மீண்டும் நாபாவோடு மோட்டார் சைக்கிளில் எபிக் அலுவலகத்தை நோக்கிச் சென்றோம். நான் பேசியவற்றில் நியாயம் இருக்கிறது என்றும் இது குறித்து இன்னொரு நாளில் பேசவேண்டும் என்றார்.

இதற்கிடையில் ரெலோ இயக்கம் எம்மை தேட ஆரம்பித்திருந்தது. நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டோம். வேதாரணியத்திற்குப் போகவேண்டியதாயிற்று. அதற்குப் பிறகு நாபாவைச் சந்திக்கவில்லை. நாபா, சுரேஷ் போன்றவர்களை மறப்பதற்கு நீண்ட காலம் தேவைப்பட்டது.

பின்னர் மத்தாளோடை மக்கள் பத்மநாபா குறித்த இது வரை அறிந்திராத புதிய பரிணாமம் ஒன்றைத் தந்திருந்தார்கள். பத்மாநாபாவை தமிழ் நாட்டிலிருந்து படகில் ஏறுவதற்கு முன்பதாக ஒரு முறை சந்தித்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது அப்போதுதான்.

மத்தாளோடையில் இருந்து மட்டுமல்ல ஏனைய கிராமங்களிலிருந்தும் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் அன்னியப்பட்டிருந்தது. அவர்களின் கிராமியத் தொழிலாளர் சங்கம் என்ற அமைப்பு ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இன் அத்தனை சீரழிவுகளையும் நியாயப்படுத்தும் பிரச்சாரக் குழுவாக மாற்றமடைந்திருந்தது.

மக்கள் மத்தியில் வெகுஜன வேலைகளை முன்னெடுத்தவர்கள் தலைவர்களாவிருந்த அமைப்பே இந்த மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகியிருந்தால் ஏனைய அமைப்புக்கள் குறித்து கற்பனை செய்தே முடிவிற்கு வந்துவிடலாம்.

சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் கருத்துக்கள் தலைமைதாங்கும் அமைப்பாகவே ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் உருவாகியிருந்தது.

83 இல் இந்திய அரசின் உளவுத்துறை வழங்கிய இராணுவப் பயிற்சியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக தமது பலத்தை நிறுவிக்காட்டுவதற்காக அனைத்து இயக்கங்களும் முயற்சித்தன. புலிகள் திருநெல்வேலியில் இராணுவத் தொடர்மீது தாக்குதல் நடத்தி, தமது பலம் இது தான் எனக் கூறினர். தனது பங்கிற்கு ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் வெளிப்படையாக இயங்கிய எல்லா வெகுஜன அமைப்புக்களையும் ‘தமது’ என சுவரொட்டிகள் மூலம் தெரிவித்தனர்.வெளிப்படையாக வெகுஜன வேலைகளை மேற்கொண்ட பலர் காட்டிக்கொடுக்கப்பட்டனர்.

83 இற்குப் பின்னர் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் வெறும் ஆயுதக் குழு மட்டும் தான். அவர்கள் பேசிய அரசியல் என்பது தமது ஆயுதக் குழுவின் நடவடிக்கைகளை நியாயப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே அமைந்திருந்தது. ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் மார்க்சிய லெனினிய இயக்கமாக உருப்பெறுவதற்கான எல்லா அரசியல் கதவுகளும் மூடப்பட்டுவிட்டன. ஒரு அரைப் புலிகள் இயக்கமாகவே மாறியிருந்தது. பெரும்பாலான மத்திய குழு உறுப்பினர்கள் ஈழத்தில் மக்கள் வேலைகளைத் தொடர்ந்தனர். அவர்கள் இந்திய அரசிற்கு எதிராகவும் தமிழ் நாட்டில் தங்கியிருந்த தலைமைக்கு எதிராகவும் உட்கட்சிப் போராட்டம் ஒன்றை நடத்திக்கொண்டிருந்தனர். புலிகள் ஈறாக எந்த “பெரிய” இயக்கத்திலும் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இலிருந்த அளவிற்கு இந்திய அரசின் தலையீட்டிற்கு எதிரான உட்கட்சி முழக்கங்கள் முன்வைக்கப்படவில்லை.

வெறுமனே ஆயுதங்களை மட்டும் நம்பியிருக்கும் எந்தக் குழுவும் அழிக்கபடும் என்பதற்கு இறுதி உதாரணம் புலிகள் என்றால் அதன் முதலாவது உதாரணங்களில் ஈ.பி.ஆர்.எல். ஐ இணைத்துக்கொள்ளலாம். 1986 இறுதிப்பகுதியில் புலிகளின் இராணுவ நடவடிக்கைகளால் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் அழிக்கப்பட்டது.

புலிகளின் முகாம்கள் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் உறுப்பினர்களாலும் ஆதரவாளர்களாலும் நிரம்பி வழிந்தது. முகாம்களில் மரண ஓலம் கேட்டது. பலர் ஏன் கொல்லப்படுகிறோம் என்று அறியாமலே கொல்லப்படனர். போராட வேண்டும் என்ற தியாக உணர்வோடு அனைத்தையும் துறந்து தெருவிற்கு வந்த இளைஞர்கள் தெருவோரத்தில் பிணமாக்கப்பட்டனர். யாழ்ப்பாணத் தெருக்களில் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் உறுப்பினர்களைச் சரணடையுமாறு ஒலி பெருக்கியில் புலிகள் கட்டளையிட்டனர். ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இன் பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள், தலைவர்கள், என பொதுவாக அனைவருமே புலிகளால் தேடித் தேடி அழிக்கப்பட்டனர். பலர் ஏன் செத்துப் போகிறோம் எனத் தெரியாமலேயே மடிந்தனர். ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இல் எஞ்சியிருந்த சிறு குழுவினரில் பெரும்பாலானவர்கள் அந்த இயக்கத்தின் பிற்போக்கு முகாமைச் சார்ந்தவர்கள்.

அப்போது இலங்கை குண்டுத் தாக்குதல்களை நிறுத்தியிருந்தது. இந்திய அரசு தனக்கு துணைக்குழு ஒன்றை உருவாகிறது என்ற பூரிப்பில் அண்ணார்ந்து பார்த்துக்கொண்டிருந்தது.

அதன் பின்னர் இந்திய இராணுவத்தின் துணைக் குழுவாக இணைந்து கொண்ட அந்த இயக்கம் மத்தாளோடைக்கு மட்டுமல்ல ஈழத்தின் ஒவ்வோடு மனிதனுக்கும் எதிரானதாக மாற்றம் பெற்றது.

spacer.png

இந்திய இராணுவம் வட – கிழக்கை ஆக்கிரமித்த போது அவர்களோடு இன்னொரு சமூகவிரோதக் குழுவாக ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் மீண்டது. கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வல்லுறவு என்ற அனைத்து சமூகவிரோத செயற்பாடுகளையும் மக்கள் மீது கட்டவிழ்த்துவிட்டது. சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தலைமை தாங்கிய “மண்டையன் குழு” புலிகள் என்று சந்தேகப் பட்ட அனைவரையும் கோரமாக வெட்டிக் கொன்றது.

வரதராஜப் பெருமாள் இலங்கை அரச தொலைக்காட்சியில் தோன்றி மக்களை மிரட்டினார். புத்தகங்களோடு பள்ளிக்குப்போன சிறுவர்களைப் பிடித்து கட்டாய இராணுவப் பயிற்சி கொடுத்து இந்திய ஆக்கிரமிப்பு இராணுவத்தின் துணைப்படையாக மாற்றியது பத்மநாபா தலைமை தாங்கிய இயக்கம்.

நாபாவின் பெயர் வெளியே வரவில்லை. யாழ்ப்பாணத்தில் இந்திய இராணுவத் தளாமாகவிருந்த அசோக் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்ததாகக் கூறினர்.

ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை தான் அவனது சிந்தனையைத் தீர்மானிக்கும் என்பார்கள். இப்போது நாபாவின் வாழ்க்கை ஆக்கிரமிப்பு அதிகாரத்தைச் சார்ந்ததாக மாறியிருந்தது. அவரது சிந்தனை மக்கள் சார்ந்ததாக அப்போது இல்லை என்பதே உண்மை.

ஒரு கட்சியை, போராட்ட இயக்கத்தை எவ்வாறு ஒழுங்கமைப்பது என்ற கேள்வியிலிருந்தே அவற்றின் எதிர்காலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. போராட்ட அமைப்பொன்று ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பலமான மக்களின் கண்காணிப்பில் இருக்கும் வரை தவறுகள் தவிர்க்கப்படும். அன்று சோவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் உட்பட நேபாளம் வரைக்கும் கட்சி தொடர்ச்சியாக மக்களால் கண்காணிக்கப்படும் பொறிமுறையின்மையே தவறுகள் நிறுவனமயமாவதற்குக் காரணமானது.

1990 யூன் 19ம் திகதி தமிழ்நாடு, சென்னை, கோடம்பாக்கத்தில் சக்காரியா காலனி இல்  புலிகளால் ஈழ மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் செயலாளர் நாயகம் பத்மநாபா மற்றும் சிலரோடு கொல்லப்பட்டார். நாபா எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய அவர்களின் இரகசிய வீட்டில் வைத்தே ஒன்று கூடல் ஒன்றின் போது ஏனைய உறுப்பினர்களோடு சேர்த்துக் கொல்லப்பட்டார்.

மத்தாளோடையில் கிராமத்தவர்கள் விபரித்த ரஞ்சன் தோழராக அன்றி வெறும் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் என்ற இந்திய இராணுவத்தின் துணைகுழுவின் தலைவராக அவர் இறந்துபோனார். இந்திய இராணுவத்தின் சூழ் நிலைக் கைதியாக பத்மநாபா போன்ற நூற்றுக்கணக்கானவர்களை புலிகள் மாற்றியிருந்தனர். எது எவ்வாறாயினும் தனது லண்டன் வாழ்வைத் துறந்து மக்களுக்காகப் போராட என்று ஆரம்பித்த முன்னைய சமூகப்பற்றுள்ள போராளியின் மரணமும் மாற்றங்களும் வலி மிகுந்தவை.
https://inioru.com/பத்மநாபா-வலி-நிறைந்த-மரண/

 

‘புளொட்’ இயக்கத்தின் அந்திமம்! - வெற்றிச்செல்வன்

2 days 15 hours ago
‘புளொட்’ இயக்கத்தின் அந்திமம்!
ஜூன் 15, 2021

வெற்றிச்செல்வன் (முன்னாள் புளொட் இயக்க உறுப்பினர்)

spacer.png

 

20/05/1989. முள்ளி குளத்தில் இலங்கை ராணுவ உதவியோடு தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் நமது முக்கிய ஆரம்பகால 60க்கும் மேற்பட்ட தோழர்களை படுகொலை செய்த நாளுக்கும், இதன் தொடர்ச்சியாக கொழும்பில் எஞ்சிய மூத்த தோழர்களுக்கும் தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழக செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட பலதரப்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் வாய்த் தர்க்கங்கள் கொலை மிரட்டல்கள் இதன் முடிவில் கொழும்பில் வைத்து கழகத்தின் முக்கிய இரண்டாம் கட்டத் தலைவர்கள் கழகத்தின் செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் அவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க முடிவு எடுத்து, மரண தண்டனை கொடுத்த16/07/1989 வரை கொழும்பில் நடந்த அனைத்து சம்பவங்களும் இந்தியாவில் பொறுப்பிலிருந்த எனக்கு சித்தார்த்தன், மாணிக்கம் தாசன், இடைக்கிடை ஆட்சி ராஜன் போன்றவர்கள் தொலைபேசி மூலம் கூறிய செய்திகளை  போடுகிறேன். அதற்கு முன் சென்னையில் எந்த ஒரு முக்கிய செய்தியும் பதிவில் போடக் கூடியதாக என் நினைவில் இல்லை. 

திருச்சி ஜெயிலில் இருந்த தோழர்களே போய் பார்த்தது, வேலூர் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்த அண்மையில் மறைந்த பத்தர் தோழரே போய் பார்ப்பது போன்ற வேலைகள் தான் இருந்தன. முள்ளிக்குள எமது தோழர்களின் இறப்புக்கு பின்பு, கொழும்பில் இருந்த எஞ்சிய அனைத்து தோழர்களும் மாணிக்கதாசன், மற்றும் அரசியல் தலைவர் சித்தார்த்தன் போன்றவர்களும்  உமாமகேஸ்வரன் அவர்களிடம் அடுத்து என்ன செய்வது என்று பேசும்போது, என்ன காரணமோ தெரியவில்லை செயலதிபர் சரியான பதில் சொல்லாமல் கோபப்பட்டு இவர்கள் மேல் எரிந்து விழுந்துள்ளார். அதோடு எல்லோரிடமும் நீங்கள் இயக்கத்தை விட்டு போகலாம். என்னால் மலையகத் தமிழர்களை வைத்து ஒரு புதிய இயக்கம் உருவாக்க முடியும் என்று கூறியுள்ளார். 

செயலதிபரின் இந்த கதை எல்லாம் தோழர்களையும் கோபப்பட வைத்துள்ளது. சில தோழர்களை தனிப்பட்ட முறையிலும் தரக்குறைவாக திட்டியுள்ளார். மாறன் தோழர் மட்டும் 

“எமது இயக்கம் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்களை இழந்துள்ளது. இப்ப இருப்பவர்களும் வீட்டுக்கும் உதவவில்லை நாட்டுக்கும் உதவவில்லை. சுற்றி எதிரிகளை மட்டும் தான் சம்பாதித்து வைத்து உள்ளார்கள். எங்களை இயக்கத்தை விட்டு விட்டுப் போகச் சொன்னால் நாங்கள் எங்கே போவது”

 என்று திரும்பக் கேட்டுள்ளார். (அன்று தோழர்களுக்காக குரல் கொடுத்த மாறனை1998 ஆண்டு எமது மிகமுக்கிய தலைவரும் மாறனின் நெருங்கிய நண்பரும் ஆன ஒருவர் கொலை செய்து தூக்கில் தொங்க விட்டதாகவும், அல்லது மாறன் தூக்கில் தொங்க துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டி தற்கொலை செய்யபட்டதாகவும் தகவல் கொடுமையான நிலை) 

 அதற்கு செயலதிபர் அதற்கு நான் பொறுப்பு இல்லை. என்று கூறியதுடன், செயலதிபர் இன் நாக்கில் சனி இருந்திருக்க வேண்டும், மேலும் அவர் என்னை நம்பியா விடுதலைக்கு வந்தீர்கள், என்று பல வார்த்தைகளை கூறியுள்ளார். இது மிஞ்சியிருந்த அங்கிருந்த தோழர்களுக்கு கடும் கோபத்தை உண்டு பண்ணி உள்ளது. அங்கு நடந்த சம்பவங்களை மாணிக்கம் தாசன் மற்றும் சித்தார்த்தன் இவர்கள் மூலம் தொலைபேசி வாயிலாக அறியக் கிடைத்தது. கொழும்பில் உமா மகேஸ்வரனுக்கு ஆதரவாக இருந்தது சக்திவேல் மட்டுமே. ஆட்சி ராஜன், சாம் முருகேஷ் பின்னர் எனக்கு கூறிய செய்தி , சக்திவேல் தலைவருக்கு ,விசுவாசமாக இருந்தாலும், அவர் நடந்து கொண்ட விதம் சக்திவேலுக்கு பிடிக்கவில்லை. அதோடு தோழர்களை கொழும்பில் வைத்து குழப்புவது, செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்கு எதிராகப் தூண்டுவது மாணிக்கம் தாசன் தான் என்று தோழர்களிடம் இடம் கூறியுள்ளார். 

கொழும்பில் அன்று இருந்த முக்கிய தோழர்கள் எமது உதவி இராணுவத்தளபதி மன்னார் காண்டீபன், மதன், k.L ராஜன், ஆட்சி ராஜன், ஜெயா, மாறன், தராக்கி சிவராம், லண்டன் கிருஷ்ணன்போன்றவர்களிடம் மாணிக்கம் தாசன் ,சித்தார்த்தனும் ரகசியமாக பல சுற்றுப் பேச்சு வார்த்தைகள் நடத்தியுள்ளார்கள். அதில் முக்கியமானது நாங்கள் இயக்கத்தை விட்டுபோவதை விட, செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனை முதலில் இயக்கத்தை விட்டு தூக்க வேண்டும். நேரடியாக சொல்வதென்றால் உமா மகேஸ்வரன் தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் செய்த துரோகத்துக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்பது.செயலதிபர் பற்றிய சகல விபரங்களும் அலசி ஆராயப்பட்டு இருக்கின்றன. அத்துலத்முதலி தொடர்பு அதன் மூலம் விடுதலைக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகள் பற்றி எல்லாம் சித்தார்த்தர் விளங்கப்படுத்தி உள்ளார். 

உமாமகேஸ்வரனுக்கு மரணதண்டனை கொடுப்பது பற்றிய செய்தி எந்த தோழருக்கும் அதிர்ச்சி அளிக்கவில்லை. எல்லோரும் வரவேற்றிருக்கிறார்கள். இவர்கள் ரகசியமாக கூடிப்பேசி திரிவது சக்திவேல், ஆனந்தி, திவாகரனா மாணிக்கம் பிள்ளை போன்றவர்களுக்கு தெரியாது. இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் ஆட்சி ராஜன் மனதளவில் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்கு எதிராக இருப்பது பல பேருக்கு தெரியாது. சித்தார்த் தனக்கு தெரியும். ஆனால் மாணிக்கம் தாசன் ஆட்சி ராஜனை ஒரு சந்தேக பார்வைதான் பார்த்துள்ளார். காரணம் செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரர் மாணிக்கம் தாசனை மற்றும் லண்டன் கிருஷ்ணனை போடசொல்லி சொன்னது மாணிக்கம் தாசனுக்கு தெரியும்.. ஆச்சி ராஜன் மாணிக்கம் தாசணை சுடமாட்டார் என்று மாணிக்கத்துக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்தது சித்தார்த்தர். இது எனக்கு நன்றாக தெரியும்.

உமாமகேஸ்வரனுக்கும், மாணிக்கம் தாசன் லண்டன் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட பிரச்சினையில் ஒருவரை ஒருவர் மறைமுகமாக கொலை செய்ய முயன்றது எல்லாம் பல பேருக்கு தெரியும். ஆனால் முகாம்களிலும், வெளிநாடுகளிலும் இருந்த இயக்கத்துக்கு வேலை செய்த பலருக்கு இன்று வரை ஒரு உண்மைகளும் தெரியாது. பல பேருக்கு இரண்டாவது தள மாநாடு நடந்தது, எங்கு நடந்தது, எப்படி நடந்தது என்று கூட தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். 

spacer.png

மாணிக்கம் தாசன் சித்தார்த்தன், ஆட்சி ராஜன், மதன், மாறன் போன்றவர்களிடம் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனின் நடவடிக்கைகள் பற்றி கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார். புளொட் இயக்கத்தின் ராணுவ தளபதி மாணிக்கம் தாசன். பல தோழர்களின் மரணத்திற்கு பின்பும் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனின்நடவடிக்கைகள் திருப்தி இல்லாத காரணத்தால், மிகவும் கவலைப்பட்டு இருந்தது உண்மை. சென்னையிலிருந்து என்னிடம் கூட பலமுறை தொலைபேசி மூலம் பேசும்போது எல்லாவற்றையும் இழந்து கொண்டு போகிறோம், பெருசு (செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன்) எதைப்பற்றியும் கவலைப்படவில்லை என்று என்னிடம் கூறியுள்ளார். 1989 உமா மகேஸ்வரனின் மரண தண்டனையின் பின் மாணிக்கம் தாசனை கட்டுப்படுத்த எந்தத் தலைமையும் இருக்கவில்லை. ஆனால் அதற்கு முன்பு உமாமகேஸ்வரன் என்ற சக்தியை மீறி நேரடியாக செயல்பட முடியாமல் இருந்தது என்பதை கவனிக்க வேண்டும். 

பல பேருக்கு தெரியாத ஒரு முக்கிய விடயம். உமா மகேஸ்வரனின் பாதுகாப்பாளர் , வாகன சாரதியாக இருந்த ராபினை , ஏதோ ஒரு கோபத்தில் செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் ராபினின் சாதியைச் சொல்லி திட்டியதால், கோபமடைந்த ராபின் செயலதிபர் ஒடு கடும் வாக்குவாதம் பட்டு, காரோடு தலைமறைவாகிவிட்டார்.செயலதிபர் ஆட்சி ராஜனிடம் ராபினையும், காரையும் கண்டுபிடிக்கும் படியும், ராபினை போட்டு தள்ளுபடியும் கூறியுள்ளார்.ராபினுக்கும், செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனும் என்ன பிரச்சனை நடந்தது என்று ஆட்சி ராஜனுக்கு தெரியவில்லை. ஆட்சி ராஜன் ராபினை தேடியுள்ளார், கொலை செய்வதற்காக இல்லை. என்ன நடந்தது என்று அறிய. மட்டுமே. ராபினை கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை. அன்று கொழும்பில் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்கு எதிராக கொழும்பில் இருந்த தோழர்கள் செயல்பட்டார்கள் முடிந்தால் அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுப்பதற்கு கூட முடிவெடுத்து இருந்திருக்கிறார்கள். அதேநேரம் இன்னும் இருவர் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்கு எதிராக மிக ரகசியமாக செயல் பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் மாணிக்கம் தாசன் லண்டன் கிருஷ்ணன் இருவரும். மாணிக்கம் தாசன் லண்டன் கிருஷ்ணன் நடவடிக்கைகளை சக்திவேல் மிக உன்னிப்பாக கவனித்து செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனை எச்சரித்திருக்கிறார்.துரதிர்ஷ்டவசமாக செயலதிபர் தனது பாதுகாப்புக்கு ஆட்சி ராஜனை நம்பி இருந்திருக்கிறார். எமது இயக்க ராணுவ தளபதி மாணிக்கம் தாசன் ஆட்சி ராஜனின் நடவடிக்கைகளை முடக்கக் கூடிய சக்தி இருந்தது என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். 

கொழும்பில் இருந்த முக்கிய தோழர்களின் மனநிலையை அறிந்த மாணிக்கம் தாசன் ரகசியமாக மேல்மட்ட தோழர்களிடம் குறிப்பாக சித்தார்த்தன், மாறன், மதன், k.L ராஜன், ஜெயா ஆட்சி ராஜன் , தராக்கி சிவராம் போன்றவர்களிடம் தனித்தனியாக செயல் அதிபரின் நடவடிக்கைகள் பற்றி கவலைப்பட்டு பேசியது மட்டுமல்லாமல்,கழகத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்றால் செயலதிபர் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். இதே ரீதியில் சென்னைக்கு எனக்கு தொலைபேசி எடுத்து என்னிடம் கூட பலமுறை கவலைப்பட்டு உள்ளார். கொழும்பில் நடந்த இந்த விடயங்களை அறியாத பலர் இன்றும் இது பொய். தங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மாணிக்கம் தாசன் சித்தார்த்தன்உமா மகேஸ்வரனுக்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருந்தார்கள்.இந்திய உளவுத் துறை ஏற்பாடு செய்து செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் கொலை செய்யப்பட்டார். இல்லை பரந்தன் ராஜன் ஏற்பாட்டில் இந்த கொலை நடந்தது என்று பலவாறு கட்டுக்கதைகளை இன்றுவரை தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதுவது பேசுவது என்று இருக்கிறார்கள். இப்படி எழுதும் பலர் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்கு பின்பு வவுனியாவில் நடந்த பல கொலைகள் பாலியல் வல்லுறவுகள் கொள்ளை அடிப்பதற்கு துணை போனவர்கள் மட்டுமல்ல. தங்கள் பங்குக்கு மாணிக்கம் தானுக்கு சமூகத்தில் கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தவர்கள் என்பது தான் உண்மை. கொழும்பில் சித்தார்த்தனின் பாதுகாப்பும் ஜேவிபி ஆட்களால் கேள்விக்குறியாக இருந்தபடியால், மாணிக்கம் தாசன் உட்பட முக்கிய எமது தோழர்கள் சித்தார்த்தனைவெளிநாட்டுக்கு போக சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதேநேரம் அங்கு முள்ளிக்குளம் எமது முகாம் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் சம்பந்தமாக மாணிக்கம் தாசன் மேல் சில தோழர்கள் சந்தேகப் பட்டுள்ளார்கள். இந்த சந்தேகத்தை செயலதிபர் ஓடு நெருக்கமாக இருந்த சக்திவேல், முருகேசு போன்றவர்கள் பல தோழர்களிடம் கதைத்து உள்ளார்கள். சரியாக முகாம் தாக்கப்படும் சமயத்தில் அதாவது ஒரு நாள் இரண்டு நாளுக்கு முன் மாணிக்கதாசன் ஏன் கொழும்பு வந்து ஏன் வழமைபோல் உடன் திரும்ப போகவில்லை. அது சம்பந்தமான உண்மையான செய்திகள் இன்றுவரை எனக்கு கிடைக்கவில்லை. அந்த உண்மைகளை யாரும் விபரம் தெரிந்தவர்கள் எழுதினால் நன்றாக இருக்கும். 

 சிங்கப்பூரில் நாங்கள் கப்பல் வாங்க கொடுத்த பணத்தின் கடைசி பகுதி திரும்பத் தருவதாக சிங்கப்பூரில் இருந்து தகவல் வந்ததையடுத்து சித்தார்த்தன் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனின் அனுமதியோடு சிங்கப்பூர் போய் விட்டு திரும்ப இலங்கை போகாமல் இந்தியா வந்து சென்னையில் என்னோடு வடபழனி அலுவலத்தில் தங்கி விட்டார். 

 சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்த சித்தார்த்தன் கொழும்பில் நடந்த சம்பவங்களை விவரித்துக் கூறினார். அவர் கூறிய சம்பவங்களில் அரைவாசி நான் அங்கு இருக்கும் போது நடந்தவை, கேள்விபட்டவை. மேலும் சித்தார்த்தர் கூறினார். மிஞ்சியிருக்கும் இயக்கத் தோழர்களை வைத்து செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரன் தொடர்ந்து இயக்கத்தை நடத்த விரும்பவில்லை. திரும்பத் திரும்ப நீங்கள் எல்லாம் இயக்கத்தை விட்டு போகலாம், தன்னால் மலையகத் தமிழர்களையும் வைத்தும், சிங்கள இடதுசாரிகளின் ஆதரவுடன் புதிய அமைப்பு தான் உருவாக்கப் போவதாகவும் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரன் தோழர்களிடம் கூறியது அவர் உண்மையாகவே அந்த முடிவில் இருப்பதாக தெரிகிறது என்று கூறினார். மிஞ்சி இருக்கும் தோழர்கள் மாணிக்கம் தாசன் உட்பட நாங்கள் இயக்கத்தை விட்டு இனி போவதாயின் செயலதிபருக்கு  ஒரு முடிவு கட்டிவிட்டு போவதில் உறுதியாக இருப்பதாக கூறினார். மாணிக்கம் தாசன், ஆட்சி ராஜன் தனித்தனியாக தொலைபேசி எடுக்கும்போது இதே கருத்தை தான் கூறினார்கள். தோழர்களின் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, இதே மனநிலையில் தான் தாங்களும் இருப்பதாக கூறினார்கள். நாங்களும் அதே மனநிலையில்தான் இருந்தோம் என்பது உண்மை. எங்களுடன் சபாநாதன் குமார், வேலூரில் மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்த பக்தன், அவருக்கு உதவியாக இருந்தவர்களும் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனின் செயல்களை நாங்கள் கூறும் போது மிகவும் கோபப்பட்டார்கள். பத்தன் தான் இவ்வளவு சூடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு இயக்கத்தை விட்டு போவதற்கு தானா என்று கோபப்பட்டார். நான் சித்தாத்தர்ரோடு பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, 

“செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்கு பின்பு இனி இயக்கம் தேவையில்லை. எங்கள் இயக்கம் இனி யாருக்காக போராடப் போகிறார்கள். சுத்தி எதிரிகள்தான். மிச்சமிருக்கும் தோழர்கள் சரி தப்பிப் பிழைத்தும் வீட்டை பார்க்கட்டும்”

 என்று கூறினேன். எனது மனக் கணிப்பு இனி இயக்கத்தை நடத்தக்கூடிய ஒரு தலைவர் எங்களிடம் இல்லை என்பதுதான். ஆனால் சித்தார்த்தன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. தான் இனி திரும்ப லண்டன் போய் வேலை செய்ய முடியுமா.? பார்க்கும் சனம் காரித்துப்பும், உமாமகேஸ்வரன் இல்லாத இயக்கத்தை நல்ல முறையில் நடத்தி நாங்கள் நல்ல ஒரு அரசியல் கட்சியாக வளரமுடியும். இனி ஆயுதப்போராட்டம் இருக்காது. அதோடு இந்திய அமைதிப்படை சிறையிலிருக்கும் எங்கள் தோழர்களை விடுவிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் ஆல் தேவையில்லாமல் மாலைதீவு சிறையிலிருக்கும் தோழர்களை முடிந்தால், விடுதலை செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும் என சித்தார்த்தன் என்னிடம் கூறினார். 

நானும் சித்தார்த்தனும் முடிந்த அளவு தமிழ்நாட்டு, இந்திய உளவு அதிகாரி களுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினோம். இந்திய ராணுவ உளவுத்துறை அதிகாரி உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வவுனியாவில் சிறையில் இருக்கும் எமது தோழர்களை விடுவிக்கும்படி கேட்டபோது, அந்த அதிகாரி வவுனியாவில் எமது இயக்கம் சிங்கள ராணுவ அதிகாரி மேஜர் கொப்பேகடுவ உதவியுடன் செய்யும் அட்டகாசங்களை( புலிகள் இந்தியப்படையோடு போர் தொடுக்கமுதல்) கூறினார். 

இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக உங்கள் இயக்கத்தை இலங்கை அரசு பயன்படுத்துகிறது என்று கூறினார். சித்தார்த்தன், இனிமேல் இப்படியான தவறுகள் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வோம் என்று கூறினார். ஆனால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மீண்டும் ஒன்றை நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் பின்பு விடுதலைப்புலிகள் இந்திய ராணுவம் மிக நெருங்கிய நட்பில் இருந்தபோது, மன்னார் வன்னி மாவட்டங்களில் விடுதலைப்புலிகளின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி பல விடுதலைப் புலிகளை அழித்து எமது இயக்கம் பல இடங்களில் முகாம்களை போட்டார்கள். இது விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்துக்கு மிகப்பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. விடுதலைப்புலிகள் இந்திய அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புளொட் இயக்கம் தங்கள் இயக்கத்தின் மேல் தாக்குதல் நடத்தி இந்திய-இலங்கை ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராக செயல்படுவதாகவும்,புளொட் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் தாங்களும் திரும்ப ஆயுதம் தூக்க வேண்டி வரும் என்று பலமுறை கூறியுள்ளார்கள். 

spacer.png

இந்திய அதிகாரிகள் நான் டெல்லியில் இருக்கும்போதும் சரி, சென்னை வந்த பின்பும் சரி எமது செயல் அதிபரிடம் கூறி விடுதலைப்புலிகளுடன் நடக்கும் சண்டையில் நிறுத்தும்படி பலமுறை என்னிடம் கூறியுள்ளார்கள். நான் செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் இடம் தொலைபேசியில் இதைக் கூறும்போது, செயலதிபர் தன்னை தொடர்பு கொள்ள முடியாது இருப்பதாகக் கூறும் படி என்னிடம் இந்திய அதிகாரிகளிடம் கூறச் சொன்னார். இந்திய அதிகாரிகளுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் குறிப்பாக இலங்கை பாதுகாப்பு அமைச்சர்அத்துலத்முதலி இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை உடைப்பதற்கு மறைமுகமாக எமது செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனை பயன்படுத்துவதாக நினைத்தார்கள். அதேநேரம் விடுதலைப்புலிகள் தங்கள் இயக்கத்தை அழிக்க இந்திய அதிகாரிகள் புளொட் அமைப்பை பயன்படுத்துவதாக நினைத்தார்கள். உண்மையில் எமது புளொட் தோழர்களுக்கும், விடுதலைப் புலிகளுக்கும் நடந்த சண்டை பழிக்குப் பழி வாங்குவது ஆகவே இருந்தது. காரணம் எமது பல முக்கிய தலைவர்களை புலிகள் தேவையற்ற விதத்தில் கொலை செய்தது எமது தோழர்களுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. 

 நானும் சித்தார்த்தரும் இந்திய , தமிழ்நாட்டு அதிகாரிகளை சந்தித்துப் பேசும்போது, நட்பு ரீதியில் அவர்கள் கேட்கும் கேள்வி உங்கள் இயக்கம் உண்மையில் யாருடன் சண்டை போடுகிறது. உங்கள் இயக்கத்தின் நோக்கம் என்ன? உங்கள் இயக்கம் நீங்களெல்லாம் இந்திய அரசுக்கு எதிராக இருப்பதாகவும், இலங்கை அரசோடு நெருக்கமாக இருப்பதாகவும் செய்திகள் வருகின்றன. அப்படி இருந்தும் உங்களது தோழர்கள் இருந்த பெரிய முகாமை விடுதலைப் புலிகள் தாக்கி அழிக்கும் போது இலங்கை ராணுவம் தானே விடுதலைப் புலிகளுக்கு உதவி செய்தது. இலங்கை அரசோடு குறிப்பாக இலங்கைபாதுகாப்பு அமைச்சர் லலித் அத்துலத்முதலியோடு மிக நெருக்கமாக இருந்தும் ஏன் உங்கள் தோழர்களை உங்களால் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்ற கேள்விக்கே எங்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. (அவருக்கு அத்துலத் முதலி பிரேமதாச உள்வீட்டுச் சண்டை தெரியாது)

கொழும்பிலிருந்து ஆட்சி ராஜன் மூலம், மாணிக்கம் தாசன் மூலம் வந்த செய்திகள் ஆச்சரியமாக இருந்தது. செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் மிக மிக ரகசியமாக வெளிநாட்டுக்கு முஸ்லிம் பெயரில் ஓர் இலங்கை பாஸ்போர்ட் எடுத்துக்கொண்டு விரைவில் வெளிநாட்டுக்கு போவதற்கு ஏற்பாடு செய்து வருவதாக. அப்படி அவர் வெளிநாட்டுக்கு போது ஆயின் அதற்கு முதல் தாங்கள் அவர்மேல் நடவடிக்கை எடுக்க இருப்பதாக ஆட்சி ராஜன் நேரடியாகவும், மாணிக்கம் தாசன் பெரியவர் (உமா மகேஸ்வரன்) இயக்கத் தோழர்களை விட்டு விட்டு வெளிநாட்டுக்கு போக விடக்கூடாது என்றும் கூறினார் திடீரென ஒருநாள் இரவு 13/07/1989 கொழும்பில் இருந்தும், இந்திய raw உளவுத்துறை அதிகாரிகளும் ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை கூறினார்கள் கொழும்பில் விடுதலைப் புலிகள் அமிர்த லிங்கத்தையும் கூட இருந்த தமிழ் தலைவர்களையும் சுட்டுக் கொன்றுவிட்டதாக, நம்ப முடியாவிட்டாலும் செய்தி அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இரவிரவாக நானும் சித்தார்த்தனும் கொழும்புக்கு தொலைபேசி எடுத்து உண்மையை அறிந்தோம். இருவரும் அமிர்தலிங்கத்தை பற்றிய பழைய கதைகளை பேசிக்கொண்டு கவலையோடு இருந்தோம். 

அமிர்தலிங்கம், யோகேஸ்வரன் படுகொலை எங்களைவெகுவாகப் பாதித்திருந்தது. அமிர்தலிங்கத்தை பற்றிய பலவித மாற்றுக்கருத்துக்கள் இருந்தாலும், அன்றைய நிலையிலும் சரி, அதன் பிறகு இன்றுவரை ஈழத்தமிழர்களின் பிரச்சனையை தெள்ளத்தெளிவாக, வரலாற்று ரீதியாக சர்வதேச மட்டத்தில் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் இல்லை என்பதே என் கருத்து.  தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அமிர்தலிங்கம் போன்ற, திறமையான தமிழர் தலைவர்களை அழித்தொழிக்க இலங்கை ஜனாதிபதி பிரேமதாசா கொழும்பில் பல உதவிகள் செய்துள்ளார். அதற்கு அப்பொழுது பேசப்பட்ட காரணம் அமிர்தலிங்கம் போன்ற தலைவர்கள் இருக்கும் வரை இந்தியா சமாதான பேச்சுக்களை ஏற்படுத்தி இலங்கையில் தலையிடாக் கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கும் என்று.இப்படியாக துரோகி என்று கூறி தமிழ் தலைவர்களையும், சிந்திக்கக்கூடிய புத்திஜீவிகளையும் படுகொலை செய்வது நாங்கள் நேரடியாக இலங்கை சிங்கள அரசுக்கு, (அதாவது சிங்கள அரசு தான்செய்ய வேண்டியதை எமது தமிழ் விடுதலை இயக்கங்களை கொண்டு கொலை செய்தது) உதவி செய்வதாகவே அமைந்தது. அமிர்தலிங்கம் போன்ற தலைவர்களை தமிழ் விடுதலை இயக்கங்கள் சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்பது என் கருத்து. இந்திராகாந்தி காலத்தில்,இந்தியா அமிர்தலிங்கத்தை முன்னிறுத்தி , ஒரு சிறந்த தீர்வு திட்டத்தை முன்னெடுக்கப் போவதாக பெரியவர் ஜி பார்த்தசாரதி எல்லா இயக்கத்தலைவர்களிடமும் தெள்ளத்தெளிவாக தெரிவித்த பின்பு, எல்லா விடுதலை இயக்கங்களும் அமிர்தலிங்கத்தை ஒதுக்கி, எதிரியாகப் பார்த்தார்கள். எல்லா விடுதலை இயக்கங்களும் அமிர்தலிங்கத்தை விட தாங்கள் தான் இந்தியாவுக்கு மிக விசுவாசியாக இருப்பதாக காட்டிக்கொள்ள எத்தனை எத்தனை நாடகம் போட்டார்கள்.

 சித்தார்த் தரும், நானும கொழும்பிலிருந்து ஆட்சி ராஜன் இடமும் மாணிக்கம் தாசன் இடமும் அடிக்கடி தொடர்பு கொண்டோம்.. அப்பொழுது ஆட்சி ராஜன் உமாமகேஸ்வரனும், தானும் கொழும்பில் அமிர்தலிங்கத்தின் செத்த வீட்டுக்கு போனதாகவும், திரும்ப வரும்போது, செயலதிபர் படபடப்பாக இருந்ததாகவும் தங்களை பாதுகாப்பு பற்றி எச்சரிக்கை செய்ததாகவும் கூறினார். அவர் பயந்த காரணம் பிரேமதாசா. அத்துலத்முதலி க்கும் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்கு ம் இருந்த நட்பு முதலில் இருந்தே பிரேமதாசாவுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று கதை இருந்தது. கூடுதலாக ஆட்சி ராஜன் முக்கிய விஷயத்தை கூறினார்.18/07/1989 காலை 10 மணிக்கு சிங்கப்பூர் போகும் விமானத்தில் உமா மகேஸ்வரன், முஸ்லிம் பெயரில் சிங்கப்பூர் பயணம் போகப் போவதாகவும், சிங்கப்பூர் போக அவர் ஒரு வழிப்பாதை டிக்கெட் எடுத்து (one-way), தங்களுக்கும் தெரியாமல் அங்கிருந்து வேறு நாட்டு போவதற்கு தனியாக ரகசியமாக ஒரு டிக்கெட் வைத்துள்ளார் என்றும் எந்த நாடு என்று தங்களால் அறிய முடியவில்லை என்றும் கூறினார். 18ஆம் தேதிக்கு முன்பு அவருக்கு இயக்க முக்கிய தலைவர்கள் முடிவு செய்தபடி மரண தண்டனை வழங்கப்படும் என்று கூறினார். மாணிக்கம் தாசன் தொலைபேசி எடுத்து செயலதிபர் வெளிநாடு போவது குறித்து உறுதி செய்தார். அத்தோடு மாணிக்கம் தாசனுக்கு ஒரு சந்தேகம். செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனுக்குமேல் நடவடிக்கை எடுக்கும் போது, ஆட்சி ராஜன் தன்னையும் சுடலாம் என்று. சித்தார்த்தன் மாணிக்கம் தாசன் இடம் அப்படி ஒன்றும் நடக்காது, வேண்டுமென்றால் தாசன் போய் வவுனியாவில் இருக்கும்படியும், உமா மகேஸ்வரன் சம்பவம் நடந்த பின்பு கொழும்பு வந்து அடுத்த நடவடிக்கைகளை தொடரும் படியும் கூறினார். சித்தார்த்தர் இந்த சமயம்தான் இந்தியாவில் இருக்க விரும்பவில்லை என்று கூறி, அமிர்தலிங்கத்தின் செத்த வீட்டுக்கு யாழ் போகப் போவதாக கூறி, அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்து இந்திய ராணுவ அமைதிப்படை விமானத்தில் சித்தார்த்தரை யாழ் அனுப்பினேன்.15, அல்லது 16ஆம் தேதி என்று நினைக்கிறேன், ஆட்சி ராஜன் தொலைபேசி எடுத்து சித்தாத்தர் இடம் பேசவேண்டும் என்றார். நான் சித்தார்த்தர் யாழ் போனா விடயத்தை கூறினேன். ஆட்சி ராஜன் சித்தார்த்தன் புத்திசாலித்தனமாக யாரும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளமுடியாத இடத்துக்குப் போய் விட்டதாக கூறினார். மேலும் ஆச்சி ராஜன் எனக்கு புதிதாக ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயங்களை கூறினார். காருடன் காணாமல் போன செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனின் பாதுகாவலரும் , வாகன சாரதியாக இருந்தவருமான தோழர் இராபினை மாணிக்கம் தாசன் ரகசியமாக கொண்டு வந்து தன்னிடம் ஒப்படைத்ததாகவும், ராபினாய் கூடபயன் படுத்திக்கொள்ளும்படி தன்னிடம் கூறியதாகவும் கூறினார். உண்மையில் செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரநுக்கும், இராபினுக்கும் கடும் பிரச்சனை வந்தவுடன் மாணிக்கம் தாசன், காருடன் ராபின்னை கூட்டிப்போய் மிக இரகசியமாக நம்பிக்கையான சிங்கள நண்பரிடம் ஒப்படைத்துள்ளார். காரை விற்று விட்டார். யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியாது. பின்னாட்களில் ராபின்மிக விபரமாக இந்த விடயத்தை எங்களிடம் கூறினார். சுவிஸில் இருக்கும்போது இந்த பல உண்மைகளை ராபின் பகிரங்கமாக பல பேருடன் கூறி திரிந்ததால் அவர் கொலை செய்யப்பட்ட முக்கிய காரணமாயிற்று. 

 இதேநேரம் மாணிக்கம் தாசனும் சித்தருடன் அவசரமாக பேச வேண்டும் என்று கூறினார், சித்தர் யாழ் போன விஷயத்தை கூறி, என்ன விபரம் என கேட்க, தான் உடனடியாக வவுனியா போவதாகவும் அங்கிருந்து தொடர்பு கொள்வதாகவும் கூறினார். 17/07/1989 அன்று மதியம் ஆட்சி ராஜன் தொலைபேசி எடுத்து, சித்தார்த்துக்கு சில தகவல்கள் கூறமுடியுமா எனக்கேட்டார், நான் எந்த வசதியும் இல்லை என்று கூறினேன். நாளை காலை செயலதிபர் வெளிநாட்டுக்கு போகப் போகிறார். அவருக்கு எதிரான சம்பவம் இன்று நடக்கும் என நினைக்கிறேன். எமது இராணுவத்தளபதி மாணிக்கம் தாசன் பச்சைக்கொடி காட்டி விட்டு வவுனியா போய்விட்டார். செயலதிபர் தனது அதிஉயர் ராணுவபாதுகாப்பு இருந்த இடத்திலிருந்து சில பயணம் சம்பந்தப்பட்ட ஏற்பாடுகளுக்காக தங்களுடன் பம்பலப்பிட்டி தொடர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வந்து தங்கள் பாதுகாப்பில் தங்கியுள்ளதாகவும், தனக்கு மிக கவலையாக இருப்பதாகவும், ஆனால் இயக்க நன்மைக்காக இயக்கத்தின் முக்கிய தலைவர்கள் எடுத்த முடிவுக்கு தான் கட்டுப்படுவதாக கூறினார். மாணிக்கம் தாசன் வவுனியா போக முன்பு, லண்டன் கிருஷ்ணன் தமிழ்நாடு வந்து சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள சவேரா ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தார். எனக்கு போன் எடுத்து கொழும்பில் எதுவும் விசேஷம் என்றால் தனக்கு உடனடியாக கூறும்படி கூறினார். ஆட்சி ராஜன் கூறியதைக் கேட்ட எனக்கு மிக கவலையாக இருந்தது. செயலதிபர் உடன் பழகிய நாட்கள், தனிப்பட்ட முறையில் அவரின் நல்ல குணங்கள் எல்லாம் மனக்கண்முன் வந்து போயின. ஆனாலும் விடுதலை இயக்கத் தலைவர் என்ற முறையில் அவர் நடந்து கொண்ட முறைகள், சிங்கள அரசின் பாதுகாப்பு அமைச்சரின் நட்பை பெற்றுக் கொண்ட பின்பு அவரின் நடவடிக்கைகள் இயக்கத்தையும் போராட்டத்தையும் காட்டிக் கொடுப்பது ஆகவே இருந்தது. திறமை மிக்க தலைவன் என்ன காரணத்துக்காக இந்த நிலையை எடுத்தார். சென்னை தாஜ் ஓட்டலில் இலங்கை தூதுவர் அறையில் என்ன நடந்தது. தாஜ் ஓட்டல் சந்திப்புகளுக்கு பின்புதான் அவர் முற்றுமுழுதாக இலங்கை அரசின் ஆதரவாளராக ரகசியமாக மாறிப்போனார் என்பதுதான் உண்மை. இந்த பல உண்மைகள் பல பேருக்கு தெரியாது. தெரிந்த சிலரும் இதைப்பற்றி பேச விரும்பவில்லை. 

இரவு பத்து பதினோரு மணி போல் ஆட்சி ராஜன் தொலைபேசி எடுத்து இருக்கிறார் ஆனால் தொலைபேசி உரிமையாளர் எமது வீட்டு ஓனர் என்னிடம் கொடுக்கவில்லை. இரவு நேரமாகிவிட்டதால் காலை தொலைபேசி எடுக்க சொல்லியுள்ளார். ஆட்சி ராஜனும் அவரிடம் காலையில் என்னிடம் கூறும்படி ஒரு செய்தி சொல்லி இருக்கிறார். இரவு எட்டு மணி போல் அந்த சம்பவம் நடந்து விட்டது என்று கூறும்படி கூறியுள்ளார். காலையில வீட்டு உரிமையாளர் ஆட்சி ராஜனின்தொலைபேசி செய்தியை கூறகேட்டு, எதிர்பார்த்த செய்தி என்றாலும் மிக அதிர்ச்சியாகவும் கவலையாகவும் 

உமா மகேஸ்வரனின் கொலை பற்றி எத்தனை எத்தனை வதந்திகள் கட்டுக்கதைகள். பரந்தன் ராஜன் கொலை செய்தார். இந்திய raw உளவுத்துறை கொலை செய்தது போன்ற பல கட்டுக்கதைகளை கொலை செய்தவர்களே அதாவது அந்த கொலையால் லாபம் அடைந்தவர்களே பரப்பிவிட்டார்கள். காரணம் தாங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது வெளியில் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக. ஆனால் இப்பொழுது சிலர் மாணிக்கம் தாசன் உமா மகேஸ்வரனின் விசுவாசி, சித்தார்த்தன் நேர்மையானவர் நீங்கள் எழுதுவது பொய் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த ஆயுதம் தூக்கிய விடுதலை இயக்கங்களில் யார்யார்க்கும் யாரும் விசுவாசியும் இல்லை நம்பிக்கையாளர்களும் இல்லை. எல்லா இயக்கங்களிலும் இது தான் உண்மை. 

spacer.png

வெற்றிச்செல்வன்

காலை 9 மணி போல் ஆட்சி ராஜன் தொலைபேசி எடுத்து, நீண்ட நேரம் பேசினார். தொலைபேசியில் பேசியது மட்டுமல்ல பின்பு நேரடியாக சந்தித்தபோது கூறிய சம்பவங்களையும் இதில் எழுதுகிறேன்.மறைந்த செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரன் பகல் பம்பலப்பிட்டி அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்கியிருந்து பகல் உணவாக வெஜிடபுள் புலாவ் கேக்க, முட்டை பிரியாணி வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள். செயலதிபர் வழமையாக பம்பலப்பிட்டி தொடர் மாடியில் வந்து தங்கி இருந்து போகும் போது. இரவில் கடற்கரை அருகே நடைப்பயிற்சியில் இருந்து விட்டு தான் போவாராம். அவருக்குத் துணையாக ஆட்சி ராஜன் அல்லது ராபின் அல்லது சக்திவேல் கைத்துப்பாக்கியுடன் போவார்களாம். செயலதிபர் தன்னுடன் கூட அவர்களை வரவிடாமல், குறைந்தது 100 யார் தொலைவில் பின்னால் வர சொல்லுவாராம். காரணம் இவர்களை வைத்து தன்னை யாரும் அடையாளம் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என்று. செயலதிபர் கொழும்பில் பல இடங்களில் முஸ்லிம் அடையாளத்துடன் தனியாக போய் வருவாராம். ராபின் இவரை விட்டு ஓடிவிட்டான். உமா மகேஸ்வரனின் கெட்ட நேரம் என நினைக்கிறேன், சக்திவேல் அப்போது ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்திருக்கிறார். சக்திவேல்சிறையிலிருந்து இருக்காவிட்டால் உமா மகேஸ்வரனின்மரண தண்டனையும் நடந்தே இருக்காது. தடுத்துவிட்டு இருப்பார். இரவு எட்டு மணி போல் தூரத்தில் ஆட்சி ராஜன் பின்தொடர, கைகளில் முஸ்லிம் பெயரில் பாஸ்போர்ட் அடுத்த நாள் பயணம் போக வேண்டிய விமான டிக்கெட்டுகள் உடன் நடைப்பயிற்சியில் இருந்த செயலதிபர் திடீரென ஆட்சி ஆட்சி என்ற கத்தியுள்ளார். திட்டமிட்டபடி எதிர்த்திசையில் நான்கு இயக்கத் தோழர்கள்திடீரென தோன்றி, அதில் ஒருவர் உமாமகேஸ்வவரணை இரண்டு மூன்று முறை நெஞ்சில் சுட்டுள்ளார். முகம் குப்புற விழுந்ததில் முகத்தில் சிறு அடிகள் பட்டுள்ளது.சில பேர் எழுதிய படி முகத்தை சிதைத்து உள்ளார்கள், சடலம் ரெண்டு நாட்கள் அனாதையாகக் கிடந்தது என்ற கட்டுக்கதை எல்லாம் பொய். ஆட்சி ராஜனும், மற்ற நால்வரும் உடனடியாக காலி வீதிக்கு வந்து, போலீசாருக்கு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு சடலம் கிடப்பதாக தொலைபேசி மூலம் கூறியுள்ளார்கள். அதேநேரம் துப்பாக்கி சத்தம் கேட்ட தூரத்தில் இருந்த சிலரும் போலீசாருக்கு அறிவித்துள்ளார்கள். போலீசார் வந்து உமா மகேஸ்வரனின் சடலத்தை எடுக்கும் வரை ஆட்சி ராஜனும் , மற்ற தோழர்களும் தூரத்தில் வேறு வேறு இடங்களில் ஒளிந்து இருந்து தாங்கள் பார்த்ததாக கூறினார்கள். காரணம் தங்கள் அன்புக்குரிய தலைவரை அனாதைப் பிணமாக அந்த இடத்தில் விட்டுப்போக தங்களுக்கு மனம் வரவில்லை என்று கூறினார்கள். அடுத்த நாள் காலையில் இயக்கத்தின் நேர்மையான எந்தவித பதவி இழக்கும் ஆசைப்படாத ஆனந்தி அண்ணாவிடம் போய் தங்கள் 10 பேர் செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் இரவு சுட்டுக் கொன்றதாகவும், சடலம் போலீசார் எடுத்து போய் விட்டார்கள் என்றும் கூற, முதலில் நம்பாத ஆனந்தி அண்ணர் பின்பு நிலைமையை உணர்ந்து உடனடியாக செயலதிபர் இன் மனைவியிடம் போய் கூறி, போலீஸ் நிலையம் போய் , உண்மை நிலையை அறிந்து இருக்கிறார்கள். ஆட்சி ராஜன் தொலைபேசி மூலம் வவுனியாவில் இருந்த மாணிக்கம் தானுக்கும் விபரத்தைக் கூறி, பின்பு அந்த நேரம் வவுனியாவில் செயலதிபர் ஒருவேளை தொடர்பாக போயிருந்த முருகேசுவை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு உடனடியாக கொழும்பு வந்து ஆனந்தி அண்ணாவுக்கு உதவி செய்யச் சொல்லி உள்ளார். முதலிலேயே மாணிக்கம் தாசன் சித்தார்த்தன் மற்றும் கொழும்பில தோழர்கள் எடுத்த முடிவுகளை அரசல்புரசலாக அறிந்து இருந்த முருகேசு, கவலைப்பட்டாலும், விதிதான் என்று கூறிவிட்டு உடன் கொழும்புவருவதாக கூறியுள்ளார் ஆட்சி ராஜன் இடம் ஏன் நீங்கள் போய் ஆனந்தி அண்ணாவிடம், நாங்கள்தான் செய்தோம்., என்று கூறினீர்கள். நீங்கள் ஏன்உங்கள் தலையில் மண்ணை போட்டுக் கொண்டீர்கள் என்று நான் கோபப்பட்டேன். செயலதிபர் ஐ காணவில்லை, என்று கூறி தேடிவிட்டு, போலீசில் புகார் செய்து இருக்கலாம். கடைசியில் விடுதலைப் புலிகள் சுட்டுக் கொன்று இருப்பார்கள், அல்லது இலங்கை அரசாங்கத்தின் பச்சை புலிகள் இயக்கம் கொண்டிருக்கும் என்று முடிவாக இருக்கும் என்று கூறினேன். அப்பொழுதுதான் ஆட்சி ராஜன் சில விஷயங்களை கூறினார். அதுவரை எனக்கு இந்த விடயங்கள் தெரியாது. கொழும்பில் வைத்து மாணிக்கதாசன் சித்தார்த்தன் போன்றவர்கள் ஆட்சி ராஜனிடம் கதைக்கும் போது செயலதிபர்உமா மகேஸ்வரனுக்கு மரணதண்டனை கொடுத்துவிட்டு, கட்டாயம் நீங்கள் 10 பேர் போய், ஆனந்தி அண்ணர், திவாகரன் போன்றவர்களிடம் இயக்கமே தான் அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தது அவர் விட்ட தவறுகளுக்காக என்று கூற வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் கள். அதோடு மாணிக்கம் தாசன் தான் புளொட் ராணுவ தளபதியாக பொறுப்பாக இருக்கும் போது வேறு இயக்கம் எங்கள் செயலதிபர் கொன்றார்கள் என்று செய்தி வந்தால் தனக்கு அவமானம் என்று கூறியுள்ளார். மாணிக்கம் தாசன் மனநிலைதான் தனக்கும் இருந்ததாக ஆச்சி ராஜன் கூறினார். சித்தார்த்தன் உமா மகேஸ்வரனின் மரணதண்டனைக்கு பின்பு அடுத்தகட்டமாக எல்லா இயக்கத் தோழர்களையும் அழைத்து, எங்கள் இயக்க செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனின் தவறான நடவடிக்கைகள் அவர் இயக்கத்துக்கும் இயக்கத் தோழர்களுக்கும் செய்த துரோகங்கள், மற்றும் இலங்கை அரசோடு சேர்ந்து குறிப்பாக லலித் அத்துலத்முதலி யோடு சேர்ந்து தமிழினத்துக்கு செய்த துரோகங்கள் போன்றவற்றை கூறி, எங்கள் இயக்கமே நமது செயல் அதிபருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தது என்று கூறினால் அது ஒரு சரித்திரமாக இருக்கும், எல்லா விடுதலை இயக்க தலைவர்களும் இனிமேல் தவறு செய்ய பயப்படுவார்கள் என்று கூறி ஆட்சி ராஜனை மூளைச்சலவை செய்து உள்ளார்கள். தாங்கள் தான் செய்ததாக 10 பேரின் பெயரை கூறும் போது, சித்தார்த்தனும், மாணிக்கம் தாசனும் தங்கள் பெயரை குறிப்பிட வேண்டாம் என்றும், காரணம் தோழர்கள் முன் விசாரிக்கும்போது தாங்கள் நடுநிலையாக இருந்து விசாரிப்பதாக காட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார்கள். எக்காரணம் கொண்டும் சம்பவ இடத்தில் இருந்தவர்களில் தனிப்பட்ட பெயர்கள் வெளியில் வரக்கூடாது. காரணம் எமது இயக்கமே முடிவெடுத்து மரண தண்டனை கொடுத்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி உள்ளதை ஆட்சி ராஜன் கடைசி வரை கடைபிடித்தார். ஆட்சி ராஜன் சித்தர் ,மாணிக்கம் தாசன் கூறிய படி தான் நினைத்திருந்த பத்து பேர்களில் மாறன், துணை ராணுவ தளபதி காண்டீபன், தராக்கி சிவராம் போன்றவர்களின் பெயர்களை இதில் சேர்க்கவில்லை. காரணம் தோழர்களின் கூட்டத்தில் இவர்கள் சித்தார்த்தன் மாணிக்கம் தாசனுக்கு ஆதரவாக நடுநிலையாக இருந்து பேசுவார்கள். அவர்களும் நாங்கள் நடந்த உண்மைகளை கூறுவோம் என்று கூறியுள்ளார்கள். ஆனந்தி அண்ணனிடம் போய் சொல்லும்போது ஆட்சி ராஜன் தனது பெயரையும், , அதோடு செயல் அதிபரின் தவறான நடவடிக்கைகளால் கோபப்பட்டு கொழும்பில் இருந்த கழக முக்கியஸ்தர்களான மதன், K.L ராஜன், ஜெயா, ராபின்போன்றவர்களின் பெயரையும் அதோடு தனது கழக ரகசிய வேலைகளுக்கு உதவியாக இருந்த ஜூட், மற்றும் துரோணன் என்பவரின் பெயரையும் சேர்த்து கூறி உரிமை கூறியுள்ளார்கள். உண்மையில் நடக்கப்போகும் சம்பவங்களை நான் உட்பட கடைசிவரை அறிந்தவர்கள் மொத்தமே நான்கு பேர்தான். ஆட்சி ராஜன், , மாணிக்கம் தாசன், சித்தார்த்தன், மற்றது நான்.சித்தார்த்தன் இந்தியாவில் வந்து தங்கியிருந்த படியால் எனக்கு முழு விபரங்களும் தெரிந்தது. எனக்கு தெரிய வேண்டி வந்த காரணம் மாணிக்கம் தாசன் ஆட்சி ராஜன் சித்தார்த்தன் இற்கு தொலைபேசி எடுக்கும்போது கூடுதலாக முழு விபரங்களும் நான்தான் கேட்டுள்ளேன். ஆட்சி ராஜன் சித்தார்த்தன் மாணிக்கம் தாசன் பேச்சை கேட்டு நம்பி ஏமாறாமல் இருந்தாள் இன்று இயக்கத்தின் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்திருப்பார்கள். அல்லது சித்தார்த்த மாணிக்கம் தாசனும் தாங்கள் ஆட்சி ராஜனுக்கு கூறிய படி உடனடியாக கழகத் தோழர்களை அழைத்து நடந்த விஷயங்களை கூறி செயலதிபர் மா மகேஸ்வரனின் கொலையை கழகம் பொறுப்பு எடுத்து இருந்தால் இன்று எல்லோரும் கழகத்தில் ஒற்றுமையாக நல்லமுறையில் இயக்கத்தை வழிநடத்தி இருப்போம். அன்றிலிருந்து இன்றுவரை உண்மைகளை தெரியாமல் பலர் பேர்கள் சுய தேவைக்காக ஆட்சி ராஜனும் நண்பர்களும் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனை கொலை செய்து விட்டதாக எழுதி வருகிறார்கள். அதோடு இதற்குப் பின்புலமாக இந்திய Raw உளவுத்துறை இருந்ததாக நீண்ட கதை வசனம் எழுதுகிறார்கள். செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் வெளியுலகத்துக்கு பிரபாகரனுக்கு நிகரான ஒரு தலைவர். அவரை கொலை செய்துவிட்டு பெருமையாக யாரும் தேவை இல்லாமல் நான்தான் கொலை செய்தேன் என்று பின்விளைவுகளை ஆராயாமல் கூறமாட்டார்கள். அதோடு ஒரு உளவுத் துறையின் ஏற்பாட்டில் நடந்திருந்தால் கடைசிவரை கொலை செய்தவர்களின் பெயர் வெளி வந்து இருக்காது, அப்படி வந்திருந்தாலும் அதை மறைக்க அந்த உளவுத்துறை அவர்களையும் கொலை செய்து இருக்கும். 

இந்த கொலையால் ஆதாயம் பெற்றவர்கள் சித்தார்த்தனும் மாணிக்கம் தாசனும் மட்டுமே. இவர்கள் இருவரின் நம்பிக்கை துரோகத்தால் ஆட்சி ராஜன், , மற்றும் பெயர் கொடுக்கப்பட்ட 6 பேரின் பெயர்களும் துரோகிகள் என்று முத்திரை குத்தப்பட்டது. அதோடு தங்களுக்கு இந்த கொலையில் உள்ள நேரடி சம்பந்தத்தை மறைக்க ரபினையும் அவரின் மனைவியையும் ஸ்விஸ் நாட்டில் வைத்து கொலை செய்தார்கள்.அன்று சித்தார்த்தன் மாணிக்கம் தாசன் கூறியபடி செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனை கொலை செய்துவிட்டு ஆனந்தி அண்ணாவிடம் ஏழு பெயர்களின் பெயரைக் கூறி உரிமைகோரி இருக்காவிட்டால், என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் தெரிந்திருக்காது. கடைசியில் சந்தர்ப்பத்திற்காக விடுதலைப் புலிகளின் தலையில் செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் கொலையும் விழுந்திருக்கும். இன்றுவரை இந்தக் கொலையைப் பற்றி எழுதும் பலர் ஏன் இவர்கள் போய் ஆனந்தி அண்ணாவிடம் ஏழு பேரின் பெயரை கொடுத்து உரிமை கோரினார்கள் என்று ஆராயவில்லை. இதுதான் உண்மையில் நடந்த விடயங்கள். 

ஒரு கொலையை செய்துவிட்டு, அதுவும் ஒரு இலங்கை தமிழ் மக்களிடையே பிரபல்யமான ஒரு தலைவரை யாராவது போய் நாங்கள் தான் மரணதண்டனை கொடுத்தோம், தலைவருக்கு நெருக்கமான நம்பகமான தோழர்கள் கூறுவார்களா? விளைவுகள் பற்றி அவர்களுக்குத் தெரியாதா? கொழும்பில் கூடி முடிவெடுத்த முன்னணி தோழர்கள் புளொட் ராணுவத் தளபதி மாணிக்கம் தாசன், அரசியல் கட்சித் தலைவர் சித்தார்த்தன் உட்பட போட்ட திட்டத்தின்படி தான் ஆட்சி ராஜன் ஆனந்தி அண்ணனிடம் பெயர்களைக் கூறி உரிமை கோரியது. சிறந்த ஆயுத வீரனான மாணிக்கம் தாசன் ஆட்சி ராஜனை விட பல மடங்கு பலம் பொருந்தியவர். திறமைசாலி. மாணிக்கம் தாசனை எதிர்த்துக்கொண்டு ஆட்சி ராஜனால் ஒன்றும் செய்திருக்க முடியாது. அன்று எமது இயக்கத்தின் இரண்டு பெரும் தூண்கள் மாணிக்கம் தாசன், சித்தார்த்தன் , மற்றும் பல முன்னணி தோழர்களின் ஆதரவு இருந்தபடியால் தான், ஆட்சி ராஜனும், மற்றும் 6 பேரும் தங்கள் பெயரில் செயலதிபர் இன் மரணதண்டனையை தங்கள் பெயரில் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள சம்மதித்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை. இவர்களின் ஆதரவு இல்லாவிட்டால் இந்த கொலையே நடந்திருக்காது என்பது தான் உண்மை. 

வவுனியாவில் இருந்து கொழும்பு வந்த சாம் முருகேசு முதலில் ரகசியமாக ஆட்சி ராஜனை சந்தித்துள்ளார். வவுனியாவில் இருக்கும் தோழர்கள் கடும் கோபத்தில் இருப்பதாகவும், அவர்களுக்கு செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் கொலையில் மாணிக்கம் தாசன் மேல் சந்தேகம் வந்துவிட்டதாகவும் கூறியுள்ளார். அது எப்படி முள்ளிக்குளம் முகாம் தாக்கப்பட முன்பு கொழும்பு போயுள்ளார். அதுபோல் செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் கொலை செய்யப்படும் முன் வவுனியா வந்துவிட்டார். என்று பல தோழர்கள் கதைத்து உள்ளார்கள் என்று கூறியுள்ளார். பின்பு சாம் முருகேசு இலங்கை பாதுகாப்பு அமைச்சர் அத்துலத் முதலி உடனும், முன்பு சென்னையில் தூதுவராக இருந்த திச ஜெயக்கொடி உதவியுடன் உமா மகேஸ்வரனின் உடலை வானூர்தியில் எடுத்துச் சென்று, வவுனியாவில் இலங்கை இராணுவ majar கொப்பேகடுவ இன் உதவியுடன் தோழர்களிடம் ஒப்படைத்துள்ளார். 

spacer.png

சென்னையில் 18/07/1989 பகல் வரை உமாமகேஸ்வரன் கொலை பற்றி எந்த செய்தியும் வந்திருக்கவில்லை. நான் உடனடியாக மத்திய மாநில, இந்திய ராணுவ உளவு அதிகாரிகளை சந்தித்து, கொழும்பில் நேற்று இரவு எமது இயக்க செயலதிபர் உமாமகேஸ்வரன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று தகவல் வந்துள்ளது என்றும், மேற்கொண்டு ஒரு விபரங்களும் தெரியவில்லை என்று கூறினேன். அதோடு யாழ்ப்பாணத்தில் அமிர்தலிங்கத்தின் செத்த வீட்டில் இருக்கும் சித்தார்த்தன் அவர்களுக்கும் இச்செய்தியை கூறி அவரை உடனடியாக இங்கு வர சொல்லியும் அவர்களிடமே கூறினேன். வேலூரில் இருந்த தோழர்களுக்கும் தொலைபேசி மூலம் செய்தியை கூறினேன். சபாநாதன் குமார்தான் பேசினார். அவர் பட்ட சந்தோசம் கூற முடியாது. தான் உடனடியாக சென்னை வருவதாக கூறினார். வேலூரில் மருத்துவ சிகிச்சையில் இருந்த பத்தன் உட்பட எல்லா தோழர்களும் கேக் வாங்கி மகிழ்ச்சியை கொண்டாடி உள்ளார்கள். மாலையில் சென்னை சவேரா ஓட்டலில் தங்கியிருந்த லண்டன் கிருஷ்ணனுக்கு தகவலை சொன்னேன். அவர் உடனடியாக ஆட்டோ பிடித்து தன்னை வந்து சந்திக்கும்படி கூறினார். நான் அவரை போய் பார்த்தபோது சந்தோசத்தில் கைகொடுத்து, மாணிக்கம் தாசன் சாதித்து விட்டான் என்று கூறினார். லண்டன் கிருஷ்ணன் எனக்கு செலவுக்கு பணமும் கொடுத்து சந்தோஷத்தை கொண்டாடினர். 

அன்று மாலை பத்திரிகைகளில் அடுத்த நாள் காலை பத்திரிகைகளில் உமாமகேஸ்வரன் கொலை பற்றி செய்தி வந்திருந்தது. பத்திரிகை நிருபர்கள் வந்து விபரம் கேட்டபோது அதுபற்றிய முழு விபரங்களும் எனக்கு தெரியவில்லை, அப்படி நடந்திருந்தால் விடுதலைப் புலிகள் மேல்தான் சந்தேகம் இருக்கிறது விபரங்கள் தெரிந்தவுடன் அறிக்கை கொடுக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டேன். வவுனியாவிலிருந்து மாணிக்கம் தாசன் தொலைபேசி எடுத்தார். உடனடியாக சித்தார்த்தனை வவுனியா வரும்படியும், தோழர்கள் தன்னை உட்பட எல்லோரையும் சந்தேகிக்கிறார்கள். இப்ப நிலைமையை கவனமாக கையாள வேண்டும். நீ அவசரப்பட்டு இயக்கம்தான் அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தது என்று அறிக்கைகள் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம். இப்போ இருக்கும் சூழ்நிலையில் இயக்கத் தோழர்களை கூட்டி,செயலதிபர் இன் கடந்தகால தவறுகளை கூறி வவுனியாவில் இருக்கும் தோழர்களை சமாளிக்க முடியாது. என்னை அடக்கி வாசிக்கும்படி கூறினார். இதற்கிடையில் இலங்கையில் ஜனாதிபதி பிரேமதாசா திடீர் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தினார். உமாமகேஸ்வரன் உயிருடன் இருக்கும் வரை மறைமுகமாகஉமா மகேஸ்வரனுக்கு எதிராக இருந்த பிரேமதாசா, உமா மகேஸ்வரனின் மரணத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார். டிவியிலும் ரேடியோவிலும் ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு ஒருமுறை உமா மகேஸ்வரனின் புகழ் பாடியுள்ளார். சிங்களவர்களின் நண்பன். இந்திய அமைதிப் படைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த முதல் தமிழ் விடுதலை இயக்கத் தலைவர், என்பது போன்ற பல பிரச்சாரங்கள் இலங்கை டிவியிலும் ரேடியோவிலும் நடந்ததாக கூறினார்கள். 

 அதேநேரம் பிரேமதாசா சித்தார்த்தனை தேடியுள்ளார். சித்தார்த்தன் இந்தியாவில் இருந்த படியால், சென்னையில் இருந்த இலங்கை துணைத் தூதரகத்திற்கு தகவல் கொடுத்து, அப்போது இருந்த முதன்மை செயலாளர் அமரசேகர சித்தார்த்தனை உடனடியாக தன்னை வந்து சந்திக்கும்படி என்னிடம்கூறினார். வவுனியாவில் மேஜர் டென்சில் கொப்பேகடுவ அவர்களை தொடர்பு கொண்ட ஜனாதிபதி பிரேமதாசா மாணிக்கம் தாசனுக்கு தகவல் அனுப்பியுள்ளார். இயக்கத்தை தொடர்ந்து நடத்த பணமும் ஆயுதங்களும் தருவதாகவும் கூறியுள்ளார். இப்படியான ஜனாதிபதி பிரேமதாசாவின் நடவடிக்கை மறைமுகமாக இந்திய உளவுத் துறையின் ஏற்பாட்டில் செயலதிபர் உமா மகேஸ்வரனின் கொலை நடந்ததாக பரப்பப்பட்டது. இதை மாணிக்கம் தாசன் சித்தார்த்தர் மறுக்காமல், தங்கள் பதவி பணத்துக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள். 

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இந்திய அமைதிப்படை விமானத்தில் சித்தார்த்தர் சென்னை வந்தார். வவுனியாவில் இருந்த மாணிக்கம் தாசன் இடம் சித்தார்த்தன் பேசியபோது, நாங்கள் நினைத்த மாதிரி தோழர்களின் மனநிலை இல்லை. அவர்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள். அதுவும் இந்திய அமைதிப்படை சிறையில் இருப்பவர்கள் தன்னையும் சந்தேகப்படுகிறார்கள் என்று கூறினார். தாசன் மேலும் கூறியதாவது இப்பொழுதும் தோழர்களை அழைத்துக் கூட்டம் போட்டு உண்மைகளை சொல்ல முடியாது. அதனால் ஆட்சி ராஜனிடம் கூறி உரிமை ஏழு பேரையும் உடனடியாக சென்னை போய் வெற்றிச்செல்வனின்  பொறுப்பில் இருக்கட்டும். இரண்டு மூன்று மாதங்களின் பின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோழர்களிடம் பேசி கூட்டத்தைக் கூட்டி எல்லா உண்மைகளையும் கூறுவோம் என்று கூற, சித்தார்த் தரும் உடன்பட்டார். இந்த விடயத்தை ஆட்சி ராஜனிடம் கூறியபோது முதலில் கோபப்பட்ட அவர், கட்டாயம் விரைவில் இயக்கத் தோழர்களை அழைத்து உமாமகேஸ்வரன் கொலை பற்றிய முழு விபரங்களையும் கூறி இயக்கம் தான் அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தது என்று கூறுவோம் என்று சித்தார்த்தன் வாக்குறுதி கொடுத்ததை அடுத்து ஆட்சி ராஜன் உரிமை கூறிய மற்ற ஆறு பேரையும் அழைத்து சென்னை வருவதாக கூறினார். சித்தார்த்தனும் நானும் போய் இலங்கை தூதரக முதன்மை செயலாளரை சந்தித்தோம். அவர் தனக்குப் ஜனாதிபதி பிரேமதாசா நேரடியாக தன்னிடம் பேசியதாகவும், உடனடியாக சித்தரை கொழும்பு போய் ஜனாதிபதி பிரேமதாசாவை சந்திக்க சொன்னார். அதற்குரிய முழு பாதுகாப்பும் ஜனாதிபதியே ஏற்பாடு செய்வார் என்று கூறினர். இலங்கை ஜனாதிபதி பிரேமதாச இந்தியாவுக்கு எதிராக எங்களை பயன்படுத்த போகிறார் என்று விளங்கிவிட்டது. 

(புளொட் இயக்கத்தின் வரலாறு பற்றி வெற்றிச்செல்வன் தனது முகநூலில் எழுதி வரும் தொடரின் ஒரு பகுதி இது. இதில் உமாமகேஸ்வரன் கொலையின் பின்னணியும் அதனுடன் ஒட்டிய ஏனைய முக்கிய சம்பவங்களும் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகவல்கள் அனைத்திற்கும் எழுதியவரே பொறுப்பாளியாவார்.
-சக்கரம் இணையத்தள ஆசிரியர் குழு)

 

https://chakkaram.com/2021/06/15/புளொட்-இயக்கத்தின்-அந்த/

 

 

 

 

 

 

பனைப் பொருள் உற்பத்திக்கு புலம் பெயர் உறவுகள் உதவ வேண்டும் – உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை

1 week 1 day ago
பனைப் பொருள் உற்பத்திக்கு புலம் பெயர் உறவுகள் உதவ வேண்டும் – உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை
 
IMG_20210519_133456-696x522.jpg
 11 Views

பனைப் பொருள் உற்பத்திக்கு புலம் பெயர் உறவுகளே உதவுங்கள்  என மன்னார் மாவட்ட பனை கைப்பணி உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள்.

இது தொடர்பாக அவர்கள் மேலும் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “மன்னார் தலைமன்னார் மாந்தை மற்றும் நானாட்டான் போன்ற பிரதேசங்களில்  நீண்ட காலமாக  பனை ஓலை மூலமாக செய்யப்படுகின்ற கைவினை பொருட்களை சிறு வாழ்வாதார தொழிலாக செய்து வருகின்றோம். ஆனால் இதன் மூலமாக சொல்லிக்கொள்ளும்படியான வருமானங்களை இன்னும் நாங்கள் பெறவில்லை.

IMG_20210516_113703.jpg

ஆனாலும் நாங்கள் சோர்ந்துவிடாமல் தொடர்ச்சியாக இந்த தொழிலை செய்து வருகின்றோம்.உள்ளூர் உற்பத்திகளாக நாங்கள் செய்து கொண்டு வருவதால் எமக்கான வருமானம் மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது. மேலும் இந்த கொரோனா பயணத் தடை காரணமாக எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

IMG_20210519_133749.jpg

எனவே புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கின்ற எமது உறவுகள் தாயகத்தில் செய்யப்படுகின்ற இவ்வாறான பொருட்களை பெற்று நீங்கள் அதை சந்தைப் படுத்தினால் எமக்கு  பெரிய உதவியாக இருக்கும்” என்றனர்.

 

 

https://www.ilakku.org/?p=52324

‘போரின் வடுக்களிலிருந்து மீண்ட சமுதாயமாக நாங்கள் மாறவில்லை’- ஜோசப் ஜெயகெனடி

1 week 2 days ago

 

‘போரின் வடுக்களிலிருந்து மீண்ட சமுதாயமாக நாங்கள் மாறவில்லை’- ஜோசப் ஜெயகெனடி
June 13, 2021
IMG-20210613-WA0003-1-696x400.jpg

“போரின் வடுக்களிலிருந்து  நாங்கள் மீண்ட சமுதாயமாக மாறவில்லை. அந்த போரின் வடுவிலிருந்து பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சேர்ந்த பிள்ளைகள் இங்கும் அந்த அவலத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்” என வவுனியா மாவட்ட  சிறுவர் உரிமை மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர் ஜோசப் ஜெயகெனடி தெரிவித்துள்ளார்.

சிறுவர் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினம் ஆண்டுதோறும் ஜுன் 12ம் திகதி உலகளாவிய ரீதியில் கொண்டாடப்படுகின்றது. அதாவது சிறுவர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளையும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில் இது தொடர்பில் விதிக்கப்பட்டுள்ள சட்டங்கள், காப்பீடுகள், சிறுவர் உரிமைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு உணர்த்துவதும் இத்தகைய விழிப்புணர்வுகளின் ஊடாக சிறுவர் தொழிலாளர்களை பாதுகாப்பதும் இத்தினத்தின் அடிப்படை நோக்கமாகும்.

இந்நிலையில், நேற்று நினைவு கூரப்பட்ட இந்த சிறுவர் தொழிலாளர்கள் நாள் குறித்து வடக்கு கிழக்கில் உள்ள சிறுவர்களின் தற்போதைய நிலை தொடர்பில் வவுனியா மாவட்ட  சிறுவர் உரிமை மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர்  ஜோசப் ஜெயகெனடி, இலக்கு செய்தி நிறுவனத்திற்கு வழங்கிய செவ்வி,

கேள்வி: வடக்கு கிழக்கில் தொழிலாளச் சிறுவர்கள் என்னும் பிரச்சினையை போரின் சிறுவர்கள் என்னும் தலைப்பில் உலகம் முன்னெடுக்கிறது. இந்நிலையில் இவை குறித்து இன்றைய நிலைகளை எடுத்துரைக்க இயலுமா?

பதில்: நிச்சயமாக, உண்மையிலேயே துன்பமான, துயரமான, வேதனையான ஒரு கேள்விதான். அன்று வடமுனையில் சிறுவர்கள் போராளிகளாக நிற்கின்றார்கள் என்று விமர்சித்த சர்வதேச அரங்கு இன்று சிறுவர்கள் பல்வேறுபட்ட ரீதியில் துன்பப்படுகின்ற, வேதனைப்படுகின்ற அவலங்களை கண்டும்  காணாமல் இருப்பது வேதனைக்குரிய ஒரு விடயமாகத்தான் பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது. இருப்பினும் வடக்கு கிழக்கில் எடுக்கப்பட்ட தகவல்களின்படி உண்மையிலேயே சிறுவர் தொழிலாளிகள் என்ற தகவல்கள் சரியாக இல்லாவிட்டாலும் தந்தையை இழந்த சிறுவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றனர்.

அதே போல் தந்தையை இழந்து தாய் தொழில் தேடி வெளிநாடு செல்கின்ற  சிறுவர்கள் அதிகமாகவும் இருக்கின்ற இந்த நிலைமையில், சிறுவர்கள் வேலைக்கு சென்று தான் தமது குடும்பங்களை பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவலத்திக்குள்  தள்ளப்படுவதை நாங்கள்  காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.

இதற்காக நாங்கள் சிறுவர்களுக்கான சட்டங்கள் போட்டு, திட்டங்கள் போட்டு, சட்டங்கள் ஊடாக நாங்கள் வேலை செய்வதில் எந்த நல்ல விடயங்களையும் நாங்கள் பாவித்துக் கொள்ள முடியாது.

சிறுவர் நலன்களில்  அக்கறை கொண்டிருக்கின்றவர்கள், சிறுவர்களுக்கான ஆக்கப்பூர்வமான சில பணிகளை செய்தாக வேண்டியிருக்கின்றது. நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் நேரடியாக பதில் அளிப்பதாக இருந்தால் கடைகளிலும் சரி, வாகனங்கள் பழுதுபார்க்கும் இடங்களிலும் சரி, தெரு ஓரங்களிலும் சரி பல சிறுவர்கள் ஊதுபத்தி விற்கின்றார்கள். அச் சிறுவர்களை நாங்கள் துரத்தி பிடித்து வேதனைப்படுத்துகின்ற  சம்பவங்கள் அதிகமாகவே இருக்கின்றது. அவர்களை வினவுகின்ற போது, “அப்பா இல்லை, அம்மா வெளிநாடு போயிட்டா, அல்லது அம்மா மறுமணம் செய்து விட்டா, நான் அம்மம்மாவுடன் இருக்கின்றேன்”. என்று சொல்கின்ற துன்பமான செய்தியாகத்தான் அவர்களிடம் கேட்க கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே இதை மாற்றி அமைப்பதற்கு நாங்கள் ஆக்கபூர்வமான பல பணிகளை செய்தாக வேண்டி இருக்கிறது.

கேள்வி: பாலியல் சுற்றுலா என்னும் சிறுவர்களை பாலியல் பாழ்படுத்தும் வர்த்தகம் வடக்கில் அதிகம் இடம்பெறுகிறது என்பது ஐ.நா. தரும் தகவலாக உள்ளது. கேட்பவரை பெருங்கவலைக்கு உள்ளாக்கும் இந்நிலை குறித்து உங்கள் கருத்துகள் என்ன?

பதில்:   இலங்கையில் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கின்ற பொழுது சுற்றுலாவினால்   ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன.  சுற்றுலா தொடர்பாகவும், சிறுவர்களை வஞ்சக கடத்தல் என்று சொல்வார்கள்.  சிறுவர்கள் அல்ல, பெரியவர்களையும் கடத்துவார்கள்.  அவுஸ்ரேலியாவுக்கு சட்டமுறையற்ற பயணங்களை மேற்கொண்டு செல்வார்கள்.    கம்போடியாவுக்கு போவார்கள்.  இப்படியான செயற்பாடுகளில் ஒரு சிலர் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள்.

ஆனால் அதிகமானவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். உதாரணமாக ஒரு சில பதிவுகள் இருக்கின்றது. வடக்கு கிழக்கினை பொறுத்தவரையில் ஒரு சில பதிவுகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. உதாரணமாக  வித்யா கொலை வழக்கில் கூட வெளிநாட்டு செயற்பாடு இருக்கின்றது. அது போல் மீசாலையில் ஒரு சிறுமியின் விடயத்தில்  வெளிநாட்டு தொடர்பு இருக்கின்றது.

இப்படி ஒருசில சம்பவங்கள்  வடக்கில்  நடந்திருக்கின்றது. ஆனால், இது ஒரு முக்கியமான  விடயமாக இருந்த போதும்  வடக்கு கிழக்கில் விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒன்று இரண்டு, சட்டரீதியாக  பதிவு செய்யப்பட்டு அதற்கு சட்ட ரீதியாக  நடவடிக்கைகள்  மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

ஆனாலும்  எதிர்காலத்திலும், இது பெரிய பூகம்பமான ஒரு விடயமாகத்தான் நாங்கள் கருதிக் கொள்ளப்பட வேண்டும். ஏனெனில்  வடக்கு கிழக்கில் சுற்றுலா பயணிகளுடைய வருகை சுற்றுலா பயணிகளுடைய தாக்கம் கூடுதலாக இருக்கின்ற பிரதேசங்கள்  உதாரணமாக கடற்கரை அண்டிய  சிலாபம், அம்பாந்தோட்டை, காலி போன்ற இடங்களில் மிக  அதிகமான பதிவுகள் இடம்பெறும்.

இதை அரசாங்கம் ஒரு வகையில் அங்கீகரிக்கும்.  உதாரணமாக போதைப்பொருளை எப்படி அங்கரித்து விற்பனை செய்கின்றதோ  அதே போல் வெளிநாட்டு பயணிகளின்  வருகையும் அன்னிய செலவாணிக்காக அங்கிகரிக்கின்றது. இது போன்றுதான் நான் முதல் குறிப்பிட்ட விடயமும், பெண்கள் வெளிநாட்டுக்கு செல்வதையும், இலங்கையினுடைய அன்னிய செலவாணிக்காக இலங்கை அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கின்றது. ஆனால் இங்கு பல்வேறு பிரச்சினைகள் உருவெடுத்து துன்பமாக்கியாருக்கின்ற  சம்பவங்களும், அதிகமாக இருக்கின்றது .

கேள்வி: வடக்கு கிழக்கில் சிறுவர்கள் தொழிலாளர்களாக மாறுவதற்கான காரணங்கள் எவை? சமுகப்பிரச்சினை என்ற அளவில் இதனை மாற்ற என்ன செயற்பாடுகள் யார் ?யாரால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது?

பதில்: சமூக பிரச்சினை என்ற ரீதியில் சிறுவர்கள் எப்படியான வேலைகள்  செய்கின்றார்கள்.

சிறுவர்கள் தொழிலாளியாக காரணங்கள் உண்மையிலே போரின் வடுக்களிலிருந்து  நாங்கள் மீண்ட சமுதாயமாக மாறவில்லை. அந்த போரின் வடுவிலிருந்து பாதிக்கப்பட்ட துன்பப்பட்ட குடும்பங்களை சேர்ந்த பிள்ளைகள் இங்கும் அந்த அவலத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த அவலத்தின் குறைபாடுகளுக்குள் ஊனமுற்ற சிறுவர்கள் அடங்குவார்கள்.

அதுமட்டுமல்ல தாய், வெளிநாடு செல்கின்ற நிலை. எனவே இவ்வாறான நிலைமையின் ஊடாக அவர்கள்  பல்வேறுபட்ட துன்பங்களை, துயரங்களை சந்தித்து அவர்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டு  வாழ்கின்ற அவலநிலை கூட அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கின்றன. இதற்காக பணியாற்றுகின்ற பல்வேறுபட்ட அமைப்புகள் இருந்த போதும் அவர்களை மாற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாகதான் இருக்கின்றன.

உதாரணமாக ஒவ்வொரு பிரதேசசெயலகங்களிலும் சிறுவர் உரிமை மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர், சிறுவர்பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர், சிறுவர் உளநலஉத்தியோகத்தர்  என  இருக்கின்றார்கள். இவர்களுடைய பணி கிராமங்களில் கிராமிய அபிவிருத்தி குழுக்களை உருவாக்க வேண்டும். பாடசாலையில் பாடசாலை  பாதுகாப்பு குழுக்களை உருவாக்க வேண்டும். கிராமிய அபிவிருத்தி குழு கிராமிய சிறுவர் கழகங்களை உருவாக்க வேண்டும். இவ்வாறு  கழகங்களை உருவாக்கி, பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்களை இனம் கண்டு அவர்களுக்கு நல்ல பொறிமுறை ஊடாக முதல் கட்டம் அவர்களுடைய, உணவுக்கான, அல்லது,  அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியான வாழ்வுக்காக வேலை செய்ய வேண்டும். அடுத்த கட்டம்  அவர்களுடைய கல்விக்காக வேலை செய்ய வேண்டும். ஆனால்  இப்படியான நடவடிக்கைகள்  அதிகமாக நடைபெறுவது இல்லை என்றுதான் நான் கூறுகின்றேன்.

இதற்கான காரணம் என்னவென்றால்,இவ் உத்தியோகத்தர்களுக்கான வலுவான அரசியல் கொள்கை அல்லது வலுவான சட்ட திட்டங்கள் அல்லது இதனை செய்கின்ற கிராம மட்ட அமைப்புக்கள்  இதனுடைய  முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து செயல்படாத தன்மைகளும் இருக்கின்றன.

இதனால் அந்த கிராமிய அபிவிருத்தி  குழுவினுடைய பணியை அந்த கிராமிய அபிவிருத்தி குழு செய்வதில்லை. உதாரணமாக அவர்கள்  சிறுவர்கள்தானே இவர்களுக்கு  நாங்கள் நல்ல வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்று  யோசிப்பதில்லை. அவர்கள் யோசிப்பார்கள் எப்படி என்றால், அந்த கிராமத்திற்கு கட்டிடம் ஒன்று வந்தால், அந்த கட்டிடத்தை எடுத்து இன்னொருவரிடம்  கொடுத்து அதனை கட்டி முடித்து அதிலிருந்து ஒருபகுதி பணத்தினை தாம் எடுக்க வேண்டும் என்று. எம் கிராமத்தினுடைய  பெரிய விருட்சம், பெரிய வளம் இந்த கிராமத்தினுடைய வறுமையை போக்ககூடிய  மிகப்பெரிய சக்தியாக இருக்க கூடியவர்கள் இந்த சிறுவர்கள் தான். இந்த சிறுவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இருந்து இவர்களை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற நல்ல செயற்பாடுகளை கிராமமும் செய்வதில்லை. குடும்பமும் செய்வதில்லை.எனவே இப்படியான சம்பவங்கள் ஊடகதான்  இன்னும் சிறுவர்கள்  பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கேள்வி: மலையகத் தமிழரிடை இன்று தொழிலாளச் சிறுவர்கள் பிரச்சினை எவ்வாறு உள்ளது?

பதில்: மிகவும் துன்பகரமான வேதனையான ஒரு விடயம். அவர்கள் இலங்கையினுடைய  பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இங்கு வரவழைக்கப்பட்டார்கள். அன்று வரவேற்கப்பட்டு,ஆங்கிலேயர்களினால் வழங்கப்பட்ட  அந்த இருப்பிடத்தில்தான் அவர்கள் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று நாங்கள் சுதந்திரம் அடைந்த நாடு என்று சொல்லுகின்றோம். இன்று சுதந்திரம் அடைந்து எழுபது, எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஓடிய பின்பும், அந்த பழைய சித்தாந்தத்தினுடைய பழைய மரபு வழியாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணத்தில்  ஒரு இருநூறு ரூபாய் கூட்டி ஆயிரம் ரூபாயாக கொடுங்கள் என  கூடி ஆவேசமா வீர வசனங்கள் பேசினாலும் அவர்களுக்கு அந்த பணம் கிடைப்பதில்லை.

அவர்களுடைய பல்வேறுபட்ட துன்பங்கள், துயரங்களுடன் வேதனைப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ஒருபக்கம் மண் சரிவு, அடுத்த பக்கம் வெள்ளப்பெருக்கு அடுத்த பக்கம் அவர்களுடைய வயிற்றுப் பசியை போக்குவதற்கான, பல்வேறுபட்ட  போராட்டங்கள் என நடந்துகொண்டே இருக்கின்றது.

எனவே அங்குள்ள  சிறுவர்களுடைய எதிர்காலமும் இன்னும் கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கல்வி மழுங்கடிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய அடிப்படை உரிமை மறுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

கேள்வி: புலம்பெயர் தமிழர்கள் தமிழர் தாய்க்குலம் மலையகத்திலும் தொழிலாளச் சிறுவர்கள் பிரச்சினையை மாற்ற என்ன செய்ய வேண்டுமென நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள்?

பதில்: உதாரணமாக வடக்கு உடைந்து இருக்கின்றது. அதுபோன்று கிழக்கும் உடைந்திருக்கின்றது. இவர்களையே நாங்கள் இணைக்க முடியாமல் இருக்கின்றோம்.  இரண்டு துருவங்களாக இவர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவே  இரு பகுதியையும் இணைத்து   ஒட்டுமொத்த தமிழர்கள் என்ற அணியத்திற்கு ஊடாக,   அவர்களை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும்.

புலம்பெயர் தமிழர்கள் இங்கு பாரிய தொழில் பேட்டைகளை, தொழிற் பயிற்சிகளை வழங்க வேண்டும். முக்கியமாக  இலங்கையில் இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் அதாவது மிக முக்கியமாக தாய்மார்கள் வெளிநாடு போவதை   தடுத்தால் இங்கே உள்ள சிறுவர்கள் சிறப்பாக இருப்பார்கள்.

அதாவது குடும்பத்தில் பிள்ளையை  பராமரிப்பதற்கு அம்மா இருக்க வேண்டும். அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு தொழில்வாய்ப்பினை வழங்கி, அந்த அம்மா ஊடாக அவர்கள்  குடும்பத்த கட்டி எழுப்புவதற்கான வசதி வாய்ப்பை  ஏற்படுத்துவோமாக இருந்தால்,  நிச்சயம் எங்களுடைய தாயகம், எங்களுடைய நாடு விடிவு பெறும் என  நான் நம்புகிறேன்.

உண்மையிலேயே நான் நன்றி சொல்லுகின்றேன். எங்களுடைய மாவட்ட ஊடகவியலாளர் சதீஸிற்கும், இலக்கு இணையத்திற்கும் நான் நன்றி சொல்லுகின்றேன். ஏனெனில்  சிறுவர் தொழிலாளர் நாள், சிறுவர்களுடைய வாழ்வில் வாழ்விழந்த, ஒரு துன்பமான ஒரு நாள். ஏன் இதனை கொண்டாடுகின்றார்கள் என்று கூறினால் இவர்களுடைய இந்த துன்பம், துயரங்களை போக்குவதற்காக நாங்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கொண்டாடுகின்றோம்.

இந்த செய்தியை உழைக்கும் வர்க்க சிறுவர்களிற்காக மாற்றி அமைத்து நாளை பெரிய விருட்சமாக திகழ வேண்டும். இந்த துயரங்கள் வாழ்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த “இலக்கு இணையம்” இந்த நாளை தன்னுடைய இணையத்தில் பதிவு செய்து உலக அரங்கில் இந்த செய்தியை உலக மக்களிற்கு கொண்டு செல்கின்றதற்காக நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.

நேர்காணல் செய்தவர் – சதீஸ்

 

https://www.ilakku.org/?p=52191

தலைவர் மாமாவின் குடும்பப் படிமங்கள்

1 week 5 days ago

'நம் வரலாற்றை

நாமே எழுதுவோம்'

-----------------------

 • எழுதருகை: ஈழத்தமிழ் வலைத்தளங்களுக்கே உரித்தான படிமங்கள் மேல் தம் பெயரை எழுதும் மலத்திலும் கீழான செயலை செய்துவிடாதீர்கள். இவை உங்கள் வீட்டுச் சொத்தல்ல, தமிழீழத்தின் சொத்துக்களே!

 

என்னிடம் இருக்கின்ற தலைவர் மாமாவின் குடும்ப நிழற்படங்கள்(Photos) & படிமங்கள்(Images) & திரைப்பிடிப்புகள்(screenshots) அத்துணையையும் இங்கே சேகரப்படுத்தியுள்ளேன்... விரும்பியவர்கள் பயன்படுத்துங்கள்;சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.

 

 

 

தமிழீழ தேசியத் தலைவர் மேதகு வே. பிரபாகரன் அவர்களின் படிமங்கள்

1 week 5 days ago

'நம் வரலாற்றை

நாமே எழுதுவோம்'

-----------------------

 • எழுதருகை: ஈழத்தமிழ் வலைத்தளங்களுக்கே உரித்தான படிமங்கள் மேல் தம் பெயரை எழுதும் மலத்திலும் கீழான செயலை செய்துவிடாதீர்கள். இவை உங்கள் வீட்டுச் சொத்தல்ல, தமிழீழத்தின் சொத்துக்களே!

 

என்னிடம் இருக்கின்ற தலைவர் மாமாவின் நிழற்படங்கள்(Photos) & படிமங்கள்(Images) & திரைப்பிடிப்புகள்(screenshots) அத்துணையையும் இங்கே சேகரப்படுத்தியுள்ளேன்... விரும்பியவர்கள் பயன்படுத்துங்கள்;சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.

 

இதற்குள் உள்ள 200+ படிமங்கள் 1600 x 1000 படப்புள்ளிகள் கொண்டவையாகும்... 

 

 

நாமிழந்த இயக்கப் பாடல்களில் ஒன்று - 'இருள் முகத்துக் கறைகள்' 

1 week 5 days ago

 

இந்தப் பாடலின் பெயர் 'இருள் முகத்துக் கறைகள் எல்லாம்' என்பது ஆகும். இது 2001 ஆம் ஆண்டிற்கு கிட்ட வாக வெளி வந்த பாடல் ஆகும். இந்தப் பாடல் என்னால் தேடி எங்குமே எடுக்க முடியவில்லை. இதன் முதல் 1 நிமடம் மட்டுமெ என்னிடம் உள்ளது... (கொழுவியச் சொடுக்குக)

 

கொழுவி(Link): https://eelam.tv/watch/இர-ள-ம-கத-த-க-கற-கள-எல-ல-ம-irul-mukaththuk-karaikal-ellaam-tamil-eelam-song_DkqLuhgMWyhtWlx.html

 

நல்ல கணீரென்ற குரலில் பாடப்பட்டுள்ள பாடல் இது. இந்தப் பாடல் யாரிடமேனும் இருந்தால் கொடுத்துதவுங்கள்... 

மேலும் இந்தப் பாடலை பாடியவர் தற்பொழுதும் உயிருடன்தான் உள்ளார். (குடிமை உடைப் படிமம் வைத்திருக்கிறேன்)😍

 

முடிந்தால் இவரைத்தொடர்பு கொண்டு யாரேனும் இந்தப் பாடலை மீட்டுருவாக்கம் செய்யுங்கள்.. இந்த அன்ரியின்ர குரல் அந்த மாதிரி இருக்கிறது.... முழுப்பாடலும் கண்டிப்பாக செம்மையாக இருக்கும்.

 

 

 

v7.jpg

 

irulmukaththu karaikal ellaam oliparavi song singer.jpg

 

byu7.jpg

ஈரூடக அணியின் படிமங்கள் | LTTE Marine Team Images

1 week 6 days ago

'நம் வரலாற்றை

நாமே எழுதுவோம்'

------------------------

 • எழுதருகை: ஈழத்தமிழ் வலைத்தளங்களுக்கே உரித்தான படிமங்கள் மேல் தம் பெயரை எழுதும் மலத்திலும் கீழான செயலை செய்துவிடாதீர்கள். இவை உங்கள் வீட்டுச் சொத்தல்ல, தமிழீழத்தின் சொத்துக்களே!

 

என்னிடம் இருக்கின்ற ஈரூடக அணியின் நிழற்படங்கள்(Photos) & படிமங்கள்(Images) & திரைப்பிடிப்புகள்(screenshots) அத்துணையையும் இங்கே இணைத்துவிடுகிறேன்.. விரும்பியவர்கள் பயன்படுத்துங்கள்;சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.

 

தமிழீழ நடைமுறையரசின் படைத்துறையான தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் ஈரூடகப்படை 'சேரன் ஈரூடக தாக்குதலணி' என்று அழைக்கப்பட்டது.

 

 

சேரன் ஈரூடக தாக்குதலணி இலச்சினை | Logo of Cheran Marine Attack Team

 

காலத்தால் அழிந்து போனது😥

 

 

தாலவிலாசம் – வைத்தியர் கணேசன் சபாரட்ணம்

2 weeks ago
தாலவிலாசம் – வைத்தியர் கணேசன் சபாரட்ணம்
 
%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%
 14 Views

தாலவிலாசம் என்பது பனையின் பெருமைகளைக் கூறுவதற்காகச் செய்யுள் வடிவில் எழுதப்பட்ட ஒரு நூலாகும். நானூறுக்கு மேற்பட்ட அடிகளைக் கொண்ட கலிவெண்பாப் பாவகையால் அமைந்த இந்த நூலை யாழ்ப்பாணத்தின் நவாலி என்னும் ஊரைச் சேர்ந்த சோமசுந்தரப் புலவர் இயற்றினார். 1940 ஆம் ஆண்டு அல்லது அதற்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட இந்நூலை 1940ஆம் ஆண்டில் தொல்புரம் பனைத்தொழில் விருத்தி ஐக்கிய சங்கம் என்னும் அமைப்பு அச்சிட்டு வெளியிட்டது.

பனையின் பெருமைகளைக் கூறுவதே இந்நூலின் நோக்கம் என்பது மன்னுநீர் ஞாலத்து வான்பனையின் மேன்மையெல்லாம் பன்னுகலி வெண்பாவாற் பாடவே….. என்று வரும் இதன் காப்புச் செய்யுள் அடிகளில் இருந்து விளங்கும். எனினும் இந்நூலின் அடிப்படை நோக்கம் அக்காலத்துச் சமூகத் தேவை சார்ந்து எழுந்தது என்று கூறுவது பொருந்தும். யாழ்ப்பாணம் பிரித்தானியரின் ஆட்சிக் காலத்தில் இருந்தபோது இந்த நூல் எழுதப்பட்டது. அண்டை நாடான இந்தியாவில் நிகழ்ந்த விடுதலைப் போராட்டத்தின் தாக்கமும், முந்திய நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இருந்து ஆறுமுகநாவலர் போன்றவர்கள் கல்வி, சமயம் ஆகிய துறைகளில் ஏற்படுத்திய விழிப்புணர்ச்சியும், யாழ்ப்பாணத்தில் தேசிய உணர்வுகளை ஏற்படுத்தியிருந்த காலம் அது. அந்நியர் ஆட்சிக் காலத்தில் பிறநாட்டுப் பொருட்களின் மீது மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த விருப்பினால், உள்நாட்டுப் பொருட்களுக்குரிய பெருமைகள் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டன. இந்நிலையை மாற்றுவதற்குப் பல்வேறு குழுக்களும், தனிப்பட்டவர்களும் முயன்று வந்தனர். இதன் ஒரு பகுதியாகவே யாழ்ப்பாணத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த பனம் பொருட்களுக்கு மீண்டும் மதிப்பை உண்டாக்குவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன.

சோமசுந்தரப் புலவரும் இத்தகைய கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்தது, அவரது பிற பாடல்கள் மூலம் விளங்கும். குழந்தைகளுக்காக அவர் இயற்றிய பனை தொடர்பான கும்மிப் பாடலிலே, நூலின் கருப்பொருளான பனை

“திங்கட் குடையுடைச் சேரனும் சோழனும்

தென்னவனும் ஔவை சொற்படியே

மங்கல மாயுண்ட தெய்வப் பனம்பழம்

மரியாதை அற்றதோ ஞானப்பெண்ணே “

என்று மக்கள் பனம்பழத்தைக் குறைவாக மதிப்பிடுவதைக் குறை கூறுவதுடன், அதே பாடலின் இன்னொரு பகுதியில்,

அங்கே பிறர்சமைத் திங்கே விடுமவைக்

காசைப் பட்டோமடி ஞானப்பெண்ணே “

என்று மக்களின் பிற நாட்டுப் பொருட்களின் மீதான விருப்பைச் சாடுவதையும் காணலாம். இந்த உணர்வுகளின் அடிப்படையிலேயே தாலவிலாசம் நூலின் நோக்கத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

மூல நூல்களும் தகவல்களும்

நூலின் இறுதியிலே இந் நூலுக்கு மூலமாக அமைந்தவற்றைப் பற்றிப் புலவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். “இப்பனையின் மெய்ப்புகழை ஆதியிலே தாலவிலாசமெனச் செப்பினார் செந்நாப் புலவர்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளதனால், இப்பெயரில் முற்காலத்து நூலொன்று இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது புலனாகின்றது. அத்துடன் வேக்குசன் என்பவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய நூலொன்று இருந்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு நூல்களும் தனக்கு மூல நூல்களாகப் பயன்பட்டதாகப் புலவர் குறித்துள்ளார். இவை தவிர, தமது தந்தையார் முந்தைய நூல்களில் இருந்து கற்றுத் தனக்குச் சொன்ன விடயங்களையும், அக்கால உலக வழக்கையும் பயன்படுத்தியே இந்நூலை எழுதியதாகப் புலவர் தமது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழின் செய்யுள் நடை மரபுக்கு அமைய பிள்ளையாரை வணங்கி, வெண்பா வகையில் அமைந்த காப்புப்பாடலுடன் இந்நூல் தொடங்குகிறது. இதன் பின்னர் ‘நூல்’ என்ற தலைப்புடன் நூல் பகுதி தொடங்குகிறது. இதிலும் முதலில் கடவுள் வணக்கமாக ஒரு வெண்பாப் பாடல் உள்ளது. பின்னர் 400 இற்குச் சிறிது மேற்பட்ட அடிகளுடன் கூடிய கலிவெண்பாப் பாடல் அமைந்துள்ளது. இறுதியில், மழை, பூமி, உயிர்கள், அறம், பனை, தமிழ் ஆகியவற்றை வாழ்த்தும் நான்கு அடிகளைக் கொண்ட ஒரு வெண்பாவுடன் நூல் நிறைவடைகிறது.

உள்ளடக்கம்

நூலின் உள்ளடக்கம் பெரும்பாலும் பனையின் பயன்களை விபரிப்பதாக அமைகின்றது. பனையின் வேரில் இருந்து குருத்து வரையான எல்லாப் பகுதிகளில் இருந்தும் மக்களுக்குக் கிடைக்கும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட பயன்கள் எடுத்துக் கூறப்படுகின்றன. வெறுமனே பயன்களைக் கூறாது, பல இடங்களிலே குறித்த பொருட்கள் கிடைக்கும் காலம், அவற்றிலிருந்து பயன்படு பொருட்களைச் செய்யும் விதம், அவற்றினால் விளையும் நன்மைகள், பனையின் பகுதிகளைக் குறிப்பிடத் தமிழில் வழங்கும் சொற்கள் போன்ற பல தகவல்கள் செய்யுள் வடிவில் தரப்பட்டுள்ளன. நூலின் முக்கிய நோக்கம் பனையின் மேன்மைகளைக் கூறுவதும், அதன்பால் மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதுமே. ஆயினும் நூல் கவி நயங்களுடன் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு சுவைகளுடன் கூடிய உவமைகளும் பல இடங்களிலே எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன.

பனையின் தோற்றம் பற்றிய கதை

நூலுக்குச் சுவை கூட்டுவதற்காகவும், பனையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குவதற்காகவும் அதன் தோற்றம் பற்றி ஒரு கதையையும் புலவர் கற்பனையாகப் புனைந்துள்ளார்

ஒரு காலத்தில் மக்களுடைய பசியைப் போக்குவதற்கும், வீட்டுக்குத் தேவையான தட்டுமுட்டுப் பொருட்களைச் செய்வதற்கும், நோய்களைப் போக்குவதற்கும், தேவையானவற்றை வழங்குவதற்கு, தேவலோகத்தில் உள்ள கற்பகதருவைப் போன்ற ஒன்று இந்த உலகத்தில் இல்லையே என்று வருத்தப்பட்ட இவ்வுலகத்தவர், சிவபெருமானைத் தொழுது வேண்டினராம். சிவபெருமானும் மனமிரங்கியவராய், உலகத்தைக் காக்கும் கடமையைச் செய்பவராகிய விட்டுணு மீது கோபம் கொண்டு, காத்தல் தொழிலிலிருந்து தவறியமைக்கான காரணம் என்னவென்று வினவினாராம். விட்டுணுவோ தன்னில் குறை எதுவும் இல்லையென்றும், படைப்புக் கடவுளான பிரமன் படைத்தவற்றுள் அவ்வாறான ஒன்று இல்லையென்றும் பணிவுடன் கூறினாராம். சிவனுடைய கோபம் பிரமன் மீது திரும்பவே அவரும் தனக்குத் தெரிந்தவற்றைத் தான் படைத்துள்ளேன் என்று பயத்துடன் கூறவே, உமாதேவியார் சிவனின் சினம் தணித்து, புவியில் அப்பொழுதே பனை மரத்தைப் படைக்குமாறு கூறினாராம். பிரமனும் உடனே பனை மரத்தைப் பனையூர், பனங்காட்டூர், பனந்தரையூர் என்னும் மூன்று தேசங்களில் படைத்தார் என்பது அக்கதை.

உவமை நயம்

தாலவிலாசம் நூலில் சுவைதரக் கூடிய உவமைகள் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. பனையினதும் அதன் வழியாகக் கிடைக்கும் பொருட்களினதும் பயன்களையும், அவற்றின் இயல்புகளையும் எடுத்துக் கூறும்போது உவமைகளைப் பெருமளவில் கையாண்டுள்ளார் புலவர். சாதாரண விடயங்கள் முதல் சமயத் தத்துவங்கள் வரை இவ்வுவமைகளுக்குக் கருப்பொருள் ஆவதையும் நூலில் காணமுடிகின்றது.

எடுத்துக் காட்டுகள்

பனம்பழத்தின் களியைப் பாயில் பரவிக் காயவிட்டுப் பனாட்டுச் செய்வர். பனாட்டு மெல்லிய தகடாகப் பாயில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். அதை உழவாரம் போன்ற ஒரு கருவியால் கவனமாக உரித்து எடுக்க வேண்டும். அல்லது பாயைக் கிழித்துவிடும். இதனைக் கூறும்போது,

“…………………………………… – செப்பமில்லாப்

புல்லர்பால் இச்சகம் பேசிப் பொருள் பெறல்போல்

மெல்ல மெல்லப் பாயிதழை வெட்டாமல் …

என்று இச்செயலுக்கு கெட்டவர்களை நாசூக்காகப் புகழ்ந்து அவர்களிடம் இருந்து தந்திரமாகப் பொருள் பெறுவதை உவமையாகக் காட்டுகிறார்.

பனையின் விதை முளைவிட்டு, ஆடு மாடுகளுக்குத் தப்பி வளர்ந்துவிட்டால், அது பொய்யாமல் நீண்டகாலம் பயன் கொடுக்கும் என்பதை,

“முப்பாசந் தீர்த்த முனிவர்மொழி வாய்மைபோல்

எப்போதும் நின்று பயனீயுமே …..

என்று பனை, முனிவர்களுடைய வாய்மொழி என்றென்றும் உண்மையாக விளங்கிப் பயன் தருவதுபோல் பயன் தரும் என்று பனைக்கு முனிவர்களது வாய்மொழியை உவமையாகக் கூறுகிறார்.

பனம் மட்டை எனப்படும் பனையின் ஓலையின் காம்பின் இரு புறமும் கருக்கு எனப்படும் கூரான விளிம்பு கொண்டு இரு புறமும் கூரான வாள் போல் தோற்றமளிக்கும். இதனையும், வேண்டியன அளித்து மக்களைக் காப்பதையும் கூறும்போது,

“……………………………………… பொல்லாக்

கலிகொன்று காமர் குடைக்கீழ்ப் – பொலியும்

உருக்குவாள் வேந்தன்போ லோரிருபாற் கூருங்

கருக்குவாள் கொண்டுலகைக் காக்கும்….

பகை ஒழித்து வெண் கொற்றக் குடையின் கீழ் ஆட்சி செய்யும் உருக்கினால் ஆன வாளை ஏந்திய வேந்தனைப் பனைக்கு உவமையாகக் கூறுகிறார் புலவர்.

பழமொழிகள்

யாழ்ப்பாணத்தில் வழங்கிய பழமொழிகள் சிலவற்றையும் தேவைக்கேற்ப ஆங்காங்கே செய்யுள் நடைக்கு அமையப் புகுத்தியுள்ளார் புலவர். பத்து ஆண்டுகளில் பனை பயன் கொடுக்கத் தொடங்கும் என்பதைக் கூறும்போது பெண் பிள்ளைகளையும், பனையையும் ஒப்பிட்டுக் கூறும் பழமொழியை “பெண்பிளையும் தண்பனையும் பேணிவளர்த்தால் வருடம் பண்பிலொரு பத்தில் பயன் கொடுக்கும் ” என்கிறது தாலவிலாசம்.

பனை இருந்தாலும் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து பயன்கொடுக்கும், வெட்டி வீழ்த்திய பின்னும் தூண், துலா, வளை போன்ற பல்வேறு பொருட்களாக நீண்டகாலம் பயன் கொடுக்கும் என்பதைக் குறிக்கும் பழமொழியை, “நட்டாயிரம் வருடம் நானிலத்தில் காய்த்து நிற்கும் பட்டாயிரம் வருடம் பாழ்போகா ” என்று நூலில் புகுத்தியுள்ளார் புலவர்.

 

https://www.ilakku.org/?p=51834

 

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் படைப்பிரிவுகள் விரிப்பு(விபரம்) - ஆவணம்

2 weeks 2 days ago
 • எழுதருகை(warning): இங்குள்ள செய்திகள் எவர் மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக எழுதப்படவில்லை.. இவை தமிழினத்தின் வரலற்றை ஆவணப்படுத்தும் முகமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளன என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்….!

----------------------------------------------

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பு உலகின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாட்டிடம் இருக்கும் மரபுவழிப்படை போன்று முப்படைகளையும் கொண்டிருந்ததது. அம்முப்படைகளுடன் சேர்த்து முற்றிலும் புதிதாக ஓர் படையையும் கொண்டிருந்தனர்.. அதுதான் தற்கொடைப்படை, அதாவது கரும்புலிகள் என்று அவர்கள் மொழியில்.. இவைதான் அவர்களிடம் இருந்த தமிழர்களின் புதுமைக்கால நாற்படைகள் ஆகும்.. அவை மொத்தமாக,

 1. தரைப்புலிகள்
 2. வான்புலிகள்
 3. கடற்புலிகள்
 4. கரும்புலிகள்

இத்துடன் வேவுப்புலிகள் என்னும் ஐந்தாம் படையையும் அவர்கள் வைத்திருந்தனர் . இவர்கள் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடல்லாமல் நிழலராசாக(de-facto) செயற்பட்டதால் படைவீரர்கள் எனாமல் போராளிகள் எனப்பட்டனர்.

 • எண்ணிக்கை: 15 - 17ஆ ( மக்கள்படை & பணியாளர்கள் நீங்கலாக)
 • வீரச்சாவு = ~27,000 (2009 மே-19 வரை களமாடி மடிந்தோர்… )
 • ஆயுதம் மௌனித்து சிங்களத்திடம் சென்றபிறகு அங்கு சரணடைந்தோர்: ~15,000
  • இவர்களில் பதின்மூவாயிரத்து எழுநூற்றுச் சொச்சம் பேர்தான் தன்னிடம் இருப்பதாக கோத்தபாய மாமா முன்னொரு காலத்தில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தார். அவர்களில் ஆயிரத்து எண்ணூற்றுச் சொச்சம்பேர் 'முதற் தரக் குற்றவாளிகளாகவும்' பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்திச் சொச்சம்பேர் 'இரண்டாந் தரக் குற்றவாளிகளாகவும்' அடையாளப் படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்தக் காலத்தில் (2015 கிட்டதாக) செய்திகள் வெளிவந்திருந்தது.

இவ்வியக்கத்தினரின்,

 • பழைய பெயர்: புதிய தமிழ்ப் புலிகள் (1972 இல் 'மாமனிதர்' இராசரத்தினம் அவர்களால் சூட்டப்பட்டது)
 • புதிய பெயர்: தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்- தவிபு - (5-5-1976 இல் இருந்து)
  • புலிகள் - இவர்களின் இயக்கத்தின் பெயரின் இறுதியில் உள்ள 'புலிகள்' என்ற பன்மையால் பலவால் தொடர்ந்து சுட்டப்படுகின்றனர்.
 • பட்டப்பெயர்கள்:
  • இயக்கம் - இப்பெயர் கூலிப்படைகளாகச் செயல்பட்ட மாற்று இயக்கங்கள் ஒழிக்கப்பட்ட பின்னர் மக்களால் புலிகளைக் குறிக்கப் பயன்பட்டது ஆகும்.
  • கொம்பனி - படையின் ஒரு அலகான கொம்பனியை, Company என்று ஆங்கிலத்தில் புலிகள் அழைத்தனர். அதனால் புலிகளிற்கும் இதுவே பெயரானது. இராணுவத்தினருக்கு புரியாது இருக்க புலிகளின் புலனாய்வுத் துறையினரும் மக்களுக்கு தங்களை அடையாளம் காட்ட இந்தப் பெயரை பயன்படுத்தினர். ஆகையால் இது மக்கள் மத்தியில் பரவலாக இருந்தது. | புலன கிட்டிப்பு(credit): ஐங்கரன் தமிழரசன்
 • பயத்தால் பட்டப்பெயர்:
  • பீரங்கி - இது 2006 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னரான காலத்தில் 'கட்டாய ஆட்சேர்ப்பு' காரணமாக இளைஞர்களால் புலிகளை சுட்டப் பயன்பட்டது ஆகும்.. (அவர்களின் ஓர் குறும்படத்தில் இருந்து இப் பற்றியத்தை எடுத்தேன்)
 • செல்லப்பெயர்:
  • பெடியள்- புலிகள் இயக்கத்தின் தொடக்க காலத்தில் ஆண்களே இருந்ததால் மக்களால் பெடியள் என்று அழைக்கப்பட்டு அதுவே இவர்களை இறுதி வரையும் சுட்டலாயிற்று.
 • உலகத்தால் வழங்கப்பட்ட அடைமொழி:
  • Tamil Tigers - இவர்களின் இயக்கத்தின் பெயரின் இறுதியில் உள்ள 'புலிகள்' என்பதன் ஒருமையான 'புலி' என்பதையும், அவர்தம் இனம் தமிழர்களாகவும் இருந்ததால் இரண்டையும் ஒன்றிணைத்து 'தமிழ்ப்புலி' என்று அழைக்கப்படலாயினர். இவ்வாறு ஈழத்தினில் வழங்கப்பட்டது மிக அரிதாகும்.

 

சரி இனி படையணிகளைப் பற்றிப் பார்ப்போம். இப்புலனங்களை புலிகள் ஆதரவு இணையத்தளங்கள் மூலமாகவும் விடுதலைப் புலிகளால் வெளியிடப்பெற்ற ஒரு சில புத்தகங்களின் துணை கொண்டும் தேடி எடுத்து தொகுத்து பதிவிட்டிருக்கிறேன்.. படித்து அறிந்து கொள்ளவும்…

தரைப்புலிகள் (தரைப்படை ):-

 • சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி (இதுவே முதலாவது மரபுவழிப் படையணியாகும். இதில் ஈழத்தீவின் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறந்த ஆண் வீரர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர். பெரும்பாலும் யாழ் & வன்னியைச் போராளிகளே இடம்பெற்றிருந்தனர். உருவாக்கப்பட்டது: 1991 சித்திரை 10 ) | தரிப்பிடம்: வட தமிழீழம் | எண்ணிக்கை: 1000–2000 (2008)
  • வான்காப்பு அணி(சாள்ஸ் அன்ரனிக்கானது)
  • கன ஆய்தப் பிரிவு
 • ஜெயந்தன் படையணி (இதுவே தரைத் தாக்குதல்களிற்கான பொது ஆண் வீரர்களைக் கொண்டிருந்த படையாணியாகும். ஆனால் இதில் பெரும்பாலும்  தென் தமிழீழத்தைச் சேர்ந்த போராளிகளே இடம்பெற்றிருந்தனர்.) தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை. சில தாக்குதலணிகள் வட தமிழீழத்திலும் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கும் | எண்ணிக்கை: 1500-3000 (2008)
  • கன ஆய்தப் பிரிவு
 • பொதுநோக்கு இயந்திர துப்பாக்கி அணி (இது இயந்திர சுடுகலன்களுக்கான அணியாகும்.. எல்லாப் படையணிகள் கீழும் இது இயங்கியது)
 • விசாலகன் படையணி | தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை | எண்ணிக்கை: <1000
 • வினோதன் படையணி | தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை | எண்ணிக்கை: <1000
 • இளங்கோ படையணி  | தரிப்பிடம்: திருகோணமலை . இதன் தளவாய் 'விமல்' என்பவர் ஆவார். | எண்ணிக்கை: <1000
 • அன்பரசி படையணி (இது தரைத் தாக்குதல்களிற்கான பொது பெண் வீரர்களைக் கொண்டிருந்த படையாணியாகும். இதுவே பெயர் சூட்டப்பட்ட முதலாவது மகளீர் படையணியாகும். உருவாக்கப்பட்டது: 1995<) | தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை | எண்ணிக்கை: 500 - 1000
  • வான்காப்பு அணி
 • மதனா படையணி ( இது தரைத் தாக்குதல்களிற்கான பொது பெண் வீரர்களைக் கொண்டிருந்த படையாணியாகும். உருவாக்கப்பட்டது: 95/96 ) | தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை | எண்ணிக்கை: 500 - 1000
  • கன ஆய்தப் பிரிவு
 • மாலதி படையணி (இது தரைத் தாக்குதல்களிற்கான பொது பெண் வீரர்களைக் கொண்டிருந்த படையாணியாகும். ) | தரிப்பிடம்: வட தமிழீழம் | எண்ணிக்கை: 500 - 1000 | உருவாக்கப்பட்டது: 1997
  • கன ஆய்தப் பிரிவு
  • சிறப்பு அதிரடிப்படை
   • மாலதி படையணியானது அதற்கு முன்னர் மகளிர் படையணி என்னும் பெயரில் செயல்பட்டு வந்தது. ஜெயசிக்குறுயி எதிர்ச்சமரக் காலத்தின் தொடக்கத்தில் இது மாலதி படையணி என உதயமாகியது.
 • சோதியா படையணி ( இது தரைத் தாக்குதல்களிற்கான பொது பெண் வீரர்களைக் கொண்டிருந்த படையாணியாகும்.) | தரிப்பிடம்: வட தமிழீழம் | எண்ணிக்கை: 500 - 1000 | உருவாக்கப்பட்டது : 1997
  • கன ஆய்தப் பிரிவு
 • திலகா படையணி
 • யாழ் செல்லும் படையணி(ஆ&பெ)
 • ராதா வான்காப்புப் படையணி | (2002 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் ஏற்படும் வரை இவர்கள் இம்ரான் - பாண்டியனின் ஓர் உறுப்பாக 'ராதா வான்காப்பு அணி' என செயல்பட்டு வந்தனர்.)
  • யேசுதாஸ் பாதுகாப்பு அணி
  • வான் எதிர்ப்பு ஏவுகணையணி
  • வான் கண்காணிப்பு அணி
  • அனைத்துலகத் தொடர்பகம்
 • பூநகரிப் படையணி (2007 - 2008 இறுதிவரை) (ஆ&பெ)
  • சிறப்பு அதிரடிப்படை
  • வேவு அணி
 • கிட்டு பீரங்கிப் படையணி(ஆ&பெ) | உருவாக்கப்பட்டது : 1995
  • முன்னிலை நோக்குநர் அணி | புலன கிட்டிப்பு:
   புஸ்பகுமார் சற்குணநாதன் (இவர்கள் முன்களத்தில் நிற்பார்கள், ஆனால் சமரில் ஈடுபடாமல் தமது உயிரை பணயம் வைத்து சமர்க் களத்தில் தம்மையும் பாதுகாத்துக்கொண்டு பின்களத்தில் இருந்து விடுதலைப் புலிகளால் ஏவப்படும் எறிகணைகளுக்கு ஏற்றக்கோண வேறுபாடு(Elevation Deference) பார்த்து தெரிவிப்பார்கள்.)
 • ஜோன்சன் மோட்டார் படையணி(ஆ&பெ) | தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை
  • முன்னிலை நோக்குநர் அணி
 • குட்டிசிறி மோட்டார் படையணி(ஆ&பெ) | தரிப்பிடம்: வட தமிழீழம்
  • முன்னிலை நோக்குநர் அணி
 • பசீலன் மோட்டார் பிரிவு (தமிழீழத்தில் பெயர் சூட்டப்பட்ட முதலாவது சேணேவி(artillery) படைத்துறை பிரிவு)
 • மாருதியன் படை | தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை
 • ரிம் 1.5 விசேட படையணி | தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை
  • இப்படையணி வீரர்கள், இதன் கட்டளையாளரும் தமிழ்த் துரோகியுமான 'துரோகி றொபேட்' ஆல் நேரடியாகவே பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டதால் 'ரிம் 1.5 சொந்த விசேட படையணி' என்றும், இதன் தாக்குதல் திறனால் "அமெரிக்கன் படை" என்றும் மட்டக்களப்பைச் சார்ந்தோரால் அழைக்கப்படுவதுண்டு.
 • 4,1 படையணி (ஆ&பெ) (மீளச் சேர்ந்தோருக்கானது)
 • இம்ரான் - பாண்டியன் படையணி/ சைவர் பிரிவு ( இது தலைவரின் நேரடிக் கட்டளையின் கீழ் செயல்பட்ட ஒரு கூட்டுப் படையணியாகும். 1–10–1992ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற யாழ்.கட்டைக்காட்டு தாக்குதலின் போதுதான் இவர்களின் பெயர் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது) இதன் கீழ் இருந்த அணிகள் , பிரிவுகள், படையணிகள் ஆவன:
  • சூரன் கவச அணி
  • பதுங்கித் தாக்குதல் அணிகள்
  • கௌதமன் புலனாய்வு அணி
  • சங்கர் ஆழஊடுருவித் தாக்கும் அணி  - (LTTE's DPU)
  • பொன்னம்மான் கண்ணிவெடிப் பிரிவு (பெ) - 1999.04.28 இல் உருவாக்கப்பட்டது
   • சிறப்பு கண்ணிவெடிப் பிரிவு
  • குறிசூட்டுப் பிரிவு (sniper)(ஆ&பெ)
   • மயூரன் குறிசூட்டுப் பிரிவு
   • செண்பகம் குறிசூட்டுப் பிரிவு - (செண்பகம் என்ற குறிசூட்டு துமுக்கியைப் பயன்படுத்துவோர்)
  • சிறப்பு உந்துருளி படையணி | எண்ணிக்கை: <250
   • அதிவேக உந்துருளி சிறப்பு அணி
  • விக்டர் கவச எதிர்புப் படையணி (இப்படையணியின் உந்துகணை சூட்டாளரிற்கு RPG Commando என்னும் அடைமொழி வழங்கப்பட்டிருந்தது)(ஆ&பெ) | எண்ணிக்கை: <1000
   • சிறப்பு உந்துகணை செலுத்திப் பிரிவு(ஆ&பெ)
 • கிழக்கில் தரித்திருந்த ஓர் உந்துகணை செலுத்திப் படையணி.
  • இப்படையணி தனக்கென இலச்சினை எல்லாம் கொண்டிருந்தது. ஆனால் இதன் பெயரை அறிய முடியவில்லை!
 • வண்ணாளன் உந்துருளி படையணி | தரிப்பிடம்: மட்டு-அம்பாறை
 • பாதுகாவலர் பிரிவு(ஆ&பெ)
 • களமுனை முறியடிப்புப் பிரிவு(ஆ&பெ)
 • சிறப்பு வரைபடப் பிரிவு(ஆ&பெ)
 • களமுனை மருத்துவப் பிரிவு(ஆ&பெ)
 • தேசிய மண் மீட்புப் படை [கைத்துப்பு குழு (pistol gang)]
 • தமிழீழ தேசிய துணைப்படை
  • இவர்கள் 1991 வைகாசியில் இருந்து ஆடி 1992 வரை 'எல்லைக் கிராம பாதுகாப்புப் படை' என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டனர்.
  • நீலன் துணைப்படை(ஆ&பெ)
 • உள்ளக பாதுகாப்புப் படை - திருநகர், பூநகரி என்று ஒவ்வொரு வட்டங்களுக்கும் இருந்தது.

என தரைப்புலிகளின் படையணிகள் மிடுக்குடன் நடந்தன.

 

 

படையணிகள் தவிர்த்து மக்களுக்கும் படைத்துறைப் பயிற்சி, முதலுதவிப் பயிற்சி என பல்வகைப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டது. பயிற்சி பெற்றோர் அனைவரும் மக்கள் படையென நிமிர்ந்தனர். அம்மக்கள் படையானது

 • மக்கள் படை:-
  • நிரந்தரப்படை (ஆ&பெ)  (18 வயது நிரம்பிய ஆண்கள் பெண்கள் போர்ப்பயிற்சி பெற்று நிரந்தரப்படையில் இணைந்தனர். ஏனைய மக்கள் படையினர் இவர்களுக்கு உதவியாக ஏனைய படைகளாக மாறி களத்தில் இவர்களுக்கு உதவி புரிந்தனர் )
  • எல்லைப்படை(ஆ&பெ)
   • இவர்கள் 'எல்லைப்புலி ' எனவும் அழைக்கப்பட்டனர்
  • சிறப்பு எல்லைப்படை(ஆ)
   • இவர்கள்  சண்டைப் பயிற்சிபெற்ற எல்லைப்படையினர் ஆவர்
  • ஊரகத் தொண்டர் சிறப்புப் படை(ஆ)
  • போருதவிப்படை(ஆ)
  • கிராமியப்படை(ஆ&பெ) - இதை 'ஈழப்படை' என்றும் மக்கள் அழைப்பர்
   • கிராமிய சிறப்புப் படை
  • உள்ளக மகளீர் பாதுகாப்பு அணி(பெ)

என படைக்கட்டுமானங்களாக செயலுருப்பெற்றன.

 

மேலும், புலிகள் தாங்களாக தங்கள் நிருவாகப் பகுதிகளுக்குள் உருவாக்கியிருந்த துறைகளில் ஒவ்வொரு துறையும் தத்தம் பணியாளர்களைத் தனித்தனி தாக்குதலணியாக உருவாக்கி களமுனைகளிற்கு சுழற்சி முறையில் பணிக்கனுப்பியது:

அத்தாக்குதலணிகள் ஆவன,

 • அரசியற்றுறை தாக்குதலணி
 • புலனாய்வுத்துறை தாக்குதலணி
 • வருவாய்த்துறை தாக்குதலணி
 • நிதித்துறை தாக்குதலணி
 • காவற்றுறை தாக்குதலணி
 • மணாளன் தலைமைச் செயலக சிறப்புத் தாக்குதலணி

 

ஈரூடகப்படை ( marines)-

 • சேரன் ஈருடக தாக்குதலணி

 

கடற்புலிகள் (கடற்படை) :- “கடற்புறா “ என்ற சிறு அணி இந்திய தமிழீழ கடல்வழி நகர்வுகளைக்காக உருவாக்கப்பட்டது. அது பின்பு தமிழீழக் கடல் பகுதிகளின் பாதுகாப்புக்காகவும் நடவடிக்கைகளுக்குமாக 1990 ஆம் ஆண்டு படையாக பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றது. அதுவே கடற்புலிகள் என்றானது! | எண்ணிக்கை: 2000 - 3000

main-qimg-da0cf1ad2539f58b441c072d3ed1b2ce.jpg

 • ஆசிர் சிறப்பு கடற்றாக்குதல் படையணி
  • (இதுதான் முதலாவது கடற்றாக்குதல் படையணி. இது மேஜர் ஆசிர் நினைவாக கடற்புலிகளின் தாக்குதல் கட்டளையாளர் சாள்ஸ் அவர்களின் தலைமையில் 1993 தை மாதமளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆகும். பின்னாளில் வேறு கடல் தாக்குதலணியோடு இணைக்கப்பட்டதாக அறிந்தேன்.)
 • சாள்ஸ் சிறப்பு கடல் தாக்குதலணி(ஆ) (உருவாக்கப்பட்டது : 11-11-1993.
  • இது முதலில் "சிறப்பு கடற் படையணி" என்றே இருந்ததாக அவர்களின் நாளிதழ்களின் மூலமாக அறிய முடிகிறது. (களத்தில் 05-1994). ஆனால் 1997 ஆம் ஆண்டு நடந்த கடற்சமர் பற்றி பின்னாளில் வெளியிடப்பட்ட கரும்புலிகள் பற்றிய ஓர் நிகழ்படத்தில் "கடல் தாக்குதலணி " என்றும் அதன் பின்னர் வெளிவந்திருந்த ஒரு சில நாளிதழ்களிலும் இதன் பெயர் "கடல் தாக்குதலணி "என்றே வழங்கப்படுவதால், இதுவோர் கடல் தாக்குதலணி என்ற முடிவிற்கே வர முடிகிறது. எனவே இதன் பெயர் மாற்றம் 2000இற்கு பின்னரே நிகழ்ந்திருக்கக் கூடும்)
 • நளாயினி சிறப்பு கடல் தாக்குதலணி(பெ)
  • (இது முதலில் "சிறப்பு கடற் படையணி " என்றே இருந்ததாக அவர்களின் நாளிதழ்களின் மூலமாக அறிய முடிகிறது. (களத்தில் 05-1994). ஆனால் 1997 ஆம் ஆண்டு நடந்த கடற்சமர் பற்றி பின்னாளில் வெளியிடப்பட்ட கரும்புலிகள் பற்றிய ஓர் நிகழ்படத்தில் "கடல் தாக்குதலணி " என்றும் அதன் பின்னர் வெளிவந்திருந்த ஒரு சில நாளிதழ்களிலும் இதன் பெயர் "கடல் தாக்குதலணி "என்றே வழங்கப்படுவதால், இதுவோர் கடல் தாக்குதலணி என்ற முடிவிற்கே வர முடிகிறது. எனவே இதன் பெயர் மாற்றம் 2000இற்கு பின்னரே நிகழ்ந்திருக்கக் கூடும்)
 • பாக்கியன் ஆழ்கடல் தாக்குதலணி(ஆ & பெ)
 • வசந்தன் படையணி(உருவாக்கப்பட்டது : 1994. பின்னாளில்(~2000) வேறு கடல் தாக்குதலணியோடு இணைக்கப்பட்டதாக அறிந்தேன்)
 • சங்கர் படையணி(regiment)
 • நரேஷ் படையணி
 • டேவிற் படையணி
 • எழிற்கண்ணன் படையணி
 • கடற்புலிகளின் தரைத்தாக்குதல் படையணி
  • புனிதா தரைத்தாக்குதல் அணி(பெ)
  • சுகன்யா தரைத்தாக்குதல் அணி(பெ)
  • சூட்டி தரைத்தாக்குதல் அணி(ஆ)
 • சிறப்புப் படையணி
  • கப்பல் பிரிவு (இதில் பணியாற்றியவர்கள் ஆழ்கடலோடிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். இவர்களிடம் சொந்தமாக 20–25 கப்பல்கள் இருந்தன. அவற்றுள் 15 போரின் போது மூழ்கடிக்கப்பட்டு விட்டது)
  • சிறப்பு பணிப் பிரிவு
 • நீரடி நீச்சல் பிரிவு
  • கங்கை அமரன் நீரடி நீச்சல் பிரிவு (உருவாக்கப்பட்டது: 1994) ()
   • (சுலோயன் என்று இருந்த இதன் பெயர் 2008 இல் இருந்து கங்கை அமரன் என்று பெயர் மாற்றமடைந்தது)
  • அங்கயற்கண்ணி நீரடி நீச்சல் பிரிவு (உருவாக்கப்பட்டது: 1994- 8ஆம் மாதத்திற்குப் பின்னர்) (பெ),
 • தமிழீழ கடற் துணைப்படை(ஆ):-
  • தமிழீழ கரையோரக் காவல் துணைப்படை:-
   • மறவன் துணைப்படை
   • திருவடி துணைப்படை
   • நவரசன் துணைப்படை
   • ஜோன்சன் துணைப்படை
  • ஒஸ்கார்(ஆதிமான்) சிறப்பு துணைப்படை அணி - இது கடற்புலிகளின் ஆழ்கடல் நடவடிக்கை ஆற்றுதல் அணி ஆகும்
 • சிறப்பு சுற்றுக்காவல் அணி
 • கடல் வேவு அணி
 • வானூர்தி எதிர்ப்பு அணி
 • கடற்கண்காணிப்பு பிரிவு (radar monitoring)
 • சதீஸ் இயந்திரவியல் பிரிவு
  • உள் இணைப்பு இயந்திரத் பிரிவு
  • வெளியிணைப்பு இயந்திரப் பிரிவு
  • டீசல் இயந்திரப் பிரிவு
 • வழங்கல் பிரிவு
 • படகு கட்டுமான பகுதி
  • மங்கை படகு கட்டுமானப் பிரிவு & டேவிட்(சண்முகம்) படகு கட்டுமானப் பிரிவு
   • ஆடியிழை கட்டுத்துறை (Fibreglass yard )
   • மாதிரி கட்டுத்துறை(Model yard) ,
   • மாதிரி கட்டுத்துறை வரைபடபிரிவு
 • மலரவன் வெடிமருந்துப் பிரிவு

இவற்றுடன் கடற்புலிகளிற்கென்று

 • நிருவாகச் செயலகம்
 • அரசியல் துறை
 • புலனாய்வுத் துறை
 • பொறியியல் துறை
 • மருத்துவப் பகுதி

என்பனவும் இருந்தன.

 

வான்புலிகள் (வான்படை ):-

main-qimg-fa50f764479b9c7424f9137a240878bc.jpg

 • வானூர்தித் தாக்குதல் அணி
  • வானோடிகள் அணி
 • ராஜன் கல்விப்பிரிவு
 • வானூர்தி தொழில்நுட்பப் பிரிவு
 • வானூர்தி ஓடுதள பாதுகாப்புப் பிரிவு
 • வான் கண்காணிப்புப் பிரிவு

 

சிறுத்தைப்படை (அதிரடிப் படை):-

main-qimg-b777bb2f4c0bfc32422a518152a7428f.png

 • தரைச் சிறுத்தைகள் - land commando (ஆ&பெ)
 • காட்டுச் சிறுத்தைகள் - forest commando (ஆ&பெ)
 • கடற்சிறுத்தைகள் - naval commando (ஆ&பெ)

 

கரும்புலிகள் (தற்கொடைப்படை)

கரும்புலிகள் பொத்தாம் பொதுவாக 'தடைநீக்கிகள்' என்று அழைக்கப்பட்டனர்.

main-qimg-b4c1359af566be470b035577f0dd7c4e.jpg

 • மறைமுகக் கரும்புலிகள்
 • தரைக் கரும்புலிகள் (இவர்கள் தேசப்புயல்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர்)
 • வான் கரும்புலிகள்
 • கடற்கரும்புலிகள் (இவர்கள் உயிராயுதங்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர்)
  • நீர்மேல் தாக்குதல் கரும்புலிகள்
   • செவ்வானம் கடற்கரும்புலிகள் அணி
   • புகழரசன் கடற்கரும்புலிகள் அணி
  • நீரடி நீச்சல் கரும்புலிகள்
   • கங்கை அமரன் நீரடி நீச்சல் பிரிவு (உருவாக்கப்பட்டது: 1994) ()
   • அங்கயற்கண்ணி நீரடி நீச்சல் பிரிவு (உருவாக்கப்பட்டது: 1994- 8ஆம் மாதத்திற்குப் பின்னர்) (பெ),

 

என படையணி கட்டுமானங்கள் நிமிர்ந்து நின்றன.

 

இவற்றை விட ஒவ்வொரு களமுனைகளையும் ஒருங்கிணைத்து

 • வடபோர்முனை கட்டளைப் பணியகம்
 • மன்னார் கட்டளைப் பணியகம்
 • மணலாறு கட்டளைப் பணியகம்
 • வவுனியா கட்டளைப் பணியகம்
 • மட்டக்களப்பு கட்டளைப் பணியகம்
 • அம்பாறை கட்டளைப் பணியகம்
 • திருமலை கட்டளைப் பணியகம்

என கட்டளைப் பணியகங்களையும் புலிகள் உருவாக்கியிருந்தனர்.

 

 

புலனாய்வுத்துறை (ஐந்தாம்படை)

→ உளவுத்துறை பெயர்: புலி இயக்கப் பாதுகாப்பு புலனாய்வு சேவை [Tiger Organization Security Intelligence Service] - TOSIS

 • புலனாய்வுத்துறை தாக்குதல் அணி
 • பன்னாட்டு புலனாய்வு அணி
 • தேசியப் புலனாய்வுப் பிரிவு
  • தகவல் சேகரிப்புப் பிரிவு
  • ஆய்வு மற்றும் வெளியீட்டுப் பிரிவு
  • பயிற்சி மற்றும் தொழில் நுட்பப் பிரிவு
  • நிருவாகம் மற்றும் அறிக்கைப் பிரிவு
 • படையப் புலனாய்வுப் பிரிவு
  • தரைப்படைத் தகவல் சேகரிப்புப் பிரிவு
  • கடற்படைத் தகவல் சேகரிப்புப் பிரிவு
  • வான்படைத் தகவல் சேகரிப்புப் பிரிவு
  • நிருவாகம் மற்றும் அறிக்கைப் பிரிவு
 • உள்ளகப் புலனாய்வுப் பிரிவு
 • வெளியகப் புலனாய்வுப் பிரிவு
 • நிருவாக புலனாய்வுப் பிரிவு
 • நிதிப்புலனாய்வுப் பிரிவு
 • உளவியல் செயற்பாட்டுப் பிரிவு
 • முகவர்கள்
  • வெளிக்கள முகவர்கள் < <-இடைநிலையாளர்கள்(குருவிகள்)-> < முதன்மை முகவர்கள்
 • மறைமுக உறுப்பினர்கள்
 • இரகசிய நடவடிக்கை அணிகள்
 • ஊடுருவல் முறியடிப்பு பிரிவு
 • ராதா புலனாய்வுப் பிரிவு
 • புலனாய்வு பயிற்சி மையம்

 

வேவுப்புலிகள்:-

 • செம்பியன் வேவு அணி - (இம்ரான்-பாண்டியன் படையணியின் கீழ் செயல்பட்டது)
 • சாள்ஸ் வேவு அணி
 • முகிலன் 'நீண்ட தூர விசேட வேவு அணி' (LRRP)
 • இவ்வேவுப் பணியில் சில வேளைகளில் கரும்புலிகளும் ஈடுபடுத்தப் படுவதுண்டு.

 

இப்படையணிகளின் வழங்கல்களுக்காகவும் அவற்றினை நெறிப்படுத்துவதற்காகவும் கீழ்க்கண்ட பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன.

 1. போர்க்கருவி தொழிலகம்
 2. ஆயுத ஆராச்சி & உருவாக்குதல் பிரிவு
 3. மலரவன் வெடிமருந்துப் பிரிவு
 4. ஒற்றாடல் பிரிவு ( படைத்துறை நகர்வுகள், வானூர்தி தாக்குதல்கள் பற்றிய தகவல்களை ஒட்டுக்கேட்டு உசார்படுத்தும் பிரிவு)
 5. வரைபடப் பிரிவு (மாதிரிகள் அமைக்கும் அணி , தொலைத்தொடர்பு பரிபாசை தாள்கள் விளைவிக்கும் அணி)
 6. சமராய்வு மையம்
 7. செய்தித் தகவல் மையம்
 8. களமுனை ஆய்வுப்பிரிவு
 9. கள விசாரணை பகுதி
 10. அனைத்துலக தொலைத்தொடர்புசெயலகம் (வெளிநாட்டு கிளைகள் நிர்வாகம்)
 11. வழங்கற் பிரிவு
 12. விடுதலைப்புலிகளின் சமாதான செயலகம்
 13. இராணுவ தொழிநுட்ப பிரிவு
 14. சமர் நூலாக்கப்பிரிவு- இவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து நூல்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. இவர்கள் MOD என்னும் ஓர் தமிழ் படைத்துறை அகராதியையும் உருவாக்கியிருந்தார்கள்.
 15. வாகனப்பகுதி
 16. கண்ணிவெடி உற்பத்தி தொழிற்சாலை
 17. கைக்குண்டு உற்பத்தி தொழிற்சாலை
 18. மிதிவெடி உற்பத்தி தொழிற்சாலை
 19. எறிகணை உற்பத்தி தொழிற்சாலை
 20. கடற்புலிகளின் படகு வடிவமைப்புத் தொழிற்சாலை
 21. வெடிபொருள் களஞ்சியம் & விநியோகப் பிரிவு
 22. ஆயுத களஞ்சியம் / பராமரிப்பு & விநியோகப் பிரிவு
 23. அனைத்துலகத் தொடர்பகம்
 24. பல பயிற்சிப் பாசறைகள்
 25. கணினிப் பிரிவு → இதன் கீழ்ச்செயல்பட்ட பிரிவுகளாவன:
 • வன்பகுதி
 • மென்பகுதி
 • மென்பொருள் கட்டுமானப்பகுதி
 • தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள்
 • கொள்வனவுப்பகுதி
 • சிறப்புத் தாக்குதல் அணி
 • திட்டமியல் செயலகம்

 

இவை தவிர தங்களின் இராணுவ வீரர்களுக்கு படைத்துறை தொடர்பான பயிற்சிகள் வழங்குவதற்காக பல்வேறு கல்லூரிகளையும் திறந்து வைத்திருந்தனர். அவையாவன

 1. தமிழீழ படைத்துறைப் பள்ளி
 2. படைய தொடக்கப் பயிற்சிக் கல்லூரி
 3. சிறப்பு பயிற்சிக் கல்லூரி
 4. இராணுவ ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி
 5. பாலேந்திரா அதிகாரிகள் பயிற்சிக் கல்லூரி- (மட்டு)
 6. ராயு படைய அறிவியல் தொழிநுட்ப ஆய்வு நிறுவனம்
 7. அப்பையா வெடிபொருள் பயிற்சிக் கல்லூரி
 8. ராஜன் படைத்துறை பயிற்சிக் கல்லூரி
 9. புலேந்திரன் சிறப்புப்படை பயிற்சிக் கல்லூரி
 10. தூயவன் அரசறிவியற்கூடம்
 11. நிரோயன் கடற்படைக் கல்லூரி
 12. சிங்கள மொழி கலாச்சார கல்வி நிலையம் - (புலனாய்வுத்துறை & கரும்புலிகளுக்கானது)
 13. சரத்பாபு பயிற்சி கல்லூரி
 14. மகளிர் அடிப்படை பயிற்சிக் கல்லூரி
 15. மகளீர் படைத்துறைப் பயிற்சிக் கல்லூரி
 16. கடற்புலிகளின் அரசியற் பயிற்சிப் பள்ளி
 • மொழியாக்கப் பிரிவு

 

சரி, இனி இப்படையணிகளுக்கான இலச்சினைகளைப் பற்றிப்பார்ப்போம்..

 • விடுதலைபுலிகள் அமைப்பின் இராணுவ பொது இலச்சினை:

main-qimg-27dca4e1cf907826f0ef8e91e4f55886.png

 

 • சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி

main-qimg-649195bd25f29467d8798916f9f46db6.jpg

 

 • ஜெயந்தன் படையணி

main-qimg-9a1cb492c946ee29de9f9bd723f98f61.jpg

'நீலத்திற்குப் பின்புலத்தில் போராளிகள் படமில்லாமல் 'பச்சை-நீலம்-மண்ணிறம்' என்ற நிரல் வரிசை ஒழுங்கு முறையில் மூன்றாகப் பிரிந்த நிறங்கள் வர வேண்டும்.'

 

 • குட்டிசிறி மோட்டார் படையணி

main-qimg-0014a4d3f5fe7f1dc3e9be48bb430541.jpg

 

 • விக்டர் கவச எதிர்ப்புப் படையணி

main-qimg-1639b8e61d07cd3a145c33a3778ddfc0.jpg

 

 • சோதியா படையணி

main-qimg-2afd05cb7a978e87fa79d2135e700276.jpg

 

 • தமிழீழ தேசிய துணைப்படை

main-qimg-92974104cb9c24def9465187c1ae1ca6.jpg

 

 • இம்ரான் - பாண்டியன் படையணி

முழக்கம்:

"தலைவன் நினைவைச் செயலில் செய்வோம்

தலைகள் கொடுத்தும் தடைகள் வெல்வோம்"

main-qimg-b10b1d3b350611d277a66047e7f46099.jpg

 

 • தேசிய மண் மீட்புப் படை

முழக்கம்: "உடல் தேசத்திற்கு உயிர் விடுதலைக்கு"

தேசிய மண் மீட்புப் படை முழக்கம்- உடல் தேசத்திற்கு உயிர் விடுதலைக்கு.jpg

 

 • தமிழீழ கடற் துணைப்படை

Untitled.jpg

வால் மேன்னோக்கி நின்றபடி இடது புறம் நோக்கி பாயும் சிறுத்தை. (எனது தன்விரிப்புப் படத்தில்(Profile picture) இருக்கும் புலியினை ஒத்த சின்னம். இச்சின்னம் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். பின்புறம் ஒரு விதமான நீல நிறம். நீல நிற விதப் பெயர் எனக்குத் தெரியவில்லை). சின்னத்திற்குக் கீழே 'தமிழீழ கடற் துணைப்படை' என எழுதப்பட்டிருக்கும், அரை வட்ட வடிவத்தில்.

 

 • திலகா படையணி

main-qimg-af01b9743d304bb69801914d2e2d560d.jpg

 

 • அன்பரசி படையணி

main-qimg-824b212d6edfef14ca0003a838e7ab53.jpg

 

 • விநோதன் படையணி

main-qimg-df8e94245db9d66e20ab7e395ec2045b.jpg

 

 • மாலதி படையணி

main-qimg-67b8c6e75e0cd206d3b8320d4bc0e788.jpg

 

 

 • பொன்னம்மான் கண்ணிவெடிப் பிரிவு:

ponnammaan.jpg

 

 •  பொதுநோக்கு இயந்திர துப்பாக்கி அணி

pothu nookku iyanthira ani.jpg

 

 • தரைக்கரும்புலிகள்

main-qimg-1d5884ded4b3165b580b5cd1b4040e3b.jpg

இவர்கள் தங்கள் உடையில் இச்சின்னத்தைப் பொறிக்கும் போது இவ்வாறு இருக்கும்.

main-qimg-7ce50ed270b9e3f6428e5f96eaa65a57.png

 

 • கடற்கரும்புலிகள் (முந்தைய சின்னம்)

main-qimg-48eac31264d7ecfcf14c7bd797ca2299.png

 

 • கடற்கரும்புலிகள் (பிந்தைய சின்னம்)

main-qimg-5507e0e68b167bad26d326901d509f0e.jpg

 

 • மறைமுகக் கரும்புலிகள்:

முழக்கம்: எம்நேரத்திற்குள் எங்கெங்கும்

main-qimg-2c20642eb2c42ea1fde404a712a02a91.png

 

 • இங்குதெரியும் கொடி எந்தப் படையணிக் கொடி என்று என்னால் அடையாளம் காண முடியவில்லை

main-qimg-669650d709ccdec8f0f43e55c512fa11.jpg

 

 • கிட்டு பீரங்கிப் படையணி:

main-qimg-84ec183fb5d5122bddf960b6f16455f0.jpg

'இதுதான் கிட்டு பீரங்கி படையணியின் சின்னம்'

main-qimg-76d1852ebe2a2a185ca88d172a8eb52f.jpg

'கிட்டு பீரங்கிப் படையணியின் சின்னம்..'

இந்த வெள்ளையாகத் தெரிவதில் 'கேணல் கிட்டு பீரங்கிப் படையணி' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது

 

 • இது எந்தப் படையணிச் சின்னம்மென்று தெரியவில்லை

main-qimg-bfea7da564bf626ac639902e54066125.jpg

 

 • மக்கள்படை:-

main-qimg-661f753b453bea68aa94a5cdc52adc49.png

 

 • சமராய்வு மையம்:

முழக்கம்: மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு

main-qimg-93b9aaee987205c32a2367add12e4b51.png

 

 • புலனாய்வுத்துறை & கரும்புலிகளுக்கான……

main-qimg-33c90a00c7c3d35bf8e9e980d7f49c0e.png

 

பிற்சேர்க்கை(1–12–2021)

 • மட்டக்களப்பில் தரித்து நின்ற படையணிகள்:

→ மட்டக்களப்பில் இருந்த படையணிகளின் மொத்த சின்னங்கள்:

இங்கிருப்பவை கருணா துரோகியாகும் வரை தவிபுவின் தலைவரின் தலைமையையேற்று புலிகளின் சிந்தாந்தத்தின் கீழ் மட்டக்களப்பில் தரிபெற்ற படையணிகளின் இலச்சினைகளாகும். இவை எவற்றினதும் விவரம் எனக்குத் தெரியவில்லை. யாரேனும் அறிந்தால் எனக்கு வரலாற்றை எழுத கொடுத்துதவுங்கள்.

main-qimg-3650cb748b3c765a1c31f66d093a6da2.jpg

'இங்குதெரியும் கொடி எந்தப் படையணிக் கொடி என்று என்னால் அடையாளம் காண முடியவில்லை.'

 

main-qimg-b46cce39edf90c04c086c3680c9f2fd8.jpg

''கருணாவிற்குப் பின்னால் இருக்கும் அந்த மேடையில் ஐந்து சின்னங்கள் தெரிகின்றன''

அவற்றில் இருந்து நான் பிரித்தெடுத்தவை:-

main-qimg-751a45ba2545bd7cc2df7d3ea6411f5b.png

''இது மதனா படையணியினதாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேன். ஏனெனில் அவ்விலைச்சினைதான் மஞ்சள் நிறமான வட்ட வடிவமாக இருக்கும். மேற்கண்ட படத்திலும் அதுதான் உள்ளது. | ஆதாரம்: Fighters killed in Vavunathivu SLA camp attack remembered ''

 

main-qimg-b9193c08803b0cbf8aa9d75df13e5929.png

 

இடது பக்கத்தில் இருக்கும் இரு இலச்சினைகளினதும் அண்மையாக்கப்பட்ட படங்கள்:

இப்படங்கள் நான் மேலே சுட்டிய படத்தில் உள்ள மேடையில் இல்லாத ஏனைய இரு படங்களாகும் என்பதையும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.

main-qimg-61547b8632029ed56a7e9272a7dc83e2.png

main-qimg-928349954f0660a89b23237f0cfd9873.jpg

'தேனகம் - கரடியனாறு, மட்டக்களப்பு, தெந்தமிழீழம் | பறக்கும் கொடிகளில் இனங்காணப்பட்டவை: (இடமிருந்து வலமாக) மதனா, வினோதன், தெரியவில்லை, தெரியவில்லை'

 

main-qimg-6832b02a2f2940f4fecf17c0031b3409.jpg

மேற்கண்ட படத்தில் இரு மேல் மூலைகளிலும் இரு சின்னங்கள் தெரிகின்றன. அவையாவும் எந்தப் படையணியினது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை!

 

 

 • கடற்புலிகளின் படையணிக் கொடிகள்

main-qimg-45c61515846505fa830cb666be544b1d.jpg

 

ஒரு பக்கம் பார்த்தால் எப்படி மறுபக்கம் பார்க்க வேண்டாமா?

 

உசாத்துணை :

படிமப்புரவு

தொகுப்பு & வெளியீடு

நன்னிச் சோழன்

உண்மையாக வாழ்ந்து, உன்னதமான மக்கள் சேவை புரிந்த உத்தம மனிதர் பாதர் சந்திரா.

2 weeks 2 days ago
உண்மையாக வாழ்ந்து, உன்னதமான மக்கள் சேவை புரிந்த உத்தம மனிதர் பாதர் சந்திரா.
 • June 6, 2021

ஈழத்தில் எமது விடுதலைப் போராட்டம் பல வரலாற்றுப் பதிவுகளை எமக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது. முப்பது வருடகால விடுதலைப் போராட்டத்தில் தன்னலம் கருதாது மக்கள் நலத்தில் செயல்பட்ட பல மகத்தான மனிதர்களை நாம் இழந்திருக்கின்றோம், இவர்களை இன்று நினைத்துப் பார்க்குமளவுக்கு இவர்களைப் போன்றவர்கள் இன்று இல்லாத நிலையே காரணமாகின்றன.

மட்டக்களப்பில் பாதர் சந்திரா என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவ துறவி அவர்களை நினைவு கூர்வதில் அவரின் மக்கள் நலன் ஒன்றே எமக்கு முன் காணப்படுகின்றது. தமிழ்மக்களுக்கு மாத்திரமல்லாது, அனைத்து இனமக்களுக்கும் சேவை புரிந்த ஒரு நல்ல இதயங்கொண்ட மனிதரை ஏன் அன்று திட்டமிட்டு அழித்தார்கள் என்பதை எமது இன்றைய தலைமுறையினர் அறிய வேண்டும் என்பது இந்த நினைவு கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தமிழ்த்தேசிய விடுதலைப் போராட்டம் இலக்கு நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பித்த காலத்தில், ஆக்கிரமிப்புப் படையினரால் மக்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள், சுற்றிவளைப்புக்கள், கைது செய்து விசாரணையின்றி அடைத்து வைத்தல், என பல்வேறு கோணத்தில் மக்களின் துன்ப, துயரங்களில், துணிந்து களமிறங்கி சேவை செய்த பாதர் சந்திரா அவர்கள் தமிழ்த் தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டவராக காணப்பட்டார். அதனால் மட்டக்களப்பில் உருவாக்கப்பட்ட மக்கள் அமைப்பு பலம்பொருந்தியதாகவும், பதில் சொல்லும் நிலையிலும் காணப்பட்டதற்கு பாதர் சந்திரா, வணசிங்கா அதிபர் ஆகியோர் உட்பட்ட தமிழ் நலன் வாதிகளின் செயல்பாடுகளே முன்னணியில் இருந்தன.

 

வரலாறு எம்மை உருவாக்கின்றது எமது வரலாற்றை நாமே உருவாக்கின்றோம், எமது வரலாற்றை எமது எதிர்கால இளைய தலைமுறையினர் அறிவதற்கு எமது காலத்தில், எமது செயல்பாடு நன்றாக, தூய்மையாக அமையவேண்டும் என்பது உயர்ந்த நோக்கமாகும்.

1983ம் ஆண்டுக்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதியில் 1988ம் ஆண்டு வரை விடுதலைப் போராட்டம் மக்கள் எழுச்சியுடன் உயர்ந்த இலட்சியத்தை நோக்கி நடந்துகொண்டிருந்த வேளையில் சிங்களப் பேரினவாதிகளின் குறி தமிழ்மக்களை அழிப்பதாக அமைந்திருந்தன. இக்கால இடைவெளியில் மட்டக்களப்பு மக்கள் குழு மிகவும் பலம் பொருந்திய நியாயம் கேட்கும் நிலையில் வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள், ராஜதந்திரிகள், உலகபொதுஅமைப்புக்கள் பிரதிநிதிகளைசந்தித்து உண்மை நிலையை வெளிப்படுத்தும் அமைப்பாகச் செயல்பட்டதனால் எதிரிகளின் எண்ணங்களில் இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்தியிருந்தன.

பாதர் சந்திரா அவர்கள் எந்த விடுதலை அமைப்பையும் சேர்ந்தவரில்லை, ஆனால் விடுதலைப் புலிகளின் போராட்டத்தை கொள்கையளவில் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். அக்காலத்தில் பல இயக்கங்கள் செயல்பட்ட போதும், இவருடைய சேவை மக்கள் நலன் சார்ந்ததாக மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தன. மக்களுக்காக வாழ்ந்த மட்டக்களப்பு மக்கள் குழுத்தலைவர். மக்கள் விரோதிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழர்களுடைய உரிமைப் போராட்டத்தில் மன்னிக்க முடியாத நிகழ்வாகவும், மறக்க முடியாத துயர சம்பவமாகவும் நடந்தேறியிருந்தன
வணக்கத்துக்குரிய பாதர் சந்திரா பெர்னாண்டோ அவர்கள் 09.08.1948 அன்று மட்டக்களப்பு புளியந்தீவு என்னும் ஊரில் பிறந்தார். தனது ஆரம்ப கல்வியை சென் மேரிஸ் பள்ளிக்கூடத்திலும் உயர்கல்வியை புனித மிக்கல் கல்லூரியிலும் கற்றார் .
தனது குருக்கல்வியை இந்தியா மங்களூரிலும் , சென்னையிலும் பயின்று 1972. 09. 21 நாள் அன்று குருப்பட்டத்தை மட்டக்களப்பு மறைமாவட்ட பிஷப் கிளரின் ஆண்டகை முன்னிலையில் ஏற்றார் .
உதவித் பங்குத்தந்தையாக மட்டக்களப்பு நகர் தேவாலயத்திலும், மட்டக்களப்பு தாண்டவன்வெளி மாதா தேவாலயத்திலும், திருகோணமலை மாதா தேவாலயத்திலும், சின்னக்கடை திருகோணமலை தேவலையத்திலும் பணிபுரிந்து 1978ம் ஆண்டு மட்டக்களப்பு ஆயர் இல்லத்தின் நிருவாகத்துக்கு நிதிப்பொறுப்பாளராக செயலாற்றினார்

 

1981ம் ஆண்டு மறைக்கோட்ட முதல்வரானார் இதேகாலப்பகுதியில் கல்லாறு தேவாலயத்தில் பங்குத்தந்தையாகவும் இருந்தார் . 1984ம் ஆண்டு மட்டக்களப்பு மறைக்கோட்ட முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் .
பாதர் சந்திரா அவர்களின் மக்கள் சார்ந்த பல நிகழ்வுகளில் இரு நிகழ்வை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் .19.1.1986 அன்று மட்டக்களப்பு புறநகர் பகுதியில் அமைந்திருந்த இருதயபுரம் ஊர் சிங்கள விசேட அதிரடிப் படையினரால் அதிகாலைவேளையில் சுற்றிவளைக்கப்பட்டிருந்தன. ஊரில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு என்ன நடந்தது ? மக்களின் நிலை என்ன ? என்பதை எவராலும் அறிய முடியாமல் இருந்த வேளையில் பாதர் சந்திரா அவர்கள் தனது மோட்டார் சைக்கிலில் உயிரைவிட மக்களின் உண்மை நிலையை அறிய வேண்டுமென்பதற்காக துணிந்து சிங்கள இராணுவத்தின் காவலையும் மீறி உள்ளே சென்று மக்களுக்கு பக்கபலமாக நின்றார். இச்சுற்றுவளைப்பில் இருபதுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் சிங்கள அதிரடிப்படையினரால் படுகொலை செய்யப்பட்டனர் .

 

இன்னுமொரு நிகழ்வாக 1988ம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் மட்டக்களப்பு நகரைச் சேர்ந்த தமிழ்ப் பெண்ணான சுகுணா, காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியக் பெண்ணான ரிபாயா ஆகிய இருவரையும் EPRLF குழுவினர் பிடித்து சென்று தங்களது வாவிக்கரை தங்குமிடத்தில் அடைத்து வைத்து சித்திரவதை செய்தனர். இச்சம்பவத்தை அறிந்த மக்கள் குழுத்தலைவர் பாதர் சந்திரா அவர்கள் இந்தியப் படை அதிகாரிகலுடன் தொடர்பு கொண்டு இருவரையும் மீட்கும் பணியை மேற்கொண்டார். ஆனால் சுகுணாவை மாத்திரம்தான் மீட்க முடிந்தது. மற்றைய பெண்ணான ரிபாயாவுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை அன்று அறிய முடியவில்லை. இன்று வரையும் அறிய முடியவில்லை.


மட்டக்களப்பில் இரா. துரைரட்ணத்தால் கைது செய்யப்பட்ட காத்தான்குடியை சேர்ந்த றிபாயா என்ற இளம்பெண் பாலியல் வன்புணர்வின் பின் கொலை செய்யப்பட்டுப் புதைக்கப்பட்டார். வட,கிழக்கு மாகாண சபையின் தவிசாளர் ராம், ராஜகாரியர் இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.
முன்னாள் மட்டக்களப்பு மாவட்ட மாகாணசபை உறுப்பினராக இருக்கின்ற இரா. துரைரெட்ணம் என்பதை உறுதிப்படுத்தபட்ட பின்பும் அவராலும் இதற்குரிய பதில் இன்று வரையும் வழங்கப்படவில்லை. பாதர் சந்திரா அவர்களும் தான் இருக்கும் வரை ரிபாயாவை மீட்பதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டிருந்தார்.

மட்டக்களப்பு – அம்பாறையில் சிங்களப் பேரினவாதத்தால் திட்டமிட்டு இருதயபுரம், நற்பட்டிமுனை, உடும்பன்குளம், மண்முனை கொக்கொட்டிச்சோலை இறால் பண்ணை , மயிலந்தனை புணணை போன்ற இடங்களில் நடத்தப்பட்ட தமிழினப் படுகொலைகளை வெளி உலகிற்கு கொண்டுவருவதில் பாதர் சந்திரா அவர்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்களவுயிருந்தன. இவ்வாறு மக்கள் நலன் பாதுகாப்பு என்பதில் தூய எண்ணத்துடன், செயல்பட்ட துறவியான இவர் இந்தியப்படையினர் எமது மண்ணில் நிலைகொண்டிருந்த வேளையில் பல இடையூறுகளை மக்கள் சேவையில் சந்தித்திருந்தார்.

தமிழ் மக்களின் விடுதலைப் போராட்டப்பாதையில் இலக்குத் தவறிய பயணத்தில் செயல்பட்ட இயக்கங்கள் பாதையிலிருந்து விலக்கப்பட்ட நிலையில், இந்தியப்படையினரின் பிரசன்னம் எமது மண்ணில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில் விடுதலைப்புலிகளையும் போராட்டத்தை ஆதரித்து நின்றமக்களையும் அழித்தொழிப்பதற்கு இந்திய படையினருடன், தமிழ் இயக்கங்களான, EPRLF,TELO ,ENDLF போன்றவற்றின் உறுப்பினர்களும் துணைபோயினர்.

 

இந்நாளில் தங்களைத் தமிழ்த்தேசியவாதிகளாகக்காடடி நிற்கின்ற இரா.துரைரெட்ணம், , ஜனா போண்டவர்களின் தலைமையில் தமிழ்த்தேசவிரோதக் குழுக்கள் அந்நாளில் செயல்பட்டதை எவரும் மறுப்பதற்கில்லை, தமிழ்மக்களும் எளிதில் மறக்க மாட்டார்கள். இவர்களின் துரோகத்தனத்திற்கு அன்று இந்தியப் படையினர் துணைநின்றனர். இதற்கு பின்பு சிங்களப்படையினருக்கும் இவர்கள் துணைநின்றனர்.

மக்கள் சேவையை முன்னிறுத்தி செயல்பட்ட பாதர் சந்திரா அவர்களை 06.06.1988 அன்று மட்டக்களப்பு மத்திய வீதியில் அமைந்துள்ள மாதா தேவாலயத்தினுள் வைத்து தமிழ்த் தேசிய விரோதிகளினால் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார் .அன்று மறைக்கப்பட்ட கறுப்புத் திரையினுள் இவர்களாலும், இந்தியப் படையினராலும் நிகழ்த்தப்பட்ட தமிழினப் படுகொலையும், அடக்கு முறைகளையும் வெளிக்கொண்டு வந்து நியாயம் கேட்ட மக்கள் சேவையாளனான கிறிஸ்துவத்துறவியின் குரல் ஒய்ந்து விட்டதை எண்ணி, அடுத்த குரல்களான வணசிங்கா அதிபர் அவர்களையும், ஆரையம்பதியைச் சேர்ந்த கணபதிப்பிள்ளை அதிபர் அவர்களையும் அழித்தனர். விடுதலைப் போராட்ட காலத்தில் தமிழீழ மண்ணில் நிகழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சேவையில் ஈடுபட்ட தனிநபர்களுக்கு எதிரான படுகொலைகளில் மிகப் பெரிய நீதியற்ற படுகொலைகளாகக் இக்கொலைகளைக் குறிப்பிடமுடியும்.
இக்கொலைகளை எழுத்துத் துறையிலும், ஊடகத்துறையிலும் பணியில் தொடர்ந்துள்ள எவரும் நியாயப்படுத்த முடியாது.

அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வில் அடிமை நிலையைத் திணிப்பதே ஆக்கிரமிப்பு வாதிகளின் கொள்கையாகும். இக்கொள்கைக்கு துணைபோயுள்ளதன்மூலம் மூன்று கல்விமான்களை மட்டக்களப்பில் அழித்து மக்கள் சார்பாக ஒலித்த குரலை அணைத்து மார்தட்டி எக்காளமிட்ட இக்குழுவினருக்கு தமிழ் மக்களின், உரிமைபற்றியோ, விடுதளைபற்றியோ, கதைப்பதற்கு எந்த அருகதையுமில்லை இவ்மூவரின் இழப்பு அன்று தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட பாரிய இழப்பாகவிருந்தன

33 வருடங்கள் கழிந்த நிலையில் பாதர் சந்திரா அவர்களை நாம் நினைவு கூருகின்றோம். இவரை நினைவில் கொள்வது தமிழ்மக்களின் தலையாய கடமையாகும் ,பாதர் சந்திரா அவர்கள் வாழ்ந்தகாலம் தமிழ்மக்களுக்கு குரல் கொடுப்பதற்கு துணிந்த ,துறவியொருவர் வாழ்ந்தகாலமாகும் .இக்காலத்தில் மட்டக்களப்பில் வாழ்ந்த தமிழ் அரசியல் வாதிகள் எவரும் ,சுயநலம் கருதி மக்கள் நலன்சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை. மாறாக தங்கள் பதவி ,அரசியல் வாழ்வு என்பனவற்றிக்காக தமிழ்மக்களின் தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்தைச் சிதைத்த வண்ணம் செயல்பட்டனர் .இன்று இவர்கள் போற்றப் பட்டாலும் உண்மையை ஒரு போதும் மறைக்கமுடியாது.


உணர்வும், உறுதியும், நேர்மையும் , பொதுநலமும் உள்ளமக்கள் எமது மண்ணில் வாழும்வரை, பாதர் சந்திரா, வணசிங்கா ஐயா போன்றவர்களின் நினைவும், தன்னலம் கருதாத மக்கள் சேவையும் மறைக்கப்படமாட்டாது என்றும் பரம்பரைபரம்பரையாக நினைவில் நிலைத்து நிற்கும்.
காலவோட்டத்தில் தமிழ்த் தேசியம் கரைந்துவிடாது காக்கப்பட புல்லுருவிகளும், துரோகிகளும், இனப்படுகொலையாளர்களும் தூக்கி வீசப்படவேண்டும். இதற்கு எமது மண்ணில் வாழும் தமிழ்மக்கள் உறுதியான பதிலை தேர்தல் காலங்களில் வழங்க வேண்டும். அப்போதுதான் தமிழினத்தின் விடிவுக்கு, விலைபோகாத தலைவர்களை நாம் உருவாக்க முடியும்.


மனித நேயம் உள்ள மனிதன் ,
மனித நேயத்திற்காக மனிதனை நேசித்தமனிதன் .
மதம் மொழி பார்க்காத மனிதனின் மரணம் .

தமிழ்காந்

 

https://www.meenagam.com/உண்மையாக-வாழ்ந்து-உன்னத-2/

துணைப்படைகளின் படிமங்கள் | LTTE Auxiliary Force Images

2 weeks 3 days ago

'நம் வரலாற்றை

நாமே எழுதுவோம்'

------------------------

 • எழுதருகை(Warning): ஈழத்தமிழ் வலைத்தளங்களுக்கே உரித்தான படிமங்கள் மேல் தம் பெயரை எழுதும் மலத்திலும் கீழான செயலை செய்துவிடாதீர்கள். இவை உங்கள் வீட்டுச் சொத்தல்ல, தமிழீழத்தின் சொத்துக்களே!

 

என்னிடம் இருக்கின்ற துணைப்படையின் நிழற்படங்கள்(Photos) & படிமங்கள்(Images) & திரைப்பிடிப்புகள்(screenshots) அத்துணையையும் இங்கே இணைத்துவிடுகிறேன்.. விரும்பியவர்கள் பயன்படுத்துங்கள்;சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.

 

துணைப்படைப் பிரிவுகள்:-

 

தமிழீழ தேசிய துணைப்படை (ஆ&பெ)

 • நீலன் துணைப்படை

தமிழீழ கடற் துணைப்படை(ஆ):-

 • தமிழீழ கரையோரக் காவல் துணைப்படை:-
 •                       மறவன் துணைப்படை
 •                       திருவடி துணைப்படை
 •                       நாவரசன் துணைப்படை
 •                       ஜோன்சன் துணைப்படை
 • ஒஸ்கார்(ஆதிமான்) சிறப்பு துணைப்படை அணி இது கடற்புலிகளின் ஆழ்கடல் நடவடிக்கை ஆற்றுதல் அணி ஆகும்

 

----------------------------------------------------------------

(ஒவ்வொன்றிலையும் நூற்றுகணக்கான தொண்டர்கள் இருந்தவை)

----------------------------------------------------------------

 

தமிழீழ தேசியத் துணைப்படை இலச்சினை | Tamil Eelam National Auxiliary Force Logo:

photo00.jpg

 

 

தமிழீழ கடற் துணைப்படை இலச்சினை | Tamil Eelam Naval Auxiliary Force Logo

Untitled.jpg

வால் மேன்னோக்கி நின்றபடி இடது புறம் நோக்கி பாயும் சிறுத்தை. (எனது தன்விரிப்புப் படத்தில்(Profile picture) இருக்கும் புலியினை ஒத்த சின்னம். இச்சின்னம் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். பின்புறம் ஒரு விதமான நீல நிறம். நீல நிற விதப் பெயர் எனக்குத் தெரியவில்லை). சின்னத்திற்குக் கீழே 'தமிழீழ கடற் துணைப்படை' என எழுதப்பட்டிருக்கும், அரை வட்ட வடிவத்தில்.

மக்கள்படைகளின் படிமங்கள் | LTTE Civil Force Images

2 weeks 3 days ago

'நம் வரலாற்றை

நாமே எழுதுவோம்'

------------------------

 • எழுதருகை(Warning): ஈழத்தமிழ் வலைத்தளங்களுக்கே உரித்தான படிமங்கள் மேல் தம் பெயரை எழுதும் மலத்திலும் கீழான செயலை செய்துவிடாதீர்கள். இவை உங்கள் வீட்டுச் சொத்தல்ல, தமிழீழத்தின் சொத்துக்களே!

 

என்னிடம் இருக்கின்ற மக்கள்படைகளின் நிழற்படங்கள்(Photos) & படிமங்கள்(Images) & திரைப்பிடிப்புகள்(screenshots) அத்துணையையும் இங்கே இணைத்துவிடுகிறேன்.. விரும்பியவர்கள் பயன்படுத்துங்கள்;சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.

 

மக்கள்படைப் பிரிவுகள்:-

 •    -->  எல்லைப்படை(ஆ&பெ) - இவர்கள் 'எல்லைப்புலிகள்' எனவும் அழைக்கப்பட்டனர்
 •      --> சிறப்பு எல்லைப்படை(ஆ) 
 •      --> ஊரகத் தொண்டர் சிறப்புப் படை(ஆ) 
 •      --> போருதவிப்படை(ஆ)
 •      --> கிராமியப்படை(ஆ&பெ) - இதை 'ஈழப்படை' என்றும் மக்கள் அழைப்பர் 

                          -->--> கிராமிய சிறப்புப்  படை

 •      --> உள்ளக மகளீர் பாதுகாப்பு அணி(பெ)

---------------------------------------------------

 

Civil Force divisions:-

 • Border Force (M&W) -Also called 'Border Tigers'
 • Special Border Force (M)
 • Rural Volunteers Special Trained Force (M)
 • War Help Force (M)
 • Village Level Force (M&W)- Also called 'Eelam Force' by Tamil people

                         -->--> Special Trained Village Level Force

 • Inner Womens Protection Team(W)

 

மக்கள்படை இலச்சினை | People Force Logo:

main-qimg-661f753b453bea68aa94a5cdc52adc49
'தமிழீழ
மக்கள்படை' 
எனப் புலியின் பாதங்களுக்கிடையில் எழுதப்பட்டுள்ளது
 
 
விடுதலைப் புலிகளின் மக்கள் படையினால் அணியப்பட்ட சீருடைகள்(ஆவணம்): https://ta.quora.com/விடுதலைப்-புலிகளின்
 
 

இலங்கையில் இரத்தக்களரியை ஏற்படுத்திய சிங்களம் மட்டும் சட்டமூலம் – இன்று 65 வருடங்கள்

2 weeks 3 days ago
இலங்கையில் இரத்தக்களரியை ஏற்படுத்திய சிங்களம் மட்டும் சட்டமூலம் – இன்று 65 வருடங்கள்
 
banda-01-696x348.png
 53 Views

இலங்கையில் பெரும் இரத்தக்களரிக்கு வழிவகுத்த சிங்களம் மட்டும் சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்துக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட தினம் இன்றாகும்.

சிங்களம் மட்டும் சட்டம், அதிகாரபூர்வமாக, “1956 ம் ஆண்டின் 33ம் இலக்க அரசகரும மொழிகள் சட்டம்” என்ற பெயரில் எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்.டி.பண்டாரநாயக்க தலைமையிலான அரசாங்கத்தால் 1956 ஆம் ஆண்டு ஜூ ன் 5 ஆம் திகதி இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.

“சிங்களம் மட்டுமே இலங்கையின் அரசகரும மொழி” என்ற சட்டத்தைக் குறிக்கும். இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதன் மூலம் இலங்கையின் ஆட்சி மொழியாக அதுவரை காலமும் இருந்த ஆங்கில மொழி அகற்றப்பட்டு பெரும்பான்மை சிங்களவர்கள் பேசும் சிங்கள மொழி ஆட்சி மொழியாக்கப்பட்டது.

தமிழ் எம்.பி.க்களின் கடுமையான எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் நிறைவேற்றப்பட்ட இச்சட்டமூலம் உடனடியாகவே இலங்கையில் பெரும் இரத்தக்களரிக்கு வழிவகுத்தது. இனநெருக்கடி தீவிரமடைந்து – ஆயுதப் போராட்டமாக வளர்ச்சியடைவதற்கும் இந்தச் சட்டமூலமே முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கியது.

1944 ஆம் ஆண்டில் ஜே. ஆர். ஜெயவர்தனா ஆங்கிலத்துக்குப் பதிலாக சிங்களத்தை அதிகாரபூர்வ மொழியாக்க வேண்டும் என அரசாங்க சபையில் கோரினார். ஆனாலும் ஆங்கிலம் தொடர்ந்து 1956 வரை ஆட்சி மொழியாக இருந்து வந்தது

1948 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை பிரித்தானியரிடம் இருந்து விடுதலை பெற்று டொமினியன் அந்தஸ்து பெற்றது. 1951 ஆம் ஆண்டில் பண்டாரநாயக்கா ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் இருந்து விலகி இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை ஆரம்பித்தார். இக்கட்சியின் மகாஜன எக்சத் பெரமுன கூட்டணி 1956 தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்றது.

பண்டாரநாயக்காவின் அமைச்சரவை பதவியேற்று 53 நாட்களுக்குள் (1956, ஜூன் 5) சிங்களம் மட்டும் சட்டம் பிரதிநிதிகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இச்சட்டமூலத்துக்கு ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆதரவளித்தது. தமிழ்க் கட்சிகள், மற்றும் சமசமாஜக் கட்சி, கம்யூனிஸ்டுகள் எதிர்த்து வாக்களித்தனர்.

இச்சட்டமூலத்தின் காரணமாக அரசுப் பணியில் உள்ள தமிழர்களும் சிங்களம் படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். இதனை எதிர்த்து அரசப் பணியிலிருந்த தமிழர்கள் பலர் பதவி விலகினார்கள்.

இச்சட்டத்தினை சில தமிழ், மற்றும் சிங்கள இடதுசாரி உறுப்பினர்கள் கூட எதிர்த்தனர். எஸ்.ஜே.வி.செல்வநாயகம் தலைமையில் பல போராட்டங்கள், முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. யாழ்ப்பாணம், வவுனியா, மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை போன்ற தமிழர் பகுதிகளில் அரசின் செயற்பாடுகள் இயங்க விடாது செய்யப்பட்டன.

“ஒரு மொழி இரண்டு நாடுகள்! இரண்டு மொழிகள் ஒரு நாடு” என இது தொடர்பான பாராளுமன்ற விவாதத்தின் போது லங்கா சமசமாஜக் கட்சியின் தலைவராக இருந்த கலாநிதி கொல்வின் ஆர் டி சில்வா அப்போது தீர்க்கதரிசனமாகச் சொல்லியிருந்தமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

இவற்றுக்கு மத்தியிலும் உறுதியாக நின்று இச்சட்டமூலத்தை நடைமுறைப்படுத்தினார் பண்டாரநாயக்க. நாட்டில் ஒரு பாரிய இரத்தக்களரிக்கான அத்திவாரத்தை இதன்மூலம் அவர் போட்டார்.

 

 

https://www.ilakku.org/?p=51514

நான் இறந்து போவதற்குள் என் பிள்ளைகளை விடுவிக்க வேண்டும் – ஒரு தாயின் காத்திருப்பு – பாலநாதன் சதீஸ்

2 weeks 4 days ago
நான் இறந்து போவதற்குள் என் பிள்ளைகளை விடுவிக்க வேண்டும் – ஒரு தாயின் காத்திருப்பு – பாலநாதன் சதீஸ்
June 4, 2021
 

 

IMG_20210527_100830-696x472.jpg

தன் பிள்ளைகளுக்காக உலக நாடுகளிடம் நீதி கேட்டு, பதின்மூன்று வருடங்கள் கடந்த நிலையில் நீதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் காணாமல் போன தன் இரு பிள்ளைகளுக்கான நீதிக்காக போராடும் தாய், காணாமல் போன தன் தந்தையை தேடும் பிஞ்சு மகனின் ஏக்கங்களுக்கு  நீதி  கிடைக்குமா? அவர்களின்  எதிர்பார்ப்பு தீருமா?

IMG_20210527_100725-1024x768.jpg

வவுனியா மாவட்டத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளினால் நடாத்தப்பட்டு வரும் போராட்ட களத்தில் வவுனியா நெளுக்குளத்தில் வசிப்பவர்தான் அரியரத்தினம் அன்னலட்சுமி.

இவர் போராட்டக் களத்தில்  காணாமல் போன மகன்களின் புகைப்படத்தை  தன் கையில் வைத்திருந்தவாறு ஏக்கத்துடன் எப்போதும் அமர்ந்திருப்பார். சுருங்கிய நெற்றி அதில் ஒரு திருநீற்று பூச்சும் இருக்கும். முதுமையில் உடல் பலமிழந்தாலும், காணாமல்போன   தன் மகன்களை எப்படியாவது கண்டு பிடித்துவிட வேண்டும் என்ற ஏக்கத்துடனும். யாரிடமாவது முறையிட்டால் தன் மகன்கள் வந்துவிடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் இரவு பகலாக  மன வைராக்கியத்தோடு  அந்த போராட்ட  களத்தில் காத்திருக்கின்றார்.

இந்த தாய் தன்  பிள்ளைக்காகவும், காணாமல் போன மகனின் பிள்ளையின் எதிர்கால வாழ்வுக்காகவும் நேரகாலம் பார்க்காமல் தன் பேரபிள்ளையினை தனியாக வீட்டில் விட்டு, காணாமல் போன மகன்களை  எப்படியாவது மீட்டுவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்காக நடாத்தப்படும் எல்லா  போராட்டங்களுக்கும்  இன்று வரை சென்று கொண்டு இருக்கிறார்.

IMG_20210527_100803-1024x768.jpg

போராட்டக் களங்களுக்கு அனுதாபம் தெரிவிக்க வரும் அதிகாரம் மிக்கவர்களிடமும், இவர்களை வைத்து அரசியல்  ஆதாயம் தேட வருபர்களிடமும்  தன் பிள்ளையை மீட்டு தரச்சொல்லி கெஞ்சுவார். அன்றில் இருந்து இன்றுவரை தன் தூக்கத்தை தொலைத்து தன் மகன்களுக்காக கலங்கிய விழிகளுடன் காத்திருக்கின்றார்.  இந்த தாயின் நிலையை யாருமே புரிந்து கொள்ளப்போவதில்லை.

“என்ர இரு பிள்ளைகளில் ஒருவர்  மூத்த மகன் ஜீவரட்ணம் 1990.09.02 ஆம் திகதி காட்டிற்கு தடிவெட்ட போன நிலையில் ஓமந்தையில் காணாமல் போய்விட்டார். எங்கு தேடியும் அவர் கிடைக்கவில்லை. அந்த கவலை ஆற முன்பே என்ர இளைய மகன் கோபிநாத்  வேலைக்காக வெளியில்  போனவன் இரவு வேளை வீரபுரத்திலுள்ள அவனது வீட்டுக்கு சாப்பிட திரும்பிய வேளை 2008.06.25 அன்று  வெள்ளை வானில்  வந்த இனந்தெரியாத நபர்கள் அவரை அடித்து துன்புறுத்தி வலுக் கட்டாயமாக தூக்கி சென்றுள்ளார்கள்.  இதனை அறிந்த நான் என் மகன் கடத்தி செல்லப்பட்ட அடுத்த நாள்  காவல் துறை நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துவிட்டு (2008.06.26) UNHER ICRC CARE  நிறுவனம், ஈ.பி.டி.பி அலுவலகத்திடம் முறைப்பாடு செய்து விட்டு, தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (புளொட்) அலுவலகத்தில் போய் மகனைக் காணவில்லை என்றும் கூறினேன்.

IMG_20210527_100841-1024x667.jpg

என் மகனை தேடி ஓவ்வொரு வருடமும்,  ஒவ்வொரு மாதமும் புலனாய்வுத் துறை மற்றும் காவல்துறையிடம் போய்க் கேட்பேன். என் மகனை விடச் சொல்லி. அவர்கள் வீட்டுக்கும் வருவார்கள் காவல்துறையினரும், புலனாய்வுத் துறையினரும் என் மகன்களை  கண்டுபிடித்து தருவதாக கூறி விளக்கமெடுக்க வருவார்கள். ஆனாலும் இதுவரை எனக்கான நீதி கிடைக்கவே இல்லை.

என் மகன் இல்லாமல்  என்னாலும் என் பேரப்பிள்ளையாலும் தனித்திருக்க முடியாது. எமக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை. என்ர மகனின் பிள்ளைக்கு தற்போது தாயும் இல்லை. வசதிகள் இல்லாமல் என்ர பேரபிள்ளையால் பாடசாலை கல்வியை  கூட தொடரமுடியவில்லை. என் பேரபிள்ளையை படிக்க வைக்கும் அளவிற்கு பொருளாதாரம்  என்னிடம் இல்லை. ஏனெனில் என் கணவரும் தற்போது உயிருடன் இல்லை. 2017.06.26ஆம் திகதி காணாமல் போன பிள்ளைகளை தேடியதனால் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு நோய்வாய்பட்டு உடல் பலவீனமடைந்து  இறந்துவிட்டார்.

என் இரண்டு மகன்களையும் இந்த அரசு கடத்தி விட்டது. இரண்டு பிள்ளைகளில்  ஒருவரையாவது விடச்சொல்லி இந்த அரசிடம் கேட்டிருக்கின்றேன். ஒரு முறையாவது என் பிள்ளைகளை காண்பிக்குமாறும் கேட்டிருக்கின்றேன். என் பிள்ளைகள் உயிருடன் இருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். இனியாவது சிறையில் இருக்கும் என் பிள்ளைகளையும், ஏனையவர்களின் பிள்ளைகளையும்  நான் இறந்து போவதற்குள் விடுவிக்கவேண்டும்.

IMG_20210527_101249-1024x683.jpg

எம் காணாமல் போன உறவுகளை மீட்பதற்கு கடவுளுடனும், இந்த அரசுடனும் நாம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். எம் நிலையறிந்து வெளிநாட்டு அரசுகளே எமக்கு நீதியினை பெற்று தரவேண்டும். அவர்கள் எம் பிள்ளைகளை மீட்டு தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலையே இன்றுவரை போராடிக்கொண்டிருக்கின்றோம்.”

என தன்  இரு மகன்களை தொலைத்த அந்த தாயிடம் இருந்து வந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும்  வலி நிறைந்ததாகவும்,   ஏக்கத்துடன் கலந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நிரம்பியிருந்தது.

இன்றைய ஆட்சியாளர்களே உங்கள் வீட்டில் இப்படி ஒரு இழப்பு வரும் வரை இதன் வலி உங்களுக்கு புரியப்போவதில்லை. நீங்கள் இனவாதம் பேசுவதற்கும், பணத்தாசை பிடித்து அலையவும்  எம் உறவுகளின் உணர்வுகளை  இரையாக்காதீர்கள்.  காணாமல் போன எம் உறவுகளுக்கு நீதியை பெற்று கொடுங்கள். இன்று தம் பிள்ளைகளை தொலைத்துவிட்டு துடித்துக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரின் கண்ணீரும்,    ஒருநாள் உங்களுக்கு கூரிய ஆயுதமாய் மாறும்.

தந்தை மரணம் : கந்தையா   அரியரத்தினம்

மரணம் : 2017.06.26

மூத்தமகன் : அரியரத்தினம்     ஜீவரத்தினம்

காணாமல் போன திகதி :   1990.09.02

இளையமகன் : அரியரத்தினம்   கோபிநாத்

காணாமல் போன திகதி :   2008.06.25
 

 

https://www.ilakku.org/?p=51431

தமிழீழ வரலாற்று நிகழ்பட(Video) ஆவணங்களை சேகரிப்பதற்கும் காப்பதற்கும் ஒரு நல்ல தளம் | A site for Eelam video archives

2 weeks 4 days ago

வலைத்தளத்திற்கான கொழுவி: https://eelam.tv/

 

  --> இனத்திற்கு நன்மையென்பதால் ஒரு வலைத்தளத்திற்கு நானாக முன்வந்து இலவச விளம்பரம் கொடுக்கிறேன். <--

 

எல்லா(Hello)..

வணக்கம் மக்களே../\...

இது ஒரு தமிழீழ வரலாற்று ஆவணங்களை காப்பதற்கான ஒரு நல்ல தளம். இதற்குள் நீங்கள் உங்களிடம் இருக்கின்ற நிகழ்படங்களை ஏற்றி பாதுகாக்கலாம். இது 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. நான் இதை 2021 ஆம் அண்டு சனவரியில்தான் கண்டறிந்தேன். ஏப்ரலில் இருந்து தொடர்ச்சியாக பதிவேற்றி வருகிறேன். அங்கும் Nanni Chozhan  என்னும் பெயரில் தான் இயங்குகிறேன். 

என்னிடம் இருந்த தமிழீழ நிகழ்படங்கள் 1000+ இதற்குள் பதிவேற்றியுள்ளேன். கிட்டத்தட்ட விடுதலைப் புலிகளின் அத்துணை நிகழ்படங்களையும் சேகரித்து இதற்குள் ஏற்றிவிட்டேன்.  'ஒளிவீச்சு' அத்துணையும் இதற்குள் உண்டு(வேறொருவர் ஏற்றியுள்ளார்). நான் ஏற்றியவற்றுள் 400 மேற்பட்டவை இனப்படுகொலை தொடர்பாக விடுதலைப் புலிகள் நேரடியாக வெளியிட்டவை. மேலும், பன்னூறு பாடல்கள், வரலாறுகள் மற்றும்  ஆவணங்கள் தொடர்பான நிகழ்படங்களையும் இதற்குள் ஏற்றியுள்ளேன். ஆங்கிலத்தில்தான் உண்டு.. எனவே தமிழறியா உங்கள் குழந்தைகளையும் இதை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தலாம்.

ஓரளவிற்கு யூடியூப்பிற்கு நிகரான ஓரளவான வசதி இதற்கு உண்டு. பிறரோடு கதைக்கலாம்; விருப்பங்கள் இடலாம். இன்ன பல. குறிப்பாக ஸ்ரேரஸ் வைக்கலாம். இதில் இன்னொரு வசதி உண்டு என்னவென்றால் நீங்கள் இந்த வலைத்தளதிற்குள்ளேயே விளம்பரம் செய்யலாம்🤣. மெய்யே. அதற்கு தேவையான காசினையும் நீங்கள் இதற்குள் ஏற்றும் நிகழ்படங்கள் கொண்டே உழைக்கலாம். ஆனால் அந்த காசை வெளியில் எடுக்க முடியாது என்பது ஒரு பம்பலான தகவல். இதைவிட இன்னும் பல வசதிகள் உண்டு. ஆனால், நீங்கள் ஏற்றும் நிகழ்படங்கள் பொறுப்பாளரால் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே அனுமதிக்கப்படும். 

இதற்குள் உள்ள நிகழ்படங்கள் துல்லியமான அளவிற்கு  வகை பிரிக்கப்படவில்லை. நான் இந்த வலைத்தளத்தை நடத்துபவருடன் கதைத்த மட்டில் அறிந்ததில் அவருக்கு எமது போராட்ட வரலாறுகள் தொடர்பான தகவல்கள் சுழியத்தைவிட கொஞ்சம் மேலதான் தெரியும். ஆனால் வயது 30+.  அப்படித்தான் என்னுடன் அவர் கதைத்தார்(அவர் நிகழ்படங்களை வகை பிரித்துள்ள விதத்தில் இருந்து நீங்களே அறியலாம்). ஆனால், எமது வரலாற்றை அடுத்த சந்ததிக்கு கொண்ட செல்ல வேண்டும் என்பதில் மிகவும் உறுதியாக உள்ளார். இது ஒன்றே காணும். எமக்கு வேண்டியது, நிகழ்படங்களை பிறரிடம் கொண்டு செல்லவும் பாதுகாக்கவும் ஒரு நல்ல வலைத்தளம். அந்த தகுதி இதற்கு உண்டு. எனவே இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். 

இதை நடத்துபவர்கள் தனியாக ஒரு தொலைக்காட்சி சன்னலும் வைத்துள்ளனர் என்று தேடிக் கண்டறிந்தேன். அதுவும் eelamtv என்னும் பெயரில்தான் இயங்குகிறது.(இரு பெயரும் சின்னமும் ஒரே போல்தான் உள்ளதால் நான் அவ்வாறாக நினைக்கின்றேன். பிழையாகவும் வாய்ப்புண்டு.)

இந்த வலைத்தளம் பற்றி நானறிந்த எல்லாவற்றையும் தெரிவித்துவிட்டேன். என்னால் முடிந்த ஒரு நிகழ்பட ஆவணக்காப்பினையும் செய்துள்ளேன். இனிமேல் பயன்படுத்துவதும் பயன்படுத்தாதும் தமிழீழ மக்களாகிய உங்களைப் பொறுத்ததே.

 • இதற்குள் உள்ள நிகழ்படங்களை பதிவிறக்க கீழ்க்கண்ட கொழுவியை பயன்படுத்துங்கள்:  https://getfvideo.com/

 

 

ஆக்கம் & வெளியீடு 
நன்னிச் சோழன்

தமிழீழக் காவல் துறை படிமங்கள் | Tamil eelam Police Images

2 weeks 5 days ago

'நம் வரலாற்றை

நாமே எழுதுவோம்'

------------------------

 • எழுதருகை: ஈழத்தமிழ் வலைத்தளங்களுக்கே உரித்தான படிமங்கள் மேல் தம் பெயரை எழுதும் மலத்திலும் கீழான செயலை செய்துவிடாதீர்கள். இவை உங்கள் வீட்டுச் சொத்தல்ல, தமிழீழத்தின் சொத்துக்களே!

 

என்னிடம் இருக்கின்ற தமிழீழத்தின் நிழற்படங்கள்(Photos) & படிமங்கள்(Images) & திரைப்பிடிப்புகள்(screenshots) அத்துணையையும் இங்கே இணைத்துவிடுகிறேன்.. விரும்பியவர்கள் பயன்படுத்துங்கள்;சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.

 

Tamil Eelam Police Logo | தமிழீழக் காவல் துறையின் இலச்சினை:

unnamed.jpg

 

 

வான்புலிகளின் வானூர்திகள்: ஒரு ஆவணம்

2 weeks 6 days ago
 • எழுதருகை(warning): இங்குள்ள செய்திகள் எவர் மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக எழுதப்படவில்லை.. இவை தமிழினத்தின் வரலற்றை ஆவணப்படுத்தும் முகமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளன என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்….!

main-qimg-1e54538613b44f6db80a91a08e26bce3

எல்லா(hello),

வணக்கம் மக்களே!

உங்கள் எல்லோரையும் மற்றொரு ஆய்வுக்கட்டுரையில் சந்திப்பதில் மகிழ்சியடைகிறேன். இன்று நாம் பார்க்கப்போவது தமிழீழ வான்படையான வான்புலிகளிடம் இருந்த வானூர்திகளைப் பற்றியே... சரி அதற்கு முன்னால் புலிகளிடம் எத்தனை வானூர்திகள் இருந்தன என்பதைப் பற்றி ஏதேனும் ஊகம்?...ம்ம்..

2...இல்லை..

5.. இல்லை....

7.. இல்லை…

உங்கள் ஊகம் காணும், நிறுத்துங்கள்! நானே சொல்கிறேன்.

சான்றோடு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வானூர்திகள் மொத்தம் 11 (87 நடு - 2009 பெப்ரவரி 21) ஆகும்..

சரி , எனக்கு ஆலாவட்டம் போடத் தெரியாது… வாருங்கள் நேரடியாக கட்டுரைக்குள் தாவுவோம்!

இங்கு நான் எழுதும் அனைத்தும் இறுதிப்போரில் சிங்களப்படைகள் வெளியிட்ட படங்கள், மற்றும் ஓர் நெடும்தொடராக வெளிவந்த ஆராச்சிக் கட்டுரை ஆகியவற்றில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற செய்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே எழுதுகிறேன். இற்றைய தேதிவரை உலகில் இருந்த இருந்துள்ள அனைத்து அமைப்புகளிலும் நடைமுறையரசுகளிலும் தமிழீழ நிழலரசை நடாத்திய த.வி.பு. மட்டுமே சொந்தமாக வானூர்தி கட்டுமான திறனை வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சி செய்தவர்கள், அதுவும் அந்தக்காலத்திலேயே!

.

 • புலிகளிடம் பறக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்த மொத்த வானூர்திகள் (சான்றோடு உறுதிப்படுத்தப்பட்டவை): 11
 1. கொச்சு இலகு கீழிதைகள் (micro light gliders) - 2
 2. தற்சுழல் பறனை(Gyroplane) - 1
 3. இரொபின்சன் R-44 இலகு உலங்கு வானூர்தி(Robinson R-44 light helicopter) - 1
 4. செம்மைப்படுத்திய சிலின் Z 143 குண்டுதாரிகள் (improvised Zlin Z 143 bombers) - 5 (3+2)
 5. வானலை கட்டுப்பாட்டு மாதிரி வானூர்தி (radio controlled model aircraft)- 2

.

 • கடலில் வைத்து அழிக்கப்பட்ட புலிகளின் அறியில்லா வானூர்திகள் - 3
 1. நான்காம் ஈழப்போரில், 7 ஒக்டோபர் 2007 அன்று சிங்கள சிறீலங்காக் கடற்படையால் தாட்டப்பட்ட(sunk) விடுதலைப் புலிகளின் கப்பல் பிரிவிற்குச் சொந்தமான படையேற்பாடு(logistics) கப்பலான எம்.வி.மற்சுசிமா இல் இலகு வானூர்திகள் இருந்த உளவுத் தகவல்கள் தமக்கு கிடைத்திருந்ததாக சிறீலங்கா கடற்படையின் முன்னாள் சேர்ப்பன்(Admiral) 'சயந்த கொலம்பக' செவ்வி ஒன்றின் போது தெரிவித்துள்ளார். அந்த வானூர்திகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் மூன்று என்று சிங்கள புலனாய்வாளர் 'ரொகான் குணரத்ன' தனது ஆய்வுக் கட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ளார்.

→ஆதாரம்:Rohan_Gunarathne.pd

(கப்பலுக்குள் இருந்ததோ இல்லையோ... எது எப்படி பார்த்தாலும் மேலும் மூன்று இருந்துள்ளது.)

.

 • புலிகளிடம் பறக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்த மொத்த வானூர்திகள் (ஐயமிருந்தும் உறுதிப்படுத்தப்பட முடியாதவை):
 1. செம்மைப்படுத்தப்பட்ட சிலின் Z 143 குண்டுதாரி (improvised Zlin Z 143 bomber) - 1
 2. செசுனா வித வானூர்தி - 1

.

 • புலிகளால் கட்டி முடிக்கப்படாத வானூர்தி
 1. விதமறியா கொச்சு இலகு வானூர்தி (unknown type micro light aircraft )- 1

.

 • 87 களில் வெள்ளோட்டம் விடப்பட்ட வானூர்தி (தோல்வி)
 1. உலகப்போர்-II வானூர்தி வடிவ வானூர்திகள் - 2

main-qimg-31357e61c981f65dc8607bd67deb79cf

'புலிகளின் வான்படையின் இலச்சினை | படிமப்புரவு: EelamView '

ஈழத்தமிழரின் வான்படைப் பிரிவினர் வான்புலிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் இளநீல வண்ணத்திலான வரிப்புலிச் சீருடையை அணிந்திருந்தனர். இவர்களின் வானோடிகள் வலது பக்க மார்பில் வானோடி என்னும் வாசகம் கொண்ட வில்லையினையும் இடது பக்கத்தில் பறப்பர் வில்லையினையும் (aviator badge) குத்தியிருப்பர்.

main-qimg-5d7d9de3c2eb98be70098099592c42a2

'வானோடி என்னும் வாசகம் கொண்ட வில்லை(badge) (வலது மார்பு)'

main-qimg-74442cecc626f4d3391ad2f3a81711e1

'பறப்பர் வில்லை(Aviation badge)-இடது மார்பு'

main-qimg-434aaf8cd538fbad5e6e2ebfd89a8827

'நீலப்புலி பதக்கம்'

இது ஐந்து தடவை தொடர்ந்து வானேறி வெற்றிகர வான்தாக்குதல் மேற்கொண்ட வானோடிகளிற்கு வழங்கப்படும் விருதாகும். இதன் பெயர் "நீலப்புலி" என்பதாகும். இது வான்புலிகளில்,

 • வான்கரும்புலி வானோடி பேரரையர்(கேணல்) ரூபன்(மாவீரர்)
 • வான்கரும்புலி வானோடி இள பேரரையர் (லெப்.கேணல்) சிரித்திரன்(மாவீரர்)
 • வானோடி (நிலை இல்லை) தெய்வீகன்/தேவியன் (மாவீரர்)

ஆகியோரிற்கு வழங்கப்பட்ட நிழற்படங்கள் இணையத்தளங்களில் உள்ளன.

(கீழே உள்ள 4 படத்திலும் வெவ்வேறு தமிழீழ வானோடிகள் , துணை வானோடிகள் மற்றும் வான்கலவர்(airmen) உள்ளனர்... இப்படங்களில் உள்ள வானோடிகளில் ஒருவரைத் தவிர்த்து ஏனைய 3 வானோடிகளும் வீரச்சாவடைந்து விட்டனர்)

main-qimg-c9ba48b04f86e6931ba4f9fd3df003cf

main-qimg-ece6efc196d274eb47b9d384ff7ae282

main-qimg-6813d6c99b2fadbe25011b1a57b320ef

main-qimg-bdc909a395e5bcc88b82723e1de278f2

 

 

 • புலிகளின் வானூர்தி கட்டுப்பாட்டு அறை:

main-qimg-97e1081a354cd93b9819c2f744825f79

main-qimg-52f693f24c01a7f5a1a0fd01243437bb

 

 

87 இருந்தே நான் கணக்கைத் தொடங்குகிறேன்..

 

1) உலகப்போர்-II வானூர்தி வடிவ வானூர்தி

 • உருவாக்கியவர்: இள பேரரையன்(லெப்.கேணல்). அப்பையா
 • இருப்பு எண்ணிகை - 2

புலிகளின் முதல் விமானம் -(இக்கட்டுரையானது புலிகள் காலத்தில் எழுதப்பட்டமையால் நம்பத் தகுந்தது . எனவே வாசித்துப் பாருங்கள்.. )

இவ்வானூர்தியானது 1987 'லிபரேசன் நடவடிக்கை'யின் போது வல்வெட்டித்துறையில் இருந்த புலிகளின் படைத்தளத்தில் வைத்து கைப்பற்றப்பட்டதாக சிறீலங்கா இராணுவம் அறிவித்திருந்தது. இதுவே அக்காலத்தில் ஆதாரத்தோடு வெளிவந்த புலிகளின் முதல் வானூர்தி. இதே போன்று மற்றுமொரு வானூர்தியும் அங்கிருந்ததாகவும் மேற்சுட்டியுள்ள கொழுவியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

main-qimg-57af8a544be088569c3e6a16f8a9d41a

'படிமப்புரவு:கோபால் R'

இந்த வானூர்தியின் தோற்றமானது பார்ப்பதற்கு இரண்டாம் உலகப்போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட வானூர்தி போன்றுள்ளது. இது புலிகளின் உள்நாட்டு மானுறுத்தமாகவும்(indigenous manufacture) அறியப்படுகிறது. படத்தின் பின்னணியில் தெரிவது அழிந்துபோன ஓர் கட்டடம். அவ்வலைத்தளத்திலும் ஓர் தொழிற்சாலையில் வானூர்திகள் தரித்து நின்றபோதுதான் அழிந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.. இது கொழுவியின் தகவல்களை உறுதிப்படுத்துவதுடன் இரண்டும் ஒரேலுகிறதல்லவா? (synchronize). இது என் துணிபு!

2) கொச்சு இலகு கீழிதை (micro light glider) :

→கொச்சு- சேர நாட்டு வழக்கு (எ.கா: கொச்சு வள்ளம்.. இருப்பதிலேயே சிறிய வள்ளம்)

இதே போல் புலிகளிடம் மொத்தம் இரண்டு வானூர்திகள் இருந்ததாக செய்திகள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.

 • இருப்பு எண்ணிகை - 2

→ கீழிதை - 1

main-qimg-06f4cc3c5d71d1510496435c89775cb4

'இடது புறத்தில் நிற்பவர் பேரரையன் (கேணல்) சங்கர் ஆவார். இவர்தான் வரலாற்றுக் காலத்தில் தமிழர் வான்படையின் முதல் கட்டளையாளர்(Commander) என அறியப்படுபவர் ஆவார்..'

main-qimg-0ab30d600c338d322087d23c8a6e2db5

'கீழிதையின் உடல்'

main-qimg-bc899a366741bb50d61550368ce823fa

'கீழிதையின் பின்பக்கம். வெள்ளை நிறத்தில் தெரிவதுதான் அதன் சுழலி'

main-qimg-ce78e40c81a57831ff81b849b186b65d

'கீழிதையின் பக்கவாடு. '

→ கீழிதை - 2

இரண்டாவது கீழிதை ஒன்று புலிகளிடம் இருந்ததாக சிங்களம் தான் கூறுகிறது.. ஆனால் இருந்தமைக்கான பூதியல் ஆதாரம் எதையும் இன்று வரை சிங்களம் காட்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

 

3) தற்சுழல் உலங்கூர்தி/தற்சுழல் பறனை (Gyrocopter/Gyroplane)

 • இருப்பு எண்ணிகை - 1

main-qimg-fc8dbb8b42dbc6271a3196477ead6423

'தற்சுழல் பறனையின் உடல் மேல் சுழலியைப் பொருந்துவதைக் காட்டும் படம்'

main-qimg-dd88daeeae935cce26704f0e871b50cb

'மூலைப் பார்வை'

main-qimg-56971861090f297175d93addb5cb1fdf

'முன்பக்க பார்வை'

main-qimg-dbaddec7411f4d95cbafa3eccc407ded

'தோழர்கள் புடைசூழ கொடிஞ்சியில்(cockpit) 2 வானோடிகள் அமர்ந்திருக்கின்றனர்.'

மேற்கண்ட திரைப்பிடிப்பில் நெகிழ்வான மகுடக்கவி(Floppy hat) அணிந்திருப்பவர் ஒரு வானோடியே. அவர்தான் பின்னாளில் வான்புலிகளின் துணைத் கட்டளையாளராய் ஆகியவர். அவருடைய இயக்கப்பெயர் இள பேரரையன் (லெப்.கேணல்) முல்லைச்செல்வன்(குசந்தன் என்று பொதுவாக அறியப்படுபவர்) என்பதாகும்.  அந்தக் கறுப்புக் கண்ணாடி போட்டிருப்பவர் அச்சுதன் எ சுரேஸ் ஆவார். எனக்கு இவரைப் பற்றி ஏதும் தெரியாது. சிங்கள புலனாய்வுத் துறையின் அறிக்கைகள் மூலம்தான் இவரும் ஒரு வானோடி என்று அறிந்தேன். இவர்தான் பின்னாளில் வான்புலிகளின் கட்டளையாளராய் செயற்பட்டவர் என்று சிங்கள புலனாய்வுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

main-qimg-c55510cf376a9f21ff4e672d00a1645c

'தற்சுழல் பறனையின் வால்பகுதி'

main-qimg-406159ccf5c2b90069ae15572e57c1dd

'தற்சுழல் பறனையின் பின்பக்கச் சுழலி'

 

4) இரொபின்சன் R-44 இலகு உலங்கு வானூர்தி(Robinson R-44 light helicopter)

இது புலிகளிடம் இருந்ததாகவும் தொண்ணூரகளின் பிற்பகுதியில் வீழ்ந்து நொறுங்கிவிட்டதாகவும் சிறீலங்கா அரசாங்கம் (புலிப்பகைவர்) சொல்கிறது.. படம் ஏதும் எனக்குக் கிடைக்கப்பெறவில்லை. ஆனாலும் சிங்களமே அத்தகவலை வெளியிட்டுள்ளதால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவலாக இங்கு இணைக்கின்றேன்.

ஆதாரம்: dossier on LTTE → பக்- 80, பத்தி -2.

 

4) புலிகளின் வான்படை வானூர்தியொன்றின் பொறி.. எதனது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ஆனால் மேலுள்ளவற்றினது மட்டும் இல்லை என்று உறுதியாத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இது சிறிய வகை இலகு வானூர்திகளிற்கான பொறியாக இருக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன்.

பொறி: 80 குதிரைவலு எஃவ்-30 காற்றால் குளிராகும் பொறி (80 HP F-30 air cooled engine)

main-qimg-83f8540e322d67478c051dbabf4055a0

'பின்பக்கத் தோற்றம்'

main-qimg-64c176fcda704ab83a6f27ffce137e94

'பக்க வாட்டுத் தோற்றம்'

5) செம்மைப்படுத்திய சிலின் Z 143 குண்டுதாரி ( Improvised Zlin Z 143 bomber 😞

 • இருப்பு எண்ணிக்கை - 5

இதுதான் புலிகளின் குண்டுதாரி வானூர்தி. இது செக் குடியரசின் உண்டாக்கல்(made) ஆகும். இவற்றில் களத்தில் 2 உம், தருவிக்கப்பட்டு புலத்தில் (ஓர் ஐரோப்பிய நாட்டில்) தரித்த நிலையில் மூன்றும் இருந்தன. இந்த ஐந்து வானூர்திகளும் புலிகளிடம் இருந்தமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . இதைப் புலிகளே உறுதிப்படுத்தும் விதமாக வான்கரும்புலித் தாக்குதல் முடிந்த பின்னர் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில் தம்மிடம் மேலும் மூன்று வானூர்திகள் இருப்பதாக கூறியிருந்தனர் என்பது இங்கு நினைவுகூறத் தக்கது.

வான்கரும்புலி வானூர்தி(kamikaze aircraft) மாறிய புலிகளின் வானூர்திகளின் செங்குத்து நிலைப்படுத்திகளில்(vertical stabilizer) இரண்டு தொடரிலக்கங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன. முறையே: 905, 906

main-qimg-4226e92dc347c69e3f1bb9917aac1ba6

'தாக்குதல் வானூர்தியாய் மாற்றும் முன்னர் எடுக்கப்பட்ட நிழற்படம்'

main-qimg-95898eb71d09da6a807a76902cc67249

'தாக்குதல் வானூர்தியாய் மாற்றிய பின்னர் எடுக்கப்பட்டு தொகுக்கப்பட்ட(edited) நிழற்படம்'

main-qimg-7db746b9837455dfb9b2138f77787770

(விதப்பங்கள்- specifications, பெருமம்- maximum, சில்லுத் தடம் - wheel track, நெடுக்கம் - range, ஏறோட்டம்- Take-off run, இறங்கோட்டம்- Landing run)

 

main-qimg-d7149e82a5a255c810d871701652aa05

'சிலின் 143-இன் கொடிஞ்சி (cockpit)'

 

main-qimg-af473c904589b418902a66b0b306748e

(மானுறுத்தம் - manufacture)

main-qimg-f6dad9a7a8a75ff399afe7a3dad3db60

'வான்புலிகளின் வானூர்தித் தீக்குடுக்கை'

இது போன்ற குண்டுகளை அந்தக் காலத்தில் தீக்குடுக்கை என்று சொல்வார்கள். இதுவே மிகவும் பொருத்தமானச் சொல். ஆனால் இது இன்று வழக்கொழிந்துவிட்டது.

 • குண்டின் நீளம் : 114cm-127cm
 • குண்டின் மொத்த எடை : 66 கி.கி.
 • வெடிபொருள் நிறை : 55 கி.கி,
 • வெடிபொருள் வகை : C-4 குண்டுச்(ball) சிதறல்களுடன் .

main-qimg-e0c6cd7391166f598b84bd6301677b60

'குண்டுச்(ball) சிதறல்கள் கோர்வையாய்  | தீக்குடுக்கையின் முன்பகுதி '

 

main-qimg-1f757abdba9deaa39f59fcd804228555

'குண்டுச்(ball) சிதறல்கள் ஒற்றையாய்'

 

main-qimg-aeea4029eaddae3bbe7c9dfb1a3818f0

'வான்புலிகளின் வான்கலவர்களால்(airmen) சிலின் 143-இன் மின்சாரக் குண்டு அடுக்கத்தில்(electric bomb track) ஆற்றப்படாத குண்டுகள் (unguided bombs) பொருத்தப்படுகின்றன.'

 

main-qimg-391c2eb673c2f4e6b1e7820a98769513

main-qimg-e625ff8079bc83a9e9f7c8996953da1f

'சிலின் 143-இன் மின்சாரக் குண்டு அடுக்கத்தில்(electric bomb rack) ஆற்றப்படாத குண்டுகள் (unguided bombs) பொருத்தப்பட்டுள்ளன.'

 

main-qimg-6ef67416607a2c262ad3d04969028820

'சிலின் குண்டுதாரியின் அடிப்பக்கம்'

 

main-qimg-c014ad55024042de977b5251c9317015

"வன்னியில் இருந்த ஓர் வான்பொல்லத்தில் (air strip) இருந்து சிலின் மேலெழும்புவதற்காக இரவு நேரத்தில் ஓடுதளத்தில் ஓடியபோது"

→ கடைசியாய் வான்கரும்புலித் தாக்குதலிற்குச் சென்ற வான்கரும்புலி வானோடி இள பேரரையர் (லெப்.கேணல்) சிரித்தரன் அண்ணாவிற்கு கையிலும் நெஞ்சிலும் வெடி விழுந்ததாகவும், அதனால்தான் இவரால் மேற்கொண்டு ஓட்ட முடியாமல்போய் விழுந்தார் என்றும், நான் இரணப்பாலையில் இருந்தபோது (தாக்குதல் நடந்த 2 ஆம் நாள் - அப்போது எனக்கு 9 வயது) எனக்கு ஒருவர்(அவரது பெயரை வெளியிட விரும்பவில்லை) தெரிவித்தார்.

→ அறியில்லா இரண்டு வான்புலிகளின் துணைவி/மனைவி-களின் மனை திருவையாறு(கிளி.) SSLR மிதிவண்டி கடைக்கு('SSLR சைக்கிள் கடை' என்றால் எல்லோருக்கும் தெரியும்) இடது பக்கமாக போகும் ஒழுங்கையில் 2008 வரை இருந்தது. இருவரும் சிங்களத்திதான். அந்த வீடு ஒருமாடி கட்டடம் ஆகும்.

 

 

6) ஆறாவது வானூர்தியொன்று புலிகளிடம் இருந்தது என்று நாந்தான் சொல்கிறேன். ஆனால் அதற்கு என்ன நடந்தது என்று எனக்குத் தெரியாது. எதனால் அப்படிச் சொல்கிறேன் என்றால் புலிகளின் ஓர் பரப்புரை நிகழ்படத்தில் தமிழீழ வான்பரப்பில் மூன்று வானூர்திகள் பறப்பில் ஈடுபட்டிருப்பது போலக் காட்டியிருந்தார்கள். அந்த நிகழ்படம்(video) இதோ.

https://eelam.tv/watch/க-த-த-ட-டம-ப-ட-ட-kuththattam-pooduda-ltte-aircrafts-வ-ன-ப-ல-கள-வ-ன-ர-த-கள-zlin-143-cessna_h61ppM57pLJjoNG.html

'பரப்புரை நிகழ்படம்'

main-qimg-c36c8e1065a0a4bbcf067f1a9ed4a954

'இப்படமானது மூன்றாவது வானூர்தியில் இருந்து வானில் வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது '

 

main-qimg-bd55276381894bec17ad51fad290c840

'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் 3 வானூர்திகள்'

 

main-qimg-c97b8efe0e6f15724ea5bd11a99df9cf

'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள்'

 

main-qimg-233acadd5587239373b1034db12ce0a7

'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள். இந்த வானூர்திகளின் இறக்கைகளைப் பாருங்கள், ஒரே மாதிரியாக உள்ளது'

 

main-qimg-0b59783b318ed7717eb1c940f103e233

'மேலே காட்டப்பட்டுள்ள அதே வானூர்திகள், முகிலின் கீழே பறக்கும் போது'

மேலே மூன்று சிலின்கள் பறப்பில் ஈடு்பட்டுளதை நீங்கள் காணலாம். இதில் இரண்டு சிலின்கள் வானிடியனாக மாறி அழிந்துபோய் விட்டன. அந்த மூன்றாவது சிலினிற்கு என்ன நடந்தது என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் அந்த மூன்றாவது சிலினிற்கான பிலிறுந்தி(Propeller) மட்டும் சிங்களப் படைகளால் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதோ உங்களின் பார்வைக்காக…

main-qimg-32120c9b88b3f5efd05751d70e587d08

'புதைகுழியில் இருந்து பிலிறுந்தி வெளியில் கொண்டுவரப்படுகிறது'

 

main-qimg-c463b9ae8be58c976eb7a9ff57e10d11

'இரண்டு படத்திலும் உள்ள பிலிறுந்தியும் ஒன்றே. இரண்டாவது படத்தில் பிலிறுந்தியின் நடு மூடி திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது'

 

 

இனிவரும் படங்களில்தான் ஒரு விதப்பான விதயம் (specific info/matter) உண்டு; படங்களை உத்துப் பாருங்கள். இந்தப் படங்கள் மேற்கண்ட நிகழ்படத்தில் செசுனா வித வானூர்திகள் குண்டுவீசுவது போல ஓர் படம் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் வருகிறது.

main-qimg-b1e30e9dd5c253c14747e7152852f3d4

'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள்'

 

main-qimg-80c57f9d47454f3c706bc143779ed6ff

'பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள்'

பறப்பில் உள்ள புலிகளின் வானூர்திகள். இந்த வானூர்திகளின் இறக்கைகளைப் பாருங்கள், நடுவில் உள்ளதன் இறக்கையானது ஏனைய இரண்டினதுமுடன் இருந்து வேறுபடுகிறது; வால்பகுதியும் அருகில் பறக்கும் வானூர்திகளிடம் இருந்து வேறுபடும் விதமாக ஒல்லியாக சற்று நீளமாக உள்ளது.

main-qimg-15d79c14fbe9626f8527098b8fe9b5

நடுவில் பறக்கும் வானூர்தியினின் இறக்கை வேறுபாடு நன்கு தெரிகிறது பாருங்கள். இவ்வானூர்தியின் இறக்கையானது வானூர்தியின் கொடிஞ்சியின் (cockpit) மேற்புறத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இது செசுனா (Cessna) வித வானூர்தியாக இருக்கலாம் என்பது என் துணிபு. இருந்தால் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்.

main-qimg-f496aaa2515ef48212f94c868ab3291c

அந்த நடுவில் உள்ள வானூர்தி செசுனா என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். ஏனெனில் செசுனாவிற்கான சாளர அமைப்பு இதில் உண்டு. அதாவது வானோடி இருக்கைக்கு அருகில் உள்ள சாளரம் மற்றும் பின்னால் உள்ள பாந்தர்(passenger) சாளரம்(window) ஆகிய இரண்டும் இரண்டு கறுப்புச் சதுரப் புள்ளிகளாகத் தனித்தனியாகத் தெரிகின்றன. நன்கு அண்மையாக்கிப் பார்த்தீர்களென்றால் இது தெளிவாகத் தெரியும். மேலும், இறக்கையானது கொடிஞ்சியின் மேற்புறத்தில் இருந்தே வானூர்தியுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது நன்கு தெரிகிறது.

main-qimg-e93c48c2416b92eb7a114801590dccf5

'செசுனா வானூர்தியின் தோற்றம் | படிமப்புரவு: Hobby World'

main-qimg-a66aaa0da1235dc9df50b40d28c50327

மேற்கண்ட படத்தில் வானூர்தியின் இறக்கை உடலோடு பொருந்தும் குழைச்சில் இறக்கையின் நிழலானது கொடிஞ்சி மீது விழுவது கறுப்பாகத் தெரிகிறது பாருங்கள். ஆனால் மற்றைய இரண்டிலும் அவ்வாறு நிகழவில்லை.

main-qimg-e83d24f793ea2fb1ef9c8dd445c9dce3

'அதே அந்த நடுவில் பறப்பில் உள்ள வானுர்திக்கு மட்டும் உருமறைப்பு வண்ணம் பூசப்படவில்லை. வெண்மையாய்த் தெரிகிறது பாருங்கள்; அதேநேரம் அருகில் பறக்கும் இரண்டிலும் உருமறைப்பு வண்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது.'

மேலே நான் கொடுத்திருக்கின்ற படங்களையும் ஏரண விளக்கங்களையும் வைத்துப் பார்க்கும் போது புலிகளிடம் செசுனா வகை வானூர்தியுடன் மேலும் ஒரு வானூர்தியும் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது என் முடிவு!

இதை மற்றொரு வகையில் பொருள் கொண்டால், புலிகளின் சிங்களத்திற்குத் தண்ணி காட்டுமோர் வழக்கமான செயல்பாட்டாகவும் இதைக் கொள்ளலாம். அதாவது வெளிநாட்டில் மூன்று வானூர்திகளின் பறப்பை நிழற்படமாக்கி அதை தமிழீழத்தில் வெளியிட்டிருக்கக்கூடும் என்பது என் துணிபு. மேலும் புலிகள் இரண்டையும் செய்வதில் வல்லவர்கள்; பன்முறை செய்துள்ளனர் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்க விதயமாகும். ஆகவே என்னால் ஒன்றை மட்டும் அறுதிப்படுத்திய உறுதியான கூற்றாக கூற முடியவில்லை.

 

 • குறிப்பு: எழிலன்புரம், புதுக்குடியிருப்பு மற்றும் முருகண்டியில் உள்ள நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் கூற்றுப்படி, விடுதலைப்புலிகளிடம் செசுனா இசுகை மாசுரர் விதத்தைச் சேர்ந்த வானூர்தி ஒன்று இருப்பதாகவும் அது அடிக்கடி வானில் பறப்பதை சாட்சி நேரில் கண்டதாகவும் ஜூலை 28, 2006 அன்று சுவீடனை தளமாகக் கொண்ட ஆசிய ட்ரிப்யூன்(Asian Tribune) மின்-செய்தித்தாளானது செய்தி வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

 

7) வானலை கட்டுப்பாட்டு மாதிரி வானூர்தி (radio controlled model aircraft )

இவ்வானூர்திகளைப் புலிகள், தமது உளவு சேவைக்காகவோ அல்லது புலிகளின் வலவனில்லா வானூர்திகளின் முன்மாதிரி வானூர்தியாகவோ இருப்பதற்கு தருவித்திருக்கலாம் என்பது என் துணிபு.

 • → (1)

இந்த வண்டு கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு சிங்களப் படைகளால் கடற்புலிகளின் வழங்கல் அணியிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டது ஆகும்.

 • உடல் நீளம்: 5.5அடி
 • இறக்கை நீட்டம்(wing span): 13 அடி (தோராயமாக)

main-qimg-4086366700bc238fd558c1752ec32a77

அதற்கான வானலை கட்டுப்படுத்தி(radio controller)

main-qimg-61933bd9e6419da5f410a691f9799d47

 • செசுனா N739RF (Cessna N739RF)

இது சீகல் மாதிரியைச்(seagull model) சேர்ந்த KIT விதமான வானூர்தியாகும்.

உடல் பகுதிகள் உதிரிகளாக:

main-qimg-c05d57a9ec2ee2bff08fa460d15494b9

 

main-qimg-93b3d53801c69bb50b5c5002aa9146ef

 

அதற்கான வானலை கட்டுப்படுத்தி (radio controller):-

main-qimg-7716faf8855d067643b6d42103fcd8f3

 

அதை ஒன்று சேர்ப்பதற்கான கையேடு:

main-qimg-9f4e608e6c2d2afa7949febd08205ef8

 

 • கொச்சு இலகுவானூர்தி (micro light aircraft)

இவ்வானூர்தி கைப்பற்றப்பட்ட இடம் பார்ப்பதற்கு வானூர்தி பழுதுபார்க்கும் பட்டறை போன்று இருந்தது என்கிறது சிங்களம். அது தொடக்கநிலையிடமாக இருந்தாலும், அங்குள்ள கட்டுமானங்களானவை புலிகள் தமது சொந்த சரக்குகளை உருவாக்க, பராமரிக்க மற்றும் செயல்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தினர் என்பதைக் குறிக்கிறது. கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களினுள் பரவலான அறிவியல் இதழ் மற்றும் பல வானூர்தியியல் பொறியியல் புத்தகங்கள் இருந்தன. இவற்றுடன் அங்கு எளிய ‘நீரே செய்யும் (do it yourself)’ புத்தகங்கமும் இருந்துள்ளது. இப்புத்தகத்தில் உள்ள வழிகாட்டலின்படி பெருவங்க விங்களம் (aluminum alloy) / உலோகத் தாள்களைக் (metal sheet) கோத்திணைக்க(fabricate) கடைசல் எந்திரம்(lathe) உட்பட பல எந்திரங்கள் அங்கிருந்தன.

main-qimg-89f0d771d36d9a3d2e8de4cc60415eb2

'எதிரி கையில் கிடைக்கக்கூடாது என்பதற்காக எரியூட்டப்பட்ட வானூர்தியின் எச்சம்'

 

main-qimg-8083eedaa5f3a3ec3db83c8295e7c4b8

'எதிரி கையில் கிடைக்கக்கூடாது என்பதற்காக எரியூட்டப்பட்ட வானூர்தியின் எச்சம்'

main-qimg-b420f5804c10ec4ce20599f469777663

'எரியூட்டப்பட்ட வானூர்தியின் மையப்பகுதி'

 

main-qimg-8e6d8717a89055b77618f807927a6f87

'வானூர்தி மாதிரிப்படம்'

 

main-qimg-6dc8ee66bb73990608008af3e4c57f82

'வானூர்தி மாதிரிப்படம்'

மேற்கண்ட வானூர்தி பற்றிய செய்திகள் இந்நிகழ்படத்தில்(video) உண்டு. மேலும் நான் மேற்கூறியிருந்த அந்த வானூர்திப் பட்டறையையும் புத்தகங்களையையும் இதில் காணலாம்.

 

 

 

 • புலிகளின் வான்படை அணியங்கள்(accessories)

சிங்களப் படைகளால் கைப்பற்றப்பட்ட புலிகளின் வான்படை அணியங்கள்(accessories):-

main-qimg-df41d8c102def05dfc7c15bdf18e85d0

'பயிற்சி பாவனையாக்கி (training simulator)'

main-qimg-968f1dcd44817e4316cf7e6c3b3c4f5b

'பறப்பு பாவனையாக்கி (flying simulator)'

main-qimg-20495e89509e121a66e4f982f1db3c29

'மஞ்சள் நிறத்தில் இருப்பது மின்சூழ் (electric torch light) என்று நினைக்கின்றேன். புலிகள் இரவு நேரத்தில் வானோடிகளுக்கு ஓடுபாதையைக் காட்ட மின்சூழ்களையே பயன்படுத்தினர் என்பதை இங்கு நினைவுபடுத்திக்கொள்ள விரும்புகிறேன். '

main-qimg-967460dbf47f8cec182df8f86e5af9b0

'நீல நிறத்தில் தெரிவது  பறனை உடுப்பு ஆகும்'

main-qimg-e98240f7b054f07e56305a41d143878c

 

main-qimg-207a3ff3518e95bb2e4257bba6c21830

'வட்டைகள்(tires) மற்றும் ஒருசில கோப்புகள்'

main-qimg-47e06dc71347b212688c930f3e5fb653

'ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக உள்ளது தொடர்பாடல் கரணங்கள் (communication device) என்று நினைக்கின்றேன். மற்றையது கதிவீ காட்சியக கரணமாக (RADAR display device) இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன், சரியாகத் தெரியவில்லை.'

main-qimg-8db6662f21753873a073d046233b2e12

main-qimg-fd0a33904c880c79f5ccdbdd38895307

main-qimg-2efdeedf1d13fc78a9e95c5c4a00743f

main-qimg-24948a56444d7334759d37c3937ea5c5

main-qimg-1a4fedcb0a891e09eed75fde0ca2ec5a

main-qimg-59e9b95f601f8512314b12caeb962231

main-qimg-e40cfeedc5431a4903b37a23727fa9ef

 

 • பிற்சேர்க்கை (14/10/2020)

main-qimg-a3a3faf236b2494d6c121c1217a77255

'வான்கரும்புலி வானோடி பேரரையர்(கேணல்) ரூபன் அவர்கள் பரக்குடையில்(parachute) குதித்து எழுந்தபோது.' | படிமப்புரவு: Rajarata, Flickr

 

 • பிற்சேர்க்கை (2/6/2021):

 

 • உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உயிரோடு உள்ள தமிழீழ வானோடிகள்:

kusanthan alias mullaichchelvan.jpg

'இள பேரரையர்(லெப். கேணல்) முல்லைச்செல்வன் (குசந்தன் என்றால் பலருக்கும் தெரியும்)'

achchuthan alias suresh.jpg

'(நிலை தெரியாது) சுரேஸ் எ அச்சுதன்'

 

உசாத்துணை:

படிமப்புரவு:

தொகுப்பு & வெளியீடு

நன்னிச்சோழன்

Checked
Wed, 06/23/2021 - 01:49
எங்கள் மண் Latest Topics
Subscribe to எங்கள் மண் feed