சோழர் காலச் சிவன் கோவில், மண்ணித்தலை
 
Credit http://www.maravanpulo.com/?p=759

சோழர் காலச் சிவன் கோவில், மண்ணித்தலை

மீனா
Sign in to follow this  

Credit

http://www.maravanpulo.com/?p=759
Sign in to follow this  

Photo Information for சோழர் காலச் சிவன் கோவில், மண்ணித்தலை

Taken with NIKON COOLPIX P90

  • 4.6 mm
  • 10/2532
  • f f/5.6
  • ISO 64
View all photo EXIF information