மலர்
 
© மல்லிகை வாசம்
Credit மல்லிகை வாசம்

மலர்

Credit

மல்லிகை வாசம்

Copyright

© மல்லிகை வாசம்
Sign in to follow this  


Photo Information for மலர்

Taken with HTC HTC 2PZF1

  • 4.6 mm
  • 1/1429
  • f f/1.8
  • ISO 100
View all photo EXIF information