யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

இலங்கை-முஸ்லீம்

இதுவே இலங்கை முஸ்லீம்களின் உண்மைத் தோற்றம். நிகாப்.. புர்க்கா எல்லாம் வலிந்து திணிக்கப்பட்ட அராபிய அடையாளங்கள்.

Sign in to follow this  
From the album:

மக்கள்

  • 4 images

Photo Information for இலங்கை-முஸ்லீம்