யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

முஸ்லீம்கள் செய்த கொடுமை-2

தமிழ் மக்கள் மீது முஸ்லீம் காடைகள் கட்டவிழ்த்து விட்ட கொடுமைகள்.. 1990 இல் இருந்தே ஆரம்பமாகி விட்டது. இன்னும் தொடர்கிறது.

Sign in to follow this  
From the album:

மக்கள்

  • 4 images