கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 27 replies
  • 2,426 views
  • 12 replies
  • 1,203 views
  • 3 replies
  • 1,366 views
  • 64 replies
  • 10,986 views
  • 0 replies
  • 805 views
  • 17 replies
  • 1,640 views
  • 40 replies
  • 9,790 views
  • 9 replies
  • 1,058 views
  • 98 replies
  • 27,687 views
  • 4 replies
  • 944 views
  • 16 replies
  • 1,401 views
  • 0 replies
  • 900 views
  • 19 replies
  • 2,296 views
  • 5 replies
  • 940 views
  • 14 replies
  • 2,461 views
  • 1 reply
  • 1,555 views
  • 8 replies
  • 935 views
  • 7 replies
  • 2,164 views
  • 8 replies
  • 1,963 views
  • 7 replies
  • 799 views
  • 7 replies
  • 523 views
  • 16 replies
  • 1,430 views
  • 25 replies
  • 3,123 views
  • 13 replies
  • 1,486 views
  • 17 replies
  • 1,406 views