• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

395 topics in this forum

  • 7 replies
  • 1,932 views
  • 58 replies
  • 4,734 views
  • 17 replies
  • 1,773 views
  • 22 replies
  • 3,498 views
  • 9 replies
  • 1,107 views
  • 25 replies
  • 2,958 views
  • 46 replies
  • 2,775 views
  • 7 replies
  • 1,891 views
  • 6 replies
  • 2,789 views
  • 26 replies
  • 2,110 views
  • 10 replies
  • 2,062 views
  • 40 replies
  • 2,528 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,172 views
  • 15 replies
  • 1,425 views
  • 15 replies
  • 1,761 views
  • 23 replies
  • 2,587 views
  • 13 replies
  • 2,112 views
  • 23 replies
  • 1,658 views
  • 8 replies
  • 1,908 views
  • 12 replies
  • 1,172 views
  • 29 replies
  • 1,575 views
  • 7 replies
  • 1,725 views
  • 0 replies
  • 1,195 views
  • 12 replies
  • 1,163 views
  • 4 replies
  • 585 views