கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,736 views
  • 22 replies
  • 3,363 views
  • 9 replies
  • 1,089 views
  • 25 replies
  • 2,789 views
  • 46 replies
  • 2,722 views
  • 7 replies
  • 1,848 views
  • 6 replies
  • 2,071 views
  • 26 replies
  • 2,014 views
  • 10 replies
  • 2,011 views
  • 40 replies
  • 2,478 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,140 views
  • 15 replies
  • 1,403 views
  • 15 replies
  • 1,722 views
  • 23 replies
  • 2,509 views
  • 13 replies
  • 2,033 views
  • 23 replies
  • 1,602 views
  • 8 replies
  • 1,850 views
  • 12 replies
  • 1,148 views
  • 29 replies
  • 1,528 views
  • 7 replies
  • 1,702 views
  • 0 replies
  • 1,162 views
  • 12 replies
  • 1,135 views
  • 4 replies
  • 568 views
  • 6 replies
  • 1,089 views
  • 122 replies
  • 6,826 views