கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,687 views
  • 22 replies
  • 2,830 views
  • 9 replies
  • 1,063 views
  • 24 replies
  • 2,325 views
  • 46 replies
  • 2,630 views
  • 7 replies
  • 1,717 views
  • 26 replies
  • 1,960 views
  • 10 replies
  • 1,933 views
  • 40 replies
  • 2,386 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,096 views
  • 15 replies
  • 1,349 views
  • 15 replies
  • 1,656 views
  • 23 replies
  • 2,408 views
  • 13 replies
  • 1,797 views
  • 23 replies
  • 1,511 views
  • 8 replies
  • 1,647 views
  • 12 replies
  • 1,093 views
  • 29 replies
  • 1,427 views
  • 7 replies
  • 1,615 views
  • 0 replies
  • 1,106 views
  • 12 replies
  • 1,114 views
  • 4 replies
  • 532 views
  • 6 replies
  • 1,061 views
  • 122 replies
  • 6,605 views
  • 11 replies
  • 5,119 views