• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 7 replies
  • 2,835 views
  • 60 replies
  • 7,328 views
  • 17 replies
  • 1,786 views
  • 22 replies
  • 3,565 views
  • 9 replies
  • 1,116 views
  • 25 replies
  • 3,038 views
  • 46 replies
  • 2,817 views
  • 7 replies
  • 1,910 views
  • 6 replies
  • 2,854 views
  • 26 replies
  • 2,143 views
  • 10 replies
  • 2,078 views
  • 40 replies
  • 2,562 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,196 views
  • 15 replies
  • 1,454 views
  • 15 replies
  • 1,777 views
  • 23 replies
  • 2,615 views
  • 13 replies
  • 2,149 views
  • 23 replies
  • 1,687 views
  • 8 replies
  • 1,937 views
  • 12 replies
  • 1,190 views
  • 29 replies
  • 1,604 views
  • 7 replies
  • 1,737 views
  • 0 replies
  • 1,211 views
  • 12 replies
  • 1,177 views
  • 4 replies
  • 592 views