கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

408 topics in this forum

  • 7 replies
  • 3,073 views
  • 60 replies
  • 8,409 views
  • 17 replies
  • 1,863 views
  • 22 replies
  • 2,425 views
  • 22 replies
  • 3,782 views
  • 9 replies
  • 1,150 views
  • 25 replies
  • 3,323 views
  • 46 replies
  • 2,878 views
  • 7 replies
  • 1,994 views
  • 6 replies
  • 2,987 views
  • 26 replies
  • 2,227 views
  • 10 replies
  • 2,134 views
  • 40 replies
  • 2,623 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,244 views
  • 15 replies
  • 1,497 views
  • 15 replies
  • 1,831 views
  • 23 replies
  • 2,667 views
  • 13 replies
  • 2,283 views
  • 23 replies
  • 1,757 views
  • 8 replies
  • 2,015 views
  • 12 replies
  • 1,224 views
  • 29 replies
  • 1,668 views
  • 7 replies
  • 1,789 views
  • 0 replies
  • 1,258 views
  • 12 replies
  • 1,197 views