புதிய பதிவுகள்

ப‌ழைய‌ யாழ் க‌ள‌மும் நாங்க‌ளும் அன்பான‌ நினைவுக‌ளும்

21 minutes 44 seconds ago
வ‌ண‌க்க‌ம் உற‌வுக‌ளே ப‌ழைய‌ யாழ் க‌ள‌த்தை நாம் எப்ப‌டி ம‌ற‌ப்ப‌து / அப்ப‌ இருந்த‌ ம‌கிழ்ச்சி விருவிருப்பு அதிர‌டி ப‌திவுக‌ள் உற‌வுக‌ளை உற‌வுக‌ள் சிரிக்க‌ வைப்ப‌து அன்பாய் கிண்ட‌ல் அடிப்ப‌து என்று சொல்லிட்டு போக‌லாம் அந்த‌ இன்ப‌மான‌ கால‌த்தை 🙏😂👏 / ஊர் புதின‌த்தில் மிண்ண‌ல் அண்ணா, த‌யா அண்ணா , காட்டாறு அண்ணா , நெடுங்கால‌போவான் அண்ணா , த‌மிழ் சிறி அண்ணா , த‌மிழ‌ச்சி அக்கா , குமார‌சாமி தாத்தா , நெல்லைய‌ன் அண்ணா , க‌ந்த‌ப்பு அண்ணா , புத்த‌ன் அண்ணா , இளைஞ‌ன் அண்ணா , சுவி அண்ணா, நுனாவில‌ன் அண்ணா , சூறாவ‌ளி அண்ணா , புல‌வ‌ர் அண்ணா , ட‌ங்கு அண்ணா , ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணா , முனிவ‌ர் அண்ணா , நிலாம‌தி அக்கா , சுப்ப‌ன்னை , சின்ன‌ப்பு அண்ணா , ஊமை அண்ணா , வ‌ச‌ம்பு அண்ணா , விக‌ட‌ன் அண்ணா , விசுகு அண்ணா , ம‌ருத‌ங்கேனி அண்ணா , தூய‌வ‌ன் அண்ணா , குறுக்கால‌ போவான் அண்ணா , கிருப‌ன் அண்ணா , இவ‌ர்க‌ள் எல்லாரும் ஊர் புதின‌த்தில் எழுதின‌ கால‌த்தில் யாழில் பொழுது போர‌து தெரியாது , (குறுக்கால‌ போவான் அண்ணாவுக்கு எல்லாரும் போட்டு தாக்குவ‌தை பார்த்து சிரிக்கிற‌து 😁😂 ) யாழில் அப்ப‌ இருந்த‌ எம் உற‌வுக‌ளின் போராட்ட‌ உண‌ர்வும் போராட்ட‌ ப‌ற்றும் எம் உற‌வுக‌ளின் எழுத்தும் விய‌மிக்க‌ வைச்ச‌து , யாழில் உற‌வுக‌ளை சிரிக்க‌ வைக்க‌ ஜ‌முனா என்ற‌ ஜ‌ம்பவான் இருந்தார் , அவ‌ரின் ஒவ்வொரு ப‌திவும் சிரிப்பு தான் 😂😁 / யாழில் புதிதா வார‌ உற‌வுக‌ளை அன்பாய் வ‌ர‌வேற்க்க‌ ந‌ம்ம‌ த‌மிழ் சிறி அண்ணா தான் கிங்கு 😍😍😘/ பீர‌ங்கி என்ர‌ ஒரு உற‌வு யாழில் புதிதாய் இணைந்தார் / ( அவ‌ர் இட்ட‌ முத‌ல் ப‌திவு (சிங்க‌ள‌ இன‌வாத‌ அர‌சுக்கு எதிராக‌ எங்கே பீர‌ங்கி தாக்குத‌ல் செய்ய‌ வ‌ந்து உள்ளேன் என்னை உள்ளே இழுத்து செல்ல‌வும் என்று எழுதி இருந்தார் 😂😁 ) ப‌ழைய‌ யாழ் உற‌வுக‌ள் பீர‌ங்கியை அமொக‌மாய் வ‌ர‌வேற்றார்க‌ள் 🙏 அதோடு அவ‌ரின் ஆர‌ம்ப‌ ப‌திவை பார்த்து ப‌ல‌ரும் சிரித்தார்க‌ள் 😂😁/ ப‌ஞ்சு டையிலாக் எழுதுவ‌தில் எங்க‌ள் க‌ள்ளு கொட்டில் ராஜா ( குமார‌சாமி தாத்தாவை அடிக்க‌ ஆட்க‌ளே இல்லை , எவ‌ள‌வு ப‌ழ‌மொழி ப‌ஞ்சு டையிலாக்கை தாத்தா எழுதி இருப்பார் , தாத்தா எழுதின‌ எல்லா ப‌ஞ்சு டையிலாக்கும் என‌க்கு நினைவு இருக்கு 😂👏😁) ( காட்டாறு நான் நினைக்கிறேன் இவ‌ர் முன்னால் போராளி என்று , இந்த‌ உற‌வு அதிக‌ம் எழுத‌ மாட்டார் , எழுத‌ தொட‌ங்கினா , புலிவாந்தி எடுப்ப‌வ‌ர்க‌ளை ஒரு கை பார்த்து விட்டு தான் ம‌னுச‌ன் யாழை விட்டு போவார் / ஒரு கால‌த்தில் ஜ‌யாவின் க‌ருத்தை விரும்பி வாசிப்பேன் , இனி அப்ப‌டி ஒரு கால‌ம் எப்ப‌ வ‌ரும் 😓😓🤔 / சூறாவ‌ளி , த‌மிழ் உண‌ர்வு த‌மிழின‌ துரோகி க‌ருணா மீதான‌ உண்மையான‌ வெறுப்பு , உற‌வுக‌ளுட‌ன் பேனும் ந‌ல்ல‌ அன்பு , அவ‌ர் யாழில் எழுதின‌ ஒரு ப‌ழ‌மொழி ( நாய் கெட்ட‌ கேட்டுக்கு ஞாயிற்று கிழ‌மை லீவு கேட்டிச்சாம் 😂😁) இதை வாசித்த‌ யாழ் உற‌வுக‌ள் ம‌ன‌ம் விட்டு சிரித்தார்க‌ள் ) யாழ் க‌ண்ட‌ ந‌ல்ல‌ ஒரு உற‌வு ந‌ம்ம‌ சூறாவ‌ளி 👏/ விசுகு அண்ணா , அண்ணாவின் எழுத்து ஆர‌ம்ப‌த்தில் த‌மிழீழ‌த்தை ப‌ற்றி தான் , கொண்ட‌ கொள்கை நேர‌த்துக்கு நேர‌ம் நிர‌ம் மாரும் ப‌ழ‌க்க‌ம் இல்லை அன்றில் இருந்து இன்று வ‌ர‌ ஒரு கொள்கையோடு தான் இருக்கிறார் அது த‌மிழீழ‌ம் 💪 / த‌யா அண்ணா யாழில் நிண்டா ம‌ன‌தில் ஏதோ ஒரு ம‌கிழ்ச்சியாய் இருக்கும் 👏, அந்த‌ கால‌த்தில் த‌யா அண்ணா எழுதின‌து ஒன்றா இர‌ண்டா ம‌ற‌க்க‌ , இப்ப‌டியான‌ யாழ் உற‌வுக‌ள் அப்ப‌ எழுதி போட்டு இப்ப‌ எழுதாம‌ இருக்க‌ யாழ் இணையத்தில் மாற்ற‌ம் தெரியுது எம் உற‌வுக‌ள் ப‌ல‌ர் இல்லாத‌து 🤔 , ந‌ல்ல‌ அண்ணா 🙏, முனிவ‌ர் அண்ணா வ‌ஞ்ச‌க‌ம் இல்லாம‌ எல்லாருட‌னும் ப‌ழ‌கும் உற‌வு , மினிவ‌ர் யாழில் அறிமுக‌மான‌து எங்க‌ எல்லாருக்கும் அந்த‌ கால‌த்தில் பெரிய‌ ம‌கிழ்ச்சியை குடுத்த‌து 🙏👏, ந‌கைச்சுவை எழுத்து , உண்மையான‌ பாச‌ம் , 2008 பார்த்த‌ முனிவ‌ர் தான் இப்ப‌வும் , என்ன‌ பெய‌ரை மாத்தி எழுதுகிறார் இப்போது 😉/ கிருப‌ன் அண்ணா , அப்ப‌ இருக்கிர‌ கிருப‌ன் அண்ணா கொஞ்ச‌ம் சீண்ட‌ல் பாட்டி , என்னோட‌ சீண்டுவ‌து இல்லை ம‌ற்ற‌ உற‌வுக‌ளோடை , எல்லாரும் ஒன்னா கும்மி அடிச்ச‌ கால‌ம் பொற்கால‌ம் 😁🙏, கிருப‌ன் அண்ணாவும் சிரிக்கும் ப‌டி 2008ம் ஆண்டு சிறு வ‌ரி எழுதினார் , அத‌ நான் எழுதுவ‌து ச‌ரி இல்லை அத‌ எழுதினா இன்னொரு உற‌வின் ம‌ன‌ம் சில‌து வேத‌னை ப‌ட‌லாம் அத‌னால் அத‌ த‌விர்க்கிறேன் , கிருப‌ன் அண்ணா எழுதின‌து சிரிக்க‌ தான் 😁😂 / விக‌ட‌ன் அண்ணா , ஆண்ட‌வா இப்ப‌டியும் ஒரு அண்ணாவை யாழில் க‌ண்ட‌தையிட்டு ம‌கிழ்ச்சி , அம்மா பாச‌ம் ப‌ற்றி வ‌ரியோடு சிறு ம‌ட‌லும் செய்தார் , அது என‌க்கு அப்ப‌ மிக‌வும் பிடிச்சு இருந்த‌து என‌து க‌ண‌ணியிலும் அந்த‌ ப‌ட‌த்தை ப‌திவிற‌க்க‌ம் செய்து வைச்சேன் , யார் வ‌ம்புக்கும் போர‌து இல்லை , தானும் த‌ன்ர‌ பாடும் , ம‌கிழ்ச்சியாய் எழுதுவார் , த‌மிழீழ‌ ப‌ற்று அதிக‌ம் 🙏👏/ விக‌ட‌ன் அண்ணாவின் யாழ் அவ‌தாரில் அவ‌ரின் ப‌ட‌ம் போட்டு இருந்தார் , அண்ணா பார்க்க‌ ரொம்ப‌ அழ‌காய் இருக்கிறார் 😍 / விக‌ட‌க‌வி அண்ணா எங்க‌ளோட‌ யாழில் எழுதின‌ கால‌ம் அழ‌கான‌ கால‌ம் 😍 / சுவி அண்ணா என‌க்கு தெரிந்த‌ ம‌ட்டில் த‌ன‌து சொந்த‌ ஆக்க‌ங்க‌ள் யாழில் எழுதின‌ மாதிரி தெரிய‌ல‌ , சுவி அண்ணா ந‌ம்ம‌ யாழ் வாத்தியாரை போல் அந்த‌க் கால‌ம் தொட்டு இந்த‌க் கால‌ம் வ‌ர‌ ரொம்ப‌ அமைதியான‌வ‌ர் , ம‌ற்ற‌ உற‌வுக‌ளின் ப‌திவுக‌ளுக்கு அந்த‌ கால‌ம் தொட்டு இந்த‌ கால‌ம் வ‌ர‌ ஊக்க‌ம் குடுப்ப‌வ‌ர் , இப்ப‌டியான‌ ந‌ல்ல‌ உற‌வுக‌ளை அறிக‌ம் செய்து வைச்ச‌ யாழுக்கும் ந‌ன்றி அந்த‌ ஆண்ட‌வ‌ருக்கும் ந‌ன்றி 🙏😍😘👏 நெல்லைய‌ன் அண்ணாவின் நேர்மைக்கு நான் த‌லை வ‌ண‌ங்கிறேன் , யாழ் மோக‌ன் அண்ணாவுட‌ன் மிக‌வும் நெருங்கி ப‌ழ‌கின‌ உற‌வு , நெல்லைய‌ன் அண்ணா யாழில் எழுதின‌ கால‌த்தில் யாழும் க‌ல‌ க‌ல‌ப்பாய் இருந்த‌து , அவ‌ர் எழுதின‌ நேர்மையான‌ க‌ருத்துக்க‌ள் ப‌ல‌ என‌க்கு பிடிச்சு போன‌து / என்னை போல‌ எதையும் துனிந்து சொல்ல‌க் கூடிய‌வ‌ர் , சுறுக்க‌மாய் சொல்ல‌னும் என்றால் 2009ம் ஆண்டு புல‌ம் பெய‌ர் நாட்டில் எம்ம‌வ‌ர்க‌ள் செய்த‌ துரோக‌ம் அவ‌ரை மிக‌வும் பாதிச்ச‌து / அந்த‌ துரோக‌ம் என்னையும் பாதிச்ச‌து / நேர்மை இல்லா ம‌னித‌ர்க‌ளை த‌லைவ‌ர் எப்ப‌டி தேர்ந்து எடுத்து இப்ப‌டியான‌ ப‌ணி செய்ய‌ அனும‌தித்தார் என்று யோசிக்கும் போது க‌வ‌லையுட‌ன் கூடிய‌ கோவ‌மும் வ‌ரும் / நெல்லைய‌ன் அண்ணா எம்மோடு அந்த‌ கால‌ம் தொட்டு இறுதி போர் வ‌ர‌ எம்மோடு ஒற்றுமையாய் ப‌ய‌ணிச்ச‌த‌ ம‌ற‌க்க‌ முடியாது 👏/ எங்கை இருந்தாலும் நீங்க‌ள் நீடூழி வாழ‌னும் அண்ணா 🙏🙏🙏 மின்ன‌ல் அண்ணா யாழில் இருந்த‌ கால‌த்தில் யாழ் அதிர்ந்த‌து , எம்ம‌வ‌ர்க‌ள் எம் போராட்ட‌த்துக்கு புல‌ம் பெய‌ர் நாட்டில் இருந்து க‌டின‌மாய் உழைச்ச‌வை , எம் போராட்டத்துக்கு புல‌ம் பெய‌ர் நாட்டில் இருந்து பெரும் ஆத‌ர‌வு குடுத்த‌வ‌ர் , இவ‌ரும் முன்னால் போராளி என்று தான் நினைக்கிறேன் , கார‌ண‌ம் எல்லாள‌ன் ந‌ட‌வ‌டிக்கையில் க‌ரும்புலிக‌ள் ப‌ய‌ன் ப‌டுத்திய‌ ஆயுத‌த்தை ப‌ற்றி ஒரு விவாத‌த்தில் எழுதி இருந்தார் / 2009 இறுதி போர் வ‌ர‌ யாழுட‌ன் இணைந்து இருந்தார் , இவ‌ர் யாழில் எழுதின‌ கால‌த்தில் க‌ருத்துப‌திவு நீண்டு கொண்டே போகும் 👏💪/ இப்ப‌ இருக்கிர‌ உற‌வுக‌ளுக்கு ( எங்க‌ள் பாச‌த்துக்கும் பெரும் ம‌திப்புக்கும் உரிய‌வ‌ர் ஆனா ( குறுக்கால‌ போவானை தெரிந்து இருக்க‌ வாய்ப்பு இல்லை ) உண்மையில் இவ‌ர் யாழில் எம்மோடு எழுதின‌ கால‌ம் சிரிப்பு ம‌ழைக் கால‌ம் அது 😁😂🌧) பெய‌ர‌ பார்த்தா இவ‌ர் கிறுக்க‌னா இருப்பாரோ என்று நினைச்சு போடாதைங்கோ , எம் போராட்ட‌த்தை மிக‌வும் நேசித்த‌ உற‌வு ( இவ‌ரின் வேலை யாழில் பிள்ளையையும் கிள்ளி விட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டி விடுவ‌து ) வெளியில் நேர்மையான‌ புலி ஆத‌ர‌வாள‌ர் , யாழில் ம‌ற்ற‌வ‌ர்க‌ளை தேவை இல்லாம‌ க‌டுப்பு ஏத்தும் கில்லாடி இவ‌ர் / ஆண்ட‌வ‌ எத‌ நினைச்சு சிரிக்க‌ 😂😁 எங்க‌ட‌ சுப்ப‌ன்னையை எப்ப‌டி ம‌ற‌ப்ப‌து , யாழை க‌ல‌ க‌ல‌ப்பாய் வைச்சு இருந்த‌ உற‌வு , சுப்ப‌ன்னை ஜாலியான‌ ம‌னுச‌ன் , சுப்ப‌ன்னைக்கு ம‌ற்ற‌ உற‌வுக‌மை உசுப்பேத்துர‌ மாதிரி , என்னையும் உசுப்பேத்தி விடுவார் , போய் காத‌லியோட‌ ஜாலியா இரு எப்ப‌ பாத்தாலும் யாழுக்கையே நிக்கிறாய் / த‌ன்ர‌ காத‌லி த‌ன்ன‌ குப்பிட‌னும் தான் உட‌ன‌ ஓடி போயிடுவாராம் / அன்பு ச‌ண்டை க‌ள்ள‌ம் க‌வ‌ட‌ம் இல்லா பாச‌ம் , போராளிக‌ளை நினைத்து க‌வ‌லை / சுப்ப‌ன்னை யாழில் எழுதின‌ கால‌த்தில் பெரும் ம‌கிழ்ச்சி 😂👏😁/ நிலாம‌தி அக்கா , ச‌த்திய‌மாய் ந‌ல்ல‌ அக்கா , நானும் நிலாம‌தி அக்காவும் 2008ம் ஆண்டு ஒன்னா யாழில் இணைந்து இருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன் / அந்த‌ கால‌த்தில் நிலாம‌தி அக்கா யாழில் கூட‌ நேர‌ம் யாழில் நின்று எழுதுவா , என‌க்கு நினைவு இருக்கு 2008ம் ஆண்டு நிலாம‌தி அக்காவை நான் கிண்ட‌ல் அடிச்ச‌து , அதை நிலாம‌தி அக்கா பார்த்து சிரிச்சு எழுதினா , கால‌ங்க‌ள் க‌ட‌ந்து ஓடு அக்கா , அந்த‌ கால‌த்து கிண்ட‌ல் ந‌க்க‌ல் எல்லாத்தையும் நினைத்து பார்த்தா மீண்டு அந்த‌ கால‌ம் திரும்ப‌ வருமோ என்று இருக்கு , நிலாம‌தி அக்கா ந‌ல்ல‌ அக்கா 😁👏😂 / ஈழ‌ப் பிரிய‌ன் அண்ணா , அந்த‌ கால‌த்தில் ஆள் மிக‌ அமைதி இப்ப‌ ஈழ‌ப் பிரிய‌ன் அண்ணாவின் லெவ‌லே வேற‌ 🙏👏 , முந்தி அதிக‌ம் எழுத‌ மாட்டார் இப்ப‌ அவ‌ரின் எழுத்து அதிக‌ம் 👏, யாழ் இணைய‌ம் என்றால் நூற்றுக்கு 90வித‌ம் புலி ஆத‌ர‌வாள‌ர்க‌ள் தான் , ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணாவின் பெய‌ரில் முத‌ல் ( ஈழ‌ம் என்று தொட‌ங்குது ) யோசிச்சு பாருங்கோ எம் போராட்ட‌த்தை எப்ப‌டி நேசித்து இருப்பார் என்று 🙏/ ப‌ல‌ யாழ் உற‌வுக‌ளுக்கு கிடைச்ச‌ ந‌ல்ல‌ உற‌வு ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணா , நான் நினைக்கிறேன் ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணா என்ர‌ அப்பாவை விட‌ வ‌ய‌தில் மூத்த‌வ‌ர் என்று / ஆனால் அண்ணா என்று அன்பாய் கூப்பிடுறேன் , அண்ணா ஜ‌யா எப்ப‌டி கூப்பிட்டாலும் , வ‌ய‌துக்கு மூத்த‌வையை ம‌ரியாதையோட‌ கூப்பிடுவ‌து தானே என‌க்கு அழ‌கு 🙏 / மீதியை நாளைக்கு எழுதுறேன் 😉😁 /

நாம் தமிழர் அரசியல் - பாகம் 2

1 hour 54 minutes ago
மென்றல் 3.0 ☺️ டிஸ்கி : "இந்த வீடியோ பார்த்து கதறி ஏடா கூடமா பேசினால் மென்றல் 4.0 வெளியிடப்படும்.." -- இப்படித்தான் அடி குறிப்பில் எழுதி இருக்கினம்.. 😄

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன் இணைந்து செயற்படவுள்ளதாக அனந்தி அறிவிப்பு

2 hours 40 minutes ago
இதை நம்ப முடியாது. விக்கினேஸ்வரன் பின் அவருக்கு தெரியாமல் இருந்தால், எப்படி அதை அவர் அறிந்து கொள்ள முடியும். நீங்கள் சொல்வது, விக்கினேஸ்வரன் சுயமாக சிந்திக்க தெரியாமல், வெறி நபர்களின் வழிநடத்தலில் கொள்கைகளை வகுப்பவராயின்.

ஜனாதிபதியை நாளை சந்திக்கவுள்ள கூட்டமைப்பு

3 hours 2 minutes ago
(எம்.மனோசித்ரா) வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் காணி விடுவிப்பு தொடர்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாளை மாலை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவை சந்திக்கவுள்ளது. காணி விடுவிப்புடன் தொடர்புடைய விடயதானங்கள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் அமைச்சின் கீழ் உள்ளடங்குகின்றன. எனவே தான் இவ்விடயம் தொடர்பில் அவரை சந்திக்கவிருப்பதாக கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்தார். இந்த சந்திப்பு நாளை மாலை 6 மணிக்கு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெறவுள்ளது. இதில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் இரா.சம்பந்தன் உள்ளிட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர். https://www.virakesari.lk/article/63215

ஒவ்வொருவரும் தாயகம் நோக்கி தங்களால் முடிந்ததை செய்வதே காலத்தின் தேவை....!

3 hours 14 minutes ago
ஐயா வணக்கம், மிக அருமையான செய்தி இஃது... அருள்கூர்ந்து இதற்குரிய வீடியோ பதிவுகள் ஏதேனும் இருப்பின் எனது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பித் தரவும்... ஈடிவி பாரத் என்ற எங்களது ஊடகத்தில் இதனை வெளியிட மிகுந்த ஆவல் கொண்டுள்ளோம். ஆன் லைன் வெப் ஊடகத்தில் தனித்துவ சிறப்பு வாய்ந்த ஊடகமாகும்... எனது உள்ளீட்டுப் பிரிவில் இச்செய்தியை வெளியிட ஒப்புதல் பெற்றுவிட்டேன்... இது போன்று புலர் பெயர் நாடுகளில் தமிழர்கள் முன்னெடுக்கும் நிகழ்வுகளை மேற்கண்ட எனது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அறியத் தாருங்கள்... அதனை சிறப்பான முறையில் எங்களது ஊடகத்தில் வெளியிட முயற்சி மேற்கொள்கிறேன்... மிக்க நன்றி https://www.etvbharat.com/ எனது மின்னஞ்சல் முகவரி rrsiva@yahoo.com. sivakumar.r@etvbharat.com

இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தலும் முஸ்லிம்கள் இன அடையாளமும் - ஓர் அலசல்

3 hours 23 minutes ago
யூ.எல். மப்றூக் பிபிசி தமிழுக்காக எதிர்வரும் இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட தயாராக உள்ளதாக இலங்கையின் முன்னாள் அமைச்சரும், கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநருமான எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா தெரிவித்துள்ள நிலையில், இலங்கை முஸ்லிம்கள் இந்தத் தேர்தலில் எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை செலுத்த முடியும், முஸ்லிம் வேட்பாளர் களம் இறங்கினால் அதன் சாதக பாதகங்கள் என்ன எனும் கண்ணோட்டத்தை அளிக்கிறது இந்தக் கட்டுரை. ஜனாதிபதித் தேர்தலில் முஸ்லிம் வேட்பாளர் ஒருவரை களமிறக்குவது தொடர்பாக சிவில் அமைப்புக்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் சமூகத் தலைவர்கள் கலந்துரையாடி வருவதாகவும், இதில் சாதகமான தீர்மானம் எட்டப்படும்போது, ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட தான் தயாராக உள்ளதாகவும் பிபிசி தமிழிடம் ஹிஸ்புல்லா கூறினார். "ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஒருவர் அந்தத் தேர்தலில் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளில் செல்லுபடியானவற்றில் 50 சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட வாக்குகளைப் பெற வேண்டும். ஆனால், இரண்டுக்கு மேற்பட்ட முக்கிய வேட்பாளர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும்போது, எந்தவொரு வேட்பாளராலும் 50 சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட வாக்குகளைப் பெற முடியாமல் போகும்," என்று அவர் கூறினார். Image caption முஸ்லிம்கள் சார்பாக ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட தயார் என இலங்கையின் முன்னாள் அமைச்சரும், கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநருமான எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு "அப்போது முதல் இரண்டு வேட்பாளர்களைத் தவிர்த்து, ஏனைய வேட்பாளர்களின் வாக்குச்சீட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள இரண்டாவது விருப்பு வாக்குகளின் அடிப்படையில்தான் குறித்த தேர்தலின் வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்படுவார்" என்று தெரிவித்த ஹிஸ்புல்லா, "எனவேதான் முஸ்லிம் ஒருவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும்" என்றும், "முஸ்லிம் ஒருவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற முடியாது. அந்த முஸ்லிம் வேட்பாளருக்கு வாக்களிப்போர் இரண்டாவது விருப்பு வாக்காக, எந்த பிரதான வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதையும் முஸ்லிம்கள் தீர்மானிக்க முடியும்" என்றும் பிபிசி தமிழிடம் ஹிஸ்புல்லா விவரித்தார். இவ்வாறு முஸ்லிம் வேட்பாளர் ஒருவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும்போது, பிரதான வேட்பாளர்களுடன் பேரம் பேச முடியும் என்றும், தமது கோரிக்கைகளுக்கு இணங்கும் பிரதான வேட்பாளருக்கு, முஸ்லிம்கள் தமது இரண்டாவது விருப்பு வாக்கை அளிக்க முடியும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார். "ஜனாதிபதி வேட்பாளராக தற்போது கோட்டாபய ராஜபக்ஷ, அனுர குமார திஸாநாயக்க ஆகியோரின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டன. ஐக்கிய தேசியக் கட்சி சார்பாகவும் வேட்பாளர் ஒருவர் களமிறக்கப்படுவார். "இலங்கையில் முஸ்லிம்களின் வாக்குகள் கிட்டத்தட்ட 16 லட்சமாகும். கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் 12 லட்சம் முஸ்லிம்கள் வாக்களித்திருந்தனர். அவற்றில் 11 லட்சம் முஸ்லிம் வாக்குகள் தற்போதைய ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு கிடைத்தன. அப்படியிருந்தும், கடந்த நாலரை வருடங்களில் முஸ்லிம் சமூகம் எந்தவொரு நன்மையையும் அவரால் அடையவில்லை. ஜின்தோட்டம் தொடங்கி மினுவாங்கொட வரை முஸ்லிம்களின் சொத்துக்கள் தீப்பற்றி எரிந்தன. வில்பத்து முதல் நுரைச்சோலை வரை முஸ்லிம்களின் காணிப் பிரச்சனைகள் தீவிரமடைந்தன. இவை தொடர்பில் எந்தத் தீர்வுகளும் முஸ்லிம்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை," என்று ஹிஸ்புல்லா கூறினார். "மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு லட்சக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் வாக்களித்த போதும், அவர் எந்தவொரு இடத்திலும் தனக்கு முஸ்லிம்கள் வாக்களித்ததாக சொன்னதில்லை. தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்புதான் தனது வெற்றிக்குக் காரணம் என்றே அவர் பல தடவை கூறியுள்ளார்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார். "எனவே, பிரதான ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கு முஸ்லிம்கள் நேரடியாக வாக்களிக்கும்போது, அவற்றுக்குப் பெறுமானம் இல்லாமல் போய்விடும். ஆகவேதான், முஸ்லிம் வேட்பாளர் ஒருவர் களமிறங்கி அவர் ஊடாக பிரதான வேட்பாளருக்கு இரண்டாவது விருப்பு வாக்கை பெற்றுக் கொடுக்கலாம். இவ்வாறு முஸ்லிம் வேட்பாளர் களமிறங்கும்போது, அவருக்காக முஸ்லிம்களின் 25 வீதமான வாக்குகள் மட்டும் கிடைத்தால் போதுமானது. அதனூடாக ஆகக்குறைந்தது இரண்டரை லட்சம் இரண்டாவது விருப்பு வாக்குகளை பிரதான வேட்பாளருக்கு பெற்றுக் கொடுக்க முடியும்," என்றும் ஹிஸ்புல்லா தெரிவித்தார். https://www.bbc.com/tamil/sri-lanka-49436567 ஜனாதிபதி தேர்தலும் முஸ்லிம் வேட்பாளர்களும் இலங்கையில் நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதிகளைத் தெரிவு செய்வதற்காக இதுவரை ஏழு தேர்தல்கள் நடந்துள்ளன. 1982, 1988, 1994, 1999, 2005, 2010 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் அந்தத் தேர்தல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றில் 1999, 2010 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில்களில் முஸ்லிம் வேட்பாளர்களும் போட்டியிட்டிருந்தனர். அந்த வகையில் 1999ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் கட்சி சார்பில் அப்துல் ரசூல் என்பவர் ஜனாதிபதி வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டார். 2010ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் முகம்மட் காசிம் முகம்மட் இஸ்மாயில், ஐதுருஸ் முகம்மட் இல்லியாஸ் மற்றும் முகம்மட் முஸ்தபா ஆகியோர் போட்டியிட்டிருந்தனர். பின்னர் 2015ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ஐதுருஸ் முகம்மட் இல்லியாஸ் மற்றும் இப்றாகிம் மிப்லார் ஆகியோர் போட்டியிட்டிருந்தனர். என்ன நன்மை கிடைத்துவிடும்? இவ்வாறான பின்னணியில், முஸ்லிம் ஒருவர் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவதிலுள்ள சாதக, பாதகங்கள் என்ன என்பது தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சரும், ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பின் தவிசாளருமாகிய பஷீர் சேகுதாவூத் இடம் பிபிசி தமிழ் பேசியது. "ஜனாதிபதி தேர்தலில் முஸ்லிம்கள் இன அடையாளத்தை முன்னிலைப்படுத்தி போட்டியிடுவதில் எந்தவிதமான நன்மையும் இல்லை" என்று கூறிய பஷீர் சேகுதாவூத், “அவ்வாறு போட்டியிடுவதன் மூலம், சிங்களவர்கள் - முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் விரோதமும் குரோததுமே வளரும்” என்று சுட்டிக்காட்டினார். எனவே, முஸ்லிம்களின் தேவைகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் தொடர்பில் பிரதான வேட்பாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி, அவற்றுக்குத் தீர்வினைப் பெற்றுத்தர உடன்படும் ஒருவருக்கு முஸ்லிம்கள் தமது ஆதரவை வழங்குவதே நல்லதாகும் எனவும் பஷீர் மேலும் தெரிவித்தார். சட்ட முதுமாணியும், அரசியல் விமர்சகருமான வை.எல்.எஸ். ஹமீட் இது தொடர்பில் பிபிசி தமிழிடம் கருத்து தெரிவிக்கையில், "முஸ்லிம்கள் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவது என்றால் அதற்கான நோக்கங்கள் மற்றும் இலக்குகள் அடையாளம் காணப்படல் வேண்டும்" என்றார். "உதாரணமாக இவ்வாறு போட்டியிடுவதன் மூலம் சர்வதேசத்துக்கு ஏதாவது செய்தி சொல்லப் போகிறோமா? அவ்வாறென்றால் அவை என்ன? அவ்வாறு போட்டியிடுவதன் மூலம் - அந்தச் செய்தி எவ்வாறு சொல்லப்படும்? அதனால், முஸ்லிம் சமூகம் அடையக் கூடிய நன்மைகள் என்ன? என்பவை போன்ற விடயங்களை கவனத்தில் எடுத்து, ஒற்றுமையாக செயற்பட முடியுமென்றால், முஸ்லிம்கள் தனித்துப் போட்டியிடுவதில் தவறில்லை" என்று ஹமீட் கூறினார். "மேலும், முஸ்லிம்கள் தமது இரண்டாவது விருப்பு வாக்கை ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு பிரதான வேட்பாளருக்கு நிபந்தனையின் அடிப்படையில் வழங்குவதன் மூலம் காத்திரமான அடைவுகளை எதிர்பார்க்கிறோமா? அவ்வாறாயின் அந்நிபந்தனைகளை அடையாளம் கண்டிருக்கின்றோமா? அவை எவை? என்றும் யோசிக்க வேண்டும்" என்றார் அவர். "அதேவேளை, இவ்வாறான ஒரு பெரிய இலக்கை நோக்கிய பயணத்தை முஸ்லிம் சமூகத்திலுள்ள ஒரு சில தனி நபர்கள், தனிக் கட்சிகள் செய்து விடமுடியுமா? என்றும் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது" எனவும் வை.எல்.எஸ். ஹமீட் கூறினார். "இவை எதுவுமில்லாமல், கடந்த காலங்களில் முழுக்க முழுக்க தன்னை மையப்படுத்தி அரசியல் செய்தவர்களும், பொதுபலசேனா போன்ற இனவாத அமைப்புகள், முஸ்லிம் சமூத்துக்கு எதிராக காட்டுத் தர்பார் நடத்தியபோது அவற்றினைக் கண்டும் காணாமல் அதிகாரத் தலைமைத்துவத்துக்குப் பின்னால் அலைந்து திரிந்தவர்களும், தனது அரசியல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக முஸ்லிம் சமூகம் சார்பில் போட்டியிடப் போகிறேன், அதன் மூலம் பேரம் பேசப் போகிறேன் என்று சமூகத்தின் ஒரு பகுதி வாக்குகளைப் பிரிக்க முற்படுவது, முஸ்லிம் சமூகத்துக்குச் செய்யும் பெரிய துரோகமாகும்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார். "ஜனாதிபதி தேர்தலில் முஸ்லிம்கள் தனித்துப்போட்டியிட்டால், பெரும்பான்மை சமூகத்திடமிருந்து முஸ்லிம்கள் இன்னும் தூரமாகி விடுவார்கள் என்றவொரு கருத்தை சிலர் முன்வைக்கிறார்கள். அது தவறாகும். முஸ்லிம்கள் இணக்கமாக போவதென்பது வேறு; ஒரேயடியாக அடங்கி அடிமைகளாக மாறுவதென்பது வேறு" என்றும் சட்ட முதுமாணி ஹமீட் மேலும் தெரிவித்தார். https://www.bbc.com/tamil/sri-lanka-49436567

திருக்கோணமலை நகரின் அடையாளம் – அழிந்து போகும் அபாயத்தில்!!

5 hours 8 minutes ago
திருக்கோணமலை நகரின் அடையாளமாகவும், உள்நாட்டு வெளிநாட்டு உல்லாச பிரயாணிகளை கவருகின்ற மற்றும் அழகு சேர்க்கும் வகையிலும் காணப்படும் மான்களைப் பாதுகாப்பதற்காக திருகோணமலை நகரசபையும், ரொட்றிக் கழகமும் இணைந்து மான்களுக்கு தண்ணீர் தாங்கியுடன் கூடிய கொட்டில் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. எனினும் மான்கள் தற்போது நகரின் பல பகுதிகளிலும் தனித்து நிற்பதை அவதானிக்க கூடியதாகவுள்ளதுடன். அவற்றுக்குப் போதிய பாதுகாப்பில்லை. மான்களின் குட்டிகளை அவ்விடத்திலுள்ள நாய்கள் வேட்டையாடி உண்கின்றன எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்நிலமை நீடிக்குமாயின் திருகோணமலை நகரிலுள்ள மானினம் அருகிவிடும். எனவே இதனை பாதுகாக்கும் பொருட்டு மான்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட காணியை சுற்றி அமைத்து நகரின் பல்வேறு இடங்களில் அலைந்து திரியும் மான்கள் யாவற்றையும் பாதுகாப்பதற்கு நகரசபையால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. https://newuthayan.com/story/15/திருக்கோணமலை-நகரின்-அடைய.html

'நேரில் செய்ய முடியாததை இணையத்தில் செய்யாதீர்கள்' - ஓர் எச்சரிக்கை

5 hours 28 minutes ago
பிரமிளா கிருஷ்ணன் பிபிசி தமிழ் படத்தின் காப்புரிமை Getty Images பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகளை சைபர் உலகில் பின்தொடர்ந்து, கேலி செய்யும் 'டிஜிட்டல் ஸ்டாக்கிங்' குற்றங்கள் அதிகரித்துவருவதாகவும், சென்னை நகரத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களில் நான்கு 'டிஜிட்டல் ஸ்டாக்கிங்' வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாகவும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான குற்றத்தடுப்பு பிரிவின் துணை ஆணையர் ஜெயலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார். சென்னை நகரத்தில் கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ள பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான தனிப்பிரிவின் துணை ஆணையராக பொறுப்பேற்ற ஜெயலட்சுமி இணைய உலகில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தீர்வு கிடைக்க என்ன வழி என பிபிசி தமிழுக்கு அளித்த பேட்டியில் விரிவாக பேசினார். Image caption பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான தனிப்பிரிவின் துணை ஆணையர் ஜெயலட்சுமி கேள்வி: சமூக வலைத்தளங்களில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதிப்புக்கு ஆளாவது அதிகரித்துள்ளதாக கூறுகிறீர்கள். இணைய உலகில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு என்ன விதமான குற்றங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்? பதில்: டிஜிட்டல் ஸ்டாக்கிங் குற்றம் அதிகரித்துவருவதை பார்க்கிறோம். முன்பெல்லாம், பெண்களை பேருந்திலோ, பொது இடத்திலோ அவரை பின்தொடர்ந்து பாட்டு பாடுவது, கிண்டலாக பேசுவது என கேலி செய்வார்கள். டிஜிட்டல் உலகத்தில் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிடப்பட்ட பெண்களின் படங்களை மற்றொருவர் டவுன்லோட் செய்து பயன்படுத்தலாம். அந்த படத்தை பதிவிடும்போது, பாதுகாப்பு அம்சங்களை குறிப்பிடாமல் போனால், அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள் கூட படத்தை எடுக்கலாம். ஒருசிலர் தங்களது அந்தரங்க நிகழ்வுகளை படமாக எடுத்து நெருக்கமானவர்களுக்குப் பகிர்ந்தால், அந்த படம் மோசமாக கையாளப்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. இணையத்தில் பகிரப்படும் படங்களை நீங்கள் அழித்துவிட்டாலும், நீங்கள் அனுப்பிய படத்தை மற்றவர் வைத்திருக்கலாம். அவர் பிறருக்கு பகிரலாம். அதை உங்களுக்கு தெரியாத நபர்கள் கூட பயன்படுத்தலாம். சமீபத்தில் எங்களுக்கு வந்த புகாரில் ஒரு பெண் வெளிநாடு சென்ற பிறகும், அவரது ஆண் நண்பராக இருந்தவர் தொடர்ந்து பெண்ணின் படத்தை வைத்து அவரை இணையத்தில் பின்தொடர்ந்து, தொல்லை தந்திருக்கிறார். அந்த பெண் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரத்தில், தனக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என புகார் கொடுத்துள்ளார். நீங்கள் ஒருமுறை பகிரும் படம் பலரிடம் செல்லும் அபாயம் உள்ளது என்பதை அறிந்து செயல்படவேண்டும். கடந்த மூன்று மாதங்களில் நான்கு டிஜிட்டல் ஸ்டாக்கிங் வழக்குகளை பதிந்துள்ளோம். இந்த விவகாரங்களில் காவல்துறையை அணுகி, பாதுகாப்பைப் பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கையை இளைஞர்களிடம் ஏற்படுத்திவருகிறோம். தெரியாத நபர்களிடம் சமூகவலைத்தளங்களில் நட்பாகி, பிரச்சனை ஏற்பட்ட பின்னர் எங்களிடம் புகார் கொடுக்க வரும்வேளையில்தான், தன்னுடன் இணையத்தில் பழகிய நபரை முதன்முதலாக நேரில் பார்க்கிறார்கள். நேரில் பார்க்காமல், ஒரு நபரிடம் தன்னை பற்றிய தகவல்களை தரக்கூடாது என பள்ளி, கல்லூரிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள், குடும்ப வட்டத்தில் உள்ள நண்பர்களை தாண்டி, எந்தவித தொடர்பும் இல்லாத நபர்களிடம் தகவல்களை பகிர்ந்தால், பிரச்சனை வந்தால், அவர்களை கண்டறிவதும் சிரமமாக இருக்கும். படத்தின் காப்புரிமை Thinkstock கே: டிஜிட்டல் ஸ்டாக்கிங் பிரச்சனையில் சிக்குபவர்கள் அதிலிருந்து மீள எந்த விதத்தில் உதவுகிறீர்கள்? ப: டிஜிட்டல் ஸ்டாக்கிங்கில் சிக்கினால் ஆயுட்காலம் வரை பாதிப்பு தொடரும் வாய்ப்புள்ளது. படங்களை, நீங்கள் பேசிய குரல் பதிவை (ஆடியோவை) வைத்திருந்து, சில ஆண்டுகள் கழித்துகூட, மீண்டும் உங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்த வாய்ப்புண்டு. அதனால், டிஜிட்டல் ஸ்டாக்கிங்கில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்க பாதுகாப்பாக சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்தவேண்டும் என்பது முதல்படி. நேரில் செய்ய முடியாததை, சைபர் உலகத்தில் செய்யாதீர்கள் என்பதை வலியுறுத்துகிறோம். உங்களுடைய அந்தரங்க தகவல், முக்கியமான விவரங்களை யாரிடமும் பர்சனல் மெசேஜ் மூலமாககூட சொல்லாதீர்கள். நீங்கள் அனுப்பும் தகவலை வைத்துத்தான் உங்களை ஏமாற்றுவார்கள் என்ற விழிப்புணர்வு செய்தியை இளைஞர்களிடம் கொண்டு செல்கிறோம். அடுத்ததாக, பாதிப்புக்கு ஆளானால் உடனே காவல்துறையை நாடவேண்டும். எங்களிடம் தெளிவாக சொல்லிவிட்டால், பாதிக்கப்பட்ட நபரை மீட்கும் வேலையில் இறங்கலாம். சைபர் உலகத்தில் உள்ள பதிவுகளை நீக்கலாம், அசல் பதிவை முடக்கலாம் தகவல் பரவுவதை தடுக்கலாம். குற்றத்தை தடுப்பதுதான் எண்களின் முதல் கடமை. தகவல் பரவுவதை தடுத்தால், அந்த குற்றம் மேலும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதை தவிர்க்கலாம். படத்தின் காப்புரிமை Getty Images கே: பாலியல் வன்முறை குற்றங்களை இந்த தனிப்பிரிவில் எவ்வாறு கையாள்கிறீர்கள்? ப: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீதான குற்றங்களை குறைக்கவேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வெளியிட்ட வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழகம் முழுவதும் காவல்துறையில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்காக தனிப்பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள இந்த தனிப்பிரிவு அதிகாரிகள் பாலியல் வன்முறை வழக்குகளுக்கு சிறப்பு கவனம் கொடுக்கவேண்டும், வழக்கு விசாரணை விரைவில் முடிக்க தேவையான உதவிகளை செய்யவேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். கடந்த மூன்று மாதங்களில் சென்னையில் மட்டும் 70 போக்ஸோ (குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் தடுப்புச் சட்டம்) வழக்குகளில் தீர்ப்பு பெற்றுள்ளோம். புதிதாக 50 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன. குழந்தைகள், பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியுள்ளோம். மேலும் ஒரு வழக்காக போக்ஸோ வழக்கை பார்க்காமல், முதலில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை மற்றும் குடும்பத்திற்கு நம்பிக்கை தருகிறோம், மனநல ஆலோசனை வழங்க ஏற்பாடு செய்கிறோம். வழக்கு முடிந்தவுடன், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதிமன்றம் வழங்கும் நிவாரண தொகையை பெற்றுத்தருவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறோம். ஒரு வழக்கில், பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை மற்றும் அந்த குடும்பத்திற்கு ஆறு மாதம் மனநல ஆலோசனை தேவை என்பதை மருத்துவர்கள் மூலமாக அறிந்து, அதற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். வழக்கு முடிந்தாலும், உதவிக்கரம் நீட்ட நாங்கள் இருக்கிறோம் என ஆதரவாக செயல்படுகிறோம். பெண் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல, ஆண் குழந்தைகள் கூட பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாகிறார்கள். பெண் மற்றும் ஆண் குழந்தைகள் பயிலும் பள்ளி,கல்லூரிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். ஆண் குழந்தைகளும் இந்த சூழலுக்கு ஆளாகலாம், அப்படி நேர்ந்தால் அவர்கள் மனம்விட்டு பேசவேண்டும், புகார் தரலாம் என்ற செய்தியை சொல்லிவருகிறோம். படத்தின் காப்புரிமை Getty Images கே: பாலியல் வன்கொடுமை பிரச்னையை சொல்ல தயக்கம் காட்டுவோரின் பிரச்னையை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? ப:பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தயங்குவதற்கு சமூக அந்தஸ்து, வழக்கு போட்டால் பல ஆண்டுகள் வழக்கு நடக்கும், ஊடகங்களில் பெயர் வெளியிடப்படும் என்று அச்சப்படுகிறார்கள் . பாதிக்கப்பட்ட நபரை மேலும் துன்பப்படுத்தகூடாது என்பதை வலியுறுத்தி, காவல்நிலைய அதிகாரிகளை பாலியல் வன்முறை வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் எவ்வாறு பேசவேண்டும் என்பதற்கு பயிற்சி அளித்துள்ளோம். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, துன்புறுத்தல் செய்த நபரை தண்டிக்கவேண்டும் என்பதை புரியவைக்கிறோம். பிரச்னையை மீண்டும் மீண்டும் பேசக்கூடாது. ஒருமுறை அவர்கள் பேசும்போதே எல்லா தகவல்களையும் சொல்லமுடியாது என்பதால், அவர்களுக்கு நேரம் அளித்து பேசுவோம். மேலும் வழக்கை விரைவில் முடிப்போம் என்பதை வெளிப்படையாக அவர்களிடம் பேசுவோம். https://www.bbc.com/tamil/india-49421975

'74 வயதாகும் ஒருவரை சுவரேறிக் குதித்து கைதுசெய்ய வேண்டுமா?' - என்.ராம்

5 hours 31 minutes ago
படத்தின் காப்புரிமை MONEY SHARMA ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கு விவகாரத்தில் ப. சிதம்பரம் கைதுசெய்யப்பட்டிருப்பது ஒரு அரசியல் ரீதியான பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என்கிறார் தி இந்து குழுமத்தின் தலைவரும் மூத்த பத்திரிகையாளருமான என். ராம். இந்த நடவடிக்கை காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் என்கிறார் அவர். பிபிசி தமிழின் செய்தியாளர் முரளிதரன் காசிவிஸ்வநாதனுக்கு அளித்த பேட்டியிலிருந்து: கே. முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் கைதுசெய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன? ப. இது ஓர் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை. அவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டும் சுமத்தப்படவில்லை. முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவுசெய்யப்படவில்லை. வேறொரு கொலைவழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட இந்திராணி முகர்ஜி என்பவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில்தான் சிதம்பரம் இதில் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறார். இந்த விவகாரத்தில் மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை முழுக்க முழுக்க தனது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்கிறது. அதுவும் சிதம்பரத்தை கைதுசெய்த விதம் மிக மோசமாக இருந்தது. உச்ச நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை வழக்கை விசாரிக்கவிருக்கும் நிலையில், இப்படி இரவில் கைதுசெய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன? புகைப்பட காப்புரிமை BBC News Tamil BBC News Tamil <figure class="media-landscape full-width embed-screenshot-nonejs"> <span class="image-and-copyright-container"> <img alt="யூடியூப் இவரது பதிவு BBC News Tamil: நாடே வியந்த ஒரு பொருளாதார வல்லுநர் சறுக்கியது எப்படி? | INX Media Case | P Chidambaram" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/socialembed/https://www.youtube.com/watch?v=w-2Nb9wKYWY~/tamil/india-49433917" width="500" height="269"> <span class="off-screen">புகைப்பட காப்புரிமை BBC News Tamil</span> <span class="story-image-copyright" aria-hidden="true">BBC News Tamil</span> </span> </figure> சி.பி.ஐ., அமலாக்கத் துறை போன்ற மத்திய அரசின் அமைப்புகள் இந்த விவகாரத்தில் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. வேறு அரசுகளிலும் இதேபோல நடந்திருக்கிறது என்பது உண்மைதான். ஆனால், இப்போதும் ஏன் அப்படிச் செய்ய வேண்டும்? இந்த அரசு செய்த மிகப் பெரிய தவறு இது. கே. சி.பி.ஐ. தேடும் நிலையில் அவர் தானாக முன்வந்து கைதாகி தனது தரப்பை நிரூபித்திருக்கலாமே? ப. அவருக்கு எதிராக கடுமையான பொய்ப் பிரச்சாரம் நடந்துவந்தது. நீதிமன்றத்தின் முன்பாக அவரது முன் ஜாமீன் மனு நிலுவையில் இருக்கும்போது அவர் எதற்காக கைதாக வேண்டும் அல்லது சரணடைய வேண்டும்? முன் ஜாமீன் மனு விசாரிக்கப்படுவதற்காக அவர், யார் கண்ணிலும் படாமல் விலகியிருந்திருக்கலாம். அதற்காக தலைமறைவு என்பது 'நான்-சென்ஸ்'. கே. பழிவாங்கும் நோக்கத்தில் கைதுசெய்யப்படுவதாக இருந்தால், காங்கிரஸ் கட்சியில் பல தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். ப. சிதம்பரம் ஏன் குறிவைக்கப்பட வேண்டும்? ப. ப. சிதம்பரம் காங்கிரசின் சிறந்த தலைவர்களில் ஒருவர். நிதியமைச்சராக இருந்தவர். இதனால், அமைச்சரவையில் பிரதமருக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்தவர். தவிர, இவரைக் குறிவைக்க ஒரு வாய்ப்புக் கிடைத்திருக்கிறது. அவ்வளவுதான். கே. இந்த விவகாரத்தால் காங்கிரசிற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு என்ன? ப. இந்த விவகாரம் அவர்களை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது. அவர்களுக்கு ஓர் அனுதாபம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ராகுல் காந்தி பதவிவிலகியவுடன் தடுமாறிப் போயிருந்த கட்சிக்கு இது ஒரு உத்வேகத்தை அளிக்கும். சிதம்பரத்திற்கு 74 வயதாகிறது. அந்த வயதுள்ள ஒருவரை சுவரேறிக் குதித்து கைதுசெய்ய வேண்டுமா? இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தவறிழைத்துவிட்டது. இந்த நடவடிக்கை காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவே செய்யும். கே. தமிழ்நாட்டில் தி.மு.கவினர் சமூக வலைதளங்களில் சிதம்பரம் கைதுகுறித்து மாறுபட்ட கருத்துகளைத் தெரிவித்துவருகின்றனர். ப. கீழ் மட்டத்தில் தொண்டர்கள் அவ்வாறு கருதலாம். ஆனால், கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இதில் தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறார். 2 ஜி வழக்கு விவகாரத்தில் கனிமொழியும் ஆ. ராசாவும் நடத்தப்பட்டவிதம் மிக மோசமானதுதான். ஆனால், அதற்கு சிதம்பரத்தை மட்டும் குற்றம்சாட்ட முடியாது. அதனை வைத்து இந்த விவகாரத்தை அணுக முடியாது. படத்தின் காப்புரிமை Getty Images கே. இந்த விவகாரத்தில் ஊடகங்கள் நடந்துகொண்டவிதம் எப்படி இருந்தது? ப. பல ஊடகங்கள் அவர் தலைமறைவு எனச் செய்தி வெளியிட்டன. எப்படி அவ்வாறு சொல்ல முடியுமெனத் தெரியவில்லை. ஒன்று, அவர்கள் ஏமாந்து செய்திவெளியிட்டிருக்க வேண்டும். அல்லது அதிகாரிகள் சொல்வதை வெளியிட வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் இருந்திருக்கலாம். பல வழக்குகளில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் உடனே கைதாவதில்லை. முன் ஜாமீன் கோருவார்கள்; மாதக்கணக்கில் ஆஜராகாமல் இருப்பார்கள். பிறகுதான் சரணடைவார்கள். காரணம், நமது நாட்டில் போலீஸ் காவல் என்பது மிக மோசமாக இருக்கிறது. பல சமயங்களில் போலீஸ் காவலில் உடல்நலத்திற்கு ஊறு ஏற்படுகிறது என்பதையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இதையெல்லாம் அறிந்திருந்தபோதும் ஊடகங்கள் ஏன் இப்படிச் செயல்பட்டன என்பது தெரியவில்லை. https://www.bbc.com/tamil/india-49433917

அவசர காவற்துறை சேவை, தமிழ் மக்களுக்கு பாரபட்சமாக செயல்படுகிறதா?

5 hours 38 minutes ago
August 22, 2019 Add Comment Share This! Facebook Twitter Google Plus Pinterest LinkedIn மக்களுக்காக அவசர உதவிக்கு இருக்கின்ற அவசர காவற்துறை சேவை தமிழ் மக்களுக்கு பாரபட்சமாக செயல்படுகிறதா என்ற ஐயப்பாடு எழுகின்றது என அம்பாறை மாவட்ட முன்னாள் போராளிகளின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வடிவேல் சசிதரன் தெரிவித்தார். நேற்று புதன்கிழமை (21) மாலை காரைதீவில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்ட அவர். கடந்த 9ம் திகதி தாம் நித்திரையில் இருந்த போது இரவு 2 மணியளவில் இனந்தெரியாத நபர்கள் சம்மாந்துறை காவற்துறையில் இருந்து வந்திருப்பதாக கூறி ஜன்னல் கதவு போன்றவற்றை பலமான முறையில் தட்டினார்கள். ஒருவரை கொல்ல வரும் விதத்தில் வருபவர்கள் செய்ய நடந்து கொள்வது போல் நடந்து கொண்ட இந்த இனந்தெரியாத நபர்களின் மிலேச்சத்தனமான செயற்பாட்டின் பிரகாரம் எமது உயிரைப் பாதுகாக்க அன்றைய தினமே உடனடியாக தான் அவசர காவற்துறைப் பிரிவினருக்கு நான் தகவல் கொடுத்திருந்தேன். தனது விலாசம் தனது தொலைபேசி இலக்கம் எனது முழு பெயர் போன்றவற்றை மேலதிக விவரங்களை தன்னிடம் கேட்டுப் பெற்றுக் கொண்ட அவசர காவற்துறை பிரிவினர் இரண்டு கிழமைகளில் ஆகியும் கூட இது சார்ந்து எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்காத பட்சத்தில் அச்சத்தின் காரணமாக தற்போது உறவினர்களின் இல்லத்தில் தற்காலிகமாக தங்கி இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் தொடர்ந்து தங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுவருகின்ற சூழ்நிலையால் தாங்கள் இடத்தை மாற்றி மாற்றி தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தனது உறவினர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தங்கள் வீட்டில் காவற்துறை என தெரிவிப்பவர்கள் தொடர்ந்து வருகை தந்து விசாரணை செய்வதால் அச்சுறுத்தப்பட்டு வருவதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். எனினும் சம்பவம் நடைபெற்றமை குறித்து போலீசார் எந்தவித நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளவில்லை.இந்த தகவலை தெரிவிப்பதற்காக கல்முனை மனித உரிமை ஆணையத்துக்கு சென்று விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவ்வேளைகாவற்துறையிடம் சென்று புகார் அளித்த முறைப்பாடு பிரதியினை காட்டுமாறும் அதன் பின்னரே மனித உரிமை ஆணையத்தில் புகார் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தனர். ஆனால் அவ்வேளையில்தான் அவசர காவற்துறை பிரிவினர் நான் கொடுத்த புகாரினை சம்மாந்துறை காவற்துறை பிரிவிற்கு தெரிவிக்கவில்லை என தனக்கு அறியக்கிடைத்தது. தான் அவசர காவற்துறை பிரிவிற்கு முறைப்பாட்டினை தெரிவித்ததன் குரல் பதிவு தன்னிடம் உள்ளது. தனது விடயத்தில் கவனம் செலுத்தாத சம்பவத்தை காவற்துறை அதிபருக்கு ஊடகங்கள் மூலமாக தெரியப்படுத்துவதாகவும், ஒருவேளை மக்களுக்காக அவசர உதவிக்கு இருக்கின்ற அவசர காவற்துறை சேவை தமிழ் மக்களுக்கு பாரபட்சமாக செயல்படுகிறதா என்ற ஐயப்பாடும் எழுகின்றது என தெரிவித்தார். பாறுக் ஷிஹான் http://globaltamilnews.net/2019/129344/

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன் இணைந்து செயற்படவுள்ளதாக அனந்தி அறிவிப்பு

5 hours 46 minutes ago
அங்கஜனுடன் சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு அனந்தி சசிதரனின் நிலை வந்துவிட்டது. ஆனால் அவர் பற்றிய புரிதல் இருந்ததால் இது எனக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தவில்லை.

எல்லைகள் இல்லா உலகம்

5 hours 47 minutes ago
என் அன்பே எந்தன்ஆருயிரே.. நீ இல்லாத வாழ்வும் வெறுமையடி உன் கார் குழலும் அந்தமழைத்துளியும் என்னை தழுவிடும்போது உந்தன் ஞாபகமே விழி மூடினால் நீயும் வருகிறாய் ................ விழி திறக்கையில் ஏனோ மறைகிறாய் பிரிவினால் நம்மை அறிகிறோம் அறிவதால்பின்புஇணைகிறோம் ஒரு கணநேரபிரிவையும் இங்கே ஒருயுகமாகவே கழிக்கின்றேன்... என் கண்களில் வழியும் நீர்த்துளியில ஒர்துளித்துளியாய் உன்னைகாண்கின்றேன் நீ இல்லையென்றால் நானும் இல்லையிங்கே என்சுவாசமும்நீதானே விழிமூடினால்நீயும்வருகிறாய்...விழி திறக்கையில் ஏனோ மறைகிறாய் பிரிவினால் நம்மை அறிகிறோம் ..அறிவதால் பின்பு இணைகிறோம்.. உன்பாடலில் என்னை மறந்தேன் அன்பேஉந்தன்வழிநடந்தேன் வீணையின்நாதம்போல்நான்உனக்கு சங்கதிஇல்லாதசங்கீதம்எதற்க இனிஉனதுவிழிஅதுஎனதுவழி...நாம் இருவரும் ஒருவரேன்றோ.. விழிமூடினால்நீயும்வருகிறாய்...விழி திறக்கையில் ஏனோமறைகிறாய் பிரிவினால்நம்மைஅறிகிறோம்..அறிவதால் பின்புஇணைகிறோம் நீயன்றோஇனிநீயன்றோ.. என்வாழ்க்கையும்இனிநீயன்றோ.. நீயன்றோஇனிநீயன்றோ.. என்சுவாசமும்இனிநீயன்றோ... Aashiqui 2 - Tum Hi Ho பாடலும் அதன். தமிழ் versionம்.

சவேந்திர சில்வாவின் நியமனம் பற்றிய முரண்படும் நோக்குநிலைகள்

6 hours 2 minutes ago
கொழும்பு (நியூஸ் இன் ஏசியா) இலங்­கையின் இரா­ணுவத் தள­ப­தி­யாக இருந்த லெப்­டினன் ஜெனரல் மகேஷ் சேனா­நா­யக்க ஓய்வு பெற்­ற­தை­ய­டுத்து கடந்த திங்­கட்­கி­ழமை புதிய இரா­ணுவத் தள­ப­தி­யாக லெப்­டினன் ஜெனரல் சவேந்­திர சில்வா நிய­மிக்­கப்­பட்­டமை தொடர்பில் அமெ­ரிக்கத் தூத­ர­கத்­தி­ட­மி­ருந்தும், ஐக்­கிய நாடு­க­ளி­ட­மி­ருந்தும் கூர்­மை­யான கருத்­துக்கள் வெளிவந்­தி­ருக்­கின்­றன. இலங்­கையில் இனத்­துவ நீதிக்கும், நல்­லி­ணக்­கத்­திற்கும் பாத­க­மான விளை­வு­களை இந்த நிய­மனம் ஏற்­ப­டுத்­து­மென்று அவை தெரி­வித்­துள்­ளன. பார­தூ­ர­மான மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் குற்­றஞ்­சாட்­டப்­பட்­டி­ருக்கும் இரா­ணுவ அதி­காரி ஒரு­வரை இலங்கை இரா­ணு­வத்தின் தள­ப­தி­யாக நிய­மித்த செயல் இலங்­கையில் அமெ­ரிக்க இரா­ணுவ ஒத்­து­ழைப்­பையும், முத­லீட்­டையும் பாதிக்­கக்­கூடும் என்று செவ்­வாய்­க்கி­ழமை அமெ­ரிக்க இரா­ஜாங்கத் திணைக்­கள சிரேஷ்ட அதி­காரி ஒருவர் எச்­ச­ரிக்கை செய்­த­தாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்­தி­யொன்று தெரி­விக்­கி­றது. இந்த நிலை­வரம் தொடர்பில் வாஷிங்­டனில் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளிடம் பேசிய அந்த அதி­காரி, சவேந்­திர சில்­வாவின் நிய­மனம் இலங்­கையின் நகர்ப்­புறப் போக்­கு­வ­ரத்து முறை­மை­யையும், உட்­கட்­ட­மைப்­பையும் நவீ­ன­ம­யப்­ப­டுத்­து­வதை நோக்­க­மாகக்கொண்ட மிலே­னியம் செலென்ஞ் கோப்­ப­ரே­ஷனின் 48 கோடி அமெ­ரிக்க டொலர்கள் நிதியில் நீடித்த விளை­வு­களைக் கொண்­டி­ருக்கும்" என்று குறிப்­பிட்டார். அந்த உதவி தொடர்­பான உடன்­ப­டிக்கை இலங்கை அமைச்­ச­ர­வையின் அங்­கீ­கா­ரத்­திற்­காகக் காத்­துக்­கொண்­டி­ருக்­கி­றது என்­பது கவ­னிக்­கத்­தக்­கது. மிகவும் சூடே­றி­யி­ருக்கும் அர­சியல் சூழ்­நி­லை­யொன்றில் சில அர­சியல் பிரி­வுகள் தேசி­ய­வாத உணர்­வு­களைக் கிளப்­பக்­கூ­டிய செயல்­களின் மூல­மாகப் பெரு­ம­ளவு பய­ன­டை­யலாம் என்று நம்­பு­கின்­றன. மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் நன்கு விப­ர­மாக ஆவ­ணப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட பதிவைக் கொண்­டி­ருக்கும் இரா­ணுவ அதி­காரி சவேந்­திர சில்­வாவை பத­வி­யு­யர்த்­து­வதன் மூல­மாக தேசி­ய­வாத துருப்­புச்­சீட்டை பயன்­ப­டுத்­து­வது மிகவும் துர­திர்ஷ்­ட­வ­ச­மா­ன­தாகும். நாம் மிகுந்த குழப்­ப­ம­டைந்­தி­ருக்­கிறோம்" என்றும் அந்த அதி­காரி குறிப்­பிட்டார். இலங்­கையின் உள்­நாட்டுப் போரின் இறு­திக்­கட்­டங்­களில் இரா­ணு­வத்தின் பிரி­வொன்­றுக்குத் தலைமை தாங்கி, விடு­தலைப் புலி­க­ளுக்கு எதி­ரான இரா­ணுவ நட­வ­டிக்­கை­களை வெற்­றி­க­ர­மாக நடத்­தி­ய­தாக சவேந்­திர சில்வா புக­ழப்­ப­டு­கின்றார். மோதல்­களின் இறு­திக்­கட்­டங்­களில் ஆயி­ரக்­க­ணக்­கான குடி­மக்கள் கொல்­லப்­பட்­டனர். வைத்­தி­ய­சா­லைகள் உட்­பட அர­சாங்­கத்­தினால் யுத்த சூனிய வல­யங்கள் என்று பிர­க­ட­னப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட பகு­தி­க­ளிலும் கூட இரா­ணு­வத்தின் விமான ஷெல் தாக்­கு­தல்கள் நடத்­தப்­பட்­டன. 1984 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை இரா­ணு­வத்தில் இணைந்த சவேந்­திர சில்வா இந்தக் குற்­றச்­சாட்­டுக்­களை முற்­று­மு­ழு­தாக நிரா­க­ரித்­துள்ளார். இரா­ணுவத் தள­பதிப் பத­வியை ஏற்­ப­தற்கு முன்­ன­தாக கடந்த ஜன­வரி தொடக்கம் இரா­ணு­வத்தின் அலு­வ­லகப் பிர­தா­னி­யாகப் பணி­யாற்­றியவர் என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. மனித உரி­மை­களை மீறி­யவர் என்று நன்கு அறி­யப்­பட்­டவர் இரா­ணுவத் தள­ப­தி­யாக இருப்­பா­ரே­யானால், இலங்­கை­யுடன் உறு­தி­யான இரா­ணுவ உற­வு­களை வளர்த்­தி­ருக்கும் நாம் இனிமேல் செய்­யக்­கூ­டிய காரி­யங்­க­ளுக்கு ஒரு மட்­டுப்­பாடு இருக்கும்" என்றும் அந்த இரா­ஜாங்கத் திணைக்­கள அதி­காரி செய்­தி­யா­ளர்­க­ளிடம் தெரி­வித்தார். தலை­யீட்டை ஆட்­சே­பிக்கும் இலங்கை ஆனால் இலங்­கையின் இரா­ணுவத் தள­பதி நிய­மனம் அரச தலை­வ­ரினால் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட இறை­மை­யு­டைய ஒரு தீர்­மா­ன­மாகும் என்று கூறி­யி­ருக்கும் இலங்கை வெளியு­றவு அமைச்சு, இலங்­கையின் அர­சாங்க சேவையில் பத­வி­யு­யர்வு தொடர்­பான உள்­ளக நிர்­வாக செயன்­மு­றை­க­ளிலும், தீர்­மா­னங்­க­ளிலும் வெளிய­மைப்­புக்கள் செல்­வாக்குச் செலுத்த முயற்­சிப்­பது அநா­வ­சி­ய­மா­னதும், ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யா­த­து­மாகும் என்றும் அமைச்சு கூறி­யி­ருக்­கி­றது. இந்த நிய­மனம் தொடர்பில் குறிப்­பிட்ட சில இரு­த­ரப்பு பங்­கா­ளி­க­ளாலும், சர்­வ­தேச அமைப்­புக்­க­ளாலும் (குற்­றச்­சாட்­டுக்­களின் அடிப்­ப­டையில்) அக்­கறை வெளிப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டி­ருப்­பது கவ­லைக்­கு­ரி­யது: சர்­வ­தேச சமூ­கத்தின் பொறுப்பு வாய்ந்த சகல உறுப்­பி­னர்­க­ளாலும் ஏற்­றுக்­கொள்­ளப்­பட்ட இயற்கை நீதிக்­கோட்­பா­டு­க­ளுக்கு முர­ணா­ன­தாகும்" என்று வெளியு­றவு அமைச்­சினால் செவ்­வா­யன்று விடுக்­கப்­பட்ட அறிக்­கையில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது. சவேந்­திர சில்­வா­விற்கு எதி­ராக முன்­வைக்­கப்­பட்­டுள்ள குற்­றச்­சாட்­டுக்கள் முறைப்­பா­டுகள் மாத்­தி­ரமே என்­பதை அவ­ரது நிய­மனம் தொடர்­பாக ஆட்­சே­பிக்­கின்ற அமெ­ரிக்­காவும், ஏனைய தரப்­பி­னரும் விளங்­கிக்­கொள்ள வேண்டும் என்று சுட்­டிக்­காட்­டி­யி­ருக்கும் முன்னாள் கடற்­படைத் தள­ப­தியும், கடல்சார் பாது­காப்­புத்­துறை நிபு­ண­ரு­மான அட்­மிரல் கலா­நிதி ஜயந்த கொலம்­பகே, மேற்­கத்­தேய நீதி நியா­யா­திக்­கத்தில் முறைப்­பா­டுகள் நிரூ­பிக்­கப்­ப­டாத பட்­சத்தில் எந்த ஒரு­வ­ரையும் குற்­றப்­பொ­றுப்­பு­டை­யவர் என்­று­கூற முடி­யாது. இன்­று­வ­ரையில் எந்­த­வொரு விசா­ர­ணை­யையும் அடிப்­ப­டை­யாகக்கொண்டு சவேந்­திர சில்­வா­விற்கு எதி­ராகப் பிரத்தி­யேக குற்­றச்­சாட்­டுக்கள் எவையும் முன்­வைக்­கப்­ப­ட­வில்லை. ஐ.நா.வில் முன்­வைக்­கப்­படும் குற்­றச்­சாட்­டுக்கள் புலம்­பெயர் தமி­ழர்­களால் முன்­வைக்­கப்­பட்ட குற்­றச்­சாட்­டுக்கள் ஆகும். மேற்கு நாடு­களின் அர­சாங்­கங்­களின் ஆத­ரவைத் திரட்­டு­வ­தற்­கான செயல்­களில் ஈடு­ப­டு­வதன் மூல­மாக சுதந்­திர தமிழ் ஈழ­மொன்­றுக்­கான குறிக்­கோளை அடையும் முயற்­சி­களைத் தொடர்­வ­தற்குப் புலம்­பெயர் தமிழ் சமூ­கத்­த­வர்கள் விடு­தலைப் புலி­களின் சார்பில் முன்னர் சேக­ரிக்­கப்­பட்ட பணத்தைப் பயன்­ப­டுத்திக் கொண்­டி­ருக்­கி­றார்கள்" என்றும் கூறினார். ஜெனரல் சவேந்­திர சில்­வாவை இரா­ணுவத் தள­ப­தி­யாக நிய­மித்த மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­னவின் செயல் மிகவும் சரி­யா­னதே. ஏனென்றால் அவர் மிகவும் தகு­தி­யா­னவர் என்­ப­துடன், பத­வி­யு­யர்வைப் பெறு­வ­தற்­கான வரி­சையில் இருந்தார். 2006, 2009 போரின் போது ஜெனரல் சில்வா முன்­ன­ரங்க தள­ப­தி­யாக இருந்­த­துடன், போரை வெற்­றி­க­ர­மாக முடி­விற்குக் கொண்­டு­வந்­த­வர்­களில் ஒரு­வ­ரா­கவும் விளங்­கினார். விடு­தலைப் புலிகள் இலங்கை ஆயு­தப்­ப­டை­க­ளினால் அழித்­தொ­ழிக்­கப்­பட்­டதை அடுத்து இலங்­கையில் உயிர் வாழ்­வ­தற்­கான உரிமை மீள நிலை­நாட்­டப்­பட்­டது என்­பதை உலகம் புரிந்­து­கொள்ள வேண்டும். 1980 களில் போர் தொடங்­கிய காலம் முதல் அது முடி­விற்கு வந்த 2009 வரை சகல இனங்­க­ளையும் சேர்ந்த குடி­மக்கள், அர­சாங்­கத்­து­ருப்­புக்கள், தீவி­ர­வாத இயக்­கத்தின் உறுப்­பி­னர்கள் உட்­பட 200 இற்கும் அதி­க­மா­ன­வர்கள் ஒவ்­வொரு மாதமும் உயி­ரி­ழந்து கொண்­டி­ருந்­தார்கள். ஆயு­தப்­ப­டை­களின் வெற்­றி­க­ர­மான நட­வ­டிக்­கைகள் கார­ண­மாக சகல இனத்­த­வர்­களும் இப்­போது உயிர் வாழ்­வ­தற்­கான உரி­மையை அனு­ப­வித்துக் கொண்­டி­ருக்­கி­றார்கள். இந்த உரிமை மனித உரி­மை­களை விடவும் கூடு­த­லான அள­விற்கு முக்­கி­ய­மா­ன­தாகும். ஏனென்றால் மனித உரி­மை­களை அனு­ப­விப்­ப­தற்கு மக்கள் முதலில் உயி­ருடன் இருக்க வேண்டும் என்று அட்­மிரல் கொலம்­பகே கூறினார். ஜெனரல் சில்­வா­விற்கு இரா­ணுவத் தள­பதி பதவி உகந்த வழி­மு­றை­களின் ஊடா­கவே வந்­தி­ருக்­கி­றது. இரா­ணு­வத்தின் அலு­வ­லகப் பிர­தானி இரா­ணுவத் தள­ப­தி­யாகப் பதவி உயர்த்­தப்­ப­டு­வது வழ­மை­யான நடை­மு­றை­யாகும் என்றும் கொலம்­பகே குறிப்­பிட்டார். 2010ஆம் ஆண்டில் ஜெனரல் சில்வா ஐ.நா.வில் இலங்­கையின் பிரதி நிரந்­தரப் பிர­தி­நி­தி­யாக நிய­மிக்­கப்­பட்ட போது அவர் சம்­பந்­தப்­பட்­ட­தாகக் கூறப்­ப­டு­கின்ற போர்க்­குற்­றங்கள் குறித்து அமெ­ரிக்­காவோ அல்­லது ஐக்­கிய நாடுகள் சபையோ பிரச்­சினை கிளப்­பா­தது குறித்து முன்னாள் கடற்­படைத் தள­பதி ஆச்­சர்யம் தெரி­வித்தார். அப்­போ­தைய ஐ.நா. செய­லாளர் நாய­கத்­தினால் சவேந்­திர சில்வா அமைதி காக்கும் நட­வ­டிக்­கைகள் தொடர்­பான ஐ.நா. உயர்­மட்ட ஆலோ­சனைக் குழுவில் ஒரு உறுப்­பி­ன­ரா­கவும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டி­ருந்தார். ஜெனரல் சில்­வாவின் ஆக்­க­பூர்­வ­மான ஆலோ­ச­னை­களின் விளை­வாக அந்த நேரத்தில் ஐ.நா. அமை­தி­காக்கும் படை­யி­ன­ருக்கு சம்­பள அதி­க­ரிப்­பொன்றும் வழங்­கப்­பட்­ட­தாக இலங்கை இரா­ணு­வத்தின் இணை­யத்­தளம் மூலம் அறி­யக்­கூ­டி­ய­தா­க­வுள்­ளது. மேலும், உலகின் பல பாகங்­க­ளிலும் நில­வு­கின்ற நிலப்­ப­ரப்பு ஆட்­சி­யு­ரிமை தொடர்­பான தக­ரா­று­க­ளையும், அமை­தி­காக்கும் பணி விவ­கா­ரங்­க­ளையும் கையாள்­கின்ற ஐ.நா.வின் விசேட அர­சியல் மற்றும் கால­னித்­துவ நீக்க கமிட்­டிக்­கான இலங்­கையின் மாற்றுப் பிர­தி­நி­தி­யா­கவும் அவர் நிய­மிக்­கப்­பட்­டி­ருந்தார். ஜெனரல் சில்­வாவின் முன்­மு­யற்­சியின் விளை­வா­கவே மத்­திய ஆபி­ரிக்கக் குடி­ய­ர­சிலும், தென்­சூ­டா­னிலும் இலங்கை கடற்­படைக் கப்­பல்கள் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­துடன், ஐ.நா. பணி­ய­கங்­களில் இரா­ணுவ வைத்­தி­ய­சா­லை­களும் அமைக்­கப்­பட்­டன. இவை­யெல்­லா­வற்­றுக்கும் மேலாக ஜெனரல் சில்வா ஹார்வட் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் ஒரு பழைய மாணவர். தேசிய மற்றும் சர்­வ­தேச பாது­காப்பின் சிரேஷ்ட நிறை­வேற்று அதி­கா­ரி­க­ளுக்­கான செயற்றிட்­டத்தை வெற்­றி­க­ர­மாகப் பூர்த்தி செய்தார். மனி­த­வள முகா­மைத்­து­வத்தில் டிப்­ளோமா பட்­டத்தைப் பெற்­றி­ருக்கும் அவர், அமெ­ரிக்­காவில் உள­வியல் நட­வ­டிக்­கைகள் தொடர்­பான கல்­வியில் தேர்ச்சி பெற்றார். ஜேர்­ஜீ­னியா மாநி­லத்தின் குவாண்­டி­கோவில் உள்ள புகழ்­பெற்ற மரைன் கோப்ஸ் போர்க்­கல்­லூ­ரியில் ஒரு வருகை விரி­வு­ரை­யா­ள­ரா­கவும் இருந்தார். அமெ­ரிக்­காவின் ஆட்­சே­பனை இலங்­கைக்குப் பாத­க­மாக அமை­யுமா என்று கேட்ட போது, அவ்­வாறு அமை­யாது என்று அட்­மிரல் கொலம்­பகே கூறினார். இந்து சமுத்­தி­ரத்­திலும், இந்தோ பசுபிக் பிராந்­தி­யங்­க­ளிலும் அமெ­ரிக்­கா­விற்கு இருக்­கின்ற புவிசார் தேவை­களின் விளை­வாக இலங்­கைக்கு அமெ­ரிக்கா தேவை என்­ப­தையும் விட, கூடு­த­லான அள­விற்கு அமெ­ரிக்­கா­விற்கே இலங்கை தேவைப்­படும். அமெ­ரிக்­கா­விற்கு சவா­லாக இருக்கும் சீனாவின் ஈடு­பா­டு­களை இலங்­கையில் தடுப்­பதில் அமெ­ரிக்கா அக்­க­றை­யுடன் இருக்­கி­றது என்று அவர் சொன்னார். கடற்­ப­ரப்பில் சமச்­சீ­ரற்ற போர்­முறை என்ற நூலை எழு­திய அட்­மிரல் கொலம்­ப­கேயின் கூற்­றின்­படி, விடு­த­லைப்­பு­லி­க­ளுக்கு எதி­ரான இலங்­கையின் இரா­ணுவ நட­வ­டிக்­கையை முழு­மை­யாக ஆத­ரிக்­காமல், இலங்கை மனித உரி­மை­களைப் பேண­வேண்டும் என்று பகி­ரங்க நிலைப்­பாடு ஒன்றை அமெ­ரிக்கா விடுத்­தி­ருந்த போர்க்­கா­ல­கட்­டத்தில்கூட இலங்­கைக்கும், அமெ­ரிக்­கா­விற்கும் இடை­யி­லான உற­வுகள் யதார்த்­த­பூர்­வ­மா­ன­தா­கவே இருந்­து­வந்­தது. அமெ­ரிக்கா எமக்கு விமா­னங்­களைத் தந்­தது. ஆனால் உதி­ரிப்­பா­கங்­களைத் தர­வில்லை. புஷ் மாஸ்டர் துப்­பாக்­கி­களை எமக்குத் தந்த அமெ­ரிக்கா, அதற்­கான வெடி­பொ­ருட்­களைத் தர­வில்லை. நாம் அவற்றை வேறு நாடு­க­ளி­ட­மி­ருந்து மிக உயர்ந்த விலைக்கு வாங்க வேண்­டி­யி­ருந்­தது. ஆனால் ஆழ்­க­டலில் விடு­த­லைப்­பு­லி­களின் ஆயு­தக்­கப்பல் தொடர்­பான துல்­லி­ய­மான புல­னாய்வுத் தக­வல்­களை அமெ­ரிக்கா எமக்கு 2007 ஆம் ஆண்டில் தந்­து­த­வி­யது. அந்த ஆயு­தக்­கப்­பல்கள் இலங்கைக் கடற்­ப­டை­யினால் நிர்­மூலம் செய்­யப்­பட்ட பின்னர் போரின் நிலை­வரம் முற்­று­மு­ழு­தாக மாறி­யது. இதை இலங்­கை­யர்கள் ஒத்­துக்­கொள்ள வேண்டும்" என்றும் அட்­மிரல் கூறினார். படை­களின் அந்­தஸ்து தொடர்­பான உடன்­ப­டிக்­கை­யிலும் (சோபா), படை­க­ளுக்­கி­டை­யி­லான ஒத்­து­ழைப்புச் சேவைகள் தொடர்­பான உடன்­ப­டிக்­கை­யிலும் (அக்ஸா), மிலெ­னியம் செலென்ஞ் கோப்­ப­ரேஷன் உடன்­ப­டிக்­கை­யிலும் இலங்­கை­யுடன் கைச்­சாத்­திட வேண்­டு­மென்று அமெ­ரிக்­காவே அக்­க­றை­யுடன் இருக்­கி­றதே தவிர, இலங்கை அக்­கறை காட்­ட­வில்லை என்றும் கொலம்­பகே சுட்­டிக்­காட்­டினார். இத்­த­கைய பின்­பு­லத்தில் நோக்­கு­கையில், சவேந்­திர சில்­வாவின் நிய­மனம் தொடர்­பான அமெ­ரிக்­காவின் ஆட்­சே­பனை வெறு­மனே ஒரு பாசாங்­குதான். சிலோன் டுடே பத்­தி­ரிகை செவ்­வா­யன்று தீட்­டிய ஆசி­ரியர் தலை­யங்­கத்தில் அமெ­ரிக்கா சர்­வ­தேசக் குற்­ற­வியல் நீதி­மன்­றத்­தி­லி­ருந்து வில­கி­யி­ருக்­கவும், ஐ.நா. மனித உரி­மைகள் பேர­வை­யி­லி­ருந்து வெளியேற எடுத்த தீர்­மா­னத்தை நினை­வு­ப­டுத்­தி­யி­ருக்­கி­றது. அமெ­ரிக்கா தனது இரா­ணுவ அதி­கா­ரி­களை வேறெந்­த­வொரு தரப்­பி­ன­ரதும் விசா­ர­ணையின் கீழ் வைப்­ப­தற்கு முழு­மை­யாக எதிர்ப்புத் தெரி­விக்­கி­றது என்று சிலோன் டுடே கூறி­யி­ருக்­கி­றது. ஜெனரல் சில்­வாவின் நிய­மனம் தொடர்பில் அமெ­ரிக்­கா­வி­னாலும், ஐக்­கிய நாடு­க­ளாலும் பகி­ரங்­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட நிலைப்­பாடு சிங்­கள பௌத்த தேசி­ய­வாத சக்­தி­க­ளுக்கு, 2019 நவம்பர் - டிசம்­பரில் நடை­பெ­ற­வி­ருக்கும் ஜனா­தி­பதித் தேர்தல் வேட்­பா­ளர்­க­ளுக்கு, குறிப்­பாக ஸ்ரீலங்கா பொது­ஜன பெர­மு­னவின் வேட்­பா­ள­ரான போர்க்­கால பாது­காப்புச் செய­லாளர் கோத்­த­பாய ராஜ­ப­க் ஷ­விற்கு உத­வக்­கூடும். கோத்­த­பாய தனது பிர­தான தேர்தல் பிர­சாரத் தொனிப்­பொ­ருட்­க­ளாக தேசி­ய­வாதம், இறைமை, சுயா­தி­பத்­தியம், பாது­காப்பு ஆகி­ய­வற்­றையே முன்­வைக்­கிறார். ஆனால் அவையெதுவும் அமெரிக்காவைத் தடுத்து விடப்போவதில்லை. அமெரிக்கா கோத்தபாயவிற்கு எதிரானது என்று நினைப்பது தவறானது என்று அட்மிரல் கொலம்பகே கூறினார். இலங்கையில் போரை அமெரிக்கா ஆதரிக்கவில்லை. ஆனால் போர் நடவடிக்கைகளை மிகுந்த உயர்மட்டத்திலிருந்து தனது பிரஜைகளில் ஒருவர் வழிநடத்திக் கொண்டிருந்ததை வாஷிங்டன் ஆட்சேபிக்கவில்லை. கோத்தபாய ராஜபக் ஷவிற்கு எதி ராக அந்த நேரத்தில் அமெரிக்கா குற்றச்சாட்டுக்கள் எவற்றையும் முன்வைக்கவில்லை என்று கூறி, கோத்த பாயவின் இரட்டைப் பிரஜாவுரிமையை நினைவுபடுத் தினார் அட்மிரல் கொலம்பகே. அண்மையில் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருந்த முன்னாள் அமெரிக்கத் தூதுவரும், உதவி இராஜாங்க செயலாளருமான ரொபேட் பிளேக், கோத்தபாயவின் ஒழுங்கமைக்கும் ஆற்றல்களை வெகு வாகப் பாராட்டியதுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு இலங்கையுடனான இராணுவ உறவுகளை அமெரிக்கா துண்டித்தது குறித்து கவலை வெளியிட்டிருந்தார். இலங்கை யுடனும், பாகிஸ்தானுடனுமான இராணுவ உறவுகளைத் துண்டித்தமை இவ்விரு நாடுகளிலும் அமெரிக்கப் பாது காப்பு நலன்களுக்குப் பின்னடைவாக அமைந்தது. அவ்வாறு உறவுகள் துண்டிக்கப்பட்டதற்குப் பின்னரான கால கட்டத்தில் இலங்கையிலும், பாகிஸ்தானிலும் உயர் பதவி களை வகித்த ஒரு தலைமுறை இராணுவ அதிகாரிகள் முழுப்பேருடனுமான தொடர்புகளை அமெரிக்கா இழந்தது என்று பிளேக் அந்த இலங்கை விஜயத்தின்போது கூறி யிருந்தார். எனவே ஜெனரல் சவேந்திர சில்வாவின் நியமனம் தொடர்பில் தெரிவிக்கப்படுகின்ற ஆட்சேபனைகளினால் சிறு சச்சரவு உருவானாலும் கூட, இலங்கைக்கும் அமெரிக் காவிற்கும் இடையிலான உறவுகள் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்ற முடிவிற்கு வரமுடியும். பி.கே.பாலச்சந்திரன் https://www.virakesari.lk/article/63197

புகழ்பெற்ற லெஸ்ரர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக யாழ்பாணத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜா நியமனம்

6 hours 8 minutes ago
மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் பாராட்டுகளும். செய்தியின் தலைப்பு 'யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர்' என்றில்லாமல் 'ஈழத் தமிழர்' என்று இட்டு இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும்.
Checked
Thu, 08/22/2019 - 20:27
கருத்துக்களம் - new topics
Subscribe to புதிய பதிவுகள் feed