கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

42 topics in this forum

  • 10 replies
  • 541 views
  • 0 replies
  • 667 views
  • 0 replies
  • 1,107 views
  • 2 replies
  • 2,285 views
  • 14 replies
  • 5,044 views
  • 0 replies
  • 1,466 views
  • 2 replies
  • 1,715 views
  • 12 replies
  • 1,997 views
  • 3 replies
  • 870 views
  • 2 replies
  • 745 views
  • 0 replies
  • 1,861 views
  • 1 reply
  • 747 views
  • 3 replies
  • 758 views
  • 0 replies
  • 643 views
  • 4 replies
  • 807 views
  • 158 replies
  • 10,023 views
  • 0 replies
  • 779 views
  • 1 reply
  • 776 views
  • 10 replies
  • 1,286 views
  • 12 replies
  • 1,656 views
  • 0 replies
  • 778 views
  • 0 replies
  • 702 views
  • 0 replies
  • 427 views
  • 0 replies
  • 409 views
  • 4 replies
  • 682 views
Sign in to follow this