கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 20 replies
  • 1,512 views
  • 37 replies
  • 1,910 views
  • 19 replies
  • 4,402 views
  • 4 replies
  • 2,953 views
  • 35 replies
  • 3,965 views
  • 17 replies
  • 1,282 views
  • 15 replies
  • 1,442 views
  • 3 replies
  • 530 views
  • 12 replies
  • 1,986 views
  • 17 replies
  • 1,623 views
  • 26 replies
  • 2,561 views
  • 9 replies
  • 1,081 views
  • 39 replies
  • 3,658 views
  • 16 replies
  • 919 views
  • 43 replies
  • 2,875 views
  • 5 replies
  • 1,048 views
  • 46 replies
  • 6,196 views
  • 14 replies
  • 991 views
  • 15 replies
  • 3,903 views
  • 3 replies
  • 1,416 views
  • 7 replies
  • 895 views
  • 14 replies
  • 1,262 views
  • 0 replies
  • 710 views
  • 28 replies
  • 3,261 views
  • 6 replies
  • 2,142 views