கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 14 replies
  • 1,806 views
  • 1 reply
  • 1,184 views
  • 13 replies
  • 819 views
  • 13 replies
  • 1,381 views
  • 9 replies
  • 1,159 views
  • 8 replies
  • 1,084 views
  • 34 replies
  • 4,631 views
  • 4 replies
  • 509 views
  • 97 replies
  • 5,572 views
  • 39 replies
  • 2,545 views
  • 5 replies
  • 891 views
  • 5 replies
  • 877 views
  • 6 replies
  • 1,091 views
  • 14 replies
  • 1,448 views
  • 23 replies
  • 1,360 views
 1. உதவி.

  • 31 replies
  • 1,939 views
 2. உயிர்

  • 9 replies
  • 805 views
  • 3 replies
  • 611 views
  • 16 replies
  • 1,075 views
  • 24 replies
  • 1,429 views
  • 3 replies
  • 2,189 views
  • 7 replies
  • 1,378 views
  • 10 replies
  • 1,900 views
  • 133 replies
  • 7,117 views
  • 24 replies
  • 1,989 views