கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 21 replies
  • 904 views
  • 0 replies
  • 364 views
  • 6 replies
  • 1,329 views
  • 3 replies
  • 1,210 views
  • 0 replies
  • 1,312 views
  • 16 replies
  • 2,849 views
  • 14 replies
  • 3,107 views
  • 8 replies
  • 1,789 views
  • 3 replies
  • 1,747 views
  • 9 replies
  • 2,061 views
  • 17 replies
  • 3,153 views
  • 17 replies
  • 4,099 views
  • 7 replies
  • 4,394 views
  • 0 replies
  • 2,675 views
  • 3 replies
  • 3,746 views
  • 6 replies
  • 2,404 views
  • 19 replies
  • 4,167 views
  • 12 replies
  • 2,499 views
  • 22 replies
  • 3,311 views
  • 35 replies
  • 4,316 views
  • 11 replies
  • 2,266 views
  • 8 replies
  • 1,791 views
  • 25 replies
  • 2,717 views
  • 12 replies
  • 2,129 views
  • 10 replies
  • 2,032 views