• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 60 replies
  • 7,339 views
  • 7 replies
  • 2,837 views
  • 8 replies
  • 662 views
  • 6 replies
  • 2,026 views
  • 12 replies
  • 1,461 views
  • 13 replies
  • 3,587 views
  • 6 replies
  • 1,823 views
  • 55 replies
  • 19,404 views
  • 38 replies
  • 5,050 views
  • 2 replies
  • 2,218 views
  • 36 replies
  • 5,002 views
  • 17 replies
  • 4,151 views
  • 256 replies
  • 11,618 views
  • 16 replies
  • 2,377 views
  • 16 replies
  • 4,195 views
  • 9 replies
  • 2,763 views
  • 39 replies
  • 4,560 views
  • 0 replies
  • 1,712 views
  • 6 replies
  • 2,854 views
  • 9 replies
  • 2,277 views
  • 7 replies
  • 4,675 views
  • 17 replies
  • 4,525 views
  • 0 replies
  • 2,012 views
  • 14 replies
  • 3,895 views
  • 3 replies
  • 2,016 views