கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 5 replies
  • 3,246 views
  • 3 replies
  • 2,195 views
  • 0 replies
  • 1,508 views
  • 19 replies
  • 2,303 views
  • 6 replies
  • 1,167 views
  • 24 replies
  • 2,334 views
  • 22 replies
  • 2,839 views
  • 35 replies
  • 3,972 views
  • 67 replies
  • 6,385 views
  • 12 replies
  • 2,049 views
  • 11 replies
  • 2,056 views
  • 8 replies
  • 1,653 views
  • 12 replies
  • 1,990 views
  • 24 replies
  • 1,994 views
  • 10 replies
  • 1,905 views
  • 11 replies
  • 1,997 views
  • 9 replies
  • 1,425 views
  • 20 replies
  • 1,789 views
  • 14 replies
  • 1,813 views
  • 0 replies
  • 1,262 views
  • 47 replies
  • 4,494 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,409 views
  • 0 replies
  • 779 views
  • 13 replies
  • 1,804 views
  • 12 replies
  • 2,504 views