கருவிகள் வளாகம்

கணிணி | திறன்பேசி | திறன் கருவிகள் | தொழில்நுட்பம் | சந்தேகங்கள் | உதவி


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கருவிகள் வளாகம் பகுதியில் கணிணி, திறன்பேசி, திறன் கருவிகள், முனையம் (console), தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமான தரமான பதிவுகள்,  அவசியமான செய்திகள், அவை தொடர்பான சந்தேகங்கள், உதவிகோரல்கள் இணைக்கப்படலாம்.

எனினும் அளவுக்கதிகமாக  பதிவுகள் இணைப்பதையும், பல தலைப்புக்கள் திறப்பதையும் தவிர்க்கவேண்டும்.

595 topics in this forum

 1. font

  • 1 reply
  • 1,353 views
  • 9 replies
  • 1,665 views
 2. windows 98 pizhai vidukirathu

  • 16 replies
  • 3,089 views
  • 0 replies
  • 998 views
  • 3 replies
  • 1,383 views
  • 3 replies
  • 1,295 views
  • 56 replies
  • 7,425 views
  • 6 replies
  • 1,534 views
  • 3 replies
  • 1,272 views
  • 28 replies
  • 5,847 views
  • 2 replies
  • 2,909 views
  • 15 replies
  • 2,772 views
 3. e-books

  • 31 replies
  • 5,545 views
  • 7 replies
  • 1,822 views
 4. Microsoft FrontPage

  • 1 reply
  • 1,202 views
  • 1 reply
  • 1,055 views
  • 1 reply
  • 958 views
  • 3 replies
  • 1,758 views
  • 1 reply
  • 986 views
  • 9 replies
  • 2,258 views
  • 2 replies
  • 1,112 views
 5. Windows Shortcut Keys

  • 14 replies
  • 3,114 views
  • 6 replies
  • 1,741 views
 6. உதவி

  • 4 replies
  • 1,652 views
  • 2 replies
  • 1,824 views