கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,908 topics in this forum

  • 0 replies
  • 50 views
  • 0 replies
  • 148 views
  • 0 replies
  • 163 views
  • 1 reply
  • 242 views
  • 2 replies
  • 290 views
  • 0 replies
  • 218 views
  • 2 replies
  • 298 views
  • 2 replies
  • 321 views
  • 4 replies
  • 518 views
  • 0 replies
  • 273 views
  • 0 replies
  • 192 views
  • 0 replies
  • 337 views
  • 4 replies
  • 936 views
  • 0 replies
  • 323 views
  • 0 replies
  • 282 views
  • 1 reply
  • 332 views
  • 0 replies
  • 545 views
  • 0 replies
  • 155 views
  • 0 replies
  • 566 views
  • 0 replies
  • 609 views
  • 0 replies
  • 305 views
  • 0 replies
  • 403 views
  • 0 replies
  • 493 views
  • 0 replies
  • 605 views
  • 2 replies
  • 884 views