கருவிகள் வளாகம்

கணிணி | திறன்பேசி | திறன் கருவிகள் | தொழில்நுட்பம் | சந்தேகங்கள் | உதவி


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கருவிகள் வளாகம் பகுதியில் கணிணி, திறன்பேசி, திறன் கருவிகள், முனையம் (console), தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமான தரமான பதிவுகள்,  அவசியமான செய்திகள், அவை தொடர்பான சந்தேகங்கள், உதவிகோரல்கள் இணைக்கப்படலாம்.

எனினும் அளவுக்கதிகமாக  பதிவுகள் இணைப்பதையும், பல தலைப்புக்கள் திறப்பதையும் தவிர்க்கவேண்டும்.

595 topics in this forum

  • 0 replies
  • 3,980 views
  • 2 replies
  • 1,889 views
  • 1 reply
  • 1,085 views
  • 0 replies
  • 910 views
  • 4 replies
  • 1,502 views
  • 3 replies
  • 1,438 views
  • 5 replies
  • 4,629 views
 1. உதவி தேவை

  • 7 replies
  • 2,148 views
  • 2 replies
  • 1,052 views
  • 0 replies
  • 1,112 views
  • 4 replies
  • 1,679 views
  • 4 replies
  • 1,571 views
  • 2 replies
  • 1,309 views
  • 0 replies
  • 742 views
  • 0 replies
  • 960 views
  • 2 replies
  • 1,549 views
  • 3 replies
  • 1,747 views
  • 4 replies
  • 1,744 views
  • 0 replies
  • 1,262 views
  • 6 replies
  • 1,964 views
  • 1 reply
  • 1,394 views
 2. Office 2008

  • 1 reply
  • 1,383 views
  • 1 reply
  • 2,323 views
  • 0 replies
  • 936 views
  • 1 reply
  • 1,144 views