கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,908 topics in this forum

  • 289 replies
  • 63,347 views
  • 16 replies
  • 9,482 views
  • 0 replies
  • 55 views
  • 2 replies
  • 321 views
  • 0 replies
  • 149 views
  • 0 replies
  • 164 views
  • 1 reply
  • 242 views
  • 5 replies
  • 1,419 views
  • 2 replies
  • 290 views
  • 0 replies
  • 218 views
  • 2 replies
  • 298 views
  • 45 replies
  • 4,924 views
  • 20 replies
  • 2,821 views
  • 4 replies
  • 519 views
  • 0 replies
  • 273 views
  • 0 replies
  • 194 views
  • 0 replies
  • 337 views
  • 4 replies
  • 938 views
  • 20 replies
  • 2,455 views
  • 0 replies
  • 323 views
  • 0 replies
  • 283 views
  • 1 reply
  • 334 views
  • 212 replies
  • 22,598 views
  • 0 replies
  • 546 views
  • 0 replies
  • 155 views