• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,937 topics in this forum

  • 5 replies
  • 1,363 views
  • 0 replies
  • 73 views
  • 59 replies
  • 63,654 views
  • 0 replies
  • 43 views
  • 0 replies
  • 52 views
  • 0 replies
  • 92 views
  • 2 replies
  • 179 views
  • 298 replies
  • 74,459 views
  • 1 reply
  • 95 views
  • 2 replies
  • 170 views
  • 21 replies
  • 4,260 views
  • 8 replies
  • 345 views
  • 128 replies
  • 8,138 views
  • 2 replies
  • 208 views
  • 2 replies
  • 257 views
  • 1 reply
  • 177 views
  • 1 reply
  • 326 views
  • 8 replies
  • 1,936 views
  • 0 replies
  • 144 views
  • 0 replies
  • 173 views
  • 1 reply
  • 340 views
  • 6 replies
  • 762 views
  • 2 replies
  • 617 views
  • 8 replies
  • 494 views
  • 2 replies
  • 240 views