கருவிகள் வளாகம்

கணிணி | திறன்பேசி | திறன் கருவிகள் | தொழில்நுட்பம் | சந்தேகங்கள் | உதவி


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கருவிகள் வளாகம் பகுதியில் கணிணி, திறன்பேசி, திறன் கருவிகள், முனையம் (console), தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமான தரமான பதிவுகள்,  அவசியமான செய்திகள், அவை தொடர்பான சந்தேகங்கள், உதவிகோரல்கள் இணைக்கப்படலாம்.

எனினும் அளவுக்கதிகமாக  பதிவுகள் இணைப்பதையும், பல தலைப்புக்கள் திறப்பதையும் தவிர்க்கவேண்டும்.

636 topics in this forum

 1. SysClone (ZIP-Version)

  • 0 replies
  • 629 views
  • 0 replies
  • 605 views
  • 0 replies
  • 750 views
  • 0 replies
  • 676 views
  • 0 replies
  • 493 views
  • 1 reply
  • 879 views
  • 0 replies
  • 355 views
  • 0 replies
  • 426 views
 2. Snow Leopard-Mac OS 10.6

  • 1 reply
  • 468 views
 3. PDF SpeedUp

  • 0 replies
  • 591 views
  • 0 replies
  • 581 views
 4. Mozilla Thunderbird

  • 0 replies
  • 459 views
 5. VirtualDub (64-Bit)

  • 0 replies
  • 473 views
  • 2 replies
  • 589 views
  • 0 replies
  • 399 views
  • 0 replies
  • 442 views
  • 0 replies
  • 523 views
  • 12 replies
  • 1,342 views
  • 0 replies
  • 396 views
  • 0 replies
  • 480 views
  • 0 replies
  • 724 views
  • 1 reply
  • 440 views
  • 0 replies
  • 615 views
  • 6 replies
  • 947 views
  • 0 replies
  • 441 views