கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

42 topics in this forum

  • 233 replies
  • 19,107 views
  • 228 replies
  • 20,988 views
  • 219 replies
  • 12,457 views
  • 176 replies
  • 9,340 views
  • 156 replies
  • 9,883 views
  • 32 replies
  • 3,529 views
  • 26 replies
  • 3,094 views
  • 14 replies
  • 5,029 views
  • 12 replies
  • 1,684 views
  • 12 replies
  • 1,093 views
  • 12 replies
  • 1,650 views
  • 12 replies
  • 1,985 views
  • 10 replies
  • 1,279 views
  • 10 replies
  • 526 views
  • 9 replies
  • 998 views
  • 5 replies
  • 740 views
  • 5 replies
  • 1,114 views
  • 4 replies
  • 525 views
  • 4 replies
  • 679 views
  • 4 replies
  • 796 views
  • 3 replies
  • 750 views
  • 3 replies
  • 862 views
  • 2 replies
  • 639 views
  • 2 replies
  • 739 views
  • 2 replies
  • 1,707 views
Sign in to follow this