கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,908 topics in this forum

  • 0 replies
  • 678 views
  • 10 replies
  • 1,058 views
 1. --

  • 6 replies
  • 1,193 views
  • 1 reply
  • 845 views
  • 11 replies
  • 2,341 views
  • 6 replies
  • 1,709 views
  • 3 replies
  • 820 views
 2. ??

  • 7 replies
  • 797 views
  • 23 replies
  • 1,878 views
  • 0 replies
  • 168 views
  • 0 replies
  • 503 views
  • 4 replies
  • 1,255 views
  • 13 replies
  • 2,005 views
  • 3 replies
  • 1,339 views
  • 1 reply
  • 791 views
  • 1 reply
  • 688 views
  • 2 replies
  • 802 views
  • 0 replies
  • 446 views
  • 3 replies
  • 1,110 views
  • 0 replies
  • 600 views
  • 3 replies
  • 981 views
  • 2 replies
  • 992 views
  • 0 replies
  • 491 views
  • 1 reply
  • 780 views
  • 1 reply
  • 623 views