மெய்யெனப் படுவது

Sign in to follow this  

மெய்யியல் | நற்சிந்தனைகள் | ஆன்மீகம் | இசங்கள் | பகுத்தறிவு


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

மெய்யெனப் படுவது பகுதியில்  மெய்யியல், நற்சிந்தனைகள், ஆன்மீகம், இசங்கள், பகுத்தறிவு பற்றிய தரமான சிந்தனையைத் தூண்டும் தகவல்கள் இணைக்கப்படலாம்.

எனினும் மதப் பிரச்சாரம், திருவிழாக்கள் போன்ற பதிவுகள் தவிர்க்கப்படவேண்டும்.

1,044 topics in this forum

  • 25 replies
  • 8,509 views
  • 0 replies
  • 8,424 views
  • 4 replies
  • 8,270 views
  • 62 replies
  • 8,208 views
 1. கொடுமை .... 1 2

  • 32 replies
  • 8,161 views
  • 42 replies
  • 8,145 views
  • 25 replies
  • 8,122 views
  • 68 replies
  • 8,007 views
  • 23 replies
  • 7,864 views
  • 7 replies
  • 7,631 views
  • 8 replies
  • 7,392 views
  • 9 replies
  • 7,302 views
  • 43 replies
  • 7,273 views
  • 57 replies
  • 7,244 views
  • 22 replies
  • 7,229 views
  • 40 replies
  • 7,222 views
  • 7 replies
  • 7,189 views
  • 10 replies
  • 7,182 views
  • 5 replies
  • 7,148 views
 2. நான் 1 2

  • 35 replies
  • 7,044 views
  • 3 replies
  • 7,030 views
  • 27 replies
  • 6,929 views
  • 40 replies
  • 6,900 views
  • 1 reply
  • 6,858 views
  • 31 replies
  • 6,774 views
Sign in to follow this