கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 8 replies
  • 737 views
  • 43 replies
  • 3,327 views
  • 11 replies
  • 2,047 views
  • 34 replies
  • 3,019 views
  • 13 replies
  • 1,284 views
  • 6 replies
  • 1,560 views
  • 38 replies
  • 2,171 views
  • 3 replies
  • 761 views
  • 3 replies
  • 756 views
  • 7 replies
  • 725 views
  • 103 replies
  • 10,457 views
  • 3 replies
  • 648 views
  • 26 replies
  • 1,368 views
  • 17 replies
  • 1,180 views
  • 39 replies
  • 1,921 views
  • 12 replies
  • 653 views
 1. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 3,640 views
  • 27 replies
  • 2,480 views
  • 11 replies
  • 1,089 views
  • 4 replies
  • 750 views
  • 5 replies
  • 813 views
  • 42 replies
  • 2,633 views
  • 20 replies
  • 1,381 views
  • 22 replies
  • 1,424 views
  • 2 replies
  • 1,441 views