கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 98 replies
  • 27,700 views
  • 210 replies
  • 18,766 views
  • 33 replies
  • 16,840 views
  • 276 replies
  • 13,959 views
  • 139 replies
  • 12,008 views
  • 65 replies
  • 11,687 views
  • 64 replies
  • 10,989 views
  • 239 replies
  • 10,499 views
  • 255 replies
  • 10,499 views
  • 103 replies
  • 10,465 views
  • 40 replies
  • 9,794 views
  • 134 replies
  • 9,476 views
  • 55 replies
  • 9,211 views
  • 148 replies
  • 7,310 views
  • 133 replies
  • 7,120 views
  • 115 replies
  • 7,085 views
  • 67 replies
  • 6,986 views
  • 122 replies
  • 6,616 views
  • 67 replies
  • 6,385 views
  • 75 replies
  • 6,352 views
  • 46 replies
  • 6,197 views
  • 97 replies
  • 5,581 views
  • 81 replies
  • 5,192 views
  • 60 replies
  • 5,176 views
  • 11 replies
  • 5,127 views