கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

408 topics in this forum

  • 60 replies
  • 8,409 views
  • 7 replies
  • 3,073 views
  • 98 replies
  • 29,464 views
  • 55 replies
  • 20,172 views
  • 210 replies
  • 19,503 views
  • 276 replies
  • 16,272 views
  • 139 replies
  • 13,760 views
  • 65 replies
  • 12,314 views
  • 256 replies
  • 12,254 views
  • 239 replies
  • 11,616 views
  • 64 replies
  • 11,392 views
  • 103 replies
  • 11,146 views
  • 40 replies
  • 10,867 views
  • 134 replies
  • 10,538 views
  • 55 replies
  • 9,599 views
  • 115 replies
  • 8,097 views
  • 68 replies
  • 8,029 views
  • 148 replies
  • 7,885 views
  • 133 replies
  • 7,716 views
  • 67 replies
  • 7,488 views
  • 122 replies
  • 7,209 views
  • 75 replies
  • 7,207 views
  • 46 replies
  • 6,647 views
  • 28 replies
  • 6,247 views
  • 97 replies
  • 6,143 views