கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

392 topics in this forum

  • 7 replies
  • 589 views
  • 98 replies
  • 28,408 views
  • 210 replies
  • 19,093 views
  • 45 replies
  • 17,942 views
  • 276 replies
  • 14,652 views
  • 139 replies
  • 12,607 views
  • 65 replies
  • 11,951 views
  • 64 replies
  • 11,171 views
  • 256 replies
  • 11,046 views
  • 239 replies
  • 10,940 views
  • 103 replies
  • 10,808 views
  • 40 replies
  • 10,207 views
  • 134 replies
  • 9,845 views
  • 55 replies
  • 9,371 views
  • 148 replies
  • 7,554 views
  • 115 replies
  • 7,500 views
  • 133 replies
  • 7,329 views
  • 67 replies
  • 7,179 views
  • 67 replies
  • 6,964 views
  • 122 replies
  • 6,848 views
  • 75 replies
  • 6,703 views
  • 46 replies
  • 6,377 views
  • 97 replies
  • 5,825 views
  • 28 replies
  • 5,564 views
  • 11 replies
  • 5,446 views