கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 98 replies
  • 27,588 views
  • 210 replies
  • 18,688 views
  • 33 replies
  • 16,761 views
  • 276 replies
  • 13,829 views
  • 139 replies
  • 11,902 views
  • 65 replies
  • 11,643 views
  • 64 replies
  • 10,962 views
  • 255 replies
  • 10,422 views
  • 239 replies
  • 10,394 views
  • 103 replies
  • 10,379 views
  • 40 replies
  • 9,702 views
  • 134 replies
  • 9,384 views
  • 55 replies
  • 9,182 views
  • 148 replies
  • 7,251 views
  • 133 replies
  • 7,077 views
  • 115 replies
  • 7,029 views
  • 67 replies
  • 6,956 views
  • 122 replies
  • 6,570 views
  • 75 replies
  • 6,320 views
  • 67 replies
  • 6,238 views
  • 46 replies
  • 6,173 views
  • 97 replies
  • 5,535 views
  • 81 replies
  • 5,147 views
  • 60 replies
  • 5,141 views
  • 11 replies
  • 5,066 views