கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 276 replies
  • 13,961 views
  • 255 replies
  • 10,502 views
  • 239 replies
  • 10,503 views
  • 210 replies
  • 18,768 views
  • 148 replies
  • 7,315 views
  • 139 replies
  • 12,009 views
  • 134 replies
  • 9,476 views
  • 133 replies
  • 7,121 views
  • 122 replies
  • 6,617 views
  • 115 replies
  • 7,085 views
  • 103 replies
  • 10,470 views
  • 98 replies
  • 27,708 views
  • 97 replies
  • 5,582 views
  • 81 replies
  • 5,193 views
  • 75 replies
  • 6,354 views
  • 67 replies
  • 6,987 views
  • 67 replies
  • 6,388 views
  • 65 replies
  • 11,689 views
  • 64 replies
  • 10,995 views
  • 62 replies
  • 3,382 views
  • 61 replies
  • 4,474 views
  • 60 replies
  • 5,177 views
  • 57 replies
  • 4,906 views
  • 55 replies
  • 9,212 views
  • 47 replies
  • 4,539 views