கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

394 topics in this forum

  • 31 replies
  • 1,342 views
  • 7 replies
  • 1,181 views
  • 276 replies
  • 14,763 views
  • 256 replies
  • 11,174 views
  • 239 replies
  • 10,976 views
  • 210 replies
  • 19,107 views
  • 148 replies
  • 7,586 views
  • 139 replies
  • 12,680 views
  • 134 replies
  • 9,882 views
  • 133 replies
  • 7,352 views
  • 122 replies
  • 6,860 views
  • 115 replies
  • 7,528 views
  • 103 replies
  • 10,828 views
  • 98 replies
  • 28,489 views
  • 97 replies
  • 5,846 views
  • 81 replies
  • 5,395 views
  • 75 replies
  • 6,733 views
  • 67 replies
  • 7,193 views
  • 67 replies
  • 7,063 views
  • 65 replies
  • 11,988 views
  • 64 replies
  • 11,175 views
  • 62 replies
  • 4,339 views
  • 61 replies
  • 4,721 views
  • 60 replies
  • 5,354 views
  • 57 replies
  • 5,107 views