கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 276 replies
  • 14,515 views
  • 255 replies
  • 10,873 views
  • 239 replies
  • 10,884 views
  • 210 replies
  • 19,064 views
  • 148 replies
  • 7,519 views
  • 139 replies
  • 12,516 views
  • 134 replies
  • 9,784 views
  • 133 replies
  • 7,303 views
  • 122 replies
  • 6,814 views
  • 115 replies
  • 7,445 views
  • 103 replies
  • 10,759 views
  • 98 replies
  • 28,241 views
  • 97 replies
  • 5,791 views
  • 81 replies
  • 5,348 views
  • 75 replies
  • 6,656 views
  • 67 replies
  • 7,146 views
  • 67 replies
  • 6,859 views
  • 65 replies
  • 11,921 views
  • 64 replies
  • 11,148 views
  • 62 replies
  • 3,568 views
  • 61 replies
  • 4,665 views
  • 60 replies
  • 5,305 views
  • 57 replies
  • 5,037 views
  • 55 replies
  • 9,341 views
  • 47 replies
  • 5,158 views